eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Utvalg 1: Planutvalg Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2021 01 26 20210126 26.01.2021 15:00 Fjernmøte på Teams Teams Utvalg 1: Planutvalg
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS62021 PS 6/2021 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Referatsaker EPHORTE5
0 RS32021 RS 3/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Status for arbeidet med arealinnspill til kommuneplanens arealdel EPHORTE5
0 RS42021 RS 4/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Status for vurdering av arealer avsatt til utbyggingsområder i kommuneplanen - oppfølging av B-saker EPHORTE5
0 RS52021 RS 5/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Informasjon om jordvern og FNs bærekraftsmål EPHORTE5
0 RS62021 RS 6/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse (KULA) – 16 landskap fra Buskerud/Viken inngår i registeret EPHORTE5
0 RS72021 RS 7/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Vedtak - klagen tas ikke til følge, klage på endringstillatelse, enebolig, gbnr 73/530, Rørenveien 36, Hokksund EPHORTE5
0 RS82021 RS 8/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Avvisning av klage, enebolig, gbnr 73/530 EPHORTE5
0 RS92021 RS 9/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Delegerte vedtak til Planutvalgets møte 26.01.2021 EPHORTE5
0 PS72021 PS 7/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Egengodkjenning - Reguleringsendring av Detaljregulering for Harakollen B18, planid 0601-9. Saksordfører: Tonje Adelsten Lyngås EPHORTE5
0 PS82021 PS 8/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Høringssvar - ny boligsosial lov om kommunens ansvar overfor vanskeligstilte. Saksordfører: Aasmund Grasbekk/ Brit Uthne EPHORTE5
0 PS92021 PS 9/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Søknad om utplassering av elektriske sparkesykler. Saksordfører: Trond Bermingrud EPHORTE5
0 PS102021 PS 10/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Klage på vedtak om ilagt overtredelsesgebyr, gbnr. 78/92, Skotselvveien 220, Hokksund. Saksordfører: Anne Hov Hilleren EPHORTE5
0 PS112021 PS 11/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Søknad om dispensasjon fra kommuneplanen pkt. 6.2.5, flytebrygge med tilhørende gangbane, gbnr 160/1, Kongsbergveien 563, Fiskum. Saksordfører: Amund Lundteigen EPHORTE5
0 PS122021 PS 12/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Vedtak om ileggelse av overtredelsesgebyr, gbnr 132/1, Damåsen Pukkverk. Saksordfører: Sigurd Skarra EPHORTE5
0 PS132021 PS 13/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Tilsynsstrategi for byggesaksavdelingen i Øvre Eiker kommune 2021. Saksordfører: Adrian Tollefsen EPHORTE5
0 PS142021 PS 14/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Skotselv renseanlegg - Etablering av biogassreaktor. Saksordfører: Marianne Werp EPHORTE5
0 PS152021 PS 15/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Åpen post - utvalg 1: Planutvalget - 26.01.2021 EPHORTE5
Versjon:5.2.01