Postliste http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/ innsyn.ovre-eiker.kommune.no Signert taushetserklæring http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/538054 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Marina Borrmann Nedberg | Journaldato: 25.08.2020 | RegistryNumber: 31411/2020 | Signert taushetserklæring http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/531203 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anund Jarle Hårnes Lobben | Journaldato: 18.06.2020 | RegistryNumber: 24562/2020 | Foreløpig svar på klage http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/535147 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I OSLO OG VIKEN | Journaldato: 22.07.2020 | RegistryNumber: 28505/2020 | Svar på bestilling eInnsyn http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/532387 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.06.2020 | RegistryNumber: 25746/2020 | Bestilling eInnsyn http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/531181 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.06.2020 | RegistryNumber: 24540/2020 | Bestilling eInnsyn http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/531177 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.06.2020 | RegistryNumber: 24536/2020 | Underretning til søker - ID 1439 - Fagarbeidere/assistenter til barnehagene i Øvre Eiker http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/536046 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anette Louise Brumoen m.fl. | Journaldato: 04.08.2020 | RegistryNumber: 29404/2020 | Annonse http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/526440 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 31.07.2020 | RegistryNumber: 19799/2020 | Signert ansettelsesprotokoll http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/533931 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 03.07.2020 | RegistryNumber: 27290/2020 | Melding om overflytting http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/530065 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Romelyn Doniego Paulsen | Journaldato: 30.06.2020 | RegistryNumber: 23424/2020 | Melding om overflytting http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/530501 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Marte Flintegård Johansen | Journaldato: 24.06.2020 | RegistryNumber: 23860/2020 | Melding om overflytting http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/530499 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nina Gajda | Journaldato: 24.06.2020 | RegistryNumber: 23858/2020 | Underretning til søker - ID 1395 - Lærerstillinger for barnetrinnet 2020/2021 http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/533439 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Margarita Mishina m.fl. | Journaldato: 02.07.2020 | RegistryNumber: 26798/2020 | Ansettelsesprotokoll http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/541317 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 18.09.2020 | RegistryNumber: 34672/2020 | Tilsettingsbrev http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/541313 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Stine Andersen | Journaldato: 18.09.2020 | RegistryNumber: 34668/2020 | Tilsettingsbrev http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/538873 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hege Brekke | Journaldato: 01.09.2020 | RegistryNumber: 32229/2020 | Signert ansettelsesprotokoll http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/538604 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 28.08.2020 | RegistryNumber: 31961/2020 | Signert ansettelsesprotokoll http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/537653 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 20.08.2020 | RegistryNumber: 31010/2020 | Signert ansettelsesprotokoll http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/537651 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 20.08.2020 | RegistryNumber: 31008/2020 | Ansettelsesprotokoll http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/537589 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 20.08.2020 | RegistryNumber: 30946/2020 | Tilsettingsbrev http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/537517 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Trym Karlsen Hatlestad | Journaldato: 20.08.2020 | RegistryNumber: 30874/2020 | Ansettelsesprotokoll http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/537384 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 19.08.2020 | RegistryNumber: 30741/2020 | Arbeidsavtale http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/537374 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Line Hartløw Voss | Journaldato: 18.08.2020 | RegistryNumber: 30731/2020 | Tilsettingsbrev http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/537254 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hans Magnus Støyva | Journaldato: 17.08.2020 | RegistryNumber: 30611/2020 | Ansettelsesprotokoll http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/537191 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 17.08.2020 | RegistryNumber: 30548/2020 | Ansettelsesprotokoll http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/537199 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 17.08.2020 | RegistryNumber: 30556/2020 | Tilsettingsbrev http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/537205 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Andreas Salvesen | Journaldato: 18.08.2020 | RegistryNumber: 30562/2020 | Foreløpig svar - ID 1462 - Lærerstillinger i Øvre Eiker kommune http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/536374 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kjetil Strandbråten | Journaldato: 07.08.2020 | RegistryNumber: 29732/2020 | Underretning til søker - ID 1415 - Sommervikarer i tjenester til funksjonshemmede http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/530917 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Evelin Alicia Kjølby | Journaldato: 18.06.2020 | RegistryNumber: 24276/2020 | Søknad - ID 1462 - Lærerstillinger i Øvre Eiker kommune http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/536371 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kjetil Strandbråten | Journaldato: 06.08.2020 | RegistryNumber: 29729/2020 | Underretning- ID 1415 - Sommervikarer i tjenester til funksjonshemmede http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/530913 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jonas Håvaldsrud | Journaldato: 18.06.2020 | RegistryNumber: 24272/2020 | Foreløpig svar - ID 1462 - Lærerstillinger i Øvre Eiker kommune http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/536323 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Håkon Ulf Hellandsjø | Journaldato: 06.08.2020 | RegistryNumber: 29681/2020 | Underretning - ID 1415 - Sommervikarer i tjenester til funksjonshemmede http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/530911 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Thea Emilie S Hoen | Journaldato: 18.06.2020 | RegistryNumber: 24270/2020 | Søknad - ID 1462 - Lærerstillinger i Øvre Eiker kommune http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/536322 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Håkon Ulf Hellandsjø | Journaldato: 06.08.2020 | RegistryNumber: 29680/2020 | Underretning - ID 1415 - Sommervikarer i tjenester til funksjonshemmede http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/530910 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Varin Akam Khedir | Journaldato: 18.06.2020 | RegistryNumber: 24269/2020 | Foreløpig svar - ID 1462 - Lærerstillinger i Øvre Eiker kommune http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/536321 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Irene Aasland Nyhus | Journaldato: 06.08.2020 | RegistryNumber: 29679/2020 | Underretning - ID 1415 - Sommervikarer i tjenester til funksjonshemmede http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/530907 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Leah Magno Johansson m.fl. | Journaldato: 19.06.2020 | RegistryNumber: 24266/2020 | Søknad - ID 1462 - Lærerstillinger i Øvre Eiker kommune http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/536320 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Irene Aasland Nyhus | Journaldato: 06.08.2020 | RegistryNumber: 29678/2020 | Underretning til søker - ID 1415 - Sommervikarer i tjenester til funksjonshemmede http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/530906 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hanan Bousseta m.fl. | Journaldato: 19.06.2020 | RegistryNumber: 24265/2020 | Foreløpig svar - ID 1462 - Lærerstillinger i Øvre Eiker kommune http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/536317 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Gunn Helen Rasmussen | Journaldato: 06.08.2020 | RegistryNumber: 29675/2020 | Underretning til søker - ID 1415 - Sommervikarer i tjenester til funksjonshemmede http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/530905 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nina Skaug Laugerud m.fl. | Journaldato: 18.06.2020 | RegistryNumber: 24264/2020 | Søknad - ID 1462 - Lærerstillinger i Øvre Eiker kommune http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/536316 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Gunn Helen Rasmussen | Journaldato: 06.08.2020 | RegistryNumber: 29674/2020 | Underretning til søker - ID 1433 - Driftsoperatør/Vaktmester http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/532118 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.06.2020 | RegistryNumber: 25477/2020 | Underretning til søker - ID 1415 - Sommervikarer i tjenester til funksjonshemmede http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/530899 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Caroline K Folde m.fl. | Journaldato: 18.06.2020 | RegistryNumber: 24258/2020 | Signert avtale om erstatning, gbnr 45/91 og 45/110, Kongsveien 29, Vestfossen http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/541170 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jørgen Bjerk | Journaldato: 17.09.2020 | RegistryNumber: 34525/2020 | Foreløpig svar - ID 1462 - Lærerstillinger i Øvre Eiker kommune http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/536315 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Einar Brattgjerd | Journaldato: 06.08.2020 | RegistryNumber: 29673/2020 | Svar på innsyn i ansettelsesprosess http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/533278 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kristian von Aphelen | Journaldato: 30.06.2020 | RegistryNumber: 26637/2020 | Underretning til søker - ID 1433 - Driftsoperatør/Vaktmester http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/532116 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.06.2020 | RegistryNumber: 25475/2020 | Avtale om erstatning, gbnr 45/91 og 45/110, Kongsveien 29, Vestfossen http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/540603 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jørgen Bjerk | Journaldato: 14.09.2020 | RegistryNumber: 33958/2020 | Refusjonskrav lønnstilskudd 01.04.2020 - 30.06.2020 http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/538550 Type: Utgående brev | Avs/Mot: NAV skanning | Journaldato: 27.08.2020 | RegistryNumber: 31907/2020 | Søknad - ID 1462 - Lærerstillinger i Øvre Eiker kommune http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/536314 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Einar Brattgjerd | Journaldato: 06.08.2020 | RegistryNumber: 29672/2020 | Innsyn i ansettelsesprosess http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/533273 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kristian von Aphelen | Journaldato: 30.06.2020 | RegistryNumber: 26632/2020 | Underretning til søker - ID 1433 - Driftsoperatør/Vaktmester http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/532112 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.06.2020 | RegistryNumber: 25471/2020 | Påminnelse om frist for innsending av refusjonskrav 31.08.2020 http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/536662 Type: Inngående brev | Avs/Mot: NAV Tiltak Vest-Viken | Journaldato: 11.08.2020 | RegistryNumber: 30019/2020 | Foreløpig svar - ID 1462 - Lærerstillinger i Øvre Eiker kommune http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/536298 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Halvor Natvig | Journaldato: 06.08.2020 | RegistryNumber: 29656/2020 | Tilbud om stilling - Innkjøper/Kontraktsforvalter http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/532690 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.06.2020 | RegistryNumber: 26049/2020 | Underretning til søker - ID 1433 - Driftsoperatør/Vaktmester http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/532032 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.06.2020 | RegistryNumber: 25391/2020 | Søknad - ID 1462 - Lærerstillinger i Øvre Eiker kommune http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/536297 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Halvor Natvig | Journaldato: 06.08.2020 | RegistryNumber: 29655/2020 | Underretning til søker - ID 1432 - Innkjøper/ Kontraktsforvalter http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/532669 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Preben Stangbye m.fl. | Journaldato: 26.06.2020 | RegistryNumber: 26028/2020 | Underretning til søker - ID 1433 - Driftsoperatør/Vaktmester http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/532012 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jan Sigurd Sellevold Eide m.fl. | Journaldato: 22.06.2020 | RegistryNumber: 25371/2020 | Foreløpig svar - ID 1462 - Lærerstillinger i Øvre Eiker kommune http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/536296 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Andreas Salvesen | Journaldato: 06.08.2020 | RegistryNumber: 29654/2020 | Underretning til søker - ID 1432 - Innkjøper/ Kontraktsforvalter http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/532665 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 26.06.2020 | RegistryNumber: 26024/2020 | Underretning til søker - ID 1433 - Driftsoperatør/Vaktmester http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/532009 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.06.2020 | RegistryNumber: 25368/2020 | Søknad - ID 1462 - Lærerstillinger i Øvre Eiker kommune http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/536295 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Andreas Salvesen | Journaldato: 06.08.2020 | RegistryNumber: 29653/2020 | Underretning til søker - ID 1433 - Driftsoperatør/Vaktmester http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/532000 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.06.2020 | RegistryNumber: 25359/2020 | Foreløpig svar - ID 1462 - Lærerstillinger i Øvre Eiker kommune http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/536289 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Merolyn Florendo Hamre | Journaldato: 06.08.2020 | RegistryNumber: 29647/2020 | Foreløpig svar - ID 1462 - Lærerstillinger i Øvre Eiker kommune http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/536291 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sverre-Kjetil Nyhus | Journaldato: 06.08.2020 | RegistryNumber: 29649/2020 | Søknad - ID 1462 - Lærerstillinger i Øvre Eiker kommune http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/536290 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sverre-Kjetil Nyhus | Journaldato: 06.08.2020 | RegistryNumber: 29648/2020 | Søknad - ID 1462 - Lærerstillinger i Øvre Eiker kommune http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/536288 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Merolyn Florendo Hamre | Journaldato: 06.08.2020 | RegistryNumber: 29646/2020 | Bekreftelse informasjon http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/536850 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Børre Hoen | Journaldato: 12.08.2020 | RegistryNumber: 30207/2020 | Foreløpig svar - ID 1462 - Lærerstillinger i Øvre Eiker kommune http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/536287 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Shilaz Omar Mahmood | Journaldato: 06.08.2020 | RegistryNumber: 29645/2020 | Bekreftelse informasjon http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/536849 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lene Myrvold Velle | Journaldato: 12.08.2020 | RegistryNumber: 30206/2020 | Søknad - ID 1462 - Lærerstillinger i Øvre Eiker kommune http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/536285 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Shilaz Omar Mahmood | Journaldato: 06.08.2020 | RegistryNumber: 29643/2020 | Svar på søknad om fornyelse av salgsbevilling - Coop Vestviken AS (Coop Prix Vestfossen) http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/532532 Type: Utgående brev | Avs/Mot: COOP VESTVIKEN SA | Journaldato: 24.06.2020 | RegistryNumber: 25891/2020 | Signert fullmakt http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/540610 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.09.2020 | RegistryNumber: 33965/2020 | Bekreftelse informasjon http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/536848 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Grete Djupvik Smedsrud | Journaldato: 12.08.2020 | RegistryNumber: 30205/2020 | Foreløpig svar- ID 1462 - Lærerstillinger i Øvre Eiker kommune http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/536283 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Mirjana Cvetkovic | Journaldato: 06.08.2020 | RegistryNumber: 29641/2020 | Svar på søknad om fornyelse av salgsbevilling - Meny Union Brygge http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/531649 Type: Utgående brev | Avs/Mot: MENY BUTIKKDRIFT AS | Journaldato: 22.06.2020 | RegistryNumber: 25008/2020 | Varsel med fullmakt http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/539292 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.09.2020 | RegistryNumber: 32648/2020 | Bekreftelse informasjon http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/536847 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Marit Nordli Johansen | Journaldato: 12.08.2020 | RegistryNumber: 30204/2020 | Søknad - ID 1462 - Lærerstillinger i Øvre Eiker kommune http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/536282 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Mirjana Cvetkovic | Journaldato: 06.08.2020 | RegistryNumber: 29640/2020 | Svar på søknad om fornyelse av salgsbevilling - Kolonial.no AS http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/531646 Type: Utgående brev | Avs/Mot: KOLONIAL.NO AS | Journaldato: 22.06.2020 | RegistryNumber: 25005/2020 | Saldoopplysninger http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/539289 Type: Inngående brev | Avs/Mot: DNB BANK ASA | Journaldato: 03.09.2020 | RegistryNumber: 32645/2020 | Bekreftelse informasjon http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/536846 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Siri Berglia Hovind | Journaldato: 12.08.2020 | RegistryNumber: 30203/2020 | Foreløpig svar - ID 1462 - Lærerstillinger i Øvre Eiker kommune http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/536221 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Irene Finnevolden | Journaldato: 05.08.2020 | RegistryNumber: 29579/2020 | Svar på søknad om fornyelse av salgsbevilling - Henden Handel AS (Rema 1000 Ormåsen) http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/531641 Type: Utgående brev | Avs/Mot: HENDEN HANDEL AS | Journaldato: 22.06.2020 | RegistryNumber: 25000/2020 | Underretning om gjennomført utleggsforretning http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/539287 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.09.2020 | RegistryNumber: 32643/2020 | Bekreftet informasjon http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/536845 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bente Kopperud | Journaldato: 12.08.2020 | RegistryNumber: 30202/2020 | Søknad - ID 1462 - Lærerstillinger i Øvre Eiker kommune http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/536220 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Irene Finnevolden | Journaldato: 05.08.2020 | RegistryNumber: 29578/2020 | Svar på søknad om fornyelse av salgsbevilling - Kiwi 265 Lerberg http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/531637 Type: Utgående brev | Avs/Mot: NG KIWI BUSKERUD AS | Journaldato: 22.06.2020 | RegistryNumber: 24996/2020 | Bekreftelse informasjon http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/536841 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Brit-Tove Krekling | Journaldato: 12.08.2020 | RegistryNumber: 30198/2020 | Foreløpig svar - ID 1462 - Lærerstillinger i Øvre Eiker kommune http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/536219 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Silje E B Stenersrød | Journaldato: 05.08.2020 | RegistryNumber: 29577/2020 | Varsel med fullmakt http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/534395 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.07.2020 | RegistryNumber: 27754/2020 | Svar på søknad om fornyelse av salgsbevilling - Kiwi 329 Hokksund http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/531633 Type: Utgående brev | Avs/Mot: NG KIWI BUSKERUD AS | Journaldato: 19.06.2020 | RegistryNumber: 24992/2020 | Bekreftelse informasjon http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/536833 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trine Bryn Jensen | Journaldato: 12.08.2020 | RegistryNumber: 30190/2020 | Søknad - ID 1462 - Lærerstillinger i Øvre Eiker kommune http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/536218 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Silje E B Stenersrød | Journaldato: 05.08.2020 | RegistryNumber: 29576/2020 | Notifikasjon http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/534392 Type: Inngående brev | Avs/Mot: DNB BANK ASA | Journaldato: 08.07.2020 | RegistryNumber: 27751/2020 | Svar på søknad om fornyelse av salgsbevilling - Coop Vestviken AS (Coop Prix Vestfossen) http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/531630 Type: Utgående brev | Avs/Mot: COOP VESTVIKEN SA | Journaldato: 19.06.2020 | RegistryNumber: 24989/2020 | Foreløpig svar - ID 1462 - Lærerstillinger i Øvre Eiker kommune http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/536217 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Christina Yvonne Bogen | Journaldato: 05.08.2020 | RegistryNumber: 29575/2020 | Bekreftelse angående meddommer http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/535468 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hilde Marie Ruud | Journaldato: 27.07.2020 | RegistryNumber: 28826/2020 |