eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Alle medlemmer
Alle medlemmer listet med navn, representerer, rolle og kontaktinformasjon
Nils Skarra Eierutvalg Senterpartiet (SP) Varamedlem Ikke registrert Ikke registrert 32757460
Anne Kristin Hov Hilleren Eierutvalg Arbeiderpartiet (A) Varamedlem anne-k.h.hilleren@ovre-eiker.kommune.no 90 85 86 66 32 75 06 98
Marianne Werp Eierutvalg Høyre (H) Medlem Marianne.werp@ovre-eiker.kommune.no 98810292 32758293
Bente M. Skårdal Kleven Eierutvalg Arbeiderpartiet (A) Nestleder bente-s.kleven@ovre-eiker.kommune.no 90 63 92 34 32 75 80 90
Kjell E. Grønbeck Eierutvalg Kristelig Folkeparti (KRF) Varamedlem kjell.e.gronbeck@ovre-eiker.kommune.no 47715360 Ikke registrert
Jørn Omholt Kvilhaug Eierutvalg Høyre (H) Varamedlem jo-omkv@online.no 93407083 32754286
Trond Bermingrud Eierutvalg Høyre (H) Medlem trond.bermingrud@ovre-eiker.kommune.no Ikke registrert Ikke registrert
Brit H. Haugum Uthne Eierutvalg Høyre (H) Varamedlem Ikke registrert Ikke registrert Ikke registrert
Niclas K. Tokerud Eierutvalg Arbeiderpartiet (A) Medlem niclas-k.tokerud@ovre-eiker.kommune.no 97939834 Ikke registrert
Anita Hardangen Eierutvalg Arbeiderpartiet (A) Varamedlem anita.hardangen@ovre-eiker.kommune.no 93641813 Ikke registrert
Knut Kvale Eierutvalg Senterpartiet (SP) Leder knut.kvale@ovre-eiker.kommune.no 99702989 Ikke registrert
Adrian W. K. Tollefsen Eierutvalg Høyre (H) Medlem adrian-w.tollefsen@ovre-eiker.kommune.no Ikke registrert Ikke registrert
Brit-Tove Krekling Eierutvalg Senterpartiet (SP) Varamedlem brit-tove.krekling@ovre-eiker.kommune.no 48142727 Ikke registrert
Vegard Hustad Eierutvalg Miljøpartiet De Grønne (MDG) Varamedlem vegard.hustad@ovre-eiker.kommune.no 95365016 Ikke registrert
Kim Mogen Myhre Eierutvalg Senterpartiet (SP) Medlem Ikke registrert Ikke registrert Ikke registrert
Kaja Elena Klunderud Eierutvalg Sosialistisk Venstreparti (SV) Medlem Ikke registrert Ikke registrert Ikke registrert
Karl Gustav Aaknes Eierutvalg Fremskrittspartiet (FRP) Varamedlem Ikke registrert Ikke registrert Ikke registrert
Sine Frødin Eierutvalg Høyre (H) Varamedlem Ikke registrert Ikke registrert Ikke registrert
Lasse Haugen Eierutvalg Arbeiderpartiet (A) Varamedlem Ikke registrert 92691577 Ikke registrert
Tonje Adelsten Eierutvalg Senterpartiet (SP) Medlem Ikke registrert Ikke registrert Ikke registrert
Håvard Lind Eierutvalg Senterpartiet (SP) Varamedlem Ikke registrert Ikke registrert Ikke registrert
Astrid Røren Eierutvalg Senterpartiet (SP) Varamedlem Ikke registrert Ikke registrert Ikke registrert
Morten Halvorsen Eierutvalg Senterpartiet (SP) Medlem Ikke registrert Ikke registrert Ikke registrert
Kaja Hilleren Eierutvalg Sosialistisk Venstreparti (SV) Varamedlem Ikke registrert Ikke registrert Ikke registrert
Andreas Madland Størdal Eierutvalg Venstre (Buskerud Venstre) (V) Medlem Ikke registrert Ikke registrert Ikke registrert
Inger Varmo Eldreråd Upolitisk (U) Medlem Ikke registrert Ikke registrert Ikke registrert
Steinar Karlsen Eldreråd Upolitisk (U) Leder steinar.politiker.karlsen@ovre-eiker.kommune.no Ikke registrert 32 75 26 46
Theodor Lobben Eldreråd () Varamedlem Ikke registrert Ikke registrert Ikke registrert
Astrid Nesthorne Eldreråd Upolitisk (U) Medlem Ikke registrert 93237107 Ikke registrert
Marie S. B. Grimelind Eldreråd Upolitisk (U) Medlem Ikke registrert Ikke registrert Ikke registrert
Robert Weisz Eldreråd Upolitisk (U) Nestleder Ikke registrert Ikke registrert Ikke registrert
Helge Nilsen Eldreråd Upolitisk (U) Varamedlem Ikke registrert Ikke registrert Ikke registrert
Berit Arnesen Eldreråd Upolitisk (U) Varamedlem Ikke registrert Ikke registrert Ikke registrert
Bjørg Celius Eldreråd Upolitisk (U) Varamedlem Ikke registrert Ikke registrert Ikke registrert
Åge Teie Eldreråd Upolitisk (U) Varamedlem Ikke registrert Ikke registrert Ikke registrert
Terje Askim Eldreråd Upolitisk (U) Medlem Ikke registrert Ikke registrert Ikke registrert
Anne Kristin Hov Hilleren Formannskapet Arbeiderpartiet (A) Varamedlem anne-k.h.hilleren@ovre-eiker.kommune.no 90 85 86 66 32 75 06 98
Marianne Werp Formannskapet Høyre (H) Medlem Marianne.werp@ovre-eiker.kommune.no 98810292 32758293
Bente M. Skårdal Kleven Formannskapet Arbeiderpartiet (A) Nestleder bente-s.kleven@ovre-eiker.kommune.no 90 63 92 34 32 75 80 90
Kjell E. Grønbeck Formannskapet Kristelig Folkeparti (KRF) Varamedlem kjell.e.gronbeck@ovre-eiker.kommune.no 47715360 Ikke registrert
Jørn Omholt Kvilhaug Formannskapet Høyre (H) Varamedlem jo-omkv@online.no 93407083 32754286
Trond Bermingrud Formannskapet Fremskrittspartiet (FRP) Medlem trond.bermingrud@ovre-eiker.kommune.no Ikke registrert Ikke registrert
Brit H. Haugum Uthne Formannskapet Høyre (H) Varamedlem Ikke registrert Ikke registrert Ikke registrert
Niclas K. Tokerud Formannskapet Arbeiderpartiet (A) Medlem niclas-k.tokerud@ovre-eiker.kommune.no 97939834 Ikke registrert
Anita Hardangen Formannskapet Arbeiderpartiet (A) Varamedlem anita.hardangen@ovre-eiker.kommune.no 93641813 Ikke registrert
Knut Kvale Formannskapet Senterpartiet (SP) Leder knut.kvale@ovre-eiker.kommune.no 99702989 Ikke registrert
Adrian W. K. Tollefsen Formannskapet Høyre (H) Medlem adrian-w.tollefsen@ovre-eiker.kommune.no Ikke registrert Ikke registrert
Brit-Tove Krekling Formannskapet Senterpartiet (SP) Varamedlem brit-tove.krekling@ovre-eiker.kommune.no 48142727 Ikke registrert
Vegard Hustad Formannskapet Miljøpartiet De Grønne (MDG) Varamedlem vegard.hustad@ovre-eiker.kommune.no 95365016 Ikke registrert
Kim Mogen Myhre Formannskapet Senterpartiet (SP) Medlem Ikke registrert Ikke registrert Ikke registrert
Kaja Elena Klunderud Formannskapet Sosialistisk Venstreparti (SV) Medlem Ikke registrert Ikke registrert Ikke registrert
Karl Gustav Aaknes Formannskapet Fremskrittspartiet (FRP) Varamedlem Ikke registrert Ikke registrert Ikke registrert
Sine Frødin Formannskapet Høyre (H) Varamedlem Ikke registrert Ikke registrert Ikke registrert
Lasse Haugen Formannskapet Arbeiderpartiet (A) Varamedlem Ikke registrert 92691577 Ikke registrert
Tonje Adelsten Formannskapet Senterpartiet (SP) Medlem Ikke registrert Ikke registrert Ikke registrert
Håvard Lind Formannskapet Senterpartiet (SP) Varamedlem Ikke registrert Ikke registrert Ikke registrert
Astrid Røren Formannskapet Senterpartiet (SP) Varamedlem Ikke registrert Ikke registrert Ikke registrert
Morten Halvorsen Formannskapet Senterpartiet (SP) Medlem Ikke registrert Ikke registrert Ikke registrert
Amund Lundteigen Formannskapet Senterpartiet (SP) Varamedlem Ikke registrert Ikke registrert Ikke registrert
Kaja Hilleren Formannskapet Sosialistisk Venstreparti (SV) Varamedlem Ikke registrert Ikke registrert Ikke registrert
Andreas Madland Størdal Formannskapet Venstre (Buskerud Venstre) (V) Medlem Ikke registrert Ikke registrert Ikke registrert
Hibatollah Allababidi Innvandrerutvalg Upolitisk (U) Leder Ikke registrert Ikke registrert Ikke registrert
Elham Hamo Innvandrerutvalg Upolitisk (U) Medlem Ikke registrert Ikke registrert Ikke registrert
Hans Bernhard Sollie Klagenemnd Høyre (H) Nestleder hans-b.sollie@ovre-eiker.kommune.no 48 00 95 18 32 75 40 47
Arne Henrik Moen Klagenemnd Fremskrittspartiet (FRP) Medlem arne-h.moen@ovre-eiker.kommune.no 97 77 95 55 32 75 04 23
Bijan Gharakhani Klagenemnd Arbeiderpartiet (A) Leder bijan.gharahkhani@ovre-eiker.kommune.no 48 23 87 05 32 75 67 72
Aasmund Grasbekk Klagenemnd Høyre (H) Varamedlem aasmund.grasbekk@ovre-eiker.kommune.no Ikke registrert Ikke registrert
Brit H. Haugum Uthne Klagenemnd Høyre (H) Varamedlem Ikke registrert Ikke registrert Ikke registrert
Vegard Hustad Klagenemnd Miljøpartiet De Grønne (MDG) Varamedlem vegard.hustad@ovre-eiker.kommune.no 95365016 Ikke registrert
Kaja Elena Klunderud Klagenemnd Sosialistisk Venstreparti (SV) Varamedlem Ikke registrert Ikke registrert Ikke registrert
Henriette Varlo Flaget Klagenemnd Senterpartiet (SP) Varamedlem Ikke registrert Ikke registrert Ikke registrert
Astrid Røren Klagenemnd Senterpartiet (SP) Medlem Ikke registrert Ikke registrert Ikke registrert
Ingrid Gulliksen Bergane Klagenemnd Arbeiderpartiet (A) Varamedlem Ikke registrert Ikke registrert Ikke registrert
Rita Skinstad-Bermingrud Klagenemnd Sosialistisk Venstreparti (SV) Medlem Ikke registrert Ikke registrert Ikke registrert
Tina-Helen Kolbræk Klagenemnd Høyre (H) Varamedlem Ikke registrert Ikke registrert Ikke registrert
Anne Kristin Hov Hilleren Kommuneplanutvalget Arbeiderpartiet (A) Varamedlem anne-k.h.hilleren@ovre-eiker.kommune.no 90 85 86 66 32 75 06 98
Marianne Werp Kommuneplanutvalget Høyre (H) Medlem Marianne.werp@ovre-eiker.kommune.no 98810292 32758293
Bente M. Skårdal Kleven Kommuneplanutvalget Arbeiderpartiet (A) Nestleder bente-s.kleven@ovre-eiker.kommune.no 90 63 92 34 32 75 80 90
Kjell E. Grønbeck Kommuneplanutvalget Kristelig Folkeparti (KRF) Varamedlem kjell.e.gronbeck@ovre-eiker.kommune.no 47715360 Ikke registrert
Jørn Omholt Kvilhaug Kommuneplanutvalget Høyre (H) Varamedlem jo-omkv@online.no 93407083 32754286
Trond Bermingrud Kommuneplanutvalget Fremskrittspartiet (FRP) Medlem trond.bermingrud@ovre-eiker.kommune.no Ikke registrert Ikke registrert
Brit H. Haugum Uthne Kommuneplanutvalget Høyre (H) Varamedlem Ikke registrert Ikke registrert Ikke registrert
Niclas K. Tokerud Kommuneplanutvalget Arbeiderpartiet (A) Medlem niclas-k.tokerud@ovre-eiker.kommune.no 97939834 Ikke registrert
Anita Hardangen Kommuneplanutvalget Arbeiderpartiet (A) Varamedlem anita.hardangen@ovre-eiker.kommune.no 93641813 Ikke registrert
Knut Kvale Kommuneplanutvalget Senterpartiet (SP) Leder knut.kvale@ovre-eiker.kommune.no 99702989 Ikke registrert
Adrian W. K. Tollefsen Kommuneplanutvalget Høyre (H) Medlem adrian-w.tollefsen@ovre-eiker.kommune.no Ikke registrert Ikke registrert
Brit-Tove Krekling Kommuneplanutvalget Senterpartiet (SP) Varamedlem brit-tove.krekling@ovre-eiker.kommune.no 48142727 Ikke registrert
Vegard Hustad Kommuneplanutvalget Miljøpartiet De Grønne (MDG) Varamedlem vegard.hustad@ovre-eiker.kommune.no 95365016 Ikke registrert
Kim Mogen Myhre Kommuneplanutvalget Senterpartiet (SP) Medlem Ikke registrert Ikke registrert Ikke registrert
Kaja Elena Klunderud Kommuneplanutvalget Sosialistisk Venstreparti (SV) Medlem Ikke registrert Ikke registrert Ikke registrert
Sigurd Skarra Kommuneplanutvalget Senterpartiet (SP) Varamedlem Ikke registrert Ikke registrert Ikke registrert
Sine Frødin Kommuneplanutvalget Høyre (H) Varamedlem Ikke registrert Ikke registrert Ikke registrert
Karl Gustav Aaknes Kommuneplanutvalget Fremskrittspartiet (FRP) Varamedlem Ikke registrert Ikke registrert Ikke registrert
Lasse Haugen Kommuneplanutvalget Arbeiderpartiet (A) Varamedlem Ikke registrert 92691577 Ikke registrert
Tonje Adelsten Kommuneplanutvalget Senterpartiet (SP) Medlem Ikke registrert Ikke registrert Ikke registrert
Håvard Lind Kommuneplanutvalget Senterpartiet (SP) Varamedlem Ikke registrert Ikke registrert Ikke registrert
Astrid Røren Kommuneplanutvalget Senterpartiet (SP) Varamedlem Ikke registrert Ikke registrert Ikke registrert
Morten Halvorsen Kommuneplanutvalget Senterpartiet (SP) Medlem Ikke registrert Ikke registrert Ikke registrert
Kaja Hilleren Kommuneplanutvalget Sosialistisk Venstreparti (SV) Varamedlem Ikke registrert Ikke registrert Ikke registrert
Andreas Madland Størdal Kommuneplanutvalget Venstre (Buskerud Venstre) (V) Medlem Ikke registrert Ikke registrert Ikke registrert
Torunn Ruud Olsen Kommunestyret Arbeiderpartiet (A) Varamedlem Ikke registrert Ikke registrert Ikke registrert
Steinar Karlsen Kommunestyret Arbeiderpartiet (A) Varamedlem steinar.politiker.karlsen@ovre-eiker.kommune.no Ikke registrert 32 75 26 46
Hans Bernhard Sollie Kommunestyret Høyre (H) Varamedlem hans-b.sollie@ovre-eiker.kommune.no 48 00 95 18 32 75 40 47
Arne Øen Kommunestyret Høyre (H) Medlem Arne.oen@ovre-eiker.kommune.no 93 45 97 61 32 70 06 61
Arne Solberg Kommunestyret Kristelig Folkeparti (KRF) Varamedlem Ikke registrert 99 63 55 56 32 75 67 09
Magne Sjøblom Kommunestyret Sosialistisk Venstreparti (SV) Varamedlem Ikke registrert 98 49 82 52 Ikke registrert
Ole-Jørn Dokken Kommunestyret Arbeiderpartiet (A) Varamedlem ole-j.dokken@ovre-eiker.kommune.no Ikke registrert Ikke registrert
Anniken Krekling-Sandum Kommunestyret Høyre (H) Varamedlem Ikke registrert Ikke registrert Ikke registrert
Anne Kristin Hov Hilleren Kommunestyret Arbeiderpartiet (A) Medlem anne-k.h.hilleren@ovre-eiker.kommune.no 90 85 86 66 32 75 06 98
Eivind Molven Kommunestyret Høyre (H) Varamedlem eivind.molven@ovre-eiker.kommune.no 97 11 93 12 32752590
Marianne Werp Kommunestyret Høyre (H) Medlem Marianne.werp@ovre-eiker.kommune.no 98810292 32758293
Bente M. Skårdal Kleven Kommunestyret Arbeiderpartiet (A) Medlem bente-s.kleven@ovre-eiker.kommune.no 90 63 92 34 32 75 80 90
Bijan Gharakhani Kommunestyret Arbeiderpartiet (A) Medlem bijan.gharahkhani@ovre-eiker.kommune.no 48 23 87 05 32 75 67 72
Magnus Røken Kommunestyret Høyre (H) Varamedlem Ikke registrert 91706682 32232655
Trond Rekdal Henriksen Kommunestyret Sosialistisk Venstreparti (SV) Varamedlem Ikke registrert 92 20 62 22 32 78 35 12
Borghild Lobben Kommunestyret Høyre (H) Varamedlem Ikke registrert 93404038 32756371
Helge Christoffer Aaby Kommunestyret Høyre (H) Varamedlem Helge.C.Aaby@ovre-eiker.kommune.no 92866968 32752121
Kjell E. Grønbeck Kommunestyret Kristelig Folkeparti (KRF) Medlem kjell.e.gronbeck@ovre-eiker.kommune.no 47715360 Ikke registrert
Marianne Mortensen Kommunestyret Sosialistisk Venstreparti (SV) Varamedlem marianne.mortensen@ovre-eiker.kommune.no 93053605 32758088
Jørn Omholt Kvilhaug Kommunestyret Høyre (H) Medlem jo-omkv@online.no 93407083 32754286
Trond Bermingrud Kommunestyret Fremskrittspartiet (FRP) Medlem trond.bermingrud@ovre-eiker.kommune.no Ikke registrert Ikke registrert
Knut Erik Skistad Kommunestyret Fremskrittspartiet (FRP) Varamedlem Ikke registrert Ikke registrert Ikke registrert
Jan Åge Størseth Kommunestyret Fremskrittspartiet (FRP) Medlem jan-a.storseth@ovre-eiker.kommune.no 926 89 322 Ikke registrert
Jorunn Strandenes Kommunestyret Arbeiderpartiet (A) Varamedlem Ikke registrert Ikke registrert Ikke registrert
Kai Solberg Kommunestyret Senterpartiet (SP) Varamedlem kai.solberg@ovre-eiker.kommune.no Ikke registrert Ikke registrert
Aasmund Grasbekk Kommunestyret Høyre (H) Medlem aasmund.grasbekk@ovre-eiker.kommune.no Ikke registrert Ikke registrert
Brit H. Haugum Uthne Kommunestyret Høyre (H) Medlem Ikke registrert Ikke registrert Ikke registrert
Niclas K. Tokerud Kommunestyret Arbeiderpartiet (A) Medlem niclas-k.tokerud@ovre-eiker.kommune.no 97939834 Ikke registrert
Anita Hardangen Kommunestyret Arbeiderpartiet (A) Medlem anita.hardangen@ovre-eiker.kommune.no 93641813 Ikke registrert
Siri Berglia Hovind Kommunestyret Arbeiderpartiet (A) Varamedlem Ikke registrert Ikke registrert Ikke registrert
Knut Kvale Kommunestyret Senterpartiet (SP) Leder knut.kvale@ovre-eiker.kommune.no 99702989 Ikke registrert
Simen Foss Hals Kommunestyret Senterpartiet (SP) Varamedlem Ikke registrert Ikke registrert Ikke registrert
Adrian W. K. Tollefsen Kommunestyret Høyre (H) Medlem adrian-w.tollefsen@ovre-eiker.kommune.no Ikke registrert Ikke registrert
Arne Eide Kommunestyret Kristelig Folkeparti (KRF) Varamedlem Ikke registrert 48384653 32751770
Brit-Tove Krekling Kommunestyret Senterpartiet (SP) Medlem brit-tove.krekling@ovre-eiker.kommune.no 48142727 Ikke registrert
Vegard Hustad Kommunestyret Miljøpartiet De Grønne (MDG) Medlem vegard.hustad@ovre-eiker.kommune.no 95365016 Ikke registrert
Kim Mogen Myhre Kommunestyret Senterpartiet (SP) Medlem Ikke registrert Ikke registrert Ikke registrert
Sewa Tevi Djijogbe Lacle Kommunestyret Høyre (H) Varamedlem Ikke registrert Ikke registrert Ikke registrert
Morten Rasdal Lystad Kommunestyret Arbeiderpartiet (A) Medlem Ikke registrert Ikke registrert Ikke registrert
Bård Huseby Kommunestyret Miljøpartiet De Grønne (MDG) Varamedlem Ikke registrert Ikke registrert Ikke registrert
Tone Elisabeth Muggerud Kommunestyret Senterpartiet (SP) Varamedlem Ikke registrert Ikke registrert Ikke registrert
Kaja Elena Klunderud Kommunestyret Sosialistisk Venstreparti (SV) Medlem Ikke registrert Ikke registrert Ikke registrert
Arild Bakke Hansen Kommunestyret Miljøpartiet De Grønne (MDG) Varamedlem Ikke registrert Ikke registrert Ikke registrert
Geirr Karlsen Kommunestyret Miljøpartiet De Grønne (MDG) Varamedlem Ikke registrert Ikke registrert Ikke registrert
Karl Gustav Aaknes Kommunestyret Fremskrittspartiet (FRP) Medlem Ikke registrert Ikke registrert Ikke registrert
Heidi Irene Midtflå Kommunestyret Senterpartiet (SP) Varamedlem Ikke registrert 99732454 Ikke registrert
Henriette Varlo Flaget Kommunestyret Senterpartiet (SP) Medlem Ikke registrert Ikke registrert Ikke registrert
Sine Frødin Kommunestyret Høyre (H) Medlem Ikke registrert Ikke registrert Ikke registrert
Lasse Haugen Kommunestyret Arbeiderpartiet (A) Medlem Ikke registrert 92691577 Ikke registrert
Younes Lasbaa Stengel Kommunestyret Høyre (H) Varamedlem lasbba106@outlook.com 46893368 Ikke registrert
Tonje Adelsten Kommunestyret Senterpartiet (SP) Medlem Ikke registrert Ikke registrert Ikke registrert
Nadia Lilleås Kommunestyret Senterpartiet (SP) Medlem Ikke registrert Ikke registrert Ikke registrert
Håvard Lind Kommunestyret Senterpartiet (SP) Medlem Ikke registrert Ikke registrert Ikke registrert
Astrid Røren Kommunestyret Senterpartiet (SP) Medlem Ikke registrert Ikke registrert Ikke registrert
Morten Halvorsen Kommunestyret Senterpartiet (SP) Medlem Ikke registrert Ikke registrert Ikke registrert
Amund Lundteigen Kommunestyret Senterpartiet (SP) Medlem Ikke registrert Ikke registrert Ikke registrert
Geir Wamstad Kommunestyret Arbeiderpartiet (A) Medlem Ikke registrert Ikke registrert Ikke registrert
Andreas Øverli Jacobsen Kommunestyret Høyre (H) Medlem Ikke registrert Ikke registrert Ikke registrert
Kaja Hilleren Kommunestyret Sosialistisk Venstreparti (SV) Medlem Ikke registrert Ikke registrert Ikke registrert
Andreas Madland Størdal Kommunestyret Venstre (Buskerud Venstre) (V) Medlem Ikke registrert Ikke registrert Ikke registrert
Anders Thorrud Kommunestyret Senterpartiet (SP) Varamedlem Ikke registrert Ikke registrert Ikke registrert
Nils Olav Slette Kommunestyret Arbeiderpartiet (A) Varamedlem Ikke registrert Ikke registrert Ikke registrert
Vilde Kristine Fossum Kommunestyret Miljøpartiet De Grønne (MDG) Varamedlem Ikke registrert Ikke registrert Ikke registrert
Pål Nygaard Kommunestyret Fremskrittspartiet (FRP) Varamedlem Ikke registrert Ikke registrert Ikke registrert
Elisa Grønbeck Kommunestyret Kristelig Folkeparti (KRF) Varamedlem Ikke registrert Ikke registrert Ikke registrert
Sofie Stormo Kommunestyret Venstre (Buskerud Venstre) (V) Varamedlem Ikke registrert Ikke registrert Ikke registrert
Christian Tetlie Kommunestyret Høyre (H) Varamedlem Ikke registrert Ikke registrert Ikke registrert
Christoph Centmayer Kommunestyret Sosialistisk Venstreparti (SV) Varamedlem Ikke registrert Ikke registrert Ikke registrert
Truls Mogen Myhre Kommunestyret Senterpartiet (SP) Varamedlem Ikke registrert Ikke registrert Ikke registrert
Jan Tore Baklid Kommunestyret Arbeiderpartiet (A) Varamedlem Ikke registrert Ikke registrert Ikke registrert
Maren Sofie Lundteigen Kommunestyret Senterpartiet (SP) Varamedlem Ikke registrert Ikke registrert Ikke registrert
Anne Solveig Johannessen Kommunestyret Arbeiderpartiet (A) Varamedlem Ikke registrert Ikke registrert Ikke registrert
Bjørn Arnestad Kommunestyret Senterpartiet (SP) Varamedlem Ikke registrert Ikke registrert Ikke registrert
Hilde Ruud Kommunestyret Senterpartiet (SP) Medlem Ikke registrert Ikke registrert Ikke registrert
Øyvind Foss Kommunestyret Senterpartiet (SP) Varamedlem Ikke registrert Ikke registrert Ikke registrert
Karoline Krogh-Hansen Kommunestyret Senterpartiet (SP) Varamedlem Ikke registrert Ikke registrert Ikke registrert
Jannicke Langlo Kommunestyret Arbeiderpartiet (A) Varamedlem Ikke registrert Ikke registrert Ikke registrert
Julie Vaage Kommunestyret Venstre (Buskerud Venstre) (V) Varamedlem Ikke registrert Ikke registrert Ikke registrert
Harald Juul Sollie Flem Kommunestyret Kristelig Folkeparti (KRF) Varamedlem Ikke registrert Ikke registrert Ikke registrert
Knut Sønju Kommunestyret Høyre (H) Varamedlem Ikke registrert Ikke registrert Ikke registrert
Linda Lavik Kommunestyret Arbeiderpartiet (A) Varamedlem Ikke registrert Ikke registrert Ikke registrert
Mona Urdalen Kommunestyret Senterpartiet (SP) Varamedlem Ikke registrert Ikke registrert Ikke registrert
Ingrid Gulliksen Bergane Kommunestyret Arbeiderpartiet (A) Varamedlem Ikke registrert Ikke registrert Ikke registrert
Odd Johan Stenshorne Kommunestyret Senterpartiet (SP) Varamedlem Ikke registrert Ikke registrert Ikke registrert
Håkon Olav Sengsvoll Kommunestyret Fremskrittspartiet (FRP) Varamedlem Ikke registrert Ikke registrert Ikke registrert
Pia Hirvonen Kommunestyret Høyre (H) Varamedlem Ikke registrert Ikke registrert Ikke registrert
Hanne Lyngaas Kommunestyret Høyre (H) Varamedlem Ikke registrert Ikke registrert Ikke registrert
Tore Rypås Kommunestyret Senterpartiet (SP) Varamedlem Ikke registrert Ikke registrert Ikke registrert
Guro Løstegård Kommunestyret Fremskrittspartiet (FRP) Varamedlem Ikke registrert Ikke registrert Ikke registrert
Magne Helgheim Kommunestyret Fremskrittspartiet (FRP) Varamedlem Ikke registrert Ikke registrert Ikke registrert
Øivind Helgheim Kommunestyret Fremskrittspartiet (FRP) Varamedlem Ikke registrert Ikke registrert Ikke registrert
Tommy Simensen Kommunestyret Fremskrittspartiet (FRP) Varamedlem Ikke registrert Ikke registrert Ikke registrert
Liv Sigrid Johansen Kommunestyret Venstre (Buskerud Venstre) (V) Varamedlem Ikke registrert Ikke registrert Ikke registrert
Tone Brøyn Wilhelmsen Kommunestyret Venstre (Buskerud Venstre) (V) Varamedlem Ikke registrert Ikke registrert Ikke registrert
Rita Skinstad-Bermingrud Kommunestyret Sosialistisk Venstreparti (SV) Varamedlem Ikke registrert Ikke registrert Ikke registrert
Arne Øen Kontrollutvalget Høyre (H) Leder Arne.oen@ovre-eiker.kommune.no 93 45 97 61 32 70 06 61
Kari Vernsskog Kontrollutvalget Senterpartiet (SP) Varamedlem Ikke registrert 41639154 32757469
Svein Ludvig Larsen Kontrollutvalget Senterpartiet (SP) Varamedlem svein-l.larsen@ovre-eiker.kommune.no 95 15 70 76 32 75 20 53
Kristoffer Røren Kontrollutvalget Senterpartiet (SP) Varamedlem kristoffer.roren@ovre-eiker.kommune.no Ikke registrert 32700636
Bjørn Karlsen Kontrollutvalget Høyre (H) Varamedlem Ikke registrert 92 40 68 28 32 75 75 72
Helge Christoffer Aaby Kontrollutvalget Høyre (H) Medlem Helge.C.Aaby@ovre-eiker.kommune.no 92866968 32752121
Hilde Birkeland Kontrollutvalget Arbeiderpartiet (A) Nestleder hilde.birkeland@ovre-eiker.kommune.no 91861711 Ikke registrert
Kirstine Rust Kontrollutvalget Høyre (H) Varamedlem Ikke registrert Ikke registrert Ikke registrert
Åse Arna Klundelien Kontrollutvalget Arbeiderpartiet (A) Varamedlem Ikke registrert Ikke registrert Ikke registrert
Robert Weisz Kontrollutvalget Arbeiderpartiet (A) Varamedlem Ikke registrert Ikke registrert Ikke registrert
Mari Berdal Djupvik Kontrollutvalget Høyre (H) Medlem Ikke registrert Ikke registrert Ikke registrert
Lasse Andersen Kontrollutvalget Høyre (H) Varamedlem Ikke registrert Ikke registrert Ikke registrert
Per Olav Krekling Kontrollutvalget Senterpartiet (SP) Medlem Ikke registrert Ikke registrert Ikke registrert
Anne Kristin Hov Hilleren Partsammensatt-utvalg Arbeiderpartiet (A) Varamedlem anne-k.h.hilleren@ovre-eiker.kommune.no 90 85 86 66 32 75 06 98
Marianne Werp Partsammensatt-utvalg Høyre (H) Medlem Marianne.werp@ovre-eiker.kommune.no 98810292 32758293
Bente M. Skårdal Kleven Partsammensatt-utvalg Arbeiderpartiet (A) Nestleder bente-s.kleven@ovre-eiker.kommune.no 90 63 92 34 32 75 80 90
Anne Grete Raaen Partsammensatt-utvalg Ansattrepresentant (AR) Medlem Ikke registrert Ikke registrert Ikke registrert
Kjell E. Grønbeck Partsammensatt-utvalg Kristelig Folkeparti (KRF) Varamedlem kjell.e.gronbeck@ovre-eiker.kommune.no 47715360 Ikke registrert
Trond Bermingrud Partsammensatt-utvalg Fremskrittspartiet (FRP) Medlem trond.bermingrud@ovre-eiker.kommune.no Ikke registrert Ikke registrert
Jorunn Strandenes Partsammensatt-utvalg Ansattrepresentant (AR) Medlem Ikke registrert Ikke registrert Ikke registrert
Niclas K. Tokerud Partsammensatt-utvalg Arbeiderpartiet (A) Medlem niclas-k.tokerud@ovre-eiker.kommune.no 97939834 Ikke registrert
Knut Kvale Partsammensatt-utvalg Senterpartiet (SP) Leder knut.kvale@ovre-eiker.kommune.no 99702989 Ikke registrert
Adrian W. K. Tollefsen Partsammensatt-utvalg Høyre (H) Medlem adrian-w.tollefsen@ovre-eiker.kommune.no Ikke registrert Ikke registrert
Brit-Tove Krekling Partsammensatt-utvalg Senterpartiet (SP) Varamedlem brit-tove.krekling@ovre-eiker.kommune.no 48142727 Ikke registrert
Vegard Hustad Partsammensatt-utvalg Miljøpartiet De Grønne (MDG) Varamedlem vegard.hustad@ovre-eiker.kommune.no 95365016 Ikke registrert
Kim Mogen Myhre Partsammensatt-utvalg Senterpartiet (SP) Medlem Ikke registrert Ikke registrert Ikke registrert
Kaja Elena Klunderud Partsammensatt-utvalg Sosialistisk Venstreparti (SV) Medlem Ikke registrert Ikke registrert Ikke registrert
Inger Tone Nikkerud Partsammensatt-utvalg Ansattrepresentant (AR) Medlem Ikke registrert Ikke registrert Ikke registrert
Sine Frødin Partsammensatt-utvalg Høyre (H) Varamedlem Ikke registrert Ikke registrert Ikke registrert
Karl Gustav Aaknes Partsammensatt-utvalg Fremskrittspartiet (FRP) Varamedlem Ikke registrert Ikke registrert Ikke registrert
Lasse Haugen Partsammensatt-utvalg Arbeiderpartiet (A) Varamedlem Ikke registrert 92691577 Ikke registrert
Tonje Adelsten Partsammensatt-utvalg Senterpartiet (SP) Medlem Ikke registrert Ikke registrert Ikke registrert
Håvard Lind Partsammensatt-utvalg Senterpartiet (SP) Varamedlem Ikke registrert Ikke registrert Ikke registrert
Morten Halvorsen Partsammensatt-utvalg Senterpartiet (SP) Medlem Ikke registrert Ikke registrert Ikke registrert
Andreas Madland Størdal Partsammensatt-utvalg Venstre (Buskerud Venstre) (V) Medlem Ikke registrert Ikke registrert Ikke registrert
Tore Nyhlen Partsammensatt-utvalg Ansattrepresentant (AR) Varamedlem Ikke registrert Ikke registrert Ikke registrert
Aud Nybakken Partsammensatt-utvalg Ansattrepresentant (AR) Varamedlem Ikke registrert Ikke registrert Ikke registrert
Jan Ronald Skogsrud Rådet for mennesker med funksjonsnedsettelser () Medlem Ikke registrert Ikke registrert 32758434
Jenny Eileen Gundersen Rådet for mennesker med funksjonsnedsettelser Upolitisk (U) Varamedlem Ikke registrert 902 67 443 Ikke registrert
Kari Kristiansen Rådet for mennesker med funksjonsnedsettelser Upolitisk (U) Varamedlem Ikke registrert 95930406 32751314
Marie S. B. Grimelind Rådet for mennesker med funksjonsnedsettelser Upolitisk (U) Medlem Ikke registrert Ikke registrert Ikke registrert
Ingrid Gulliksen Bergane Rådet for mennesker med funksjonsnedsettelser Upolitisk (U) Leder Ikke registrert Ikke registrert Ikke registrert
Åge Teie Rådet for mennesker med funksjonsnedsettelser Upolitisk (U) Medlem Ikke registrert Ikke registrert Ikke registrert
Eunike Boldvik Rådet for mennesker med funksjonsnedsettelser Upolitisk (U) Nestleder Ikke registrert Ikke registrert Ikke registrert
Kjell Oskar Halvorsen Rådet for mennesker med funksjonsnedsettelser Upolitisk (U) Varamedlem Ikke registrert Ikke registrert Ikke registrert
Stina Sofie Evjen Moen Ungdomsråd Uavhengig (UAVH) Leder stinamoen04@icloud.com 97595400 Ikke registrert
Maja Lindberg Brendhagen Ungdomsråd Uavhengig (UAVH) Medlem majsen000@gmail.com 98874140 Ikke registrert
Annbjørg Laugerud Skaug Ungdomsråd Uavhengig (UAVH) Medlem annlaska@outlook.com 96010706 Ikke registrert
Andrea Øksendal Ungdomsråd Uavhengig (UAVH) Varamedlem Ikke registrert Ikke registrert Ikke registrert
Camilla Amalie Temtemoen Surland Ungdomsråd Uavhengig (UAVH) Medlem Ikke registrert Ikke registrert Ikke registrert
Ella Sofie Næss Ungdomsråd Uavhengig (UAVH) Varamedlem Ikke registrert Ikke registrert Ikke registrert
Isabella Lillebuen Kvarme Ungdomsråd Uavhengig (UAVH) Varamedlem Ikke registrert Ikke registrert Ikke registrert
Jed Sebios Ungdomsråd Uavhengig (UAVH) Medlem Ikke registrert Ikke registrert Ikke registrert
Annisette Lillebuen Kvarme Ungdomsråd Uavhengig (UAVH) Varamedlem Ikke registrert Ikke registrert Ikke registrert
Oda Kroken Ungdomsråd Uavhengig (UAVH) Medlem Ikke registrert Ikke registrert Ikke registrert
Julia Andrea Szamowska Ungdomsråd Uavhengig (UAVH) Varamedlem Ikke registrert Ikke registrert Ikke registrert
Anne Kristin Hov Hilleren Utvalg 1: Planutvalg Arbeiderpartiet (A) Medlem anne-k.h.hilleren@ovre-eiker.kommune.no 90 85 86 66 32 75 06 98
Eivind Molven Utvalg 1: Planutvalg Høyre (H) Varamedlem eivind.molven@ovre-eiker.kommune.no 97 11 93 12 32752590
Marianne Werp Utvalg 1: Planutvalg Høyre (H) Medlem Marianne.werp@ovre-eiker.kommune.no 98810292 32758293
Bente M. Skårdal Kleven Utvalg 1: Planutvalg Arbeiderpartiet (A) Leder bente-s.kleven@ovre-eiker.kommune.no 90 63 92 34 32 75 80 90
Trond Rekdal Henriksen Utvalg 1: Planutvalg Sosialistisk Venstreparti (SV) Varamedlem Ikke registrert 92 20 62 22 32 78 35 12
Borghild Lobben Utvalg 1: Planutvalg Høyre (H) Varamedlem Ikke registrert 93404038 32756371
Marianne Mortensen Utvalg 1: Planutvalg Sosialistisk Venstreparti (SV) Varamedlem marianne.mortensen@ovre-eiker.kommune.no 93053605 32758088
Trond Bermingrud Utvalg 1: Planutvalg Fremskrittspartiet (FRP) Medlem trond.bermingrud@ovre-eiker.kommune.no Ikke registrert Ikke registrert
Aasmund Grasbekk Utvalg 1: Planutvalg Høyre (H) Medlem aasmund.grasbekk@ovre-eiker.kommune.no Ikke registrert Ikke registrert
Siri Berglia Hovind Utvalg 1: Planutvalg Arbeiderpartiet (A) Varamedlem Ikke registrert Ikke registrert Ikke registrert
Simen Foss Hals Utvalg 1: Planutvalg Senterpartiet (SP) Varamedlem Ikke registrert Ikke registrert Ikke registrert
Adrian W. K. Tollefsen Utvalg 1: Planutvalg Høyre (H) Nestleder adrian-w.tollefsen@ovre-eiker.kommune.no Ikke registrert Ikke registrert
Kim Mogen Myhre Utvalg 1: Planutvalg Senterpartiet (SP) Medlem Ikke registrert Ikke registrert Ikke registrert
Tonje Adelsten Utvalg 1: Planutvalg Senterpartiet (SP) Medlem Ikke registrert Ikke registrert Ikke registrert
Anders Thorrud Utvalg 1: Planutvalg Senterpartiet (SP) Varamedlem Ikke registrert Ikke registrert Ikke registrert
Nils Olav Slette Utvalg 1: Planutvalg Arbeiderpartiet (A) Varamedlem Ikke registrert Ikke registrert Ikke registrert
Vilde Kristine Fossum Utvalg 1: Planutvalg Miljøpartiet De Grønne (MDG) Varamedlem Ikke registrert Ikke registrert Ikke registrert
Pål Nygaard Utvalg 1: Planutvalg Fremskrittspartiet (FRP) Varamedlem Ikke registrert Ikke registrert Ikke registrert
Elisa Grønbeck Utvalg 1: Planutvalg Kristelig Folkeparti (KRF) Varamedlem Ikke registrert Ikke registrert Ikke registrert
Sofie Stormo Utvalg 1: Planutvalg Venstre (Buskerud Venstre) (V) Varamedlem Ikke registrert Ikke registrert Ikke registrert
Christian Tetlie Utvalg 1: Planutvalg Høyre (H) Varamedlem Ikke registrert Ikke registrert Ikke registrert
Karoline Krogh-Hansen Utvalg 1: Planutvalg Senterpartiet (SP) Medlem Ikke registrert Ikke registrert Ikke registrert
Torunn Ruud Olsen Utvalg 2 Utvalg for oppvekst Arbeiderpartiet (A) Varamedlem Ikke registrert Ikke registrert Ikke registrert
Kari Vernsskog Utvalg 2 Utvalg for oppvekst Senterpartiet (SP) Varamedlem Ikke registrert 41639154 32757469
Bijan Gharakhani Utvalg 2 Utvalg for oppvekst Arbeiderpartiet (A) Medlem bijan.gharahkhani@ovre-eiker.kommune.no 48 23 87 05 32 75 67 72
Magnus Røken Utvalg 2 Utvalg for oppvekst Høyre (H) Varamedlem Ikke registrert 91706682 32232655
Kjell E. Grønbeck Utvalg 2 Utvalg for oppvekst Kristelig Folkeparti (KRF) Nestleder kjell.e.gronbeck@ovre-eiker.kommune.no 47715360 Ikke registrert
Sewa Tevi Djijogbe Lacle Utvalg 2 Utvalg for oppvekst Høyre (H) Varamedlem Ikke registrert Ikke registrert Ikke registrert
Morten Rasdal Lystad Utvalg 2 Utvalg for oppvekst Arbeiderpartiet (A) Medlem Ikke registrert Ikke registrert Ikke registrert
Bård Huseby Utvalg 2 Utvalg for oppvekst Miljøpartiet De Grønne (MDG) Varamedlem Ikke registrert Ikke registrert Ikke registrert
Tone Elisabeth Muggerud Utvalg 2 Utvalg for oppvekst Senterpartiet (SP) Varamedlem Ikke registrert Ikke registrert Ikke registrert
Sine Frødin Utvalg 2 Utvalg for oppvekst Høyre (H) Medlem Ikke registrert Ikke registrert Ikke registrert
Lasse Haugen Utvalg 2 Utvalg for oppvekst Arbeiderpartiet (A) Leder Ikke registrert 92691577 Ikke registrert
Håvard Lind Utvalg 2 Utvalg for oppvekst Senterpartiet (SP) Medlem Ikke registrert Ikke registrert Ikke registrert
Astrid Røren Utvalg 2 Utvalg for oppvekst Senterpartiet (SP) Medlem Ikke registrert Ikke registrert Ikke registrert
Amund Lundteigen Utvalg 2 Utvalg for oppvekst Senterpartiet (SP) Medlem Ikke registrert Ikke registrert Ikke registrert
Kaja Hilleren Utvalg 2 Utvalg for oppvekst Sosialistisk Venstreparti (SV) Medlem Ikke registrert Ikke registrert Ikke registrert
Sofie Stormo Utvalg 2 Utvalg for oppvekst Venstre (Buskerud Venstre) (V) Varamedlem Ikke registrert Ikke registrert Ikke registrert
Christian Tetlie Utvalg 2 Utvalg for oppvekst Høyre (H) Varamedlem Ikke registrert Ikke registrert Ikke registrert
Christoph Centmayer Utvalg 2 Utvalg for oppvekst Sosialistisk Venstreparti (SV) Varamedlem Ikke registrert Ikke registrert Ikke registrert
Truls Mogen Myhre Utvalg 2 Utvalg for oppvekst Senterpartiet (SP) Varamedlem Ikke registrert Ikke registrert Ikke registrert
Jan Tore Baklid Utvalg 2 Utvalg for oppvekst Arbeiderpartiet (A) Varamedlem Ikke registrert Ikke registrert Ikke registrert
Anne Solveig Johannessen Utvalg 2 Utvalg for oppvekst Arbeiderpartiet (A) Varamedlem Ikke registrert Ikke registrert Ikke registrert
Bjørn Arnestad Utvalg 2 Utvalg for oppvekst Senterpartiet (SP) Varamedlem Ikke registrert Ikke registrert Ikke registrert
Kristin Grønbeck Utvalg 2 Utvalg for oppvekst Kristelig Folkeparti (KRF) Medlem Ikke registrert Ikke registrert Ikke registrert
Guro Løstegaard Utvalg 2 Utvalg for oppvekst Fremskrittspartiet (FRP) Varamedlem Ikke registrert Ikke registrert Ikke registrert
Pia Hirvonen Utvalg 2 Utvalg for oppvekst Høyre (H) Medlem Ikke registrert Ikke registrert Ikke registrert
Steinar Karlsen Utvalg 3 Utvalg for næring og kultur Arbeiderpartiet (A) Varamedlem steinar.politiker.karlsen@ovre-eiker.kommune.no Ikke registrert 32 75 26 46
Hans Bernhard Sollie Utvalg 3 Utvalg for næring og kultur Høyre (H) Varamedlem hans-b.sollie@ovre-eiker.kommune.no 48 00 95 18 32 75 40 47
Magne Sjøblom Utvalg 3 Utvalg for næring og kultur Sosialistisk Venstreparti (SV) Varamedlem Ikke registrert 98 49 82 52 Ikke registrert
Anniken Krekling-Sandum Utvalg 3 Utvalg for næring og kultur Høyre (H) Medlem Ikke registrert Ikke registrert Ikke registrert
Knut Erik Skistad Utvalg 3 Utvalg for næring og kultur Fremskrittspartiet (FRP) Varamedlem Ikke registrert Ikke registrert Ikke registrert
Jan Åge Størseth Utvalg 3 Utvalg for næring og kultur Fremskrittspartiet (FRP) Medlem jan-a.storseth@ovre-eiker.kommune.no 926 89 322 Ikke registrert
Jorunn Strandenes Utvalg 3 Utvalg for næring og kultur Arbeiderpartiet (A) Varamedlem Ikke registrert Ikke registrert Ikke registrert
Niclas K. Tokerud Utvalg 3 Utvalg for næring og kultur Arbeiderpartiet (A) Medlem niclas-k.tokerud@ovre-eiker.kommune.no 97939834 Ikke registrert
Brit-Tove Krekling Utvalg 3 Utvalg for næring og kultur Senterpartiet (SP) Nestleder brit-tove.krekling@ovre-eiker.kommune.no 48142727 Ikke registrert
Vegard Hustad Utvalg 3 Utvalg for næring og kultur Miljøpartiet De Grønne (MDG) Leder vegard.hustad@ovre-eiker.kommune.no 95365016 Ikke registrert
Henriette Varlo Flaget Utvalg 3 Utvalg for næring og kultur Senterpartiet (SP) Medlem Ikke registrert Ikke registrert Ikke registrert
Geir Wamstad Utvalg 3 Utvalg for næring og kultur Arbeiderpartiet (A) Medlem Ikke registrert Ikke registrert Ikke registrert
Øydis Jahren Utvalg 3 Utvalg for næring og kultur Høyre (H) Varamedlem Ikke registrert Ikke registrert Ikke registrert
Andreas Madland Størdal Utvalg 3 Utvalg for næring og kultur Venstre (Buskerud Venstre) (V) Medlem Ikke registrert Ikke registrert Ikke registrert
Øyvind Foss Utvalg 3 Utvalg for næring og kultur Senterpartiet (SP) Varamedlem Ikke registrert Ikke registrert Ikke registrert
Jannicke Langlo Utvalg 3 Utvalg for næring og kultur Arbeiderpartiet (A) Varamedlem Ikke registrert Ikke registrert Ikke registrert
Julie Vaage Utvalg 3 Utvalg for næring og kultur Venstre (Buskerud Venstre) (V) Varamedlem Ikke registrert Ikke registrert Ikke registrert
Harald Juul Sollie Flem Utvalg 3 Utvalg for næring og kultur Kristelig Folkeparti (KRF) Varamedlem Ikke registrert Ikke registrert Ikke registrert
Knut Sønju Utvalg 3 Utvalg for næring og kultur Høyre (H) Varamedlem Ikke registrert Ikke registrert Ikke registrert
Hanne Lyngaas Utvalg 3 Utvalg for næring og kultur Høyre (H) Medlem Ikke registrert Ikke registrert Ikke registrert
Ole-Jørn Dokken Utvalg 4 Utvalg for helse- og omsorg Arbeiderpartiet (A) Varamedlem ole-j.dokken@ovre-eiker.kommune.no Ikke registrert Ikke registrert
Eivind Molven Utvalg 4 Utvalg for helse- og omsorg Høyre (H) Varamedlem eivind.molven@ovre-eiker.kommune.no 97 11 93 12 32752590
Borghild Lobben Utvalg 4 Utvalg for helse- og omsorg Høyre (H) Varamedlem Ikke registrert 93404038 32756371
Jørn Omholt Kvilhaug Utvalg 4 Utvalg for helse- og omsorg Høyre (H) Medlem jo-omkv@online.no 93407083 32754286
Brit H. Haugum Uthne Utvalg 4 Utvalg for helse- og omsorg Høyre (H) Medlem Ikke registrert Ikke registrert Ikke registrert
Anita Hardangen Utvalg 4 Utvalg for helse- og omsorg Arbeiderpartiet (A) Medlem anita.hardangen@ovre-eiker.kommune.no 93641813 Ikke registrert
Arne Eide Utvalg 4 Utvalg for helse- og omsorg Kristelig Folkeparti (KRF) Varamedlem Ikke registrert 48384653 32751770
Kaja Elena Klunderud Utvalg 4 Utvalg for helse- og omsorg Sosialistisk Venstreparti (SV) Nestleder Ikke registrert Ikke registrert Ikke registrert
Arild Bakke Hansen Utvalg 4 Utvalg for helse- og omsorg Miljøpartiet De Grønne (MDG) Varamedlem Ikke registrert Ikke registrert Ikke registrert
Karl Gustav Aaknes Utvalg 4 Utvalg for helse- og omsorg Fremskrittspartiet (FRP) Medlem Ikke registrert Ikke registrert Ikke registrert
Nadia Lilleås Utvalg 4 Utvalg for helse- og omsorg Senterpartiet (SP) Medlem Ikke registrert Ikke registrert Ikke registrert
Morten Halvorsen Utvalg 4 Utvalg for helse- og omsorg Senterpartiet (SP) Leder Ikke registrert Ikke registrert Ikke registrert
Andreas Øverli Jacobsen Utvalg 4 Utvalg for helse- og omsorg Høyre (H) Medlem Ikke registrert Ikke registrert Ikke registrert
Øydis Jahren Utvalg 4 Utvalg for helse- og omsorg Høyre (H) Varamedlem Ikke registrert Ikke registrert Ikke registrert
Hilde Ruud Utvalg 4 Utvalg for helse- og omsorg Senterpartiet (SP) Medlem Ikke registrert Ikke registrert Ikke registrert
Julie Vaage Utvalg 4 Utvalg for helse- og omsorg Venstre (Buskerud Venstre) (V) Varamedlem Ikke registrert Ikke registrert Ikke registrert
Linda Lavik Utvalg 4 Utvalg for helse- og omsorg Arbeiderpartiet (A) Varamedlem Ikke registrert Ikke registrert Ikke registrert
Rita Cecilie Skinstad-Bermingrud Utvalg 4 Utvalg for helse- og omsorg Sosialistisk Venstreparti (SV) Varamedlem Ikke registrert Ikke registrert Ikke registrert
Mona Urdalen Utvalg 4 Utvalg for helse- og omsorg Senterpartiet (SP) Varamedlem Ikke registrert Ikke registrert Ikke registrert
Ingrid Gulliksen Bergane Utvalg 4 Utvalg for helse- og omsorg Arbeiderpartiet (A) Varamedlem Ikke registrert Ikke registrert Ikke registrert
Odd Johan Stenshorne Utvalg 4 Utvalg for helse- og omsorg Senterpartiet (SP) Varamedlem Ikke registrert Ikke registrert Ikke registrert
Håkon Olav Sengsvoll Utvalg 4 Utvalg for helse- og omsorg Fremskrittspartiet (FRP) Varamedlem Ikke registrert Ikke registrert Ikke registrert
Marianne Werp Valgstyret Høyre (H) Medlem Marianne.werp@ovre-eiker.kommune.no 98810292 32758293
Bente M. Skårdal Kleven Valgstyret Arbeiderpartiet (A) Nestleder bente-s.kleven@ovre-eiker.kommune.no 90 63 92 34 32 75 80 90
Kjell E. Grønbeck Valgstyret Kristelig Folkeparti (KRF) Varamedlem kjell.e.gronbeck@ovre-eiker.kommune.no 47715360 Ikke registrert
Trond Bermingrud Valgstyret Fremskrittspartiet (FRP) Medlem trond.bermingrud@ovre-eiker.kommune.no Ikke registrert Ikke registrert
Niclas K. Tokerud Valgstyret Arbeiderpartiet (A) Medlem niclas-k.tokerud@ovre-eiker.kommune.no 97939834 Ikke registrert
Adrian W. K. Tollefsen Valgstyret Høyre (H) Medlem adrian-w.tollefsen@ovre-eiker.kommune.no Ikke registrert Ikke registrert
Brit-Tove Krekling Valgstyret Senterpartiet (SP) Varamedlem brit-tove.krekling@ovre-eiker.kommune.no 48142727 Ikke registrert
Kim Mogen Myhre Valgstyret Senterpartiet (SP) Medlem Ikke registrert Ikke registrert Ikke registrert
Kaja Elena Klunderud Valgstyret Sosialistisk Venstreparti (SV) Medlem Ikke registrert Ikke registrert Ikke registrert
Karl Gustav Aaknes Valgstyret Fremskrittspartiet (FRP) Varamedlem Ikke registrert Ikke registrert Ikke registrert
Lasse Haugen Valgstyret Arbeiderpartiet (A) Varamedlem Ikke registrert 92691577 Ikke registrert
Tonje Adelsten Valgstyret Senterpartiet (SP) Medlem Ikke registrert Ikke registrert Ikke registrert
Morten Halvorsen Valgstyret Senterpartiet (SP) Medlem Ikke registrert Ikke registrert Ikke registrert
Andreas Madland Størdal Valgstyret Venstre (Buskerud Venstre) (V) Medlem Ikke registrert Ikke registrert Ikke registrert
Knut Kvale Valgstyret Senterpartiet (SP) Leder Ikke registrert Ikke registrert Ikke registrert
Versjon:5.2.01