eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kommunestyret Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2019 04 03 20190403 03.04.2019 16:00 Kommunestyresalen, Rådhuset, Hokksund Kommunestyresalen Kommunestyret
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS342019 PS 34/2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Spørretimen EPHORTE5
0 PS352019 PS 35/2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Hokksund barneskole, midlertidig løsninger på grunn av kapasitetsproblemer. Saksordfører: Lars Geir Mortensen/ Jørgen Firing EPHORTE5
0 PS362019 PS 36/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Forskuttering av spillemidler til nærmiljøanlegg på Vestfossen barne- og ungdomsskole. Saksordfører: Marianne Werp EPHORTE5
0 PS372019 PS 37/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Avtale med Hokksund idrettslag om etablering og drift av kunstgressbane på Loesmoen idrettspark. Saksordfører: Kjell Erland Grønbeck EPHORTE5
0 PS382019 PS 38/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Søknad om rentefritt lån og forskuttering av spillemidler til sanitæranlegg i Fotballhallen på Loesmoen idrettspark. Saksordfører: Jørgen Firing EPHORTE5
0 PS392019 PS 39/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Reguleringsplan for Hakavik motorbane, sluttbehandling. Saksordfører: Marianne Werp EPHORTE5
0 PS402019 PS 40/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Bygging av ny dam i Hoensvannsløken. Saksordfører: Jørgen Firing EPHORTE5
0 PS412019 PS 41/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Prinsippsak om salg av eiendommen Sanssouci (Hassel fengsel). Saksordfører: Anne Hov Hilleren EPHORTE5
0 PS422019 PS 42/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Transportløsning Helse og omsorg. Saksordfører: Niclas Tokerud EPHORTE5
0 PS432019 PS 43/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Skolespsykolog - forebyggende arbeid og psykisk helse i grunnskolen. Saksordfører: Siri Berglia Hovind/ Anne Hov Hilleren EPHORTE5
0 PS442019 PS 44/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Demokratidugnad 2019. Saksordfører: Marianne Werp EPHORTE5
0 PS452019 PS 45/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Digitaliseringsstrategi - statusoppdatering. Saksordfører: Kjell Erland Grønbeck EPHORTE5
0 PS462019 PS 46/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Stipulert husleiesats til husleiestøtte. Saksordfører: Svein Ludvig Larsen EPHORTE5
0 PS472019 PS 47/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Høring - ny budsjett og regnskapsforskrift. Saksordfører: Brit-Tove Krekling EPHORTE5
0 PS482019 PS 48/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Søknad om investeringstilskudd - Lage et felles skaperverksted for Eikerregionens innbyggere. Saksordfører: Adrian Tollefsen EPHORTE5
0 PS492019 PS 49/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Detaljregulering Harakollen B18, plan id 0601-9 - Egengodkjenning. Saksordfører: Hans Kristian Sveaas EPHORTE5
0 PS502019 PS 50/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Status og veien videre vedrørende samarbeidsprosjekt innen psykisk helse (SAPH). Saksordfører: Hans Bernhard Sollie/ Kai Solberg EPHORTE5
0 PS512019 PS 51/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Veteranplan Øvre Eiker. Saksordfører: Jan Åge Størseth/ Svein Ludvig Larsen EPHORTE5
0 PS522019 PS 52/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Tiltak for mer pollinatorvennlig vegetasjon - Handlingsprogram. Saksordfører: Knut Kvale EPHORTE5
0 PS532019 PS 53/2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Referatsaker EPHORTE5
0 RS322019 RS 32/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Årsrapport for 2018 - KS BTV - innkjøpssamarbeid Buskerud, Telemark og Vestfold EPHORTE5
0 RS332019 RS 33/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Foreldreundersøkelsen i kommunale barnehager 2018 EPHORTE5
0 RS342019 RS 34/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Sør-Øst 110 IKS - svar på brev til Justis- og beredskapsdepartementet EPHORTE5
0 RS352019 RS 35/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Forhåndsvarsling av søknad om etablering og drift av omlastingsstasjon for husholdningsavfall EPHORTE5
0 RS362019 RS 36/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Fylkesmannens foreløpige svar på søknad om igangsetting av utredning om grensejustering EPHORTE5
0 RS372019 RS 37/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Orientering til høringsparter om innstilling til Olje og energidepartementet (OED) angående innkalling til konsesjonsbehandling for Hellefoss kraftverk EPHORTE5
0 RS382019 RS 38/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Endringer i inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter i Sør-Øst politidistrikt EPHORTE5
0 RS392019 RS 39/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Regnskapsresultat 2018 EPHORTE5
0 RS402019 RS 40/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Status endringsbehov i interkommunale selskaper og samarbeid - februar 2019 EPHORTE5
0 RS412019 RS 41/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Spørsmål og svar angående Forbrukerrådets kommunetest EPHORTE5
0 RS422019 RS 42/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Status og tilbakemelding om legevaktssamarbeidet med Kongsberg interkommunale legevaktsentral EPHORTE5
0 RS432019 RS 43/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Forslag om revisjon i inndeling i bo- og arbeidsmarkedsregioner EPHORTE5
0 RS442019 RS 44/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Finansiering av lærernorm i grunnskolene 2019 EPHORTE5
0 RS452019 RS 45/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Notat og informasjon om arbeidet i oppgaveutvalget, 3/2019 EPHORTE5
0 RS462019 RS 46/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Gjennomgang av regional stats inndeling - oppfølging av regionreformen EPHORTE5
0 RS472019 RS 47/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Evaluering og videre planer - kommunens nyttårskonsert EPHORTE5
0 RS482019 RS 48/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Endring av vedtekter for KS - representasjon til Fylkesmøter og Landsting - Høring. Saksordfører: Hans Kristian Sveaas EPHORTE5
0 RS492019 RS 49/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut B-sak: Oppfølging av Boligsosialt program EPHORTE5
0 RS502019 RS 50/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Eiker Eiendomsutvikling AS - eiermøte 13.03.2019 EPHORTE5
0 RS512019 RS 51/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Øvre Eiker energi AS - eiermøte 13.03.2019 EPHORTE5
0 RS522019 RS 52/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Informasjon om egenregi av gjenvinningsstasjoner EPHORTE5
0 RS532019 RS 53/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut B-sak: Status og fremdrift i prosjekt eierskap EPHORTE5
0 RS542019 RS 54/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Fremdrift detaljreguleringsplan for Granbakken, Fiskum EPHORTE5
0 RS552019 RS 55/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Uttalelse til detaljregulering - Øvre Eiker kommune - gbnr 77/102 og 77/225 - Ringveien 25 m. fl. EPHORTE5
0 RS562019 RS 56/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Stadfestelse av vedtak, klage på innvilget dispensasjon fra plankrav, oppføring av parkeringskjeller, gbnr. 77/136 EPHORTE5
0 RS572019 RS 57/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Vedtak i klagesak som settefylkesmann - dispensasjon, fradeling av boligtomt, gbnr 81/2 EPHORTE5
0 RS582019 RS 58/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Skiltplan Loe bru - Drammensveien - Vedtak om fareskilt EPHORTE5
0 RS592019 RS 59/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Delegerte vedtak til fagkomité 1 møte den 12.02.2019 EPHORTE5
0 RS602019 RS 60/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut B-sak: Nytt Blikk på heltidskultur - Heltid er regelen EPHORTE5
0 RS612019 RS 61/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Årsrapport 2018 for Etablererveiledningen i Drammensregionen EPHORTE5
0 RS622019 RS 62/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Administrasjonens orientering fagkomité 3 12. mars 2019 EPHORTE5
0 PS542019 PS 54/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Interpellasjon - Konsekvenser av mulig bortfall av Telenors leveringsplikt - fra A. Tollefsen (H) EPHORTE5
0 PS552019 PS 55/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Interpellasjon - tilslutning til ICANs opprop for atomvåpenforbud - fra Niclas Tokerud (A) EPHORTE5
Versjon:5.2.01