eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 50 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2008/8465 20191118 18.11.2019 Internt notat uten oppfølging Personalmelding - endring EPHORTE5
2010/1395 20191118 18.11.2019 Inngående brev Retur av tinglyst dokument - dokumentnummer ***** STATENS KARTVERK EPHORTE5
2010/1553 20191118 18.11.2019 Inngående brev Retur av avlyst utleggsforretning - dokumentnummer ***** STATENS KARTVERK EPHORTE5
2010/1553 20191118 18.11.2019 Inngående brev Retur av avlyst dokument - dokumentnummer ***** STATENS KARTVERK EPHORTE5
2010/1553 20191118 18.11.2019 Inngående brev Retur av avlyst utleggsforretning - dokumentnummer ***** STATENS KARTVERK EPHORTE5
2010/1553 20191118 18.11.2019 Inngående brev Retur av avlyst utleggsforretning - dokumentnummer ***** STATENS KARTVERK EPHORTE5
2010/1553 20191118 18.11.2019 Inngående brev Retur av avlyst utleggsforretning - dokumentnummer ***** STATENS KARTVERK EPHORTE5
2010/1553 20191118 18.11.2019 Inngående brev Retur av avlyst utleggsforretning - dokumentnummer ***** STATENS KARTVERK EPHORTE5
2010/1553 20191118 18.11.2019 Inngående brev Retur av avlyst utleggsforretning - dokumentnummer ***** STATENS KARTVERK EPHORTE5
2010/1553 20191118 18.11.2019 Inngående brev Retur av avlyst utleggsforretning - dokumentnummer ***** STATENS KARTVERK EPHORTE5
2010/1553 20191118 18.11.2019 Inngående brev Retur av avlyst utleggsforretning - dokumentnummer ***** STATENS KARTVERK EPHORTE5
2010/2482 20191118 18.11.2019 Inngående brev Retur av avlyst utleggsforretning - dokumentnummer ***** STATENS KARTVERK EPHORTE5
2012/9615 20191118 18.11.2019 Internt notat uten oppfølging Personalmelding - endring EPHORTE5
2012/9765 20191118 18.11.2019 Internt notat uten oppfølging Personalmelding - endring EPHORTE5
2014/747 20191118 18.11.2019 Internt notat uten oppfølging Personalmelding - ansettelse EPHORTE5
2014/4068 20191118 18.11.2019 Utgående brev Ny tilbakemelding på fjerning av pukkmasse, vei og parkeringsplass for gbnr. 71/107, Hoensvannsveien 393, Hokksund Bjørn Bekkevold EPHORTE5
2014/11435 20191118 18.11.2019 Utgående brev Rapport etter byggeplasskontroll ***** EPHORTE5
2014/11435 20191118 18.11.2019 Utgående brev Varsel om byggeplasskontroll ***** EPHORTE5
2015/8827 20191118 18.11.2019 Inngående brev Signert kontrakt for kjøp av tjenester ASOR AS EPHORTE5
2016/3576 20191118 18.11.2019 Inngående brev Uttalelse til søknad om dispensasjon for oppføring av driftsbygning, veianlegg og ridebane, gbnr 145/2, Dunserudhagan 45 og 47, Fiskum FYLKESMANNEN I OSLO OG VIKEN EPHORTE5
2016/6785 20191118 18.11.2019 Inngående brev Spørsmål om status vedrørende krav for renovasjonsløsning, gbnr 77/300 ARKITEKTGRUPPEN DRAMMEN AS EPHORTE5
2016/6785 20191118 18.11.2019 Inngående brev Redegjørelse for renovasjonsløsning, oppføring av boligbygg, gbnr 77/300 ARKITEKTGRUPPEN DRAMMEN AS EPHORTE5
2016/6785 20191118 18.11.2019 Inngående brev Kommentar til renovasjonsløsning, gbnr 77/300 RENOVASJONSSELSKAPET FOR DRAMMENSREGIONEN IKS EPHORTE5
2016/9073 20191118 18.11.2019 Inngående brev Innmålinger vann og avløp, gbnr 18/503 BUSKERUD BYGGSERVICE AS EPHORTE5
2016/9073 20191118 18.11.2019 Inngående brev Supplerende dokumentasjon til innmålinger VA, gbnr 18/503 BUSKERUD BYGGSERVICE AS EPHORTE5
2016/9073 20191118 18.11.2019 Utgående brev Tilbakemelding på mottatt dokumentasjon, VA, gbnr 18/503 BUSKERUD BYGGSERVICE AS EPHORTE5
2016/9827 20191118 18.11.2019 Internt notat uten oppfølging Svar på oversending for uttalelse i forhold til VA Jørgen Simones Berg EPHORTE5
2016/10297 20191118 18.11.2019 Utgående brev Henvendelse om forsikring KLP SKADEFORSIKRING AS EPHORTE5
2017/1005 20191118 18.11.2019 Inngående brev Signert samtykke til rehabilitering av private stikkledningerr, gbnr 50/159 Nina Eriksen Fors EPHORTE5
2017/3443 20191118 18.11.2019 Inngående brev Utlegg til advokat ***** EPHORTE5
2017/8749 20191118 18.11.2019 Inngående brev Supplerende dokumentasjon til søknad om midlertidig brukstillatelse for deler av gbnr 62/387, snr 17 og 19, Myrhetteveien 17 og 21, Vestfossen NOVO ARKITEKTER AS EPHORTE5
2018/3189 20191118 18.11.2019 Utgående brev Anmodning om sletting av festeeiendom gnr. 50, bnr. 1, fnr. 1 i Øvre Eiker kommune Statens Kartverk Tinglysing EPHORTE5
2018/3189 20191118 18.11.2019 Internt notat uten oppfølging Signert sletteerklæring, gbnr. 50/1, fnr. 1, i Øvre Eiker kommune EPHORTE5
2018/3745 20191118 18.11.2019 Inngående brev Informasjon om skolehverdagen ***** EPHORTE5
2018/12378 20191118 18.11.2019 Inngående brev Supplerende dokumentasjon, arealoverføring fra gbnr 153/5 til 153/25 Alf Fiskum EPHORTE5
2018/13892 20191118 18.11.2019 Inngående brev Vedrørende frafalellse av pant ***** EPHORTE5
2018/13892 20191118 18.11.2019 Inngående brev Kopi av kjøpekontrakt ***** EPHORTE5
2019/2064 20191118 18.11.2019 Utgående brev Godkjent ett-trinns søknad og søknad om dispensasjon, riving av bygninger, oppføring av enebolig samt nytt infiltrasjonsanlegg, gbnr 141/3 og 141/16, Gamle Kongsbergvei 265, Fiskum STILBYGG KONGSBERG AS EPHORTE5
2019/2064 20191118 18.11.2019 Internt notat Matrikkelskjema, gbnr 141/3 og 141/16 Ida Elisabeth Veldman EPHORTE5
2019/2825 20191118 18.11.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 998468787 Landbruksdirektoratet EPHORTE5
2019/2825 20191118 18.11.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 969770075 Landbruksdirektoratet EPHORTE5
2019/2825 20191118 18.11.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 985328293 Landbruksdirektoratet EPHORTE5
2019/2825 20191118 18.11.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 969090635 Landbruksdirektoratet EPHORTE5
2019/2825 20191118 18.11.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 998712963 Landbruksdirektoratet EPHORTE5
2019/2825 20191118 18.11.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 919550295 Landbruksdirektoratet EPHORTE5
2019/2825 20191118 18.11.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 986708812 Landbruksdirektoratet EPHORTE5
2019/2825 20191118 18.11.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 983375340 Landbruksdirektoratet EPHORTE5
2019/2825 20191118 18.11.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 969349361 Landbruksdirektoratet EPHORTE5
2019/2825 20191118 18.11.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 982749689 Landbruksdirektoratet EPHORTE5
2019/2825 20191118 18.11.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 917418381 Landbruksdirektoratet EPHORTE5
Versjon:5.2.01