Postliste RSS fra innsyn.ovre-eiker.kommune.no. http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no + ":" + 80 + /eInnsyn/RegistryEntry/ Rss fra innsyn.ovre-eiker.kommune.no Filtrering: Tittel: Melding fra leverandør - Risikoanalyse for Øvre Eiker kommune IKT (Cybersikkerhet) Avs/Mot: A-2 Norge AS http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/471811?SourceDatabase=EPHORTE5 Type: Inngående brev | Avs/Mot: A-2 Norge AS | Journaldato: 16.05.2019 | Journalnr: 19025/2019 | Avdeling: | Tittel: Hastemøte - 13.05.2019 Avs/Mot: ***** http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/471865?SourceDatabase=EPHORTE5 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.05.2019 | Journalnr: 19079/2019 | Avdeling: | Tittel: Utlånsprosedyrer Avs/Mot: ***** http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/471860?SourceDatabase=EPHORTE5 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.05.2019 | Journalnr: 19074/2019 | Avdeling: | Tittel: Ansettelsesprotokoll Avs/Mot: http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/471766?SourceDatabase=EPHORTE5 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 16.05.2019 | Journalnr: 18980/2019 | Avdeling: | Tittel: Søknad - ID 1314 - Helsefagarbeidere - sommervikarer i tjenester til funksjonshemmede Avs/Mot: Francisca D C Leite Dinis http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/471820?SourceDatabase=EPHORTE5 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Francisca D C Leite Dinis | Journaldato: 16.05.2019 | Journalnr: 19034/2019 | Avdeling: | Tittel: Signert samtykke - etablering av nye kommunale ledninger og anleggsgjennomføring Avs/Mot: Rolf John Riise http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/471851?SourceDatabase=EPHORTE5 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rolf John Riise | Journaldato: 16.05.2019 | Journalnr: 19065/2019 | Avdeling: | Tittel: Søknad - ID 1319 - Institusjonskokk Avs/Mot: Kari Wik Risøy http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/471817?SourceDatabase=EPHORTE5 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kari Wik Risøy | Journaldato: 16.05.2019 | Journalnr: 19031/2019 | Avdeling: | Tittel: Kravforespørsel i forbindelse med søknad om gjeldsordning Avs/Mot: Namsmannen i Drammen http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/471931?SourceDatabase=EPHORTE5 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Namsmannen i Drammen | Journaldato: 16.05.2019 | Journalnr: 19145/2019 | Avdeling: | Tittel: Supplerende dokumentasjon, tilbygg, gbnr 132/31, Gamle Kongsbergvei 615, Fiskum Avs/Mot: BOMMEN PAAL http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/471810?SourceDatabase=EPHORTE5 Type: Inngående brev | Avs/Mot: BOMMEN PAAL | Journaldato: 16.05.2019 | Journalnr: 19024/2019 | Avdeling: | Tittel: Godkjent søknad om igangsettingstillatelse 1, riving av eksisterende bygg, gbnr 153/25 Avs/Mot: PK HUS AS http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/471798?SourceDatabase=EPHORTE5 Type: Utgående brev | Avs/Mot: PK HUS AS | Journaldato: 16.05.2019 | Journalnr: 19012/2019 | Avdeling: | Tittel: Oversendes for høring - 4 leilighetsbygg med 20 boenheter, carporter og boder, gbnr 153/25, Kongsbergveien 747, Karlsvangtomta, Fiskum Avs/Mot: Stine Kjørstad Hagen http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/471797?SourceDatabase=EPHORTE5 Type: Internt notat | Avs/Mot: Stine Kjørstad Hagen | Journaldato: 16.05.2019 | Journalnr: 19011/2019 | Avdeling: | Tittel: Referat fra møte 15.05.2019, Riving av dam Hoen, gbnr 78/29, Skotselvveien, Hokksund Avs/Mot: http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/471815?SourceDatabase=EPHORTE5 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 16.05.2019 | Journalnr: 19029/2019 | Avdeling: | Tittel: Refusjonskrav - Varig tilrettelagt arbeid i ordinær virksomhet 01.01.2019 - 31.03.2019 Avs/Mot: NAV skanning http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/471782?SourceDatabase=EPHORTE5 Type: Utgående brev | Avs/Mot: NAV skanning | Journaldato: 16.05.2019 | Journalnr: 18996/2019 | Avdeling: | Tittel: Ansettelsesprotokoll ID 1300 Avs/Mot: http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/471774?SourceDatabase=EPHORTE5 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 16.05.2019 | Journalnr: 18988/2019 | Avdeling: | Tittel: Vedtak i klagesak for settefylkesmannen, gbnr 124/5 Trolldalsveien 197, Råtevann, Fiskum Avs/Mot: FYLKESMANNEN I INNLANDET http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/471881?SourceDatabase=EPHORTE5 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I INNLANDET | Journaldato: 16.05.2019 | Journalnr: 19095/2019 | Avdeling: | Tittel: Retur av tinglyst utleggsforretning med dokumentnummer - ***** Avs/Mot: STATENS KARTVERK http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/471807?SourceDatabase=EPHORTE5 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATENS KARTVERK | Journaldato: 16.05.2019 | Journalnr: 19021/2019 | Avdeling: | Tittel: Avstandserklæring fra gbnr 34/33 Avs/Mot: Monica F Engrønningen http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/471844?SourceDatabase=EPHORTE5 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Monica F Engrønningen | Journaldato: 16.05.2019 | Journalnr: 19058/2019 | Avdeling: | Tittel: Endret søknad for plassering av infiltrasjon - gbnr 12/16, Øvre Skistadvei 9, Hokksund Avs/Mot: Lier kommune http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/471796?SourceDatabase=EPHORTE5 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lier kommune | Journaldato: 16.05.2019 | Journalnr: 19010/2019 | Avdeling: | Tittel: Forslag til frivillig endring av gjeldsordning etter gjeldsordningsloven Avs/Mot: Namsmannen i Drammen http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/471799?SourceDatabase=EPHORTE5 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Namsmannen i Drammen | Journaldato: 16.05.2019 | Journalnr: 19013/2019 | Avdeling: | Tittel: Underretning til søker - ID 1325 - Pedagogisk leder i barnehage Avs/Mot: Francesco Zangrillo m.fl. http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/471479?SourceDatabase=EPHORTE5 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Francesco Zangrillo m.fl. | Journaldato: 16.05.2019 | Journalnr: 18693/2019 | Avdeling: | Tittel: Sakkyndig vurdering vedrørende spesialundervisning skoleåret 2018/2019 Avs/Mot: Øvre Eiker kommune, pedagogisk- psykologisk tjeneste http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/471737?SourceDatabase=EPHORTE5 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Øvre Eiker kommune, pedagogisk- psykologisk tjeneste | Journaldato: 16.05.2019 | Journalnr: 18951/2019 | Avdeling: | Tittel: Spørsmål og rapport fra geoteknisk vurdering - Tirilveien Avs/Mot: RAMBØLL AS http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/471831?SourceDatabase=EPHORTE5 Type: Inngående brev | Avs/Mot: RAMBØLL AS | Journaldato: 16.05.2019 | Journalnr: 19045/2019 | Avdeling: | Tittel: Svar - Oversendes for behandling av dispensasjon for plassering av støttemur nær kommunale va-ledninger, gbnr 154/50, Abborveien 2, Fiskum Avs/Mot: Jørgen Simones Berg http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/471771?SourceDatabase=EPHORTE5 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: Jørgen Simones Berg | Journaldato: 16.05.2019 | Journalnr: 18985/2019 | Avdeling: | Tittel: Søknad om igangsettingstillatelse, enebolig med garasje, gbnr 77/396, Christian IV's vei 70, Hokksund Avs/Mot: FLAGET AS http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/471823?SourceDatabase=EPHORTE5 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FLAGET AS | Journaldato: 16.05.2019 | Journalnr: 19037/2019 | Avdeling: | Tittel: Avslag på søknad om tilskudd til utvikling av kommunale integreringstiltak Avs/Mot: INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/471802?SourceDatabase=EPHORTE5 Type: Inngående brev | Avs/Mot: INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET | Journaldato: 16.05.2019 | Journalnr: 19016/2019 | Avdeling: | Tittel: Svar vedrørende skadde nøkkelbiotoper i Øvre Eiker Avs/Mot: VIKEN SKOG SA http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/470874?SourceDatabase=EPHORTE5 Type: Inngående brev | Avs/Mot: VIKEN SKOG SA | Journaldato: 16.05.2019 | Journalnr: 18088/2019 | Avdeling: | Tittel: Oversending av revidert utomhusplan, tomannsbolig, gbnr 77/482 Avs/Mot: RIPEL BYGG AS http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/471950?SourceDatabase=EPHORTE5 Type: Inngående brev | Avs/Mot: RIPEL BYGG AS | Journaldato: 16.05.2019 | Journalnr: 19164/2019 | Avdeling: | Tittel: Saksfremlegg til kommunestyret - etablering av Viken kommunerevisjon Avs/Mot: BUSKERUD KOMMUNEREVISJON IKS http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/471905?SourceDatabase=EPHORTE5 Type: Inngående brev | Avs/Mot: BUSKERUD KOMMUNEREVISJON IKS | Journaldato: 16.05.2019 | Journalnr: 19119/2019 | Avdeling: | Tittel: Notifikasjon fra bank Avs/Mot: DNB BANK ASA http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/471730?SourceDatabase=EPHORTE5 Type: Inngående brev | Avs/Mot: DNB BANK ASA | Journaldato: 16.05.2019 | Journalnr: 18944/2019 | Avdeling: | Tittel: Innkalling til konkurssak 31.05.2019 Avs/Mot: Kongsberg og Eiker Tingrett http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/471907?SourceDatabase=EPHORTE5 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kongsberg og Eiker Tingrett | Journaldato: 16.05.2019 | Journalnr: 19121/2019 | Avdeling: |