eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Formannskapet Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2021 01 27 20210127 27.01.2021 10:15 Digitalt på Teams Teams Formannskapet
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS32021 PS 3/2021 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Referat saker EPHORTE5
0 RS12021 RS 1/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Grensejustering mellom Øvre Eiker kommune og Drammen kommune - belysning av konsekvenser EPHORTE5
0 RS22021 RS 2/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Status Covid -19 uke 1 2021 EPHORTE5
0 RS32021 RS 3/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Referat fra ATM-utvalgsmøte 27.11.2020 EPHORTE5
0 PS42021 PS 4/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Mandat for faglig utredning av byvekstavtale for Buskerudbyen uten bompengefinansiering. Saksordfører: Tonje Adelsten Lyngås EPHORTE5
0 PS52021 PS 5/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Høring - Konkretisering av mobilitets- og parkeringsstrategien på jernbanestrekningen Lier - Kongsberg. Saksordfører: Henriette Varlo Flaget/ Kaja Klunderud EPHORTE5
0 PS62021 PS 6/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll KS' Debatthefte 2021. Saksordfører: Marianne Werp EPHORTE5
0 PS72021 PS 7/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Forlengelse av interkommunalt samarbeid om Eikeren vannområde. Saksordfører: Niclas Tokerud EPHORTE5
0 PS82021 PS 8/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Tilsynssatser - forslag om å øke prisen. Saksordfører: Kim Mogen Myhre EPHORTE5
0 PS92021 PS 9/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet "Familiepartnere", godkjenning av intensjonsavtale. Saksordfører: Kaja Hilleren/ Bente Skårdal Kleven EPHORTE5
0 PS102021 PS 10/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Forslag på kommunalt tilskudd til veterinærdekning på dagtid. Saksordfører: Brit-Tove Krekling/ Tonje Adelsten Lyngås EPHORTE5
0 PS112021 PS 11/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Utmelding - Kunst Rett Vest. Saksordfører: Jan Åge Størseth/ Morten Halvorsen EPHORTE5
0 PS122021 PS 12/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Tjenesteutvikling for reduksjon av kostnader og forebygging av økte brukerbehov. Saksordfører: Jørn O. Kvilhaug/ Adrian Tollefsen EPHORTE5
0 PS132021 PS 13/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Innovasjon og medvirkning - handlingsplaner. Saksordfører: Øydis Jahren EPHORTE5
0 PS142021 PS 14/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Åpen post - formannskapet - 27.01.2021 EPHORTE5
0 PS152021 PS 15/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Høring - Forslag til endring av smittevernloven (Portforbud). Saksordfører: Trond Bermingrud EPHORTE5
Versjon:5.2.01