eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 50 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2015/843 20210119 19.01.2021 Utgående brev Tilbakemelding på søknad om ferdigattest, tilbygg, gbnr 77/1, fnr 88, Prof. Hans Strømsvei 7, Hokksund Roger Klæboe EPHORTE5
2015/843 20210119 19.01.2021 Inngående brev Egenerklæring for selvbygger, tilbygg, gbnr 77/1, fnr 88 Roger Klæboe EPHORTE5
Ingen tilgang 20210119 19.01.2021 Inngående brev Godkjenning av tariffavtale mellom Fagforbundet og Fiskum bofellesskap Fagforbundet EPHORTE5
2016/4797 20210119 19.01.2021 Utgående brev Varsel om pålegg og tvangsmulkt, gbnr. 111/23, Eikernveien 248, Vestfossen Gjermund Lie EPHORTE5
2016/10933 20210119 19.01.2021 Utgående brev Godkjent søknad om ferdigattest, tilbygg, gbnr 98/10, Fossbergveien 6, Hokksund Ragne Marie Bermingrud EPHORTE5
2017/9264 20210119 19.01.2021 Inngående brev Melding om opphør av ansvarsrett, våningshus, gbnr 62/1 BERG MORTEN EPHORTE5
2017/9264 20210119 19.01.2021 Inngående brev Supplerende dokumentasjon til søknad om ferdigattest, våningshus, gbnr 62/1 BERG MORTEN EPHORTE5
2018/2817 20210119 19.01.2021 Utgående brev Avslutning av ulovlighetsoppfølging, gbnr 78/47, Skotselvveien 210, Hokksund Svanhild Werner EPHORTE5
2018/3188 20210119 19.01.2021 Internt notat uten oppfølging Sjekkliste gbnr. 50/156 EPHORTE5
2018/9299 20210119 19.01.2021 Utgående brev Godkjent søknad om ferdigattest, utskifting av virksomhetsskilt, gbnr 77/1187, Sundmoen Næringsområde 8, Hokksund ELEKTROVAKUUM AS EPHORTE5
2018/9301 20210119 19.01.2021 Inngående brev Referat fra dialogmøte 13.01.2021 NAV Øvre Eiker EPHORTE5
2018/12878 20210119 19.01.2021 Inngående brev Søknad om ferdigattest, rehabilitering av skorstein, gbnr 186/46, Verksveien 100, Skotselv ARNE SKARRA AS EPHORTE5
2019/4139 20210119 19.01.2021 Inngående brev Henvendelse angående status for søknad, riving av eksisterende bolig og uthus samt oppføring av ny bolig og uthus/anneks, gbnr 114/12 FLAGET AS EPHORTE5
2019/4244 20210119 19.01.2021 Utgående brev Avslutning av ulovlighetsoppfølging, gbnr 77/1080, Kantumveien 16, Hokksund NIKA EIENDOM AS EPHORTE5
2019/4312 20210119 19.01.2021 Utgående brev Varsel om pålegg og tvangsmulkt, Riving/fjerning av falleferdig bygg, gbnr 162/14, Lurdalen, Øvre Eiker Mona Kristine Teigen EPHORTE5
2019/4796 20210119 19.01.2021 Utgående brev Referat fra møte 12.01.2021 ***** EPHORTE5
2019/7372 20210119 19.01.2021 Inngående brev Vedtak og vedtaksgrunnlag for vedtaket (Ref=pwpq4k, SakId=369840) ***** EPHORTE5
2019/7901 20210119 19.01.2021 Utgående brev Innkalling til samtale 28.01.2021 ***** EPHORTE5
2019/8899 20210119 19.01.2021 Internt notat uten oppfølging Sjekkliste gbnr. 21/31 EPHORTE5
2019/9713 20210119 19.01.2021 Utgående brev Godkjent søknad uten ansvarsrett, oppretting av grunneiendom fra festetomt, gbnr 111/3 fnr 1, Eikernveien 272, Vestfossen ADVOKATFIRMAET BORGEN DA EPHORTE5
2019/10091 20210119 19.01.2021 Inngående brev Spørsmål fra søkers representant angående ansvarsrett som selvbygger, gbnr 101/108, Søren enkemannsvei 15, Hokksund Rønnaug Thorrud EPHORTE5
2019/11773 20210119 19.01.2021 Utgående brev Tilbakemelding på supplerende dokumentasjon, delvis riving av eksisterende enebolig og garasje samt oppføring av påbygg, gbnr 50/168, Steingata 6, Vestfossen ARKITEKTKOMPANIET AS EPHORTE5
2019/11799 20210119 19.01.2021 Inngående brev Signert oppdragsavtale 01.10.2020 - 30.09.2021 ***** EPHORTE5
2019/12221 20210119 19.01.2021 Inngående brev Signert avtale om godtgjøring til fosterhjem - vedlegg til fosterhjemsavtalen - 01.01.2021 - 28.02.2021 ***** EPHORTE5
2020/2 20210119 19.01.2021 Inngående brev Analyserapport slam - 12.01.2021 - 18.01.2021 EUROFINS ENVIRONMENT TESTING NORWAY AS EPHORTE5
2020/513 20210119 19.01.2021 Utgående brev Referat fra sykefraværsoppfølging 13.01.2021 ***** EPHORTE5
2020/513 20210119 19.01.2021 Utgående brev Innkalling til sykefraværsoppfølging 25.02.2021 ***** EPHORTE5
2020/489 20210119 19.01.2021 Inngående brev Innspill til varsel om utvidet planområde for detaljregulering for Ormåsen B4 og B5, gbnr 62/4, 179, 375 og 376 NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) EPHORTE5
2020/489 20210119 19.01.2021 Inngående brev Uttalelse om varsel om utvidet planområde - Detaljregulering, Ormåsen B4 og B5, gbnr 62/4 , 179 og 376 VIKEN FYLKESKOMMUNE EPHORTE5
2020/704 20210119 19.01.2021 Inngående brev Årsrapport for typegodkjent minirenseanlegg - 2020 ECOBIO NORGE AS EPHORTE5
2020/722 20210119 19.01.2021 Inngående brev Tilsagn om tilskudd - kommunalt kompetanse- og innovasjonstilskudd - 2020 - kapittel 0761 post 68 STATSFORVALTEREN I OSLO OG VIKEN EPHORTE5
2020/2350 20210119 19.01.2021 Inngående brev Sakkyndig vurdering ved behov for spesialundervisning skoleåret 2020//2021 Øvre Eiker kommune pedagogisk- psykologisk tjeneste EPHORTE5
2020/2706 20210119 19.01.2021 Utgående brev Søknad om ny type plass Godkjent Avsender ***** EPHORTE5
2020/2876 20210119 19.01.2021 Utgående brev Barnehagesøknad Ny Søkende ***** EPHORTE5
2020/2876 20210119 19.01.2021 Inngående brev Barnehagesøknad ***** EPHORTE5
2020/2946 20210119 19.01.2021 Utgående brev Tilknytningsgebyr vann og avløp, eksisterende enebolig med sokkelleilighet, gbnr 107/18, Klommesteinveien 144 A og B, Hokksund Kari Anne Hørland Kalrud EPHORTE5
2020/2960 20210119 19.01.2021 Inngående brev Informasjon om bruk av fagkyndig, skjermbeltet, gbnr 132/1 Per Erik Bergan EPHORTE5
2020/4286 20210119 19.01.2021 Utgående brev Godkjent søknad uten ansvarsrett, arealoverføringer fra gbnr 103/89 til 103/221, Eikerkroken, Hokksund PARTUM EIENDOM AS EPHORTE5
2020/4559 20210119 19.01.2021 Inngående brev Tilbakemelding vedrørende deling av kostnader og overtagelse av vannledning etter utbedring, samt overtagelse av ansvar for vei, gbnr 77/1 NEDRE BRENNAVEIEN KVÆRNER VEILAG SA EPHORTE5
2020/4665 20210119 19.01.2021 Utgående brev Foreløpig svar vedrørende klage på tilskudd BARNEPLANETEN BARNEHAGEDRIFT AS EPHORTE5
2020/5110 20210119 19.01.2021 Utgående brev Referat fra møte 18.01.2021 ***** EPHORTE5
2020/5803 20210119 19.01.2021 Inngående brev Godkjent overføring av ubrukte midler fra tilskudd til smittevern- og oppfølgingsarbeid STATSFORVALTEREN I OSLO OG VIKEN EPHORTE5
2020/5916 20210119 19.01.2021 Utgående brev Ny beregning i vedtak 746/20 - Endret inntekt ***** EPHORTE5
2020/6165 20210119 19.01.2021 Internt notat uten oppfølging Sjekkliste gbnr. 61/66 EPHORTE5
2020/6280 20210119 19.01.2021 Inngående brev Signert avtale om godtgjøring til fosterhjem - vedlegg til fosterhjemsavtalen - 01.01.2021 - 31.12.2021 ***** EPHORTE5
2020/6280 20210119 19.01.2021 Inngående brev Signert avtale om godtgjøring til fosterhjem - vedlegg til fosterhjemsavtalen - 01.01.2021 - 31.12.2021 ***** EPHORTE5
2020/6360 20210119 19.01.2021 Internt notat uten oppfølging Sjekkliste gbnr. 104/21 EPHORTE5
2020/6427 20210119 19.01.2021 Internt notat uten oppfølging Sjekkliste gbnr. 61/35 EPHORTE5
2020/6449 20210119 19.01.2021 Utgående brev Protokoll til godkjenning-Arealoverføring fra gbnr 57/5 til 57/9 Aina Andersen m.fl. EPHORTE5
2020/6737 20210119 19.01.2021 Utgående brev Svar på søknad om bytte av styrer ved salgsbevilling hos Kiwi 329 Hokksund NG KIWI BUSKERUD AS EPHORTE5
Versjon:5.2.01