Postliste RSS fra innsyn.ovre-eiker.kommune.no. http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no + ":" + 80 + /eInnsyn/RegistryEntry/ Rss fra innsyn.ovre-eiker.kommune.no Filtrering: Tittel: Klage på støy fra byggearbeider på helligdag, boligbygg, Ingeborgs Have trinn 2, gbnr 77/248, 77/515 og 77/620 Avs/Mot: Roy Drange Hansen http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/464584?SourceDatabase=EPHORTE5 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Roy Drange Hansen | Journaldato: 21.03.2019 | Journalnr: 11798/2019 | Avdeling: | Tittel: Oversikt skyldig beløp Avs/Mot: ADVOKATFIRMAET WIERMYHR AS http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/464450?SourceDatabase=EPHORTE5 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ADVOKATFIRMAET WIERMYHR AS | Journaldato: 21.03.2019 | Journalnr: 11664/2019 | Avdeling: | Tittel: Innsending av korrigert erklæring om ansvarsrett, enebolig med utleiedel, gbnr 104/72 Avs/Mot: ARKITEKTHAGEN AS http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/464509?SourceDatabase=EPHORTE5 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ARKITEKTHAGEN AS | Journaldato: 21.03.2019 | Journalnr: 11723/2019 | Avdeling: | Tittel: Godkjent søknad om midlertidig brukstillatelse, leilighet, gbnr 104/72, Harakollen 51, Hokksund Avs/Mot: ARKITEKTHAGEN AS http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/464448?SourceDatabase=EPHORTE5 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ARKITEKTHAGEN AS | Journaldato: 21.03.2019 | Journalnr: 11662/2019 | Avdeling: | Tittel: Avslutning av tilsyn med søknad om midlertidig brukstillatelse, leilighet, gbnr 104/72, Harakollen 51, Hokksund Avs/Mot: ARKITEKTHAGEN AS http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/464432?SourceDatabase=EPHORTE5 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ARKITEKTHAGEN AS | Journaldato: 21.03.2019 | Journalnr: 11646/2019 | Avdeling: | Tittel: Referat fra samarbeidsmøte 13.13.2019 Avs/Mot: ***** http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/464489?SourceDatabase=EPHORTE5 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.03.2019 | Journalnr: 11703/2019 | Avdeling: | Tittel: Fullmakt fra skatteyter Avs/Mot: ***** http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/464564?SourceDatabase=EPHORTE5 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.03.2019 | Journalnr: 11778/2019 | Avdeling: | Tittel: Bekreftelse på permanent løsning for brannvann, fotballhall, gbnr 105/67 Avs/Mot: ISACHSEN ANLEGG AS http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/464530?SourceDatabase=EPHORTE5 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ISACHSEN ANLEGG AS | Journaldato: 21.03.2019 | Journalnr: 11744/2019 | Avdeling: | Tittel: Tilbakemelding på ett-trinns søknad, 14 rekkehus og 13 eneboliger i kjede, gbnr 101/125, Harakollen B2, Hokksund Avs/Mot: ARKITEKTGRUPPEN DRAMMEN AS http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/464160?SourceDatabase=EPHORTE5 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ARKITEKTGRUPPEN DRAMMEN AS | Journaldato: 21.03.2019 | Journalnr: 11374/2019 | Avdeling: | Tittel: Hevingskjennelse Avs/Mot: Kongsberg og Eiker tingrett, avdeling Hokksund http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/464497?SourceDatabase=EPHORTE5 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kongsberg og Eiker tingrett, avdeling Hokksund | Journaldato: 21.03.2019 | Journalnr: 11711/2019 | Avdeling: | Tittel: Rettsmeklingsprotokoll Avs/Mot: Kongsberg og Eiker tingrett, avdeling Hokksund http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/464496?SourceDatabase=EPHORTE5 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kongsberg og Eiker tingrett, avdeling Hokksund | Journaldato: 21.03.2019 | Journalnr: 11710/2019 | Avdeling: | Tittel: Fullmakt Avs/Mot: Kongsberg og Eiker tingrett, avdeling Hokksund http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/464495?SourceDatabase=EPHORTE5 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kongsberg og Eiker tingrett, avdeling Hokksund | Journaldato: 21.03.2019 | Journalnr: 11709/2019 | Avdeling: | Tittel: Konkursvarsel §62 Avs/Mot: ***** http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/464438?SourceDatabase=EPHORTE5 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.03.2019 | Journalnr: 11652/2019 | Avdeling: | Tittel: Tvangsoppløsningsbo - sluttinnberetning Avs/Mot: OPDAHL JON ADVOKAT http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/464464?SourceDatabase=EPHORTE5 Type: Inngående brev | Avs/Mot: OPDAHL JON ADVOKAT | Journaldato: 21.03.2019 | Journalnr: 11678/2019 | Avdeling: | Tittel: Varsel før tvangsdekning Avs/Mot: ***** http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/464434?SourceDatabase=EPHORTE5 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.03.2019 | Journalnr: 11648/2019 | Avdeling: | Tittel: Godkjent søknad uten ansvarsrett, oppretting av grunneiendom for fradeling av kårbolig, gbnr 146/1, Dunserudhagan 12, Fiskum Avs/Mot: Solveig Kristin Paule http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/464414?SourceDatabase=EPHORTE5 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Solveig Kristin Paule | Journaldato: 21.03.2019 | Journalnr: 11628/2019 | Avdeling: | Tittel: Signert erklæring om rettighet i fast eiendom, gbnr. 146/1, Dunserudhagan 12, Fiskum Avs/Mot: ADVOKATFIRMAET BERGE AS http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/464412?SourceDatabase=EPHORTE5 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ADVOKATFIRMAET BERGE AS | Journaldato: 21.03.2019 | Journalnr: 11626/2019 | Avdeling: | Tittel: Godkjent søknad om personlig ansvarsrett som selvbygger for riving og oppføring av garasje, gbnr 161/15 Avs/Mot: ARKITEKTSTUA MIKKELSEN AS http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/464461?SourceDatabase=EPHORTE5 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ARKITEKTSTUA MIKKELSEN AS | Journaldato: 21.03.2019 | Journalnr: 11675/2019 | Avdeling: | Tittel: Rapport etter arbeidsgiverkontroll Avs/Mot: ***** http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/464463?SourceDatabase=EPHORTE5 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.03.2019 | Journalnr: 11677/2019 | Avdeling: | Tittel: Finansiering av bolig (Ref=202698) Avs/Mot: ***** http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/464493?SourceDatabase=EPHORTE5 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.03.2019 | Journalnr: 11707/2019 | Avdeling: | Tittel: Underretning om endring av tiltakshaver, idrettshall, gbnr 105/67 Avs/Mot: NORCONSULT AS http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/464502?SourceDatabase=EPHORTE5 Type: Inngående brev | Avs/Mot: NORCONSULT AS | Journaldato: 21.03.2019 | Journalnr: 11716/2019 | Avdeling: | Tittel: Godkjent ett-trinns søknad, riving av administrasjonsbygg, gbnr 17/40, Loe Bruk 1 og 3, Hokksund Avs/Mot: STARK RØD-KNUDSEN ARKITEKTER AS http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/464473?SourceDatabase=EPHORTE5 Type: Utgående brev | Avs/Mot: STARK RØD-KNUDSEN ARKITEKTER AS | Journaldato: 21.03.2019 | Journalnr: 11687/2019 | Avdeling: | Tittel: Oversendes for kontroll av innmålinger, ett-trinns søknad, enebolig, gbnr 62/412, Sandsoppsvingen 15, Vestfossen Avs/Mot: Stine Kjørstad Hagen m.fl. http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/464433?SourceDatabase=EPHORTE5 Type: Internt notat | Avs/Mot: Stine Kjørstad Hagen m.fl. | Journaldato: 21.03.2019 | Journalnr: 11647/2019 | Avdeling: | Tittel: Godkjent søknad om ferdigattest, renseanlegg, gbnr 204/14, Øvre Dramdalsvei 5-7, Skotselv Avs/Mot: IMER AS http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/464421?SourceDatabase=EPHORTE5 Type: Utgående brev | Avs/Mot: IMER AS | Journaldato: 21.03.2019 | Journalnr: 11635/2019 | Avdeling: | Tittel: Rapport fra stedlig tilsyn, enebolig med utleiedel, gbnr 104/72, Harakollen 51, Hokksund Avs/Mot: ARKITEKTHAGEN AS http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/464527?SourceDatabase=EPHORTE5 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ARKITEKTHAGEN AS | Journaldato: 21.03.2019 | Journalnr: 11741/2019 | Avdeling: | Tittel: Korrigert erklæring om veirett, oppretting av grunneiendom, fradeling av hyttetomt fra skogeiendom, gbnr 65/13 Avs/Mot: Lene Myrvold Velle http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/464523?SourceDatabase=EPHORTE5 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lene Myrvold Velle | Journaldato: 21.03.2019 | Journalnr: 11737/2019 | Avdeling: | Tittel: Svar til tilbakemelding på ett-trinns søknad, gbnr 18/502 Avs/Mot: ARKITEKTGRUPPEN DRAMMEN AS http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/464573?SourceDatabase=EPHORTE5 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ARKITEKTGRUPPEN DRAMMEN AS | Journaldato: 21.03.2019 | Journalnr: 11787/2019 | Avdeling: | Tittel: Gbnr 65/2 - Søknaden er behandlet etter jordloven Avs/Mot: Jeanett Christensen http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/464419?SourceDatabase=EPHORTE5 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: Jeanett Christensen | Journaldato: 21.03.2019 | Journalnr: 11633/2019 | Avdeling: | Tittel: Gbnr 65/2 - Tillatelse til fradeling av skogshusvære/hytte etter jordloven Avs/Mot: Per Einar Aas http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/464117?SourceDatabase=EPHORTE5 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Per Einar Aas | Journaldato: 21.03.2019 | Journalnr: 11331/2019 | Avdeling: | Tittel: Vedtak om fritak fra solidaransvar Avs/Mot: ***** http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/464467?SourceDatabase=EPHORTE5 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.03.2019 | Journalnr: 11681/2019 | Avdeling: |