Postliste http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/ innsyn.ovre-eiker.kommune.no Signert taushetserklæring http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/479398 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Siri Huseby | Journaldato: 10.07.2019 | RegistryNumber: 26613/2019 | Signert taushetserklæring http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/479397 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Mathilde Slotfeldt | Journaldato: 10.07.2019 | RegistryNumber: 26612/2019 | Signert taushetserklæring http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/479396 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helene Hanninen Bergum | Journaldato: 10.07.2019 | RegistryNumber: 26611/2019 | Signert taushetserklæring http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/479395 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Silje Marie Flatin Lien | Journaldato: 10.07.2019 | RegistryNumber: 26610/2019 | Signert taushetserklæring http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/479393 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Madeleine Alexandra Fossan | Journaldato: 10.07.2019 | RegistryNumber: 26608/2019 | Signert taushetserklæring http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/479379 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Inger Ainoha Santana | Journaldato: 10.07.2019 | RegistryNumber: 26594/2019 | Signert taushetserklæring http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/479378 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kristiane Klevstad | Journaldato: 10.07.2019 | RegistryNumber: 26593/2019 | Signert taushetserklæring http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/478219 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jacob Eggar Selbæk | Journaldato: 02.07.2019 | RegistryNumber: 25434/2019 | Signert taushetserklæring http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/478215 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Maren A H Frammarsvik | Journaldato: 02.07.2019 | RegistryNumber: 25430/2019 | Signert taushetserklæring http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/476059 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Odd Alec Mihle | Journaldato: 18.06.2019 | RegistryNumber: 23274/2019 | Signert taushetserklæring http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/476056 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nicolai W Jørgensen | Journaldato: 18.06.2019 | RegistryNumber: 23271/2019 | Signert taushetserklæring http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/476053 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Milla Viola Eiternes Bekken | Journaldato: 18.06.2019 | RegistryNumber: 23268/2019 | Signert taushetserklæring http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/475943 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nantapon Knutsen | Journaldato: 18.06.2019 | RegistryNumber: 23158/2019 | Signert taushetserklæring http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/475917 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Margrethe E Ferguson | Journaldato: 18.06.2019 | RegistryNumber: 23132/2019 | Signert taushetserklæring http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/472182 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tore Torneli Hjelting | Journaldato: 20.05.2019 | RegistryNumber: 19396/2019 | Signert taushetserklæring http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/472152 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Eva Trøan Holm | Journaldato: 20.05.2019 | RegistryNumber: 19366/2019 | Signert tausheterklæring http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/472075 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Andreas Breivik Skyba | Journaldato: 20.05.2019 | RegistryNumber: 19289/2019 | Signert taushetserklæring http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/469891 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lotta Mørk | Journaldato: 30.04.2019 | RegistryNumber: 17105/2019 | Signert taushetserklæring http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/469888 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Silje Næss | Journaldato: 30.04.2019 | RegistryNumber: 17102/2019 | Signert taushetserklæring http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/469885 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Thale Kaasa | Journaldato: 30.04.2019 | RegistryNumber: 17099/2019 | Signert taushetserklæring http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/469190 Type: Inngående brev | Avs/Mot: May Therese Andersen | Journaldato: 25.04.2019 | RegistryNumber: 16404/2019 | Purring på svar om begjæring om innsyn http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/475061 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ole Østlid | Journaldato: 13.06.2019 | RegistryNumber: 22276/2019 | Svar på spørsmål om hvis også el-biler betaler full pris http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/430268 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tore Klyve Andersen | Journaldato: 13.06.2019 | RegistryNumber: 32005/2018 | Svar - Saksdokumenter og møtereferat ATM-møter http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/456973 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ole Østlid | Journaldato: 13.06.2019 | RegistryNumber: 4190/2019 | Spørsmål vedrørende fritak fra bompenger http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/474001 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Zvonimir Vojtulek | Journaldato: 05.06.2019 | RegistryNumber: 21215/2019 | Svar på begjæring om innsyn http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/469766 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ole Østlid | Journaldato: 30.04.2019 | RegistryNumber: 16980/2019 | Plassering av bommer i Konnerudgata http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/415981 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Magnus Gevelt | Journaldato: 28.05.2019 | RegistryNumber: 17717/2018 | E-postkorrespondanse angående referat fra møte 16.02.2015 http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/469192 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 27.06.2019 | RegistryNumber: 16406/2019 | E-postkorrespondanse angående møteinnkalling forbilde 2015 http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/469201 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 27.06.2019 | RegistryNumber: 16415/2019 | E-postkorrespanse angående møteinnkalling i februar/mars 2015 http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/469205 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 27.06.2019 | RegistryNumber: 16419/2019 | E-post angående oversikt på hva brukerne spør om etter arbeidstid http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/469230 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 27.06.2019 | RegistryNumber: 16444/2019 | Epostkorrespondanse angående kontorplass ved HUS http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/469232 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 27.06.2019 | RegistryNumber: 16446/2019 | E-postkorrespondanse angående at fastlege krever tilrettelegging http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/469234 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 27.06.2019 | RegistryNumber: 16448/2019 | E-postkorrespondanse angående fleksibel GAT - trekk i lønn http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/469323 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 27.06.2019 | RegistryNumber: 16537/2019 | E-postkorrespondanse angående tilgjengelighet 27.04.20.19 - 28.04.2019 http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/469324 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 27.06.2019 | RegistryNumber: 16538/2019 | E-postkorrespondanse mellom ansatt og leder http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/470202 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 27.06.2019 | RegistryNumber: 17416/2019 | E-postkorresspondanse internt - møte med BDO Oslo torsdag 9. mai 2019 kl. 1200 http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/471252 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 27.06.2019 | RegistryNumber: 18466/2019 | E-postkorrespondanse angående møte med BDO 09.05.2019 - samtale og arbeidsmøte http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/471262 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 27.06.2019 | RegistryNumber: 18476/2019 | E-postkorrespondanse - BDO samtale og arbeidsmøte 13.05.2019 http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/471263 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 27.06.2019 | RegistryNumber: 18477/2019 | E-postkorrespondanse - Fleksibel GAT - trekk i lønn april 2019 http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/471265 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 27.06.2019 | RegistryNumber: 18479/2019 | E-postkorrespondanse - Faktura 40000686/Fiskum bibliotek http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/471368 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 27.06.2019 | RegistryNumber: 18582/2019 | Internt notat - konfidensielt - gjelder møter BDO mai 2019 http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/471303 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 27.06.2019 | RegistryNumber: 18517/2019 | E-postkorrespondanse - hastemøte Drammen vgs idag for barn http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/471295 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 27.06.2019 | RegistryNumber: 18509/2019 | Epostkorrespondanse - BDO samtale mai 2019 http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/471293 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 27.06.2019 | RegistryNumber: 18507/2019 | Epostkorrespondansen - GAT registrering mai 2019 http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/471290 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 27.06.2019 | RegistryNumber: 18504/2019 | E-postkorrespondanse - BDO samtale mai 2019 http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/471288 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 27.06.2019 | RegistryNumber: 18502/2019 | E-postkorrespondanse - registrering i GAT 06.05.2019 http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/471287 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 27.06.2019 | RegistryNumber: 18501/2019 | Epostkorrespondanse - GAT / Tannregulering 08.05.2019 i Drammen http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/471279 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 27.06.2019 | RegistryNumber: 18493/2019 | Epostkorrespondanse- BDO samtale og arbeidsmøte i april og mai 2019 http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/471278 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 27.06.2019 | RegistryNumber: 18492/2019 | Hokksund ungdomsskole - gjøremål http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/477192 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 25.06.2019 | RegistryNumber: 24407/2019 | Fjerne arbeidsmøter fra kalender http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/477190 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 25.06.2019 | RegistryNumber: 24405/2019 | Tilleggsinformasjon til varsling http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/477166 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 25.06.2019 | RegistryNumber: 24381/2019 | Epost-korrespondanse - svar på henvendelse http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/476777 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: Andersen, Tove | Journaldato: 24.06.2019 | RegistryNumber: 23992/2019 | Velferdspermisjon med lønn http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/474922 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 12.06.2019 | RegistryNumber: 22137/2019 | Orientering om legetime 27.05.2019 http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/474905 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 12.06.2019 | RegistryNumber: 22120/2019 | Bekreftelse på innkalling til møte 20.05.2019 http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/472243 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.05.2019 | RegistryNumber: 19457/2019 | Legeerklæring http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/472077 Type: Inngående brev | Avs/Mot: EIRIK HEMSBORG SKAR | Journaldato: 20.05.2019 | RegistryNumber: 19291/2019 | Hastemøte - 13.05.2019 http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/471865 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.05.2019 | RegistryNumber: 19079/2019 | Utlånsprosedyrer http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/471860 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.05.2019 | RegistryNumber: 19074/2019 | Bekreftelse på møte 13.05.2019 http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/471681 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.05.2019 | RegistryNumber: 18895/2019 | Informasjon om møte 27.05.2019 http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/471680 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.05.2019 | RegistryNumber: 18894/2019 | Fri vedrørende tannlegetime 08.05.2019 http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/471331 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.05.2019 | RegistryNumber: 18545/2019 | Fri vedrørende møte 13.05.2019 http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/471330 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.05.2019 | RegistryNumber: 18544/2019 | Fri vedrørende møte 09.05.2019 http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/471329 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.05.2019 | RegistryNumber: 18543/2019 | E-postkorrespondanse - BDO samtale og arbeidsmøte i mai 2019 http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/471274 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: Andersen, Tove | Journaldato: 14.05.2019 | RegistryNumber: 18488/2019 | Spørsmål om avspasering http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/470978 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 09.05.2019 | RegistryNumber: 18192/2019 | Epostkorrespondanse vedørende lån av håndballmål fra Skotselv http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/468541 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 16.04.2019 | RegistryNumber: 15755/2019 | Friskmeldingsattest http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/468155 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.04.2019 | RegistryNumber: 15369/2019 | Ansettelsesprotokoll http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/477681 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 28.06.2019 | RegistryNumber: 24896/2019 | Tilsettingsbrev http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/477518 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tonje Ringvold Johansen | Journaldato: 27.06.2019 | RegistryNumber: 24733/2019 | Signert ansettelsesprotokoll http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/474994 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 12.06.2019 | RegistryNumber: 22209/2019 | Signert ansettelsesprotokoll http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/474992 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 12.06.2019 | RegistryNumber: 22207/2019 | Signert ansettelsesprotokoll http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/474989 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 12.06.2019 | RegistryNumber: 22204/2019 | Signert ansettelsesprotokoll http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/474988 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 12.06.2019 | RegistryNumber: 22203/2019 | Signert ansettelsesprotokoll http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/474985 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 12.06.2019 | RegistryNumber: 22200/2019 | Trekker søknaden http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/474908 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Heidi Selvig | Journaldato: 12.06.2019 | RegistryNumber: 22123/2019 | Informasjon vedrørende stilling - ID 1324 - Fagarbeider/assistent i barnehage http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/473975 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ros-Mari Sørensen m.fl. | Journaldato: 05.06.2019 | RegistryNumber: 21189/2019 | Ansettelsesprotokoll http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/472303 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 29.05.2019 | RegistryNumber: 19517/2019 | Tilsettingsbrev http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/472301 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Per Johan Myrdal | Journaldato: 29.05.2019 | RegistryNumber: 19515/2019 | Ansettelsesprotokoll http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/472070 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 21.05.2019 | RegistryNumber: 19284/2019 | Tilsettingsbrev http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/472049 Type: Utgående brev | Avs/Mot: De Martino Antonino | Journaldato: 21.05.2019 | RegistryNumber: 19263/2019 | Tilsettingsbrev http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/471841 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Francesco Zangrillo | Journaldato: 20.05.2019 | RegistryNumber: 19055/2019 | Ansettelsesprotokoll http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/471766 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 16.05.2019 | RegistryNumber: 18980/2019 | Tilsettingsbrev http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/471763 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ann Helen Solenby | Journaldato: 15.05.2019 | RegistryNumber: 18977/2019 | Tilsettingsbrev http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/471757 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sara Flesaker | Journaldato: 15.05.2019 | RegistryNumber: 18971/2019 | Ansettelsesprotokoll http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/471751 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 15.05.2019 | RegistryNumber: 18965/2019 | Tilsettingsbrev http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/471749 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Henriette Gunderssen | Journaldato: 15.05.2019 | RegistryNumber: 18963/2019 | Tilsettingsbrev http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/471739 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Benedicte Madelén Aasland | Journaldato: 15.05.2019 | RegistryNumber: 18953/2019 | Tilsettingsbrev http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/471729 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sondre Aakre | Journaldato: 15.05.2019 | RegistryNumber: 18943/2019 | Ansettelsesprotokoll http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/471684 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 15.05.2019 | RegistryNumber: 18898/2019 | Tilsettingsbrev http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/471683 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Aina Gulbrandsen | Journaldato: 15.05.2019 | RegistryNumber: 18897/2019 | Foreløpig svar - ID 1324 - Fagarbeider/assistent i barnehage http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/470334 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Emilie Nybråten | Journaldato: 06.05.2019 | RegistryNumber: 17548/2019 | Søknad - ID 1324 - Fagarbeider/assistent i barnehage http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/470330 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Emilie Nybråten | Journaldato: 03.05.2019 | RegistryNumber: 17544/2019 | Foreløpig svar - ID 1324 - Fagarbeider/assistent i barnehage http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/470327 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Linn Merete Flågan | Journaldato: 06.05.2019 | RegistryNumber: 17541/2019 | Søknad - ID 1324 - Fagarbeider/assistent i barnehage http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/470324 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Linn Merete Flågan | Journaldato: 03.05.2019 | RegistryNumber: 17538/2019 | Foreløpig svar - ID 1324 - Fagarbeider/assistent i barnehage http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/470318 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Camilla Gevelt Tandberg | Journaldato: 06.05.2019 | RegistryNumber: 17532/2019 | Søknad - ID 1324 - Fagarbeider/assistent i barnehage http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/470317 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Camilla Gevelt Tandberg | Journaldato: 03.05.2019 | RegistryNumber: 17531/2019 | Foreløpig svar - ID 1324 - Fagarbeider/assistent i barnehage http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/470315 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nina Harstveit Kristensen | Journaldato: 06.05.2019 | RegistryNumber: 17529/2019 | Søknad - ID 1324 - Fagarbeider/assistent i barnehage http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/470314 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nina Harstveit Kristensen | Journaldato: 03.05.2019 | RegistryNumber: 17528/2019 | Foreløpig svar - ID 1324 - Fagarbeider/assistent i barnehage http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/470305 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Stine Mari Holt | Journaldato: 06.05.2019 | RegistryNumber: 17519/2019 |