eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kommunestyret Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2019 05 22 20190522 22.05.2019 16:00 Kommunestyresalen, Rådhuset, Hokksund Kommunestyresalen Kommunestyret
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS562019 PS 56/2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Spørretimen EPHORTE5
0 PS572019 PS 57/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Fremtidig organisering av skatteoppkrever for Øvre Eiker kommune. Saksordfører: Elisabeth Uggen EPHORTE5
0 PS582019 PS 58/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Nytt saksfremlegg for valg av løsning for Hokksund barneskole på kort sikt. Saksordfører: Jørgen Firing EPHORTE5
0 PS592019 PS 59/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Årsregnskap 2018. Saksordfører: Adrian Tollefsen EPHORTE5
0 PS602019 PS 60/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Årsmelding 2018 med finansrapport 2018. Saksordfører: Adrian Tollefsen EPHORTE5
0 PS612019 PS 61/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Øvre Eiker kommunes svar på Fylkesmannens forventningsbrev 2019 - og våre forventninger tilbake. Saksordfører: Marianne Werp EPHORTE5
0 PS622019 PS 62/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Forslag om å opprette et kontaktutvalg for næringslivet i Øvre Eiker. Saksordfører: Helge Chr. Aaby/Elisabeth Uggen EPHORTE5
0 PS632019 PS 63/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Vertskommuneavtale om interkommunal Samfunnsmedisinsk enhet. Saksordfører: Adrian Tollefsen EPHORTE5
0 PS642019 PS 64/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Høring om medvirkningsordninger i Viken. Saksordfører: Anne Hov Hilleren EPHORTE5
0 PS652019 PS 65/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Kommunedelplan for dobbeltspor Gulskogen - Hokksund - Revidert planmateriale. Saksordfører: Hans Kristian Sveaas EPHORTE5
0 PS662019 PS 66/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Søknad om investeringstilskudd - Kunstlab 2.0. Saksordfører: Ole Jørn Dokken/ Kjell Erland Grønbeck EPHORTE5
0 PS672019 PS 67/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Endring av stillingstittel fra rådmann til kommunedirektør. Saksordfører: Svein Ludvig Larsen EPHORTE5
0 PS682019 PS 68/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Forvaltningsplaner for statlig sikrede friluftsområder 2019 - 2023. Saksordfører: Hans Kristian Sveaas EPHORTE5
0 PS692019 PS 69/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Endring av styrerepresentasjon i stiftelser tilknyttet Fossesholm. Saksordfører: Jørn O. Kvilhaug EPHORTE5
0 PS702019 PS 70/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Høringsuttalelse strategiplan UKM. Saksordfører: Brit Uthne/Kjell Erland Grønbeck EPHORTE5
0 PS712019 PS 71/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Søknad om salgsbevilling - KIWI 265 Lerberg. Saksordfører: Vegard Hustad EPHORTE5
0 PS722019 PS 72/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Søknad om salgsbevilling for Sørumgården Frøydis Brekken Bryn-Elvik. Saksordfører: Terje Kristiansen EPHORTE5
0 PS732019 PS 73/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Kontrollrapport 2018 om skatteoppkreverfunksjonen. Saksordfører: Anders Sørumshaugen EPHORTE5
0 PS742019 PS 74/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Kontrollutvalgets årsrapport for 2018. Saksordfører: Anders Sørumshaugen EPHORTE5
0 PS752019 PS 75/2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Referatsaker EPHORTE5
0 RS632019 RS 63/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Spørsmål om innkjøp av barneverntjenester fra kommunstyrerepresentant Morten Lystad. Ap EPHORTE5
0 RS642019 RS 64/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Skilting i Gjeddeveien EPHORTE5
0 RS652019 RS 65/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ERASMUS - Orientering om ungdomsutveksling - sommerem 2019 EPHORTE5
0 RS662019 RS 66/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Orientering om initiativ til formidlingsprosjekt om Sem gårds historie i Øvre Eiker EPHORTE5
0 RS672019 RS 67/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Notat om konsekvenser uten Buskerudbypakke 2 (BBP2) EPHORTE5
0 RS682019 RS 68/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Status vedrørende kommuendelplan for framtidig trasé rv. 35, Modum-Øvre Eiker EPHORTE5
0 RS692019 RS 69/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Buskerudbyen - referat fra møtet i Areal-, transport- og miljøutvalget (ATM) 15.02.2019 EPHORTE5
0 RS702019 RS 70/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Månedsrapport økonomi - februar 2019 EPHORTE5
0 RS712019 RS 71/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Nye Drammen kommunes regionale posisjon EPHORTE5
0 RS722019 RS 72/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Gbnr 39/261 - Vedtak - deling av eiendom EPHORTE5
0 RS732019 RS 73/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Vedtak om deling av eiendom etter Jordloven, arealoverføring mellom gbnr 77/46 og 77/55, Hokksund EPHORTE5
0 RS742019 RS 74/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Høring av forslag til lov om offentlige organers ansvar for bruk av tolk EPHORTE5
0 RS752019 RS 75/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Bygging av 9-er kunstgressbane på Ormåsen, utlysning av anbudskonkurranse. Saksordfører: Hans Kristian Sveaas EPHORTE5
0 RS762019 RS 76/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut B-sak Evaluering av politisk organisering EPHORTE5
0 RS772019 RS 77/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Status Øvre Eiker kulturminneråd EPHORTE5
0 RS782019 RS 78/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Søknad om dispensasjon fra detaljreguleringsplan for Ormåsen B6 og B7, gbnr 59/140, 59/141 og 59/142, Trøffelkroken, Vestfossen EPHORTE5
0 RS792019 RS 79/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Vedtak i klagesak angående søknad om dispensasjon, bruksendring, gbnr 107/1 EPHORTE5
0 RS802019 RS 80/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Vedtak i klagesak om riving av to hus med garasje og uthus, oppføring av boligbygg, gbnr 77/300 EPHORTE5
0 RS812019 RS 81/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Vedtak i klagesak, enebolig, gbnr 77/1093 EPHORTE5
0 RS822019 RS 82/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Ikrafttredelse av endringer i plan- og bygningsloven om håndtering av overvann i arealplanleggingen EPHORTE5
0 RS832019 RS 83/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Stadfestelse av vedtak om avslag på søknad om dispensasjon for oppføring av platting, gbnr 101/99 EPHORTE5
0 RS842019 RS 84/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Vedtak i klagesak, garasje, gbnr 11/61, Åletjernveien 84, Hokksund EPHORTE5
0 RS852019 RS 85/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Vedtak i klagesak på byggesaksgebyr, enebolig med leilighet, gbnr 62/406 - vedtak stadfestes EPHORTE5
0 RS862019 RS 86/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Delegerte vedtak til fagkomité 1 møte den 07.05.2019 EPHORTE5
0 RS872019 RS 87/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut B-sak: Forslag til planavgresning for reguleringen av Vesfossen sentrum EPHORTE5
0 RS882019 RS 88/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Orientering til kommunestyret vedrørende pakkeforløp psykisk helse og rus til barn og unge EPHORTE5
0 RS892019 RS 89/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Notat/informasjon om arbeidet i oppgaveutvalget EPHORTE5
0 RS902019 RS 90/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Status barnehageopptak pr 24.04.2019 EPHORTE5
0 RS912019 RS 91/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Orientering av Solbakken barnehage EPHORTE5
0 RS922019 RS 92/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Informasjon om organisering og drift av familiesenteret i Øvre Eiker kommune EPHORTE5
0 RS932019 RS 93/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Spørsmål til møte i fagkomite 2. EPHORTE5
0 RS942019 RS 94/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Protokoll fra årsmøte i Ormåsen grendeutvalg EPHORTE5
0 RS952019 RS 95/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Årsrapport Buskerudmuseet 2018 EPHORTE5
0 RS962019 RS 96/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Referat og dokumenter til årsmøtet i Røren grendeutvalg 08.03.2019 EPHORTE5
0 RS972019 RS 97/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Årsberetning og regnskap 2018 - Stiftelsen Norsk Motorhistorisk Senter EPHORTE5
0 RS982019 RS 98/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Administrasjonens orientering fagkomité 3 7. mai 2019 EPHORTE5
0 RS992019 RS 99/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut B-sak Oppstart av evaluering - ny tilskuddspolitikk EPHORTE5
0 RS1002019 RS 100/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Årsrapport 2018 fra kvalitetsutvalget i seksjon Helse og omsorg EPHORTE5
0 RS1012019 RS 101/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Hvordan forebygge barnefattigdom i kommunen? EPHORTE5
0 RS1022019 RS 102/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Orienteringer i Fagkomite 4 den 7 mai 2019 EPHORTE5
0 RS1032019 RS 103/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Orientering i Fagkomite 4 om tiltak mot barnefattigdom - 7 mai 2019 EPHORTE5
Versjon:5.2.01