Postliste RSS fra innsyn.ovre-eiker.kommune.no. http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no + ":" + 80 + /eInnsyn/RegistryEntry/ Rss fra innsyn.ovre-eiker.kommune.no Filtrering: Tittel: Signert samtykke til rehabilitering av private stikkledninger, gbnr. 45/107 Avs/Mot: Ella Margrethe Blix http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/528203?SourceDatabase=EPHORTE5 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ella Margrethe Blix | Journaldato: 29.05.2020 | Journalnr: 21562/2020 | Avdeling: | Tittel: Søknad - ID 1439 - Fagarbeidere/assistenter til barnehagene i Øvre Eiker Avs/Mot: ***** http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/528362?SourceDatabase=EPHORTE5 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.05.2020 | Journalnr: 21721/2020 | Avdeling: | Tittel: Søknad - ID 1439 - Fagarbeidere/assistenter til barnehagene i Øvre Eiker Avs/Mot: Marianne E Hermansen http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/528343?SourceDatabase=EPHORTE5 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Marianne E Hermansen | Journaldato: 29.05.2020 | Journalnr: 21702/2020 | Avdeling: | Tittel: Søknad - ID 1439 - Fagarbeidere/assistenter til barnehagene i Øvre Eiker Avs/Mot: Tone Christensen http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/528338?SourceDatabase=EPHORTE5 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tone Christensen | Journaldato: 29.05.2020 | Journalnr: 21697/2020 | Avdeling: | Tittel: Sak oversendes for endelig klagesaksbehandling, klage på ilagt overtredelsesgebyr gbnr. 114/10, Tørrbekk, Eikernveien 682, Vestfossen Avs/Mot: FYLKESMANNEN I OSLO OG VIKEN http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/528187?SourceDatabase=EPHORTE5 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I OSLO OG VIKEN | Journaldato: 29.05.2020 | Journalnr: 21546/2020 | Avdeling: | Tittel: Særutskrift - Klage på ilagt overtredelsesgebyr, gbnr. 114/10, Tørrbekk, Eikernveien 682, Vestfossen. Saksordfører: Aasmund Grasbekk Avs/Mot: http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/528186?SourceDatabase=EPHORTE5 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 29.05.2020 | Journalnr: 21545/2020 | Avdeling: | Tittel: Innkalling og saksdokument til ATM-utvalgsmøte 05.06.2020 Avs/Mot: Buskerudbyen Sekretariatet http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/528191?SourceDatabase=EPHORTE5 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Buskerudbyen Sekretariatet | Journaldato: 29.05.2020 | Journalnr: 21550/2020 | Avdeling: | Tittel: Svar på henvendelse om BPA ordning med gjeldende vilkår til leverandør Avs/Mot: ULOBA - INDEPENDENT LIVING NORGE SA http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/528198?SourceDatabase=EPHORTE5 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ULOBA - INDEPENDENT LIVING NORGE SA | Journaldato: 29.05.2020 | Journalnr: 21557/2020 | Avdeling: | Tittel: Søknad skogfond og tilskudd, GNR 125/4 i Øvre Eiker (3048) Avs/Mot: Landbruksdirektoratet http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/528216?SourceDatabase=EPHORTE5 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 29.05.2020 | Journalnr: 21575/2020 | Avdeling: | Tittel: Prisregulering på rammeavtale for rådgivende ingeniørtjeneste - vei, vann og avløp Avs/Mot: WSP NORGE AS http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/528267?SourceDatabase=EPHORTE5 Type: Inngående brev | Avs/Mot: WSP NORGE AS | Journaldato: 29.05.2020 | Journalnr: 21626/2020 | Avdeling: | Tittel: Godkjent søknad om midertidig brukstillatelse for deler av tiltaket, gbnr 62/387 snr 16, Myrhetteveien 27, Vestfossen Avs/Mot: NOVO ARKITEKTER AS http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/528128?SourceDatabase=EPHORTE5 Type: Utgående brev | Avs/Mot: NOVO ARKITEKTER AS | Journaldato: 29.05.2020 | Journalnr: 21487/2020 | Avdeling: | Tittel: Søknad om midlertidig brukstillatelse, leilighetsbygg med parkeringskjeller, 16 enheter, gbnr 77/174, Støperigata 23, Hokksund Avs/Mot: FLAGET AS http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/528204?SourceDatabase=EPHORTE5 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FLAGET AS | Journaldato: 29.05.2020 | Journalnr: 21563/2020 | Avdeling: | Tittel: Analyserapport råvann 25.05.2020 -- 28.05.2020 Avs/Mot: EUROFINS ENVIRONMENT TESTING NORWAY AS http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/528214?SourceDatabase=EPHORTE5 Type: Inngående brev | Avs/Mot: EUROFINS ENVIRONMENT TESTING NORWAY AS | Journaldato: 29.05.2020 | Journalnr: 21573/2020 | Avdeling: | Tittel: Analyserapport råvann 25.05.2020 - 28.05.2020 Avs/Mot: EUROFINS ENVIRONMENT TESTING NORWAY AS http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/528213?SourceDatabase=EPHORTE5 Type: Inngående brev | Avs/Mot: EUROFINS ENVIRONMENT TESTING NORWAY AS | Journaldato: 29.05.2020 | Journalnr: 21572/2020 | Avdeling: | Tittel: Melding om opphør av ansvarsrett, tre boligblokker og parkeringskjeller, gbnr 77/106, Kirkeveien 36 og Frognesveien 13 A og B, Hokksund stasjonsby, Hokksund Avs/Mot: TAG ARKITEKTER AS http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/528266?SourceDatabase=EPHORTE5 Type: Inngående brev | Avs/Mot: TAG ARKITEKTER AS | Journaldato: 29.05.2020 | Journalnr: 21625/2020 | Avdeling: | Tittel: Retur av tinglyst arealoverføring fra gbnr 114/3 til gbnr 114/29 - dokumentnummer 2020/2489304/200 Avs/Mot: Statens Kartverk Tinglysing http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/528238?SourceDatabase=EPHORTE5 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statens Kartverk Tinglysing | Journaldato: 29.05.2020 | Journalnr: 21597/2020 | Avdeling: | Tittel: Påminnelse om frist for innsending av refusjonskrav - 03.06.2020 Avs/Mot: NAV Tiltak Vest-Viken http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/528231?SourceDatabase=EPHORTE5 Type: Inngående brev | Avs/Mot: NAV Tiltak Vest-Viken | Journaldato: 29.05.2020 | Journalnr: 21590/2020 | Avdeling: | Tittel: Innvilget varig lønnstilskudd 01.04.2020 - 30.06.2020 Avs/Mot: NAV Tiltak Vest-Viken http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/528230?SourceDatabase=EPHORTE5 Type: Inngående brev | Avs/Mot: NAV Tiltak Vest-Viken | Journaldato: 29.05.2020 | Journalnr: 21589/2020 | Avdeling: | Tittel: Innvilget midlertidig lønnstilskudd 01.04.2020 - 30.06.2020 Avs/Mot: NAV Tiltak Vest-Viken http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/528229?SourceDatabase=EPHORTE5 Type: Inngående brev | Avs/Mot: NAV Tiltak Vest-Viken | Journaldato: 29.05.2020 | Journalnr: 21588/2020 | Avdeling: | Tittel: Analyserapport avløpsvann, Skotselv RA, 19.05.2020 - 27.05.2020 Avs/Mot: EUROFINS ENVIRONMENT TESTING NORWAY AS http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/528287?SourceDatabase=EPHORTE5 Type: Inngående brev | Avs/Mot: EUROFINS ENVIRONMENT TESTING NORWAY AS | Journaldato: 29.05.2020 | Journalnr: 21646/2020 | Avdeling: | Tittel: Analyserapport avløpsvann, 19.05.2020 - 27.05.2020 Avs/Mot: EUROFINS ENVIRONMENT TESTING NORWAY AS http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/528284?SourceDatabase=EPHORTE5 Type: Inngående brev | Avs/Mot: EUROFINS ENVIRONMENT TESTING NORWAY AS | Journaldato: 29.05.2020 | Journalnr: 21643/2020 | Avdeling: | Tittel: Oversendelse av klagesak for endelig behandling, klage på ilagt overtredelsesgebyr, gbnr 77/1080, Kantumveien 16, Hokksund Avs/Mot: FYLKESMANNEN I OSLO OG VIKEN http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/528144?SourceDatabase=EPHORTE5 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I OSLO OG VIKEN | Journaldato: 29.05.2020 | Journalnr: 21503/2020 | Avdeling: | Tittel: Orientering om vedtak, klage på ilagt overtredelsesgebyr, gbnr 77/1080, Kantumveien 16, Hokksund Avs/Mot: NIKA EIENDOM AS http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/528135?SourceDatabase=EPHORTE5 Type: Utgående brev | Avs/Mot: NIKA EIENDOM AS | Journaldato: 29.05.2020 | Journalnr: 21494/2020 | Avdeling: | Tittel: Særutskrift - Klage på ilagt overtredelsesgebyr, gbnr. 77/1080, Kantumveien 16, Hokksund. Saksordfører: Marianne Werp Avs/Mot: http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/528138?SourceDatabase=EPHORTE5 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 29.05.2020 | Journalnr: 21497/2020 | Avdeling: | Tittel: Tilbakemelding på avvisning av søknad Avs/Mot: ØVRE EIKER SKOLEKORPS http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/528046?SourceDatabase=EPHORTE5 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ØVRE EIKER SKOLEKORPS | Journaldato: 29.05.2020 | Journalnr: 21405/2020 | Avdeling: | Tittel: Søknad - ID 1443 - Tospråklige lærere - Øvre Eiker kommune Avs/Mot: Paul Suder http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/528388?SourceDatabase=EPHORTE5 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Paul Suder | Journaldato: 29.05.2020 | Journalnr: 21747/2020 | Avdeling: | Tittel: Oversendelse av utvidet søkerliste Avs/Mot: Knut-Arne Bernhard Christiansen http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/528209?SourceDatabase=EPHORTE5 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Knut-Arne Bernhard Christiansen | Journaldato: 29.05.2020 | Journalnr: 21568/2020 | Avdeling: | Tittel: Forespørsel om status på søknad om ferdigattest, enebolig med garasje, gbnr 77/1302, Christian IV's vei 70, Hokksund Avs/Mot: FLAGET AS http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/528253?SourceDatabase=EPHORTE5 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FLAGET AS | Journaldato: 29.05.2020 | Journalnr: 21612/2020 | Avdeling: | Tittel: Om bruk av kommunens lokaler til korpsøvelse Avs/Mot: ØVRE EIKER SKOLEKORPS http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/527720?SourceDatabase=EPHORTE5 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ØVRE EIKER SKOLEKORPS | Journaldato: 29.05.2020 | Journalnr: 21079/2020 | Avdeling: | Tittel: Søknad - ID 1443 - Tospråklige lærere - Øvre Eiker kommune Avs/Mot: Jolanta Antonina Nocula http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/528334?SourceDatabase=EPHORTE5 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jolanta Antonina Nocula | Journaldato: 29.05.2020 | Journalnr: 21693/2020 | Avdeling: |