eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Hopp over liste Sak
:
2014/7614
:
Utfylling i strandlinja og utvidelse av brygge, gbnr. 112/13, 112/14 og 112/19, Eikernveien 440, Vestfossen
:
Else Mari Espseth Nilsen
:
Under behandling
Hopp over liste Sakens Journalposter
Sakens Journalposter
2014/7614 20140724 24.07.2014 Inngående brev Ulovlig utført tiltak, utfylling i strandlinja, gbnr. 112/13, Eikernveien 440, Vestfossen Anonym EPHORTE5
2014/7614 20160303 03.03.2016 Utgående brev Anmodning om redegjørelse, gbnr. 112/13, Eikernveien 440, Vestfossen Endre Lie m.fl. EPHORTE5
2014/7614 20160405 05.04.2016 Utgående brev Varsel om befaring, gbnr. 112/13, Eikernveien 440, Vestfossen Endre Lie EPHORTE5
2014/7614 20160527 27.05.2016 Utgående brev Anmodning om redegjørelse - Tiltak i strandsonen, gbnr. 112/13, Eikernveien 440, Vestfossen Endre Lie EPHORTE5
2014/7614 20160606 06.06.2016 Inngående brev Svar på anmodning om redegjørelse, gbnr 112/13 Endre Lie EPHORTE5
2014/7614 20160802 02.08.2016 Utgående brev Varsel om pålegg, tiltak i strandsonen, gbnr. 112/13, Eikernveien 440, Vestfossen Endre Lie EPHORTE5
2014/7614 20160906 06.09.2016 Inngående brev Ett-trinns søknad og søknad om dispensasjon, terrengendring og utvidelse av brygge, gbnr. 112/13 og 112/14, Eikernveien 440, Hokksund Endre Lie EPHORTE5
2014/7614 20160920 20.09.2016 Utgående brev Foreløpig svar på ett-trinns søknad og søknad om dispensasjon, terrengendring og utvidelse av brygge, gbnr. 112/13 og 112/14, Eikernveien 440, Hokksund Endre Lie EPHORTE5
2014/7614 20170106 06.01.2017 Utgående brev Anmodning om ytterligere redegjørelse - Utfylling i strandlinja og oppføring av brygge, gbnr. 112/13 og 112/14, Eikernveien 440, Vestfossen Endre Lie EPHORTE5
2014/7614 20170130 30.01.2017 Internt notat uten oppfølging Referat møte 24.01.2017, gbnr 112/13 og 112/14 EPHORTE5
2014/7614 20170206 06.02.2017 Utgående brev Tilbakemelding på søknad om utfylling i strandlinja og utvidelse av brygge, gbnr. 112/13, 112/14 og 112/19, Eikernveien 440, Vestfossen Endre Lie EPHORTE5
2014/7614 20170203 03.02.2017 Internt notat uten oppfølging Bilder fra befaring 08.04.2016 EPHORTE5
2014/7614 20170213 13.02.2017 Inngående brev Supplerende dokumentasjon, utfylling i strandlinja og utvidelse av brygge, gbnr. 112/13, 112/14 og 112/19 Endre Lie EPHORTE5
2014/7614 20170306 06.03.2017 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel, fjerning av søppel, gbnr 112/13, 112/14, Eikernveien 440, Vestfossen Endre Lie EPHORTE5
2014/7614 20170407 07.04.2017 Utgående brev Oversendes for uttalelse - terrengendring og oppføring av brygge, gbnr. 112/13, 112/14 og 112/19, Eikernveien 440, Vestfossen FYLKESMANNEN I BUSKERUD m.fl. EPHORTE5
2014/7614 20170523 23.05.2017 Inngående brev Uttale til søknad om terrengendring og oppføring brygge, gbnr 112/13, 112/14 og 112/19 NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) EPHORTE5
2014/7614 20170529 29.05.2017 Inngående brev Uttalelse til søknad om dispensasjon for terrengendring og oppføring av brygge, gbnr. 112/13, 112/14 og 112/19, Eikernveien 440, Vestfossen Fylkesmannen i Buskerud EPHORTE5
2014/7614 20170609 09.06.2017 Saksframlegg/innstilling Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens bestemmelse om byggeforbudssone mot vassdrag for terrengendringer og brygge, gbnr. 112/13, 112/14 og 112/19, Eikernveien 440, Vestfossen. Saksordfører: Gard Firing EPHORTE5
2014/7614 20170622 22.06.2017 Utgående brev Tilbakemelding på manglende søknad TØMRER SIGURD FLAGET AS EPHORTE5
2014/7614 20170622 22.06.2017 Utgående brev Orientering om vedtak - søknad om dispensasjon fra kommuneplanens bestemmelser, gbnr. 112/13, 112/14 og 112/19, Eikernveien 440, Vestfossen Endre Lie EPHORTE5
2014/7614 20170622 22.06.2017 Internt notat uten oppfølging Særutskrift Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens bestemmelse om byggeforbudssone mot vassdrag for terrengendringer og brygge, gbnr. 112/13, 112/14 og 112/19, Eikernveien 440, Vestfossen. Saksordfører: Gard Firing EPHORTE5
2014/7614 20170707 07.07.2017 Inngående brev Uttalelse vedrørende avslag på søknad om dispensasjon, gbnr 112/13, 112/14 og 112/19 FULFORD PETTERSEN & CO ADVOKATFIRMA DA EPHORTE5
2014/7614 20170712 12.07.2017 Inngående brev Klage på avslag på søknad om dispensasjon - utfylling i Eikern, støpt brygge og utbedring av vei - gbnr. 112/13 FULFORD PETTERSEN & CO ADVOKATFIRMA DA EPHORTE5
2014/7614 20170724 24.07.2017 Utgående brev Oversendelse av saksdokumenter - Utfylling i strandlinja og utvidelse av brygge, gbnr. 112/13, 112/14 og 112/19, Eikernveien 440, Vestfossen FULFORD PETTERSEN & CO ADVOKATFIRMA DA EPHORTE5
2014/7614 20171003 03.10.2017 Saksframlegg/innstilling Klage på fagkomité 1 sitt vedtak i sak 53/17, søknad om dispensasjon fra kommuneplanens byggeforbudssone mot vassdrag, gbnr 112/13, 112/14 og 112/19, Eikernveien 440, Vestfossen. Saksordfører: Gard Firing EPHORTE5
2014/7614 20170817 17.08.2017 Inngående brev Utdypet klage på vedtak med anmodning om møte, gbnr 112/13, 112/14 og 112/19, Eikernveien 440, Vestfossen FULFORD PETTERSEN & CO ADVOKATFIRMA DA EPHORTE5
2014/7614 20171023 23.10.2017 Internt notat Referat - utfylling i strandlinja og utvidelse av brygge, gbnr. 112/13, 112/14 og 112/19, Eikernveien 440, Vestfossen Anette Grasbekk EPHORTE5
2014/7614 20171010 10.10.2017 Inngående brev Kommentarer til behandling av sak - utfylling i strandlinje og utvidelse av brygge, gbnr. 112/13, 112/14 og 112/19 - Eikernveien 440 FULFORD PETTERSEN & CO ADVOKATFIRMA DA EPHORTE5
2014/7614 20171019 19.10.2017 Utgående brev Orientering om vedtak - Klage på fagkomité 1 sitt vedtak i sak 53/17, søknad om dispensasjon fra kommuneplanens byggeforbudssone mot vassdrag, gbnr 112/13, 112/14 og 112/19, Eikernveien 440, Vestfossen FLAGET AS EPHORTE5
2014/7614 20171019 19.10.2017 Internt notat uten oppfølging Særutskrift Klage på fagkomité 1 sitt vedtak i sak 53/17, søknad om dispensasjon fra kommuneplanens byggeforbudssone mot vassdrag, gbnr 112/13, 112/14 og 112/19, Eikernveien 440, Vestfossen. Saksordfører: Gard Firing EPHORTE5
2014/7614 20171023 23.10.2017 Inngående brev Klage vedrørende støpt brygge trekkes, gbnr 112/13, 112/14 og 112/19, FULFORD PETTERSEN & CO ADVOKATFIRMA DA EPHORTE5
2014/7614 20171127 27.11.2017 Utgående brev Spørsmål vedrørende trukket klage, støpt brygge, gbnr. 112/13, 112/14 og 112/19, Eikernveien 440, Vestfossen FYLKESMANNEN I BUSKERUD EPHORTE5
2014/7614 20171124 24.11.2017 Inngående brev Tilbakemelding - adgang til å trekke en klage etter klagebehandling i underinstansen FYLKESMANNEN I BUSKERUD EPHORTE5
2014/7614 20171205 05.12.2017 Utgående brev Svar på henvendelse vedrørende støpt brygge, gbnr. 112/13, Eikernveien 440 FULFORD PETTERSEN & CO ADVOKATFIRMA DA EPHORTE5
2014/7614 20180308 08.03.2018 Inngående brev Ett-trinns søknad, oppføring av brygge, gbnr 112/14, Eikernveien 440, Vestfossen Endre Lie EPHORTE5
2014/7614 20180308 08.03.2018 Inngående brev Søknad om dispensasjon for erstatningsbrygge, gbnr 112/14, Eikernveien 440, Vestfossen Endre Lie EPHORTE5
2014/7614 20180326 26.03.2018 Utgående brev Oversendes for uttalelse - søknad om oppføring av brygge, gbnr. 112/13, 112/14 og 112/19, Eikernveien 440, Vestfossen BUSKERUD FYLKESKOMMUNE m.fl. EPHORTE5
2014/7614 20180419 19.04.2018 Inngående brev Uttalelse til søknad om dispensasjon for oppføring av brygge - gbnr 112/13, 112/14 og 112/19, Eikernveien 440 FYLKESMANNEN I BUSKERUD EPHORTE5
2014/7614 20180522 22.05.2018 Inngående brev Korrespondanse angående Eikernveien 440, Vestfossen MATTILSYNET EPHORTE5
2014/7614 20180522 22.05.2018 Utgående brev Oversendes for uttalelse - søknad om oppføring av brygge, gbnr. 112/13, 112/14 og 112/19, Eikernveien 440, Vestfossen MATTILSYNET EPHORTE5
2014/7614 20180629 29.06.2018 Utgående brev Oversendes for uttalelse - Søknad om dispensasjon for oppføring av brygge, gbnr. 112/13, 112/14 og 112/19, Eikernveien 440, Vestfossen EIKEREN VANNVERK IKS EPHORTE5
2014/7614 20180822 22.08.2018 Inngående brev Uttalelse til søknad om oppføring av brygge, gbnr. 112/13, 112/14 og 112/19, Eikernveien 440, Vestfossen EIKEREN VANNVERK IKS EPHORTE5
2014/7614 20180827 27.08.2018 Saksframlegg/innstilling Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens bestemmelse om byggeforbudssone mot vassdrag for oppføring av brygge, gbnr. 112/13, 112/14 og 112/19, Eikernveien 440, Vestfossen. Saksordfører: Gard Firing EPHORTE5
2014/7614 20180914 14.09.2018 Internt notat uten oppfølging Særutskrift - Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens bestemmelse om byggeforbudssone mot vassdrag for oppføring av brygge, gbnr. 112/13, 112/14 og 112/19, Eikernveien 440, Vestfossen. Saksordfører: Gard Firing EPHORTE5
2014/7614 20180917 17.09.2018 Utgående brev Orientering om vedtak - Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens bestemmelse om byggeforbudssone mot vassdrag for oppføring av brygge, gbnr. 112/13, 112/14 og 112/19, Eikernveien 440, Vestfossen FULFORD PETTERSEN & CO ADVOKATFIRMA DA EPHORTE5
2014/7614 20181017 17.10.2018 Inngående brev Klage på avslag angående fjerning av brygge, gbnr 112/13, 112/14 og 112/19, Eikernveien 440, Vestfossen FULFORD PETTERSEN & CO ADVOKATFIRMA DA EPHORTE5
2014/7614 20181019 19.10.2018 Inngående brev Ny innsendelse av uttalelse til revidert dispensasjonssøknad om oppføring av brygge, gbnr 112/13, 112/14 og 112/19, Eikernveien 440, Vestfossen MATTILSYNET EPHORTE5
2014/7614 20181023 23.10.2018 Inngående brev Svar på henvendelse angående oppført brygge - gbnr 112/13, 112/14 og 112/19, Eikernveien 440 FYLKESMANNEN I BUSKERUD EPHORTE5
2014/7614 20181107 07.11.2018 Inngående brev Svar på henvendelse fra advokat per 15.10.2018 angående løsning for brygge, gbnr 112/13, 112/14 og 112/19 MATTILSYNET EPHORTE5
2014/7614 20181119 19.11.2018 Saksframlegg/innstilling Klage på fagkomité 1 sitt vedtak i utvalgssak 54/18, avslag på søknad om dispensasjon for oppføring av brygge gbnr. 112/13, 112/14 og 112/19, Eikernveien 440, Vestfossen. Saksordfører: Gard Firing EPHORTE5
2014/7614 20181122 22.11.2018 Inngående brev Forespørsel om dokumenter i saken FULFORD PETTERSEN & CO ADVOKATFIRMA DA EPHORTE5
2014/7614 20181126 26.11.2018 Inngående brev Bekreftelser vedrørende opparbeidelse av vei, diverse utføring av oppgaver Eikernveien 440 Endre Lie EPHORTE5
2014/7614 20181127 27.11.2018 Utgående brev Svar på forespørsel vedrørende journalposter - gbnr 112/13, 112/14 og 112/19, Eikernveien 440 FULFORD PETTERSEN & CO ADVOKATFIRMA DA EPHORTE5
2014/7614 20181127 27.11.2018 Utgående brev Svar på forespørsel om utsatt klagebehandling, gbnr 112/13 FULFORD PETTERSEN & CO ADVOKATFIRMA DA EPHORTE5
2014/7614 20181213 13.12.2018 Internt notat uten oppfølging Særutskrift - Klage på fagkomité 1 sitt vedtak i utvalgssak 54/18, avslag på søknad om dispensasjon for oppføring av brygge gbnr. 112/13, 112/14 og 112/19, Eikernveien 440, Vestfossen. Saksordfører: Gard Firing EPHORTE5
2014/7614 20181213 13.12.2018 Utgående brev Orientering om vedtak - Klage på fagkomité 1 sitt vedtak i utvalgssak 54/18, avslag om søknad om dispensasjon for oppføring av brygge, gbnr 112/13, 112/14 og 112/19, Eikernveien 440, Vestfossen FULFORD PETTERSEN & CO ADVOKATFIRMA DA EPHORTE5
2014/7614 20181218 18.12.2018 Utgående brev Diskusjon rundt navn på journalpost, gbnr 112/13, 112/14 og 112/19 Endre Lie EPHORTE5
2014/7614 20190104 04.01.2019 Inngående brev Eikernveien 440 - utsatt behandling av klage FULFORD PETTERSEN & CO ADVOKATFIRMA DA EPHORTE5
2014/7614 20190116 16.01.2019 Inngående brev Videre utsettelse av behandling av klage - gbnr. 112/13, 112/14 og 112/19, Eikernveien 440, Vestfossen Fulford Pettersen & Co advokatfirma DA EPHORTE5
2014/7614 20190215 15.02.2019 Inngående brev Utdypet klage på avslag på søknad om dispensasjon, støpt brygge/erstatningsbrygge, gbnr 112/14 FULFORD PETTERSEN & CO ADVOKATFIRMA DA EPHORTE5
2014/7614 20190305 05.03.2019 Saksframlegg/innstilling Klage på Fagkomité 1 sitt vedtak i utvalgssak 54/18, avslag på søknad om dispensasjon for oppføring av brygge, gbnr. 112/13, 112/14 og 112/19, Eikernveien 440, Vestfossen. Saksordfører: Kaja Elena Klunderud EPHORTE5
2014/7614 20190318 18.03.2019 Internt notat uten oppfølging Særutskrift - Klage på Fagkomité 1 sitt vedtak i utvalgssak 54/18, avslag på søknad om dispensasjon for oppføring av brygge, gbnr. 112/13, 112/14 og 112/19, Eikernveien 440, Vestfossen. Saksordfører: Kaja Elena Klunderud EPHORTE5
2014/7614 20190319 19.03.2019 Utgående brev Orientering om vedtak - Klage på Fagkomité 1 sitt vedtak i utvalgssak 54/18, avslag på søknad om dispensasjon for oppføring av brygge, gbnr. 112/13, 112/14 og 112/19, Eikernveien 440, Vestfossen Endre Lie EPHORTE5
2014/7614 20190320 20.03.2019 Utgående brev Oversendelse av klagesak for endelig behandling - Avslag på søknad om dispensasjon for oppføring av brygge, gbnr. 112/13, 112/14 og 112/19, Eikernveien 440, Vestfossen FYLKESMANNEN I OSLO OG VIKEN EPHORTE5
2014/7614 20190329 29.03.2019 Inngående brev Kommentarer til klage på søknad om dispensasjon, utfylling i strandlinja og utvidelse av brygge, gbnr. 112/13, 112/14 og 112/19 Endre Lie EPHORTE5
2014/7614 20190401 01.04.2019 Utgående brev Svar på kommentarer til klage på søknad om dispensasjon, utfylling i strandlinja og utvidelse av brygge, gbnr. 112/13, 112/14 og 112/19 Endre Lie EPHORTE5
2014/7614 20190401 01.04.2019 Inngående brev Tilsvar - svar på kommentarer til klage på søknad om dispensasjon, gbnr 112/13, 112/14 og 112/19 Endre Lie EPHORTE5
2014/7614 20190411 11.04.2019 Utgående brev Tilbakemelding på tilsvar - svar på kommentarer til klage på søknad om dispensasjon, gbnr 112/13, 112/14 og 112/19 Endre Lie EPHORTE5
Versjon:5.2.01