eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kommunestyret Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2016 05 25 20160525 25.05.2016 16:00 Kommunestyresalen, Rådhuset, Hokksund Kommunestyresalen Kommunestyret
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS482016 PS 48/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Spørretimen EPHORTE5
0 PS492016 PS 49/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Årsrapport 2015 for Øvre Eiker kommune. Saksordfører: Jørgen Firing EPHORTE5
0 PS502016 PS 50/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Årsregnskap og årsberetning 2015 for Øvre Eiker kommune. Saksordfører: Jørgen Firing EPHORTE5
0 PS512016 PS 51/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Rapportering finansforvaltning 2015. Saksordfører: Anne Hov Hilleren EPHORTE5
0 PS522016 PS 52/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Høring - Forslag til planprogram for dobbeltspor og hensettingsanlegg Gulskogen - Hokksund. Saksordfører: Hans Kristian Sveaas EPHORTE5
0 PS532016 PS 53/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Høring - forslag til lokalisering av fellesenhet for lønn og regnskap i politiet. Saksordfører: Per Anton Rakkestad EPHORTE5
0 PS542016 PS 54/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Kommunereformen - informasjon og involvering før retningsvalg. Saksordfører: Anne Hov Hilleren EPHORTE5
0 PS552016 PS 55/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Teknisk seksjon - ny organisering fra 01.06.2016. Saksordfører: Brit-Tove Krekling EPHORTE5
0 PS562016 PS 56/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere. Saksordfører: Svein Ludvig Larsen EPHORTE5
0 PS572016 PS 57/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Samlokalisering av kemnerkontoret i Midt-Buskerud. Saksordfører: Elisabeth Uggen EPHORTE5
0 PS582016 PS 58/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Mottak av flyktninger - rapportering 1. kvartal 2016. Saksordfører: Anne Hov Hilleren EPHORTE5
0 PS592016 PS 59/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Høringsbrev – Assimilering og motstand – Norsk politikk overfor taterne/romanifolket fra 1850 til i dag. Saksordfører: Svein Ludvig Larsen EPHORTE5
0 PS602016 PS 60/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Nærværsstatistikk 3. tertial 2015. Saksordfører: Sverre Pedersen EPHORTE5
0 PS612016 PS 61/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Retningslinjer for reklame ved kommunale idrettsanlegg. Saksordfører: Hilde Brandsdal/ Brit Uthne EPHORTE5
0 PS622016 PS 62/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Svar på søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom, gbnr 170/6 og 170/31, Holteveien 40, Skotselv. Saksordfører: Knut Kvale EPHORTE5
0 PS632016 PS 63/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Gbnr 33/1 og 34/1 - Søknad om å dele ifra tun og landbruksareal etter jordloven. Saksordfører: Per Anton Rakkestad EPHORTE5
0 PS642016 PS 64/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Kjøp av gbnr. 73/173, Basarveien, Hokksund. Saksordfører: Brit-Tove Krekling EPHORTE5
0 PS652016 PS 65/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Salg av Røde Kors-huset i Vestfossen, gbnr. 50/214. Saksordfører: Birgitte Nyblin-Austgulen EPHORTE5
0 PS662016 PS 66/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Salg av del av eiendom, gbnr. 48/162, klekkeri i Vestfossen. Saksordfører: Hans Kristian Sveaas EPHORTE5
0 PS672016 PS 67/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Salg av gbnr. 73/302, Hokksund. Saksordfører: Kjell Erland Grønbeck EPHORTE5
0 PS682016 PS 68/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Salg av gbnr. 169/7, Skotselv. Saksordfører: Jørgen Firing EPHORTE5
0 PS692016 PS 69/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Kjøp av områder i Ormåsen. Saksordfører: Brit-Tove Krekling EPHORTE5
0 PS702016 PS 70/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Tilstandsrapport for grunnskolen 2015. Saksordfører: Hans Bernhard Sollie EPHORTE5
0 PS712016 PS 71/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Høring - Forslag om opphevelse av serveringsloven. Saksordfører: Helge Chr Aaby EPHORTE5
0 PS722016 PS 72/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Øvre Eiker kommunes kulturminnevernplan 2016-2019. Saksordfører: Jan Åge Størseth EPHORTE5
0 PS732016 PS 73/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Nytt veinavn i Harakollen, Felt B0. Saksordfører: Aasmund Grasbekk EPHORTE5
0 PS742016 PS 74/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Tariffoppgjøret 2016 - uravstemning. Saksordfører: Svein Ludvig Larsen EPHORTE5
0 PS752016 PS 75/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Delegerte saker EPHORTE5
0 PS762016 PS 76/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Referatsaker EPHORTE5
0 RS732016 RS 73/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Foreslåtte endringer i kommunenes inntektssystem fra 2017 EPHORTE5
0 RS742016 RS 74/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Der hvor innvandringen traff Norge - søknad Oslofjorfondet EPHORTE5
0 RS752016 RS 75/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Årsberetning og revidert regnskap - 2015 EPHORTE5
0 RS762016 RS 76/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Orientering om omstilling HO per 1. kvartal 2016 EPHORTE5
0 RS772016 RS 77/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Redaksjonell endring - vedtak i kommunestyresak 26/16 Administrativt forsalg Buskerudbybakke2 EPHORTE5
0 RS782016 RS 78/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Årsregnskap og årsberetning 2015 for Øvre Eiker kirkelige fellesråd EPHORTE5
0 RS792016 RS 79/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Postnummerinndeling Hokksund - flere postnummer EPHORTE5
0 RS802016 RS 80/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Overordnet risiko og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) Øvre Eiker kommune EPHORTE5
0 RS812016 RS 81/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Teknisk seksjon - ny organisering fra 01.06.2016 EPHORTE5
0 RS822016 RS 82/2016 Dokumentet er tilgangsbeskyttet Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut B-sak: Øvre Eiker energi AS - Eierkonferanse 1/2016 - tilpasning til endrede rammebetingelser EPHORTE5
0 RS832016 RS 83/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut B-sak - Planstrategi for Øvre Eiker kommune 2016 - 2019 EPHORTE5
0 RS842016 RS 84/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Delegerte vedtak til Fagkomité 1 møte den 27.040.16 EPHORTE5
0 RS852016 RS 85/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Ungdomsråd status pr. 12.04.2016 EPHORTE5
0 RS862016 RS 86/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Status Bruhjørnet ungdomsklubb EPHORTE5
0 RS872016 RS 87/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Årsrapport Motorhistorisk Senter 2015 EPHORTE5
0 RS882016 RS 88/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Høring - Nasjonal transportplan 2018 - 2029. Saksordfører: Adrian Tollefsen EPHORTE5
0 RS892016 RS 89/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Sikring av de ansattes ytringsfrihet EPHORTE5
0 RS902016 RS 90/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Status barnehageopptak 2016 EPHORTE5
0 RS912016 RS 91/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut B-sak: Orientering om forbedringer i trygghetsalarm og videre arbeid med velferdsteknologi EPHORTE5
0 RS922016 RS 92/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Ny høring - Endret utkast til områdeforskrift om lakseparasitten gyrodacylus salaris i Drammensregionen EPHORTE5
0 RS932016 RS 93/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Kommunereformen - informasjon og involvering før retningsvalg EPHORTE5
Versjon:5.2.01