Postliste http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/ innsyn.ovre-eiker.kommune.no Signert taushetserklæring http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/631479 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nora Karlsen | Journaldato: 13.01.2022 | RegistryNumber: 1811/2022 | Signert taushetserklæring http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/631478 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nora Karlsen | Journaldato: 13.01.2022 | RegistryNumber: 1810/2022 | Signert taushetserklæring http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/632956 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Dina Hvamstad Isachsen | Journaldato: 21.01.2022 | RegistryNumber: 3287/2022 | Signert taushetserklæring http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/632653 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anneli Østenengen Tandberg | Journaldato: 20.01.2022 | RegistryNumber: 2984/2022 | Signert taushetserklæring http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/632374 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tone Skjoldhorne | Journaldato: 19.01.2022 | RegistryNumber: 2706/2022 | Signert taushetserklæring http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/627445 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Marit Christiansen | Journaldato: 08.12.2021 | RegistryNumber: 73979/2021 | Signert taushetserklæring http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/627333 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sandra Amundsen Ørmen | Journaldato: 07.12.2021 | RegistryNumber: 73867/2021 | Signert taushetserklæring http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/624235 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helene Holte | Journaldato: 12.11.2021 | RegistryNumber: 70770/2021 | Signert taushetserklæring http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/624234 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Vilde Heimstad Larsen | Journaldato: 12.11.2021 | RegistryNumber: 70769/2021 | Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 975890430, 3048-159/ 1 http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/628367 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.12.2021 | RegistryNumber: 74901/2021 | Ansettelsesprotokoll http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/597075 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 01.11.2021 | RegistryNumber: 43613/2021 | Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 919550295, 3048-202/ 5 http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/628366 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.12.2021 | RegistryNumber: 74900/2021 | Korrigert ansettelsesprotokoll http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/596819 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 01.11.2021 | RegistryNumber: 43357/2021 | Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 970594019, 3048-62/ 2 http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/628365 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.12.2021 | RegistryNumber: 74899/2021 | Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 893513582, 3048-118/ 4 http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/628364 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.12.2021 | RegistryNumber: 74898/2021 | Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 983025242, 3048-202/ 1 http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/628363 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.12.2021 | RegistryNumber: 74897/2021 | Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 983874096, 3048-148/ 3 http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/628362 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.12.2021 | RegistryNumber: 74896/2021 | Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 975819353, 3048-167/ 1 http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/628361 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.12.2021 | RegistryNumber: 74895/2021 | Oversendelse av avgjort saksomkostningskrav http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/632085 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ADVOKATFIRMAET SULLAND AS | Journaldato: 18.01.2022 | RegistryNumber: 2417/2022 | Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 983025242, 3048-202/ 1 http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/624323 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 17.11.2021 | RegistryNumber: 70858/2021 | Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 986377573, 3048-106/ 2 http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/624322 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 17.11.2021 | RegistryNumber: 70857/2021 | Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 893513582, 3048-118/ 4 http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/624413 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 16.11.2021 | RegistryNumber: 70948/2021 | Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 969349361, 3048-171/ 5 http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/624412 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 16.11.2021 | RegistryNumber: 70947/2021 | Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 982282950, 3048-46/ 3 http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/624411 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 16.11.2021 | RegistryNumber: 70946/2021 | Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 970594167, 3048-21/ 1 http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/624410 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 16.11.2021 | RegistryNumber: 70945/2021 | Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 969333449, 3048-200/ 2 http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/624409 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 16.11.2021 | RegistryNumber: 70944/2021 | Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 975890430, 3048-159/ 1 http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/624408 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 16.11.2021 | RegistryNumber: 70943/2021 | Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 969348926, 3048-175/ 1 http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/624407 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 16.11.2021 | RegistryNumber: 70942/2021 | Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 969087952, 3048-72/ 1 http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/624406 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 16.11.2021 | RegistryNumber: 70941/2021 | Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 970556516, 3048-56/ 1 http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/624405 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 16.11.2021 | RegistryNumber: 70940/2021 | Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 983874096, 3048-148/ 3 http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/624404 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 16.11.2021 | RegistryNumber: 70939/2021 | Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 969235633, 3048-128/ 1 http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/624403 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 16.11.2021 | RegistryNumber: 70938/2021 | Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 985954364, 3048-45/ 2 http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/624402 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 16.11.2021 | RegistryNumber: 70937/2021 | Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 976939565, 3048-78/ 1 http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/624401 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 16.11.2021 | RegistryNumber: 70936/2021 | Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 975953769, 3048-137/ 1 http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/624400 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 16.11.2021 | RegistryNumber: 70935/2021 | Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 986257055, 3048-96/ 1 http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/624399 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 16.11.2021 | RegistryNumber: 70934/2021 | Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 919550295, 3048-202/ 5 http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/624398 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 16.11.2021 | RegistryNumber: 70933/2021 | Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 914890527, 3048-116/ 1 http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/624397 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 16.11.2021 | RegistryNumber: 70932/2021 | Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 987766786, 3048-143/ 1 http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/624396 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 16.11.2021 | RegistryNumber: 70931/2021 | Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 984920482, 3048-12/ 2 http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/624395 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 16.11.2021 | RegistryNumber: 70930/2021 | Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 980396142, 3048-152/ 1 http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/624394 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 16.11.2021 | RegistryNumber: 70929/2021 | Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 969191954, 3048-53/ 1 http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/624393 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 16.11.2021 | RegistryNumber: 70928/2021 | Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 970241892, 3048-53/ 2 http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/624392 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 16.11.2021 | RegistryNumber: 70927/2021 | Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 921545525, 3048-90/ 1 http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/624391 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 16.11.2021 | RegistryNumber: 70926/2021 | Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 917418381, 3048-94/ 1 http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/624390 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 16.11.2021 | RegistryNumber: 70925/2021 | Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 870479492, 3048-155/ 1 http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/624389 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 16.11.2021 | RegistryNumber: 70924/2021 | Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 981478169, 3048-24/ 2 http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/624388 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 16.11.2021 | RegistryNumber: 70923/2021 | Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 920630464, 3048-83/ 9 http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/624387 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 16.11.2021 | RegistryNumber: 70922/2021 | Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 993190195, 3048-192/ 5 http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/624386 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 16.11.2021 | RegistryNumber: 70921/2021 | Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 969555204, 3048-19/ 2 http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/624385 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 16.11.2021 | RegistryNumber: 70920/2021 | Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 917503079, 3048-162/ 4 http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/624384 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 16.11.2021 | RegistryNumber: 70919/2021 | Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 924607610, 3048-176/ 5 http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/624383 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 16.11.2021 | RegistryNumber: 70918/2021 | Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 969877783, 3048-117/ 1 http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/624382 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 16.11.2021 | RegistryNumber: 70917/2021 | Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 970569316, 3048-115/ 16 http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/624381 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 16.11.2021 | RegistryNumber: 70916/2021 | Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 977219817, 3048-15/ 2 http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/624380 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 16.11.2021 | RegistryNumber: 70915/2021 | Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 969087537, 3048-127/ 2 http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/624379 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 16.11.2021 | RegistryNumber: 70914/2021 | Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 969162342, 3048-130/ 13 http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/624378 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 16.11.2021 | RegistryNumber: 70913/2021 | Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 999528090, 3048-41/ 1 http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/624377 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 16.11.2021 | RegistryNumber: 70912/2021 | Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 969421747, 3048-181/ 2 http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/624376 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 16.11.2021 | RegistryNumber: 70911/2021 | Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 971217677, 3048-186/ 211 http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/624375 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 16.11.2021 | RegistryNumber: 70910/2021 | Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 983073859, 3048-153/ 7 http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/624374 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 16.11.2021 | RegistryNumber: 70909/2021 | Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 979688660, 3048-112/ 1 http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/624373 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 16.11.2021 | RegistryNumber: 70908/2021 | Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 969088444, 3048-82/ 1 http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/624372 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 16.11.2021 | RegistryNumber: 70907/2021 | Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 816606462, 3048-2/ 1 http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/624371 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 16.11.2021 | RegistryNumber: 70906/2021 | Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 998712963, 3048-130/ 1 http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/624368 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 16.11.2021 | RegistryNumber: 70903/2021 | Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 969088665, 3048-165/ 4 http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/624367 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 16.11.2021 | RegistryNumber: 70902/2021 | Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 812075322, 3048-89/ 1 http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/624366 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 16.11.2021 | RegistryNumber: 70901/2021 | Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 977086752, 3048-84/ 2 http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/624365 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 16.11.2021 | RegistryNumber: 70900/2021 | Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 918736220, 3048-54/ 3 http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/624364 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 16.11.2021 | RegistryNumber: 70899/2021 | Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 976252993, 3048-135/ 1 http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/624363 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 16.11.2021 | RegistryNumber: 70898/2021 | Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 914900301, 3048-122/ 1 http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/624362 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 16.11.2021 | RegistryNumber: 70897/2021 | Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 983852750, 3048-82/ 13 http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/624361 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 16.11.2021 | RegistryNumber: 70896/2021 | Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 969553201, 3048-65/ 2 http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/624360 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 16.11.2021 | RegistryNumber: 70895/2021 | Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 969465701, 3048-177/ 7 http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/624359 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 16.11.2021 | RegistryNumber: 70894/2021 | Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 969233770, 3048-164/ 4 http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/624358 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 16.11.2021 | RegistryNumber: 70893/2021 | Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 974424304, 3048-173/ 8 http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/624357 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 16.11.2021 | RegistryNumber: 70892/2021 | Melding til leverandør - Samspillsentreprise Nye Hokksund Renseanlegg, Trinn 2 http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/631293 Type: Utgående brev | Avs/Mot: NCC NORGE AS (Building) m.fl. | Journaldato: 13.01.2022 | RegistryNumber: 1625/2022 | Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 969551888, 3048-173/ 1 http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/624356 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 16.11.2021 | RegistryNumber: 70891/2021 | Melding fra leverandør - Samspillsentreprise Nye Hokksund Renseanlegg, Trinn 2 http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/631284 Type: Inngående brev | Avs/Mot: NCC NORGE AS (Building) | Journaldato: 13.01.2022 | RegistryNumber: 1616/2022 | Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 979494696, 3048-191/ 12 http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/624355 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 16.11.2021 | RegistryNumber: 70890/2021 | Melding til leverandør - Samspillsentreprise Nye Hokksund Renseanlegg, Trinn 2 http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/631254 Type: Utgående brev | Avs/Mot: NCC NORGE AS (Building) m.fl. | Journaldato: 12.01.2022 | RegistryNumber: 1586/2022 | Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 970385177, 3048-78/ 2 http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/624354 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 16.11.2021 | RegistryNumber: 70889/2021 | Melding til leverandør - Samspillsentreprise Nye Hokksund Renseanlegg, Trinn 2 http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/630586 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Byggfokus AS | Journaldato: 10.01.2022 | RegistryNumber: 918/2022 | Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 992157860, 3048-77/ 55 http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/624353 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 16.11.2021 | RegistryNumber: 70888/2021 | Melding fra leverandør - Samspillsentreprise Nye Hokksund Renseanlegg, Trinn 2 http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/630389 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ingeniør og Entreprenørfirma Tks Bygg AS | Journaldato: 07.01.2022 | RegistryNumber: 721/2022 | Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 969555301, 3048-26/ 2 http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/624352 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 16.11.2021 | RegistryNumber: 70887/2021 | Melding til leverandør - Samspillsentreprise Nye Hokksund Renseanlegg, Trinn 2 http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/630388 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ingeniør og Entreprenørfirma Tks Bygg AS m.fl. | Journaldato: 07.01.2022 | RegistryNumber: 720/2022 | Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 969881578, 3048-39/ 2 http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/624351 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 16.11.2021 | RegistryNumber: 70886/2021 | Melding fra leverandør - Samspillsentreprise Nye Hokksund Renseanlegg, Trinn 2 http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/630386 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ingeniør og Entreprenørfirma Tks Bygg AS | Journaldato: 07.01.2022 | RegistryNumber: 718/2022 | Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 919197641, 3048-8/ 2 http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/624350 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 16.11.2021 | RegistryNumber: 70885/2021 | Melding fra leverandør - Samspillsentreprise Nye Hokksund Renseanlegg, Trinn 2 http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/630330 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ingeniør og Entreprenørfirma Tks Bygg AS | Journaldato: 06.01.2022 | RegistryNumber: 662/2022 | Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 969871246, 3048-40/ 1 http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/624349 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 16.11.2021 | RegistryNumber: 70884/2021 | Melding fra leverandør - Samspillsentreprise Nye Hokksund Renseanlegg, Trinn 2 http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/630326 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ingeniør og Entreprenørfirma Tks Bygg AS | Journaldato: 06.01.2022 | RegistryNumber: 658/2022 | Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 984213158, 3048-192/ 3 http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/624348 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 16.11.2021 | RegistryNumber: 70883/2021 | Melding til leverandør - Samspillsentreprise Nye Hokksund Renseanlegg, Trinn 2 http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/630325 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Byggfokus AS | Journaldato: 06.01.2022 | RegistryNumber: 657/2022 | Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 918335692, 3048-22/ 1 http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/624347 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 16.11.2021 | RegistryNumber: 70882/2021 | Melding til leverandør - Samspillsentreprise Nye Hokksund Renseanlegg, Trinn 2 http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/630324 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ingeniør og Entreprenørfirma Tks Bygg AS m.fl. | Journaldato: 06.01.2022 | RegistryNumber: 656/2022 | Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 969086360, 3048-20/ 1 http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/624346 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 16.11.2021 | RegistryNumber: 70881/2021 | Melding til leverandør - Samspillsentreprise Nye Hokksund Renseanlegg, Trinn 2 http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/630314 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ingeniør og Entreprenørfirma Tks Bygg AS m.fl. | Journaldato: 06.01.2022 | RegistryNumber: 646/2022 | Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 970550372, 3048-163/ 5 http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/624345 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 16.11.2021 | RegistryNumber: 70880/2021 |