eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Utvalg 3 Utvalg for næring og kultur Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2021 01 26 20210126 26.01.2021 15:00 Fjernmøte på Teams - heldagsmøte Fjernmøte på Teams Utvalg 3 Utvalg for næring og kultur
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS12021 PS 1/2021 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Referatsak EPHORTE5
0 RS12021 RS 1/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Status for vurdering av arealer avsatt til utbyggingsområder i kommuneplanen - oppfølging av B-saker EPHORTE5
0 RS22021 RS 2/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Informasjon om jordvern og FNs bærekraftsmål EPHORTE5
0 RS32021 RS 3/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse (KULA) – 16 landskap fra Buskerud/Viken inngår i registeret EPHORTE5
0 PS22021 PS 2/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Forlengelse av interkommunalt samarbeid om Eikeren vannområde. Saksordfører: Niclas Tokerud EPHORTE5
0 PS32021 PS 3/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Forslag på kommunalt tilskudd til veterinærdekning på dagtid. Saksordfører: Brit-Tove Krekling/ Tonje Adelsten Lyngås EPHORTE5
0 PS42021 PS 4/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Utmelding - Kunst Rett Vest. Saksordfører: Jan Åge Størseth/ Morten Halvorsen EPHORTE5
0 PS52021 PS 5/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Høring - Konkretisering av mobilitets- og parkeringsstrategien på jernbanestrekningen Lier - Kongsberg. Saksordfører: Henriette Varlo Flaget/ Kaja Klunderud EPHORTE5
0 PS62021 PS 6/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Åpen post - utvalg 3: Næring og kultur - 26.01.2021 EPHORTE5
Versjon:5.2.01