eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Utvalg 3 Utvalg for næring og kultur Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2021 08 31 20210831 31.08.2021 17:00 Kommunestyresalen, Rådhuset, Hokksund Kommunestyresalen Utvalg 3 Utvalg for næring og kultur
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS372021 PS 37/2021 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Referatsak EPHORTE5
0 RS132021 RS 13/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Status for rådhusprosjektet per 17.08.2021 EPHORTE5
0 RS142021 RS 14/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Status for arbeidet med Nedre Buskerud hjemmefrontmuseum EPHORTE5
0 RS152021 RS 15/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Status for videreutvikling og brukerråd Arbeideren og Vestfossen Folkets Hus EPHORTE5
0 RS162021 RS 16/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Årsrapport skoleåret 2020/2021 for samarbeidet mellom Ungt Entreprenørskap og grunnskolene i Øvre Eiker kommune EPHORTE5
0 RS172021 RS 17/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Underveisrapportering sommerskole EPHORTE5
0 RS182021 RS 18/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Notat - Farekartlegging av forurensingsrisiko for drikkevannsressursene i Eikeren EPHORTE5
0 RS192021 RS 19/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Øvre Eiker kirkelige fellesråds årsmelding og regnskap for 2020 EPHORTE5
0 RS202021 RS 20/2021 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter - Vedtak om tildeling i søknadsrunde nr. 2 EPHORTE5
0 RS212021 RS 21/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Svar på søknad om endring av konsept - Hokksund Sushi og Thai AS EPHORTE5
0 PS382021 PS 38/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Gbnr 23/1 - Klage på avslag om fradeling av boligtomt etter jordloven. Saksordfører: Henriette Varlo Flaget EPHORTE5
0 PS392021 PS 39/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Alle med - nasjonal dugnad mot barnefattigdom og utenforskap. Saksordfører: Kim Mogen Myhre/ Hanne Lyngaas EPHORTE5
0 PS402021 PS 40/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Høring om regulering av konverteringsterapi. Saksordfører: Andreas Størdal EPHORTE5
0 PS412021 PS 41/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Endring av forskrift om skjenke- og åpningstider for serverings- og skjenkesteder, Øvre Eiker kommune. Saksordfører: Anniken Krekling-Sandum EPHORTE5
0 PS422021 PS 42/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Høring om ny organisering av kirken. Saksordfører: Jan Åge Størseth EPHORTE5
0 PS432021 PS 43/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Høring om endringer i gravplassloven og -forskriften. Saksordfører: Brit-Tove Krekling EPHORTE5
0 PS442021 PS 44/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Høring om tilskudd til frivilligsentraler. Saksordfører: Henriette Varlo Flaget EPHORTE5
0 PS452021 PS 45/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll B-sak: Innspill til kultur- og frivillighetsstrategier - behov EPHORTE5
0 PS462021 PS 46/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll B-sak: Inkludering av flere innbyggere i arbeidslivet EPHORTE5
0 PS472021 PS 47/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Åpen post - utvalg 3: Næring og kultur 31.08.2021 EPHORTE5
Versjon:5.2.01