eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Utvalg 1: Planutvalg Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2017 04 26 20170426 26.04.2017 17:00 Formannskapssalen, Rådhuset, Hokksund Formannskapssalen Utvalg 1: Planutvalg
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS272017 PS 27/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Referatsaker EPHORTE5
0 RS132017 RS 13/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Framdrift og finansiering av arbeidet med ny sentrumsregulering EPHORTE5
0 RS142017 RS 14/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Spørsmål om arbeidet med reguleringsplanen for Hakavik motorbane EPHORTE5
0 RS152017 RS 15/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Hellefoss kraftverk - konsesjonsbehandling - vedtak av 07.03.2017 EPHORTE5
0 RS162017 RS 16/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Vedtak om skilting på Ormåsen - Trafikkregulerende skilt EPHORTE5
0 RS172017 RS 17/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Orientering om forhold knyttet til riving av Dam Hoen EPHORTE5
0 RS182017 RS 18/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Avgjørelse i klagesak - vedtak stadfestet, gbnr 104/40 EPHORTE5
0 RS192017 RS 19/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Delegerte vedtak til fagkomité 1 møte den 26.04.2017 EPHORTE5
0 PS282017 PS 28/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Søknad om dispensasjon fra Reguleringsplanen for Harakollen Øst - Terrengarrondering i naturområdet N1, gbnr 104/5, Harakollen, Hokksund. Saksordfører: Arne Øen EPHORTE5
0 PS292017 PS 29/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for Langebru sine bestemmelser om etasjeantall og bygge-og eiendomsgrense for oppføring av tomannsbolig, gbnr 73/573, Turnstien 7, Hokksund. Saksordfører: Freddy Berg EPHORTE5
0 PS302017 PS 30/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Klage på avslag på riving av våningshus, gbnr 62/1, Jungerveien 34, Vestfossen. Saksordfører: Elise Haraldsrud Lien EPHORTE5
0 PS312017 PS 31/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Søknad om rammetillatelse for riving av Dam Hoen, gbnr 78/29, Skotselvveien. Saksordfører: Gard Firing EPHORTE5
0 PS322017 PS 32/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens LNF sone 1 bestemmelser for oppretting av grunneiendom, gbnr 72/5, Rørenveien 87, Hokksund. Saksordfører: Brit-Tove Krekling EPHORTE5
0 PS332017 PS 33/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Endring av reguleringsplan for Renningsåsen pukkverk - egengodkjenning. Saksordfører: Hans Kristian Sveaas EPHORTE5
0 PS342017 PS 34/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Søknad om dispensasjon fra byggeforbudssone mot vassdrag - Riving av eksisterende låve og garasje og oppføring av ny låve med garasje, samt oppføring av kaldtlager og omlegging av vei, gbnr 134/19, Fiskeløs 50, Fiskum. Saksordfører: Marianne Werp EPHORTE5
0 PS352017 PS 35/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Detaljregulering, gbnr 101/4 med fler, Lerberg, Hokksund - offentlig ettersyn. Saksordfører: Aasmund Grasbekk EPHORTE5
0 PS362017 PS 36/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Nye veinavn i Ormåsen, B6, felt Bk6.1. Saksordfører: Arne Øen EPHORTE5
0 PS372017 PS 37/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Detaljreguleringsplan for Hellefossveien 50, Hokksund - Egengodkjenning. Saksordfører: Freddy Berg EPHORTE5
0 PS382017 PS 38/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Detaljreguleringsplan for Harakollen BB 10 - egengodkjenning. Saksordfører: Elise Haraldsrud Lien EPHORTE5
0 PS392017 PS 39/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Detaljert reguleringsplan for Harakollen B1 - Egengodkjenning. Saksordfører: Hans Kristian Sveaas EPHORTE5
0 PS402017 PS 40/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Klage på dispensasjon for nytt boliganlegg, gbnr 77/300, 77/316 og 77/317, Støperigt 10, Hokksund - Utvalgssak 15/17. Saksordfører: Marianne Werp EPHORTE5
Versjon:5.2.01