eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kommunestyret Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2020 04 01 20200401 01.04.2020 16:00 Fjernmøte Fjernmøte Kommunestyret
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS282020 PS 28/2020 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Spørretimen EPHORTE5
0 PS292020 PS 29/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Buskerudbyen - Prosess med sikte på forhandling om byvekstavtale. Saksordfører: Tonje Adelsten Lyngås EPHORTE5
0 PS302020 PS 30/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Prinsipper for brukerbetaling ved utprøving av velferdsteknologi. Saksordfører: Kai Solberg/ Morten Halvorsen EPHORTE5
0 PS312020 PS 31/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Reglement for folkevalgte organer i Øvre Eiker kommune. Saksordfører: Bente Skårdal Kleven EPHORTE5
0 PS322020 PS 32/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Forslag om å vurdere utvidet delegasjon til formannskap og kommunedirektør EPHORTE5
0 PS332020 PS 33/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Status og fremdrift i prosjekt eierstyring. Saksordfører: Morten Halvorsen EPHORTE5
0 PS342020 PS 34/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Togtilbud 2022 - innspill til Viken fylkeskommune. Saksordfører: Bente Skårdal Kleven EPHORTE5
0 PS352020 PS 35/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Kommunal planstrategi for Drammen kommune 2020 - 2023 - Innspill til høringsutkast. Saksordfører: Kim Mogen Myhre EPHORTE5
0 PS362020 PS 36/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Undersøkelse om byggesak og kundeservice i Øvre Eiker kommune. Saksordfører: Arne Øen EPHORTE5
0 PS372020 PS 37/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Forskuttering av spillemidler til 9er kunstgressbane på Ormåsen. Saksordfører: Niclas Tokerud EPHORTE5
0 PS382020 PS 38/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Tilsynet for små avløpsanlegg i Drammensregionen - Revisjon av vertskommuneavtale som følge av kommunesammenslåing 2020. Saksordfører: Kaja Klunderud EPHORTE5
0 PS392020 PS 39/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Innkjøpssamarbeid - Øvre Eiker, Modum og Lier. Saksordfører: Kim Mogen Myhre EPHORTE5
0 PS402020 PS 40/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Gbnr 81/2 - Søknad om fradeling av boligtomt etter jordloven. Saksordfører: Jan Åge Størseth EPHORTE5
0 PS412020 PS 41/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Prosjektstyring i Øvre Eiker. Saksordfører: Adrian Tollefsen/ Øydis Jahren EPHORTE5
0 PS422020 PS 42/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Strategiplan for SMIL, NMSK, drenering og organisert beitebruk 2020-2023. Saksordfører: Brit-Tove Krekling EPHORTE5
0 PS432020 PS 43/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Forslag om å heve fellingsavgiftene på elg og hjort. Saksordfører: Geir Wamstad EPHORTE5
0 PS442020 PS 44/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Søknad om fornyelse av salgsbevilling for Vinmonopolet, Hokksund. Saksordfører: Hanne Lyngaas/ Vegard Hustad EPHORTE5
0 PS452020 PS 45/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Årsplan for kontrollutvalget 2020. Saksordfører: Arne Øen EPHORTE5
0 PS462020 PS 46/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Justert samarbeidsavtale med NVIO Eiker. Saksordfører: Henriette Flaget/ Kaja Klunderud EPHORTE5
0 PS472020 PS 47/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Prosjektstøtte til nyskapende tiltak - Sem. Saksordfører: Andreas Størdal EPHORTE5
0 PS482020 PS 48/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Søknad om støtte til nyutgivelse av Eiker i krig. Saksordfører: Morten Halvorsen EPHORTE5
0 PS492020 PS 49/2020 Dokumentet er tilgangsbeskyttet Dokumentet er tilgangsbeskyttet Risiko - og sårbarhetsanalyse 2020 – 2024 – Øvre Eiker kommune. Saksordfører: Kim Mogen Myhre EPHORTE5
0 PS502020 PS 50/2020 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Referatsaker EPHORTE5
0 RS462020 RS 46/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Notat – Mulige økonomiske konsekvenser av Coronautbruddet EPHORTE5
0 RS472020 RS 47/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Informasjon om koronapandemien EPHORTE5
0 RS482020 RS 48/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Inneklimamåling i Solbakken barnehage - konsekvenser på kort sikt EPHORTE5
0 RS492020 RS 49/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Hokksund barneskole - status pålegg fra arbeidstilsynet og anskaffelse av nye moduler EPHORTE5
0 RS502020 RS 50/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Buskerudbyen - Handlingsplan belønningsavtale 2020 og 2021 med tiltaksplan 2020 EPHORTE5
0 RS512020 RS 51/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Innspill til Nasjonal Transportplan (NTP) 2022 - 2033 fra Buskerudbyen EPHORTE5
0 RS522020 RS 52/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Eiker Eiendomsutvikling AS - foreløpig rapportering 2019 EPHORTE5
0 RS532020 RS 53/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Øvre Eiker energi AS - foreløpig rapportering 2019 EPHORTE5
0 RS542020 RS 54/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Tidsplan for vurdering av AS-organisering av boliger EPHORTE5
0 RS552020 RS 55/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Henvendelse vedrørende utbygging av vindkraft EPHORTE5
0 RS562020 RS 56/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Protokoll Representantskapet 15.01.2020 EPHORTE5
0 RS572020 RS 57/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Byvekstavtale for Buskerudbyen - Henvendelse til Samferdselsdepartementet EPHORTE5
0 RS582020 RS 58/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Referat fra møtet i ATM utvalget 21.2.2020 EPHORTE5
0 RS592020 RS 59/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Status 13.3.2020 RfD EPHORTE5
0 RS602020 RS 60/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Status 18.3.2020 RfD EPHORTE5
0 RS612020 RS 61/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Status uke 11 Drammensregionens brannvesen IKS EPHORTE5
0 RS622020 RS 62/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Status uke 12 Drammensregionens brannvesen IKS EPHORTE5
0 RS632020 RS 63/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut B-sak: Planprogram for ny kommuneplan - Innspill og medvirkning EPHORTE5
0 RS642020 RS 64/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Fylkesmannens behandling av klagesak vedrørende oppføring av carport, Horgenveien 180, Hokksund EPHORTE5
0 RS652020 RS 65/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Etablering av hytterenovasjon i Øvre Eiker kommune EPHORTE5
0 RS662020 RS 66/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Delegerte vedtak til Planutvalgets møte 17.03.2020 EPHORTE5
0 RS672020 RS 67/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Gjennomførte tilsyn i private og kommunale barnehager 2018 og 2019 EPHORTE5
0 RS682020 RS 68/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Orientering om samarbeidsarena for psykisk helse (SAPH), årsmelding EPHORTE5
0 RS692020 RS 69/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Fylkesmannens forventningsbrev 2020 EPHORTE5
0 RS702020 RS 70/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Høring - Samarbeidsavtale for Osloregionen - interkommunalt politisk råd EPHORTE5
0 RS712020 RS 71/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Protokoll fra kontrollutvalgets møte 24.2.2020 EPHORTE5
0 RS722020 RS 72/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Høring - kommunal forskrift, motorferdselloven EPHORTE5
0 RS732020 RS 73/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Søknad om å bli med på "Fritidskortet" EPHORTE5
0 RS742020 RS 74/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Notat - Tilstandsrapporter på skibroer EPHORTE5
0 RS752020 RS 75/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Årsrapport etablererveiledningen i Drammensregionen 2019 EPHORTE5
0 RS762020 RS 76/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Orientering etter Fylkesmannens tilsyn med økonomisk stønad i en nødssituasjon ved NAV Øvre Eiker EPHORTE5
0 RS772020 RS 77/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Frivilligkorpset - Rapport 2019 EPHORTE5
0 RS782020 RS 78/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Orientering om arbeid med utlysning av nye avtaler (tjenestekonsesjon) for BPA (brukerstyrt personlig assistanse) EPHORTE5
0 RS792020 RS 79/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Konstituering av råd for mennesker med funksjonsnedsettelser EPHORTE5
Versjon:5.2.01