eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Utvalg 1: Planutvalg Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2021 08 31 20210831 31.08.2021 17:30 Formannskapssalen, Rådhuset, Hokksund Formannskapssalen Utvalg 1: Planutvalg
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS682021 PS 68/2021 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Referatsaker EPHORTE5
0 RS382021 RS 38/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Status for rådhusprosjektet per 17.08.2021 EPHORTE5
0 RS392021 RS 39/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Delegerte vedtak til Planutvalgsmøte 31.08.21 EPHORTE5
0 PS692021 PS 69/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Klage på avslag av dispensasjonssøknad, oppretting av grunneiendom, gbnr 23/1, Voldstadveien 193, Hokksund. Saksordfører: Aasmund Grasbekk EPHORTE5
0 PS702021 PS 70/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Søknad om dispensasjon fra kommuneplanen pkt. 6.2.4 nr. 1 om LNF sone 1, bruksendring av låve til dyreklinikk og kennel, tilbygg til våningshus og oppføring av brakkebygning, gbnr 202/1, Ringeriksveien 811. Saksordfører: Anne Hov Hilleren EPHORTE5
0 PS712021 PS 71/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Søknad om dispensasjon fra plankrav i kommuneplanens arealdel for vesentlig terrengoppfylling, gbnr. 85/2 og 85/3, Varlo, Hokksund. Saksordfører: Amund Lundteigen EPHORTE5
0 PS722021 PS 72/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Søknad om dispensasjon fra arealformålet i kommuneplanens punkt 6.2.4.1, enebolig og garasje, adkomstvei og terrengjusteringer, gbnr. 129/9, Åssideveien 274, Fiskum. Saksordfører: Sigurd Skarra EPHORTE5
0 PS732021 PS 73/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Klage på fristberegning i forbindelse med byggesaksgebyr - Enebolig med garasje og terrengendringer, gbnr 100/221 og 100/2, Søren enkemanns vei 47, Hokksund. Saksordfører: Adrian Tollefsen EPHORTE5
0 PS742021 PS 74/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Klage på innvilget dispensasjon fra reguleringsplan for oppføring av brygge, gbnr 39/517, Fiskumlia 14 A-E, Vestfossen. Saksordfører: Trond Bermingrud EPHORTE5
0 PS752021 PS 75/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Høring - Handlingsprogram for samferdsel 2022 - 2025 - Viken fylkeskommune. Saksordfører: Marianne Werp EPHORTE5
0 PS762021 PS 76/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Åpen post - Utvalg 1: planutvalget 31.08.2021 EPHORTE5
Versjon:5.2.01