eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Utvalg 1: Planutvalg Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2019 09 24 20190924 24.09.2019 17:30 Formannskapssalen, Rådhuset, Hokksund Formannskapssalen, Utvalg 1: Planutvalg
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS472019 PS 47/2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Referatsaker EPHORTE5
0 RS312019 RS 31/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Delegerte vedtak til fagkomité 1 møte den 24.09.2019 EPHORTE5
0 PS482019 PS 48/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens kap. 6.2.6, pkt. 8 for riving av eksisterende garasje og oppføring av ny garasje med avfallsbod, gbnr. 17/8, Thorstadbakken 9, Hokksund. Saksordfører: Kaja Klunderud EPHORTE5
0 PS492019 PS 49/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Søknad om dispensasjon fra kommuneplanen, oppretting av grunneiendom, gbnr 93/9, Slettbakkveien 27, Hokksund. Saksordfører: Hans Kristian Sveaas EPHORTE5
0 PS502019 PS 50/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Klage på vedtak om egengodkjenning av Detaljert reguleringsplan for Granbakken, Fiskum. Saksordfører: Brit-Tove Krekling EPHORTE5
0 PS512019 PS 51/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Søknad om dispensasjon for fradeling av to boligtomter i LNF sone 1, gbnr 189/1, Skotselv. Saksordfører: Marianne Werp EPHORTE5
0 PS522019 PS 52/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Søknad om dispensasjon fra LNF sone 1 for oppføring av boligbebyggelse på tidligere fradelt tomt, Gbnr 29/32. Saksordfører: Aasmund Grasbekk EPHORTE5
0 PS532019 PS 53/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Søknad om dispensasjon fra bestemmelsene i reguleringsplanen for Skarsberget, ny behandling. Saksordfører: Hans Kristian Sveaas EPHORTE5
0 PS542019 PS 54/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Oppfølging av ulovligheter etter plan- og bygningsloven. Saksordfører: Arne Øen EPHORTE5
0 PS552019 PS 55/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for oppføring av næringsbygg, gbnr 101/4, Lauvtjernveien 2, Hokksund. Saksordfører: Kaja Elena Klunderud EPHORTE5
0 PS562019 PS 56/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Detaljplan for Fiskumparken - egengodkjenning. Saksordfører: Anne Hov Hilleren EPHORTE5
0 PS572019 PS 57/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Klage på vedtak om egengodkjenning av Endring av Reguleringsplan for Hokksund sentrum - Gangadkomst Støagata. Saksordfører: Aasmund Grasbekk EPHORTE5
0 PS582019 PS 58/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll B-sak: Folkevalgtopplæring i ny periode 2019-2023 EPHORTE5
Versjon:5.2.01