eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kommunestyret Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2021 09 29 20210929 29.09.2021 16:30 Festsalen, Rådhuset, Hokksund Festsalen Kommunestyret
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS1082021 PS 108/2021 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Spørretimen EPHORTE5
0 PS1092021 PS 109/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Ny mulighetsstudie - utbygging omsorgsboliger i Myraveien 35 B. Saksordfører: Brit Uthne/ Morten Halvorsen EPHORTE5
0 PS1102021 PS 110/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Samarbeid om digitalisering i Viken. Saksordfører: Adrian Tollefsen EPHORTE5
0 PS1112021 PS 111/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Rullering av investeringsprogram. Saksordfører: Andreas Størdal EPHORTE5
0 PS1122021 PS 112/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Rutiner for politisk behandling av saker knyttet til selskaper og interkommunale samarbeid. Saksordfører: Morten Halvorsen EPHORTE5
0 PS1132021 PS 113/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Skotselv ungdomstrinn til Hokksund ungdomsskole? Saksordfører: Astrid Røren/ Bente Skårdal Kleven EPHORTE5
0 PS1142021 PS 114/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Innspill til temastrategi for kunst og kultur i Viken fylkeskommune. Saksordfører: Vegard Hustad EPHORTE5
0 PS1152021 PS 115/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Kommuneplanens samfunnsdel og overordnet arealstrategi for Drammen kommune 2021 - 2040 - Høring og offentlig ettersyn. Saksordfører: Andreas Størdal EPHORTE5
0 PS1162021 PS 116/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Alle med - nasjonal dugnad mot barnefattigdom og utenforskap. Saksordfører: Kim Mogen Myhre/ Hanne Lyngaas EPHORTE5
0 PS1172021 PS 117/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Tjenester for ungdom fra ungdomsskolealder via en applikasjon. Saksordfører: Håvard Lind EPHORTE5
0 PS1182021 PS 118/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Mandat forprosjekt for utvikling av Eikertunområdet. Saksordfører: Hilde Ruud/ Morten Halvorsen EPHORTE5
0 PS1192021 PS 119/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Høring - Handlingsprogram for samferdsel 2022 - 2025 - Viken fylkeskommune. Saksordfører: Marianne Werp EPHORTE5
0 PS1202021 PS 120/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Høring - endringer i pasientjournalloven og forskrift om IKT-standarder i helse og omsorgstjenesten. Saksordfører: Kaja Klunderud EPHORTE5
0 PS1212021 PS 121/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Høringsuttalelse - Storberget-utvalgets rapport "Du er henta!" - om finansiering av private barnehager. Saksordfører: Kaja Hilleren/ Tonje Adelsten Lyngås EPHORTE5
0 PS1222021 PS 122/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Høring om regulering av konverteringsterapi. Saksordfører: Andreas Størdal EPHORTE5
0 PS1232021 PS 123/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Høring om ny organisering av kirken. Saksordfører: Jan Åge Størseth EPHORTE5
0 PS1242021 PS 124/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Gbnr 23/1 - Klage på avslag om fradeling av boligtomt etter jordloven. Saksordfører: Henriette Varlo Flaget EPHORTE5
0 PS1252021 PS 125/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Endring av forskrift om skjenke- og åpningstider for serverings- og skjenkesteder, Øvre Eiker kommune. Saksordfører: Anniken Krekling-Sandum EPHORTE5
0 PS1262021 PS 126/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Høring om endringer i gravplassloven og -forskriften. Saksordfører: Brit-Tove Krekling EPHORTE5
0 PS1272021 PS 127/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Høring om tilskudd til frivilligsentraler. Saksordfører: Henriette Varlo Flaget EPHORTE5
0 PS1282021 PS 128/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Valg av nytt kontrollutvalg for perioden 2019 - 2023. EPHORTE5
0 PS1292021 PS 129/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Søknad om fritak for resten av kommunevalgperioden 2019 - 2023 - Sigurd Skarra EPHORTE5
0 PS1302021 PS 130/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Representantforslag fra Astrid Røren (Sp) - Retningslinjer klagenemd EPHORTE5
0 PS1312021 PS 131/2021 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Referatsaker EPHORTE5
0 RS1082021 RS 108/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Riksvei 350 Hokksund-Åmot - arbeidet med kommunedelplanen avsluttes EPHORTE5
0 RS1092021 RS 109/2021 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Halvårsrapportering etter revisjon av byggesak og kundeservice EPHORTE5
0 RS1102021 RS 110/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Presentasjon for Utvalg HO av Carpe Diem demenslandsby aug 21 EPHORTE5
0 RS1112021 RS 111/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Covid-19 Øvre Eiker kommunes situasjonsvurdering gitt til nasjonale helsemyndigheter høst 2021 EPHORTE5
0 RS1122021 RS 112/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Status covid-19 september 2021 EPHORTE5
0 RS1132021 RS 113/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Spørsmål om app. til ungdomsskoleelever. EPHORTE5
0 RS1142021 RS 114/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Vedtak om grensejustering mellom Øvre Eiker kommune og Drammen kommune EPHORTE5
0 RS1152021 RS 115/2021 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter - Vedtak om tildeling i søknadsrunde nr. 2 EPHORTE5
0 RS1162021 RS 116/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Konsulentbruk i Øvre Eiker kommune EPHORTE5
0 RS1172021 RS 117/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Høring - forskrift om deling av taushetsbelagte opplysninger mv. i a-krimsamarbeid EPHORTE5
0 RS1182021 RS 118/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Vaksinering av innbyggere med utenlandsk opprinnelse EPHORTE5
0 RS1192021 RS 119/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Status skolepsykologstilling EPHORTE5
0 RS1202021 RS 120/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Status for rådhusprosjektet per 17.08.2021 EPHORTE5
0 RS1212021 RS 121/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Referat fra ATM-utvalgsmøte 18.06.2021 EPHORTE5
0 RS1222021 RS 122/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Eikeren Vannverk IKS - presentasjon av selskapet i eierutvalget 1.9.2021 EPHORTE5
0 RS1232021 RS 123/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Vardar AS - protokoll generalforsamling og infomøte 26.05.2021 EPHORTE5
0 RS1242021 RS 124/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Drammensregionens Brannvesen IKS - Protokoll repskap 27.04.2021 EPHORTE5
0 RS1252021 RS 125/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Viken Kommunerevisjon IKS - protokoll representantskapsmøte 22.04.2021 EPHORTE5
0 RS1262021 RS 126/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS - protokoll ekstraordinært representantskap 12.5.2021 EPHORTE5
0 RS1272021 RS 127/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Høring av planprogram for 3 nye regionale planer i Viken EPHORTE5
0 RS1282021 RS 128/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Notat - Godt Vann Drammensregionen styrets årsrapport 2020 EPHORTE5
0 RS1292021 RS 129/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Tilsynet for små avløpsanlegg - Årsrapport 2020 EPHORTE5
0 RS1302021 RS 130/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Årsrapport skoleåret 2020/2021 for samarbeidet mellom Ungt Entreprenørskap og grunnskolene i Øvre Eiker kommune EPHORTE5
0 RS1312021 RS 131/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Underveisrapportering sommerskole EPHORTE5
0 RS1322021 RS 132/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Nytt kapittel i barnehageloven - Psykososialt barnehagemiljø EPHORTE5
0 RS1332021 RS 133/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Årsmelding 2020 for SAPH -SamarbeidsArena for Psykisk Helse EPHORTE5
0 RS1342021 RS 134/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Status for arbeidet med Nedre Buskerud hjemmefrontmuseum EPHORTE5
0 RS1352021 RS 135/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Status for videreutvikling og brukerråd Arbeideren og Vestfossen Folkets Hus EPHORTE5
0 RS1362021 RS 136/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Notat - Farekartlegging av forurensingsrisiko for drikkevannsressursene i Eikeren EPHORTE5
0 RS1372021 RS 137/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Øvre Eiker kirkelige fellesråds årsmelding og regnskap for 2020 EPHORTE5
0 RS1382021 RS 138/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Svar på søknad om endring av konsept - Hokksund Sushi og Thai AS EPHORTE5
0 RS1392021 RS 139/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Kunngjøring av forskrift om godtgjøring EPHORTE5
0 RS1402021 RS 140/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut B-sak: Innspill til kultur- og frivillighetsstrategier - behov EPHORTE5
0 RS1412021 RS 141/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut B-sak: Inkludering av flere innbyggere i arbeidslivet EPHORTE5
0 RS1422021 RS 142/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Protokoll Kontrollutvalget i Øvre Eiker kommune 07.06.2021 EPHORTE5
0 RS1432021 RS 143/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Protokoll fra Kontrollutvalget 06.09.2021 EPHORTE5
0 PS1322021 PS 132/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Valg av ungdomsråd 2021-2022 EPHORTE5
0 PS1332021 PS 133/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Mindre endring av reguleringsplanen for Harakollen B18. Saksordfører: Tonje Adelsten Lyngås EPHORTE5
Versjon:5.2.01