eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Hopp over liste Sak
:
2013/4191
:
Buskerudbypakke 2
:
Morten Lauvbu
:
Under behandling
Hopp over liste Sakens Journalposter
Sakens Journalposter
2013/4191 20130219 19.02.2013 Internt notat uten oppfølging Rapport vedr arbeidet med Buskerudbypakke 2 Ann Sire Fjerdingstad EPHORTE5
2013/4191 20130430 30.04.2013 Saksframlegg/innstilling Arbeidet med Buskerudbypakke 2 - samferdselspakke for Buskerudbyen. EPHORTE5
2013/4191 20130528 28.05.2013 Saksframlegg/innstilling Prinsippvedtak trafikantbetaling og videreføring avtale om belønningsmidler. Saksordfører: Hans Kristian Sveaas EPHORTE5
2013/4191 20140311 11.03.2014 Saksframlegg/innstilling Drøftingsgrunnlag Buskerudbypakke 2. Saksordfører: Hans Kristian Sveaas EPHORTE5
2013/4191 20140407 07.04.2014 Utgående brev Drøftingsgrunnlag Buskerudbypakke 2 - behandling i kommunestyret i Øvre Eiker Sekretariatet Buskerudbyen EPHORTE5
2013/4191 20140407 07.04.2014 Inngående brev Orientering om endelig anbefaling om minimum indikatorsett for oppfølging av bymiljøavtaler Statens vegvesen, Vegdirektoratet EPHORTE5
2013/4191 20140505 05.05.2014 Saksframlegg/innstilling B-sak: Forberedelse til lokale drøftinger om Buskerudbypakke 2 EPHORTE5
2013/4191 20140618 18.06.2014 Inngående brev Fastsetting av endelig rammeverk og generelle føringer for forhandlinger om helhetlige bymiljøavtaler Buskerudbyen EPHORTE5
2013/4191 20140627 27.06.2014 Inngående brev Buskerudbypakke 2 - anmodning om møte om videre prosess Buskerudbysekretariatet EPHORTE5
2013/4191 20140701 01.07.2014 Inngående brev Skisse til Buskerudbypakke 2 - lokal enighet Buskerudbyen EPHORTE5
2013/4191 20140709 09.07.2014 Inngående brev Referat fra Drøftingsutvalgets møte på Lampeland 19. og 20. mai 2014 Buskerudbyen EPHORTE5
2013/4191 20140709 09.07.2014 Inngående brev Innkalling til drøftingsmøte Buskerudbypakke2 Buskerudbyen EPHORTE5
2013/4191 20140821 21.08.2014 Inngående brev Felles saksframlegg - orienteringssak, omforent skisse Buskerudbypakke 2 Buskerudbyen EPHORTE5
2013/4191 20140821 21.08.2014 Inngående brev Omforent skisse til Buskerudbypakke 2 Buskerudbyen EPHORTE5
2013/4191 20140821 21.08.2014 Inngående brev Skisse til Buskerudbypakke 2- Oppfølgingspunkter fra Lampeland Buskerudbyen EPHORTE5
2013/4191 20140826 26.08.2014 Saksframlegg/innstilling Omforent skisse til Buskerudbypakke 2 - grunnlag for drøftinger med staten. Saksordfører: Hans Kristian Sveaas EPHORTE5
2013/4191 20140929 29.09.2014 Utgående brev Omforent skisse til Buskerudbypakke 2 - grunnlag for drøftinger med staten Buskerudbyen, Sekretariatet EPHORTE5
2013/4191 20150512 12.05.2015 Inngående brev Hovedlinjer for videreutvikling av transportnettet i Buskerud Samferdselsdepartementet EPHORTE5
2013/4191 20150512 12.05.2015 Inngående brev Pressemelding - statlige føringer for det videre arbeidet med Buskerudbypakke 2 Buskerudbyen. Sekretariatet EPHORTE5
2013/4191 20150709 09.07.2015 Inngående brev Oversendelse av referat fra møte 19.06.2015 - Revisjon av Buskerudbypakke2 / Bymiljøpakke og administrativ organisering Buskerudbyen EPHORTE5
2013/4191 20150811 11.08.2015 Saksframlegg/innstilling Øvre Eiker kommunes medvirkning i arbeidet med Buskerudbypakke 2. Saksordfører: Hans Kristian Sveaas EPHORTE5
2013/4191 20150723 23.07.2015 Inngående brev Forslag til mandat for et administrativt arbeid med en Buskerudbypakke 2 Buskerudbyen EPHORTE5
2013/4191 20150914 14.09.2015 Utgående brev Øvre Eiker kommunes medvirkning i arbeidet med Buskerudbypakke 2 Buskerudbyen EPHORTE5
2013/4191 20151112 12.11.2015 Inngående brev Drøftingsgrunnlag BBP2 Buskerudbyen EPHORTE5
2013/4191 20151110 10.11.2015 Saksframlegg/innstilling B-sak: Administrativt drøftingsgrunnlag Buskerudbypakke2 EPHORTE5
2013/4191 20151119 19.11.2015 Inngående brev Felles saksframlegg - Drøftingsgrunnlag Buskerudbypakke2 Buskerudbyen - Sekretariatet EPHORTE5
2013/4191 20151117 17.11.2015 Internt notat uten oppfølging Tillegg til sak - Administrativt drøftingsgrunnlag for Buskerudbypakke2 Ann Sire Fjerdingstad EPHORTE5
2013/4191 20151125 25.11.2015 Inngående brev Kommentarer til arbeidet med Buskerudbypakke 2 NÆRINGSFORENINGEN I DRAMMENSREGIONEN CHAMBER OF COMMERCE EPHORTE5
2013/4191 20151211 11.12.2015 Inngående brev Foreløpig forslag - busstilbud 2018-2032 BRAKAR AS EPHORTE5
2013/4191 20160114 14.01.2016 Inngående brev Tilleggsnotat til drøftingsgrunnlag Buskerudbypakke2 Buskerudbyen EPHORTE5
2013/4191 20160118 18.01.2016 Inngående brev Forslag til felles saksframlegg - drøftingsgrunnlag Buskerudbypakke2 Buskerudbyen EPHORTE5
2013/4191 20160114 14.01.2016 Saksframlegg/innstilling B-sak: Drøftingsgrunnlag Buskerudbypakke2 EPHORTE5
2013/4191 20160301 01.03.2016 Saksframlegg/innstilling B-sak: Buskerudbypakke2 - Administrativt forslag til behandling i ATM-utvalget EPHORTE5
2013/4191 20160301 01.03.2016 Inngående brev Administrativt forslag til Buskerudbypakke 2 Buskerudbyen EPHORTE5
2013/4191 20160308 08.03.2016 Internt notat uten oppfølging Tillegg: B-sak Buskerudbypakke2 - Administrativt forslag til behandling i ATM-utvalget Ann Sire Fjerdingstad EPHORTE5
2013/4191 20160315 15.03.2016 Inngående brev Forslag til felles saksframlegg administrativt forslag Buskerudbypakke2 Buskerudbyen EPHORTE5
2013/4191 20160317 17.03.2016 Inngående brev Saksdokumenter til felles informasjonsmøte, formannskapsmøter, møte i hovedutvalg for samferdsel 04.04.2016 Buskerudbyen EPHORTE5
2013/4191 20160317 17.03.2016 Saksframlegg/innstilling Administrativt forslag Buskerudbypakke2. Saksordfører: Hans Kristian Sveaas EPHORTE5
2013/4191 20160411 11.04.2016 Utgående brev Administrativt forslag Buskerudbypakke2. Vedtak i Øvre Eiker kommunestyre Buskerudbyen - Sekretariatet EPHORTE5
2013/4191 20160420 20.04.2016 Internt notat uten oppfølging Redaksjonell endring - vedtak i kommunestyresak 26/16 Administrativt forsalg Buskerudbybakke2 Ann Sire Fjerdingstad EPHORTE5
2013/4191 20160509 09.05.2016 Inngående brev Buskerudbypakke 2 til kvalitetssikring i Vegdirektoratet Buskerudbyen EPHORTE5
2013/4191 20160509 09.05.2016 Inngående brev Buskerudbypakke 2 til kvalitetssikring STATENS VEGVESEN EPHORTE5
2013/4191 20160509 09.05.2016 Inngående brev Buskerudbypakke 2 - orientering om endring av bompunkt i Skoger Buskerudbyen EPHORTE5
2013/4191 20160816 16.08.2016 Inngående brev Felles samsframlegg for politisk behandling av anbefalt forslag til buskerudbypakke2 Buskerudbyen EPHORTE5
2013/4191 20160829 29.08.2016 Saksframlegg/innstilling Anbefalt forslag Buskerudbypakke 2 - Saksordfører: Hans Kristian Sveaas EPHORTE5
2013/4191 20160926 26.09.2016 Utgående brev Anbefalt forslag Buskerudbypakke 2 Buskerudbyen EPHORTE5
2013/4191 20161005 05.10.2016 Inngående brev Vedtatt anbefalt forslag til Buskerudbypakke2 Buskerudbyen EPHORTE5
2013/4191 20170110 10.01.2017 Inngående brev Ekstern kvalitetssikring - Buskerudbypakke 2 Buskerudbyen EPHORTE5
2013/4191 20170213 13.02.2017 Inngående brev Videre arbeid - Buskerudbypakke 2 Buskerudbyen - Sekretariatet EPHORTE5
2013/4191 20170214 14.02.2017 Inngående brev Referat fra møte med statssekretæren 07.02.2017 Buskerudbyen Sekretariatet EPHORTE5
2013/4191 20170418 18.04.2017 Saksframlegg/innstilling Status Buskerudbypakke2 og arbeidet med byutredning EPHORTE5
2013/4191 20170508 08.05.2017 Inngående brev Felles saksframlegg Justert Buskerudbypakke 2 Utredningsprogram med opplegg for medvirkning til behandling i kommunene og fylkeskommunen Buskerudbyen Sekretariatet EPHORTE5
2013/4191 20170530 30.05.2017 Saksframlegg/innstilling Videre arbeid med Buskerudbypakke2 - Utredningsprogram med opplegg for medvirkning. Saksordfører: Hans Kristian Sveaas EPHORTE5
2013/4191 20170509 09.05.2017 Inngående brev Innspill til Transport og kommunikasjonskomiteen til behandlingen av Nasjonal transportplan Buskerudbyen Sekretariatet EPHORTE5
2013/4191 20170510 10.05.2017 Internt notat uten oppfølging Tillegg til RS 87/17 - Henvendelse til Transport- og kommunikasjonskomiteen om jernbanen Gulskogen - Kongsberg Ann Sire Fjerdingstad EPHORTE5
2013/4191 20170511 11.05.2017 Inngående brev Felles saksframlegg - Justert Buskerudbypakke 2 - Utredningsprogram med opplegg for medvirkning til behandling i kommunene og fylkeskommunen Buskerudbyen - Sekretariatet EPHORTE5
2013/4191 20170522 22.05.2017 Inngående brev Felles saksframlegg for strategi og handlingsplan innfarts- og pendlerparkeringer i Buskerudbyen til behandling i kommunene og fylkeskommunen Buskerudbyen - sekretariatet EPHORTE5
2013/4191 20170530 30.05.2017 Saksframlegg/innstilling Strategi og handlingsplan for innfarts- og pendlerparkeringer i Buskerudbyen. Saksordfører: Hans Kristian Sveaas EPHORTE5
2013/4191 20170531 31.05.2017 Inngående brev Justering av innspillsfasen i utredningsprogram justert Buskerudbypakke 2 Buskerudbyen Sekretariatet EPHORTE5
2013/4191 20170606 06.06.2017 Internt notat uten oppfølging Tillegg til PS 44/17 - Videre arbeid med Buskerudbypakke 2 - Utredningsprogram med opplegg for medvirkning - Justert anbefaling Ann Sire Fjerdingstad EPHORTE5
2013/4191 20170629 29.06.2017 Utgående brev Strategi og handlingsplan for innfarts- og pendlerparkeringer i Buskerudbyen Buskerudbyen Sekretariatet EPHORTE5
2013/4191 20170629 29.06.2017 Utgående brev Videre arbeid med Buskerudbypakke 2 - Utredningsprogram med opplegg for medvirkning Buskerudbyen Sekretariatet EPHORTE5
2013/4191 20170710 10.07.2017 Inngående brev Invitasjon til møter for referansegruppe for Buskerudbypakke 2 Buskerudbyen Sekretariatet EPHORTE5
2013/4191 20170710 10.07.2017 Inngående brev Strategier og virkemiddelbruk for å nå 0-vekstmålet Buskerudbyen Sekretariatet EPHORTE5
2013/4191 20170711 11.07.2017 Inngående brev Datoer for folkemøter Buskerudbyen Sekretariatet EPHORTE5
2013/4191 20171114 14.11.2017 Saksframlegg/innstilling B-sak: Arbeidet med høringsforslag til revidert Buskerudbypakke2 EPHORTE5
2013/4191 20171221 21.12.2017 Inngående brev Høring - forslag til justert Buskerudbypakke 2 Buskerudbyen - Sekretariatet EPHORTE5
2013/4191 20180111 11.01.2018 Inngående brev Møteplan 2018 - Buskerudbysamarbeidet og detaljert prosessplan for justering av Buskerudbypakke 2 våren 2018 Buskerudbyen Sekretariatet EPHORTE5
2013/4191 20180129 29.01.2018 Saksframlegg/innstilling Behandling av grunnlaget for arbeidet med Buskerudbypakke2. Saksordfører: Hans Kristian Sveaas EPHORTE5
2013/4191 20180201 01.02.2018 Inngående brev Informasjonsmøte om videre arbeid med byvekstavtalene Samferdselsdepartementet EPHORTE5
2013/4191 20180307 07.03.2018 Saksframlegg/innstilling Buskerudbypakke 2 - status etter høring. Saksordfører. Hans Kristian Sveaas EPHORTE5
2013/4191 20180302 02.03.2018 Inngående brev Felles saksframlegg med høringsrapport Buskerudbypakke2 Buskerudbyen Sekretariatet EPHORTE5
2013/4191 20180315 15.03.2018 Utgående brev Buskerudbypakke 2 - status etter høring Buskerudbyen Sekretariatet EPHORTE5
2013/4191 20180326 26.03.2018 Inngående brev Buskerudbypakke 2 til kvalitetssikring Buskerudbyen Sekretariatet EPHORTE5
2013/4191 20180327 27.03.2018 Inngående brev Innkalling og saksdokument til ATM utvalgsmøte 23.03.2018 Buskerudbyen Sekretariatet EPHORTE5
2013/4191 20180528 28.05.2018 Saksframlegg/innstilling Buskerudbypakke 2. Saksordfører: Hans Kristian Sveaas EPHORTE5
2013/4191 20180529 29.05.2018 Inngående brev Forslag Buskerudbypakke 2 til lokalpolitisk sluttbehandling Buskerudbyen Sekretariatet EPHORTE5
2013/4191 20180529 29.05.2018 Inngående brev Buskerudbypakke 2 - Finansiering Statens vegvesen EPHORTE5
2013/4191 20180530 30.05.2018 Inngående brev Kollektivnotat, revidert 25.05.2018 Buskerudbyen Sekretariatet EPHORTE5
2013/4191 20180528 28.05.2018 Inngående brev Anbefalt forslag til Buskerudbypakke 2 Buskerudbyen EPHORTE5
2013/4191 20180917 17.09.2018 Utgående brev Særutskrift Buskerudbypakke 2 Buskerudbyen Sekretariatet EPHORTE5
2013/4191 20180627 27.06.2018 Inngående brev Lokalpolitisk forslag til Buskerudbypakke 2 Buskerudbyen EPHORTE5
2013/4191 20180910 10.09.2018 Inngående brev Søknad om tilskudd til å utvikle og gjennomføre arealtiltak Buskerudbyen EPHORTE5
2013/4191 20181211 11.12.2018 Utgående brev Buskerudbypakke2 - Vurdering av tiltak i Nedre Skistadvei Statens vegvesen EPHORTE5
2013/4191 20190103 03.01.2019 Utgående brev Foreløpig svar på spørsmål om omsnitt A2 og løsning for Nedre Skistadvei Statens vegvesen EPHORTE5
2013/4191 20190118 18.01.2019 Inngående brev Vurdering av tiltak i Nedre Skistadvei STATENS VEGVESEN EPHORTE5
2013/4191 20190215 15.02.2019 Utgående brev Plassering og behandling - Bom A3 Statens vegvesen EPHORTE5
2013/4191 20190426 26.04.2019 Inngående brev Konsekvenser av et nei til Buskerudbypakke 2 - materiale presentert i ATM rådets møte 23.04.2019 Buskerudbyen Sekretariatet EPHORTE5
2013/4191 20190426 26.04.2019 Internt notat uten oppfølging Konsekvenser av et eventuelt nei til Buskerudbypakke 2 Ann Sire Fjerdingstad EPHORTE5
2013/4191 20190426 26.04.2019 Inngående brev Notat om konsekvenser uten Buskerudbypakke 2 (BBP2) Buskerudbyen Sekretariatet EPHORTE5
Versjon:5.2.01