Postliste http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/ innsyn.ovre-eiker.kommune.no Signert taushetserklæring http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/531203 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anund Jarle Hårnes Lobben | Journaldato: 18.06.2020 | RegistryNumber: 24562/2020 | Signert taushetserklæring http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/530994 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Marina Borrmann Nedberg | Journaldato: 17.06.2020 | RegistryNumber: 24353/2020 | Signert taushetserklæring http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/530495 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Skjalge Kraglund | Journaldato: 15.06.2020 | RegistryNumber: 23854/2020 | Signert taushetserklæring http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/529221 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hedda Vrabel | Journaldato: 05.06.2020 | RegistryNumber: 22580/2020 | Svar på bestilling eInnsyn http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/532387 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.06.2020 | RegistryNumber: 25746/2020 | Svar på henvendelse vedrørende leverandør http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/520461 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ADVOKATFIRMAET SULLAND AS | Journaldato: 03.04.2020 | RegistryNumber: 13820/2020 | Bestilling eInnsyn http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/531181 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.06.2020 | RegistryNumber: 24540/2020 | Bestilling eInnsyn http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/531177 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.06.2020 | RegistryNumber: 24536/2020 | Svar om godkjenning av arbeidsleder http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/528729 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ADVOKATFIRMAET SULLAND AS | Journaldato: 03.06.2020 | RegistryNumber: 22088/2020 | Spørsmål om kommunens godkjenning av konkret arbeidsleder http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/528727 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ADVOKATFIRMAET SULLAND AS | Journaldato: 04.06.2020 | RegistryNumber: 22086/2020 | Om ny leverandør - fortsette med HAV http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/527674 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ADVOKATFIRMAET SULLAND AS | Journaldato: 27.05.2020 | RegistryNumber: 21033/2020 | Om ny leverandør http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/527673 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ADVOKATFIRMAET SULLAND AS | Journaldato: 27.05.2020 | RegistryNumber: 21032/2020 | Om ny leverandør http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/527672 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ADVOKATFIRMAET SULLAND AS | Journaldato: 27.05.2020 | RegistryNumber: 21031/2020 | Om ny leverandør http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/527629 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ADVOKATFIRMAET SULLAND AS | Journaldato: 26.05.2020 | RegistryNumber: 20988/2020 | Om ny leverandør http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/527628 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ADVOKATFIRMAET SULLAND AS | Journaldato: 27.05.2020 | RegistryNumber: 20987/2020 | Om ny leverandør http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/526832 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ADVOKATFIRMAET SULLAND AS | Journaldato: 20.05.2020 | RegistryNumber: 20191/2020 | Om ny leverandør http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/526831 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ADVOKATFIRMAET SULLAND AS | Journaldato: 22.05.2020 | RegistryNumber: 20190/2020 | Svar på e-post av 13.05.2020 om leverandør http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/526824 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ADVOKATFIRMAET SULLAND AS | Journaldato: 20.05.2020 | RegistryNumber: 20183/2020 | Purring på svar vedrørende leverandør http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/526131 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ADVOKATFIRMAET SULLAND AS | Journaldato: 15.05.2020 | RegistryNumber: 19490/2020 | Informasjon om tiltak http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/525881 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HAV AS | Journaldato: 13.05.2020 | RegistryNumber: 19240/2020 | Kommunens svar på henvendelse fra 05.02.2020 http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/525878 Type: Utgående brev | Avs/Mot: HAV AS | Journaldato: 13.05.2020 | RegistryNumber: 19237/2020 | Avviksrapport datert 05.02.2020 http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/525874 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HAV AS | Journaldato: 13.05.2020 | RegistryNumber: 19233/2020 | Tilbakemelding fra assistentene http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/525873 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HAV AS | Journaldato: 13.05.2020 | RegistryNumber: 19232/2020 | Svar på henvendelse vedrørende planlagt operasjon og sykemelding http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/525870 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.05.2020 | RegistryNumber: 19229/2020 | Henvendelse vedrørende planlagt operasjon og sykemelding http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/525869 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.05.2020 | RegistryNumber: 19228/2020 | Avviksrapport datert 10.01.2020 http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/525866 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HAV AS | Journaldato: 13.05.2020 | RegistryNumber: 19225/2020 | Avviksrapport februar og mars 2020 http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/521525 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HAV AS | Journaldato: 14.04.2020 | RegistryNumber: 14884/2020 | Bekreftelse på at e-post av 20.03.2020 ble mottatt av advokat Hjorts e-postsystem http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/520463 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 03.04.2020 | RegistryNumber: 13822/2020 | Signert ansettelsesprotokoll http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/533931 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 03.07.2020 | RegistryNumber: 27290/2020 | Melding om overflytting http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/530065 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Romelyn Doniego Paulsen | Journaldato: 30.06.2020 | RegistryNumber: 23424/2020 | Melding om overflytting http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/530501 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Marte Flintegård Johansen | Journaldato: 24.06.2020 | RegistryNumber: 23860/2020 | Melding om overflytting http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/530499 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nina Gajda | Journaldato: 24.06.2020 | RegistryNumber: 23858/2020 | Tilsettingsbrev http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/530564 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Mariann Grønli Åsheim | Journaldato: 16.06.2020 | RegistryNumber: 23923/2020 | Ansettelsesprotokoll http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/530062 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 16.06.2020 | RegistryNumber: 23421/2020 | Underretning til søker - ID 1395 - Lærerstillinger for barnetrinnet 2020/2021 http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/533439 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Margarita Mishina m.fl. | Journaldato: 02.07.2020 | RegistryNumber: 26798/2020 | Tilsettingsbrev http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/530668 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Andrea Myrvollen | Journaldato: 16.06.2020 | RegistryNumber: 24027/2020 | Signert ansettelsesprotokoll http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/530827 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 16.06.2020 | RegistryNumber: 24186/2020 | Tilsettingsbrev http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/530552 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Benedicte Madelén Aasland | Journaldato: 15.06.2020 | RegistryNumber: 23911/2020 | Tilsettingsbrev http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/530531 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Rachel V Muff Husøy | Journaldato: 15.06.2020 | RegistryNumber: 23890/2020 | Signert ansettelsesprotokoll http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/530455 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 15.06.2020 | RegistryNumber: 23814/2020 | Tilsettingsbrev http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/530509 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jon Erik Sundet Svartdal | Journaldato: 15.06.2020 | RegistryNumber: 23868/2020 | Tilsettingsbrev http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/529680 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ida Grønvold | Journaldato: 09.06.2020 | RegistryNumber: 23039/2020 | Tilsettingsbrev http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/530502 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Cathrine Karlsen | Journaldato: 15.06.2020 | RegistryNumber: 23861/2020 | Ansettelsesprotokoll http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/529549 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 09.06.2020 | RegistryNumber: 22908/2020 | Tilsettingsbrev http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/530497 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sondre Aakre | Journaldato: 15.06.2020 | RegistryNumber: 23856/2020 | Tilsettingsbrev http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/528747 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nina Elisabeth Nystad | Journaldato: 03.06.2020 | RegistryNumber: 22106/2020 | Korrigert tilsettingsbrev http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/530487 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nina Kilde | Journaldato: 15.06.2020 | RegistryNumber: 23846/2020 | Underretning om gjennomført utleggsforretning http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/530143 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.06.2020 | RegistryNumber: 23502/2020 | Ansettelsesprotokoll http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/528530 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 02.06.2020 | RegistryNumber: 21889/2020 | Tilsettingsbrev http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/530205 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hege Lajorde | Journaldato: 12.06.2020 | RegistryNumber: 23564/2020 | Signert ansettelsesprotokoll http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/528076 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 28.05.2020 | RegistryNumber: 21435/2020 | Tilsettingsbrev http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/530201 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hege Lajorde | Journaldato: 12.06.2020 | RegistryNumber: 23560/2020 | Tilsettingsbrev http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/527203 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Henriette Fogstad Løvli | Journaldato: 26.05.2020 | RegistryNumber: 20562/2020 | Tilsettingsbrev http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/530195 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nina Kilde | Journaldato: 12.06.2020 | RegistryNumber: 23554/2020 | Ansettelsesprotokoll http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/526548 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 19.05.2020 | RegistryNumber: 19907/2020 | Tilsettingsbrev http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/530189 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Henriette Gunderssen | Journaldato: 11.06.2020 | RegistryNumber: 23548/2020 | Signert ansettelsesprotokoll http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/525504 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 11.05.2020 | RegistryNumber: 18863/2020 | Tilsettingsbrev http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/530185 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Henriette Gunderssen | Journaldato: 11.06.2020 | RegistryNumber: 23544/2020 | Signert ansettelsesprotokoll http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/525250 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 08.05.2020 | RegistryNumber: 18609/2020 | Tilsettingsbrev http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/530059 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Henriette Bakke | Journaldato: 11.06.2020 | RegistryNumber: 23418/2020 | Signert ansettelsesprotokoll http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/525249 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 08.05.2020 | RegistryNumber: 18608/2020 | Tilsettingsbrev http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/530056 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tonje Ringvold Johansen | Journaldato: 11.06.2020 | RegistryNumber: 23415/2020 | Ansettelsesprotokoll http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/524829 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 07.05.2020 | RegistryNumber: 18188/2020 | Foreløpig svar - ID 1439 - Fagarbeidere/assistenter til barnehagene i Øvre Eiker http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/528619 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Izabela Derenda | Journaldato: 02.06.2020 | RegistryNumber: 21978/2020 | Tilsettingsbrev http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/524815 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fredrik Nyheim | Journaldato: 07.05.2020 | RegistryNumber: 18174/2020 | Søknad - ID 1439 - Fagarbeidere/assistenter til barnehagene i Øvre Eiker http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/528617 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Izabela Derenda | Journaldato: 02.06.2020 | RegistryNumber: 21976/2020 | Tilsettingsbrev http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/523555 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Trine Evensen Billing | Journaldato: 28.04.2020 | RegistryNumber: 16914/2020 | Signert arbeidsavtale - 16.03.2020 - 31.10.2020 http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/532361 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Thea Kristine Morlandstø | Journaldato: 23.06.2020 | RegistryNumber: 25720/2020 | Foreløpig svar - ID 1439 - Fagarbeidere/assistenter til barnehagene i Øvre Eiker http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/528615 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Einar Johannes Lindberg Birkeland | Journaldato: 02.06.2020 | RegistryNumber: 21974/2020 | Tilsettingsbrev http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/523550 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anette Grimnes | Journaldato: 28.04.2020 | RegistryNumber: 16909/2020 | Underretning til søker - ID 1415 - Sommervikarer i tjenester til funksjonshemmede http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/530917 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Evelin Alicia Kjølby | Journaldato: 18.06.2020 | RegistryNumber: 24276/2020 | Søknad - ID 1439 - Fagarbeidere/assistenter til barnehagene i Øvre Eiker http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/528613 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Einar Johannes Lindberg Birkeland | Journaldato: 02.06.2020 | RegistryNumber: 21972/2020 | Ansettelsesprotokoll http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/523548 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 28.04.2020 | RegistryNumber: 16907/2020 | Underretning- ID 1415 - Sommervikarer i tjenester til funksjonshemmede http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/530913 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jonas Håvaldsrud | Journaldato: 18.06.2020 | RegistryNumber: 24272/2020 | Foreløpig svar - ID 1439 - Fagarbeidere/assistenter til barnehagene i Øvre Eiker http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/528605 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Eva Helen Fredheim | Journaldato: 02.06.2020 | RegistryNumber: 21964/2020 | Ansettelsesprotokoll http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/523511 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 28.04.2020 | RegistryNumber: 16870/2020 | Underretning - ID 1415 - Sommervikarer i tjenester til funksjonshemmede http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/530911 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Thea Emilie S Hoen | Journaldato: 18.06.2020 | RegistryNumber: 24270/2020 | Søknad - ID 1439 - Fagarbeidere/assistenter til barnehagene i Øvre Eiker http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/528604 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Eva Helen Fredheim | Journaldato: 02.06.2020 | RegistryNumber: 21963/2020 | Underretning - ID 1415 - Sommervikarer i tjenester til funksjonshemmede http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/530910 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Varin Akam Khedir | Journaldato: 18.06.2020 | RegistryNumber: 24269/2020 | Foreløpig svar - ID 1439 - Fagarbeidere/assistenter til barnehagene i Øvre Eiker http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/528602 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Emilie Sørby Stengel | Journaldato: 04.06.2020 | RegistryNumber: 21961/2020 | Underretning - ID 1415 - Sommervikarer i tjenester til funksjonshemmede http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/530907 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Leah Magno Johansson m.fl. | Journaldato: 19.06.2020 | RegistryNumber: 24266/2020 | Søknad - ID 1439 - Fagarbeidere/assistenter til barnehagene i Øvre Eiker http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/528601 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Emilie Sørby Stengel | Journaldato: 02.06.2020 | RegistryNumber: 21960/2020 | Underretning til søker - ID 1415 - Sommervikarer i tjenester til funksjonshemmede http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/530906 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hanan Bousseta m.fl. | Journaldato: 19.06.2020 | RegistryNumber: 24265/2020 | Foreløpig svar - ID 1439 - Fagarbeidere/assistenter til barnehagene i Øvre Eiker http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/528599 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Charlotte Johansen | Journaldato: 02.06.2020 | RegistryNumber: 21958/2020 | Underretning til søker - ID 1415 - Sommervikarer i tjenester til funksjonshemmede http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/530905 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nina Skaug Laugerud m.fl. | Journaldato: 18.06.2020 | RegistryNumber: 24264/2020 | Søknad - ID 1439 - Fagarbeidere/assistenter til barnehagene i Øvre Eiker http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/528598 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Charlotte Johansen | Journaldato: 02.06.2020 | RegistryNumber: 21957/2020 | Underretning til søker - ID 1433 - Driftsoperatør/Vaktmester http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/532118 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.06.2020 | RegistryNumber: 25477/2020 | Underretning til søker - ID 1415 - Sommervikarer i tjenester til funksjonshemmede http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/530899 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Caroline K Folde m.fl. | Journaldato: 18.06.2020 | RegistryNumber: 24258/2020 | Foreløpig svar - ID 1439 - Fagarbeidere/assistenter til barnehagene i Øvre Eiker http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/528589 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Therese Håkansson | Journaldato: 02.06.2020 | RegistryNumber: 21948/2020 | Svar på innsyn i ansettelsesprosess http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/533278 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kristian von Aphelen | Journaldato: 30.06.2020 | RegistryNumber: 26637/2020 | Underretning til søker - ID 1433 - Driftsoperatør/Vaktmester http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/532116 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.06.2020 | RegistryNumber: 25475/2020 | Signert arbeidsavtale 22.06.2020 - 16.08.2020 http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/530896 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Susanne Grøvo Nielsen | Journaldato: 17.06.2020 | RegistryNumber: 24255/2020 | Søknad - ID 1439 - Fagarbeidere/assistenter til barnehagene i Øvre Eiker http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/528588 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Therese Håkansson | Journaldato: 02.06.2020 | RegistryNumber: 21947/2020 | Innsyn i ansettelsesprosess http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/533273 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kristian von Aphelen | Journaldato: 30.06.2020 | RegistryNumber: 26632/2020 | Underretning til søker - ID 1433 - Driftsoperatør/Vaktmester http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/532112 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.06.2020 | RegistryNumber: 25471/2020 | Underretning til søker - ID 1415 - Sommervikarer i tjenester til funksjonshemmede http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/530674 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Chance Biteza m.fl. | Journaldato: 16.06.2020 | RegistryNumber: 24033/2020 | Foreløpig svar - ID 1439 - ID 1439 - Fagarbeidere/assistenter til barnehagene i Øvre Eiker http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/528585 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Eden Kidane | Journaldato: 02.06.2020 | RegistryNumber: 21944/2020 | Tilbud om stilling - Innkjøper/Kontraktsforvalter http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/532690 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.06.2020 | RegistryNumber: 26049/2020 | Underretning til søker - ID 1433 - Driftsoperatør/Vaktmester http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/532032 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.06.2020 | RegistryNumber: 25391/2020 | Underretning til søker - ID 1415 - Sommervikarer i tjenester til funksjonshemmede http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/530671 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anne Elbert Jensen m.fl. | Journaldato: 16.06.2020 | RegistryNumber: 24030/2020 |