eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kommunestyret Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2021 02 10 20210210 10.02.2021 16:00 Digitalt på Teams Teams Kommunestyret
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS12021 PS 1/2021 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Spørretimen EPHORTE5
0 PS22021 PS 2/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Mandat for faglig utredning av byvekstavtale for Buskerudbyen uten bompengefinansiering. Saksordfører: Tonje Adelsten Lyngås EPHORTE5
0 PS32021 PS 3/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Høring - Konkretisering av mobilitets- og parkeringsstrategien på jernbanestrekningen Lier - Kongsberg. Saksordfører: Henriette Varlo Flaget/ Kaja Klunderud EPHORTE5
0 PS42021 PS 4/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Vardar AS - vurdering salg av aksjepost. Saksordfører: Kim Mogen Myhre EPHORTE5
0 PS52021 PS 5/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Øvre Eiker kommunale eiendom KF - revisjon av vedtekter og eierstrategi. Saksordfører: Tonje Adelsten Lyngås EPHORTE5
0 PS62021 PS 6/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Innovasjon og medvirkning - handlingsplaner. Saksordfører: Øydis Jahren EPHORTE5
0 PS72021 PS 7/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll KS' Debatthefte 2021. Saksordfører: Marianne Werp EPHORTE5
0 PS82021 PS 8/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Mal for samarbeidsavtaler med ideelle aktører om bistand til vaksinering mot Covid-19. Saksordfører: Vegard Hustad EPHORTE5
0 PS92021 PS 9/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Innspill til Handlingsprogram for samferdsel 2022 - 2025 - Viken fylkeskommune. Saksordfører: Andreas Størdal EPHORTE5
0 PS102021 PS 10/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Søknad om utplassering av elektriske sparkesykler. Saksordfører: Trond Bermingrud EPHORTE5
0 PS112021 PS 11/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Høringssvar - ny boligsosial lov om kommunens ansvar overfor vanskeligstilte. Saksordfører: Aasmund Grasbekk/ Brit Uthne EPHORTE5
0 PS122021 PS 12/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Egengodkjenning - Reguleringsendring av Detaljregulering for Harakollen B18, planid 0601-9. Saksordfører: Tonje Adelsten Lyngås EPHORTE5
0 PS132021 PS 13/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Vedtekter kommunale barnehager. Saksordfører: Astrid Røren EPHORTE5
0 PS142021 PS 14/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Høring av nasjonal rammeplan i skolefritidsordningen. Saksordfører: Håvard Lind EPHORTE5
0 PS152021 PS 15/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Tilsynssatser - forslag om å øke prisen. Saksordfører: Kim Mogen Myhre EPHORTE5
0 PS162021 PS 16/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet "Familiepartnere", godkjenning av intensjonsavtale. Saksordfører: Kaja Hilleren/ Bente Skårdal Kleven EPHORTE5
0 PS172021 PS 17/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Forlengelse av interkommunalt samarbeid om Eikeren vannområde. Saksordfører: Niclas Tokerud EPHORTE5
0 PS182021 PS 18/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Forslag på kommunalt tilskudd til veterinærdekning på dagtid. Saksordfører: Brit-Tove Krekling/ Tonje Adelsten Lyngås EPHORTE5
0 PS192021 PS 19/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Utmelding - Kunst Rett Vest. Saksordfører: Jan Åge Størseth/ Morten Halvorsen EPHORTE5
0 PS202021 PS 20/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Tjenesteutvikling for reduksjon av kostnader og forebygging av økte brukerbehov. Saksordfører: Jørn O. Kvilhaug/ Adrian Tollefsen EPHORTE5
0 PS212021 PS 21/2021 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Referatsaker EPHORTE5
0 RS12021 RS 1/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Svar - Tilskudd til smittevern og kontroll - spørsmål fra Adrian Tollefsen (H) EPHORTE5
0 RS22021 RS 2/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Mulig flytting av transformatorstasjon på Flesaker EPHORTE5
0 RS32021 RS 3/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Takk til Øvre Eiker kommune EPHORTE5
0 RS42021 RS 4/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Årsbrev fra Husbanken til ordfører og kommunedirektør EPHORTE5
0 RS52021 RS 5/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Høring - Forslag til endring av smittevernloven (Portforbud). Saksordfører: Trond Bermingrud EPHORTE5
0 RS62021 RS 6/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut B-sak: Eiker Eiendomsutvikling AS - formål med eierskapet EPHORTE5
0 RS72021 RS 7/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Eiker eiendomsutvikling AS - presentasjon i eierutvalget 27.1.2021 EPHORTE5
0 RS82021 RS 8/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Informasjon Covid-19 Uke 4 2021 EPHORTE5
0 RS92021 RS 9/2021 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Covid-19 - Utviklingen i arbeidsmarkedet EPHORTE5
0 RS102021 RS 10/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Status vedrørende vaksinering uke 1 EPHORTE5
0 RS112021 RS 11/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Grensejustering mellom Øvre Eiker kommune og Drammen kommune - belysning av konsekvenser EPHORTE5
0 RS122021 RS 12/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Status Covid -19 uke 1 2021 EPHORTE5
0 RS132021 RS 13/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Referat fra ATM-utvalgsmøte 27.11.2020 EPHORTE5
0 RS142021 RS 14/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Naturtypekartlegging i Øvre Eiker kommune EPHORTE5
0 RS152021 RS 15/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Drammensregionens brannvesen IKS - oppstart av revisjon av eierstrategi EPHORTE5
0 RS162021 RS 16/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Vardar AS - eiermøte 26.11.2020 EPHORTE5
0 RS172021 RS 17/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Protokoll fra møtet i representantskapet i Viken Kommunerevisjon 19.11.2020 EPHORTE5
0 RS182021 RS 18/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Protokoll Representantskapet i Viken kontrollutvalgssekretariat IKS 26.11.2020 - 20/00126-11 EPHORTE5
0 RS192021 RS 19/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS - protokoll representantskapsmøte 30.11.2020 EPHORTE5
0 RS202021 RS 20/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Orientering fra barnehage til Utvalg 2 den 26.01.21 EPHORTE5
0 RS212021 RS 21/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Svar på spørsmål tilknyttet barnehage i utvalgsmøte 26.01.21 EPHORTE5
0 RS222021 RS 22/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Status for vurdering av arealer avsatt til utbyggingsområder i kommuneplanen - oppfølging av B-saker EPHORTE5
0 RS232021 RS 23/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Informasjon om jordvern og FNs bærekraftsmål EPHORTE5
0 RS242021 RS 24/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse (KULA) – 16 landskap fra Buskerud/Viken inngår i registeret EPHORTE5
0 RS252021 RS 25/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Orientering om etablering av helsefellesskapet Vest-Viken EPHORTE5
0 RS262021 RS 26/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Informasjon om Skotselv legesenter EPHORTE5
0 RS272021 RS 27/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Status for arbeidet med arealinnspill til kommuneplanens arealdel EPHORTE5
0 RS282021 RS 28/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Presentasjon Kristin Standal KS - Innovasjon og velferdsteknologi - Utvalg 4 26_1_21 EPHORTE5
0 RS292021 RS 29/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Presentasjon TL Mørk ang Velferdsteknologi for Utvalg 4 26_1_21 EPHORTE5
0 RS302021 RS 30/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Presentasjon K Hesselberg ang Utfordringsbildet _ Utvalg 4 26_1_21 EPHORTE5
0 RS312021 RS 31/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Representantforslag - Sikring av viltgjerde langs E 134 EPHORTE5
0 PS222021 PS 22/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Representantforslag til kommunestyret - Trafikksikringstiltak på Rv. 350 mellom Hokksund og Åmot EPHORTE5
0 PS232021 PS 23/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Representantforslag - Trafikksikkerhet i Jungerveien EPHORTE5
0 PS242021 PS 24/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Skotselv renseanlegg - Etablering av biogassreaktor. Saksordfører: Marianne Werp EPHORTE5
Versjon:5.2.01