eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 50 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
Ingen tilgang 20200921 21.09.2020 Inngående brev Melding fra leverandør - Samspillsentreprise VA Loesmoen Aktiv Veidrift AS EPHORTE5
Ingen tilgang 20200921 21.09.2020 Inngående brev Melding fra leverandør - Digitalt Stoffkartotek - 2. gangs utlysning Ecobio Oy EPHORTE5
2020/2947 20200921 21.09.2020 Inngående brev Ettersendelse av årsrapport 2019 -2020 Drammen kommune EPHORTE5
2020/2960 20200921 21.09.2020 Inngående brev Utdyping av pålegg om sikring - Damåsen pukkverk, gbnr. 132/1 i Øvre Eiker kommune Direktoratet for mineralforvaltninger EPHORTE5
2020/3014 20200921 21.09.2020 Inngående brev Vedrørende dispensasjon, gbnr 112/11, Eikernveien 450, Vestfossen Frank Karenstuen EPHORTE5
2020/3809 20200921 21.09.2020 Inngående brev Informasjon om sakkyndighetsarbeid Øvre Eiker kommune Pedagogisk- psykologisk tjeneste EPHORTE5
2020/3846 20200921 21.09.2020 Inngående brev Revidert gjennomføringsplan, gbnr 49/24 FISKUM GRANITT, MUR & HAGEMILJØ EPHORTE5
2020/396 20200921 21.09.2020 Inngående brev Anmodning om opplysninger fra skolen Øvre Eiker kommune, Barneverntjenesten EPHORTE5
2020/400 20200921 21.09.2020 Inngående brev Anmodning om opplysninger fra skolen Øvre Eiker kommune, Barneverntjenesten EPHORTE5
2020/489 20200921 21.09.2020 Inngående brev Innspill til offentlig ettersyn av reguleringsplan, Ormåsen B4 og deler av B5, gbnr 62/4, 62/179 og 62/376 FYLKESMANNEN I OSLO OG VIKEN EPHORTE5
2020/1129 20200921 21.09.2020 Inngående brev Møtereferat 03.09.2020 Røren Grendeutvalg EPHORTE5
2020/1188 20200921 21.09.2020 Utgående brev Godkjent søknad om ferdigattest, bruksendring og inngrep i bærende konstruksjoner, gbnr 77/1080, Kantumveien 16, Hokksund PLAN- OG BYGGSIKRING AS EPHORTE5
2020/1673 20200921 21.09.2020 Inngående brev Retur av ikke tinglyste dokumenter, arealoverføring fra gbnr 146/3 til 155/135, Gamle Kongsbergvei 82 - 84, Fiskum Statens Kartverk Tinglysing EPHORTE5
2020/2181 20200921 21.09.2020 Inngående brev Utsettelse av byggesak Tom Runar Krogsund EPHORTE5
2020/4285 20200921 21.09.2020 Inngående brev Uttalelse til søknad om dispensasjon, ombygging av fritidsbolig - terrengendringer og etablering av utslippsanlegg gbnr 114/28, Eikernveien 594 FYLKESMANNEN I OSLO OG VIKEN EPHORTE5
2020/4723 20200921 21.09.2020 Inngående brev Supplerende dokumentasjon, uthus, gbnr 112/3, Eikernveien 436, Vestfossen Per Einar Sand EPHORTE5
2020/4723 20200921 21.09.2020 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra plan og bygningsloven, uthus, gbnr 112/3, Eikernveien 436, Vestfossen Per Einar Sand EPHORTE5
2020/5024 20200921 21.09.2020 Inngående brev Søknad om ferdigattest, tilbygg /endringer, gbnr 50/145, Steingata 26, Vestfossen Ulf Marcus Lindmark EPHORTE5
2020/5024 20200921 21.09.2020 Inngående brev Tilbakemelding på søknad om oppføring terrasse, gbnr 50/145, Steingata 26, Vestfossen Ulf Marcus Lindmark EPHORTE5
2020/5135 20200921 21.09.2020 Utgående brev Vedtak om særskilt språkopplæring ***** EPHORTE5
2020/5252 20200921 21.09.2020 Utgående brev Vedtak om særskilt språkopplæring ***** EPHORTE5
2020/5264 20200921 21.09.2020 Utgående brev Vedtak om spesialundervisning ***** EPHORTE5
2020/5283 20200921 21.09.2020 Utgående brev Vedtak om spesialundervisning ***** EPHORTE5
2020/5284 20200921 21.09.2020 Utgående brev Vedtak om spesialundervisning ***** EPHORTE5
2020/5290 20200921 21.09.2020 Utgående brev Vedtak om særskilt språkopplæring ***** EPHORTE5
2020/5298 20200921 21.09.2020 Utgående brev Vedtak om spesialundervisning ***** EPHORTE5
2020/5294 20200921 21.09.2020 Utgående brev Vedtak om spesialundervisning ***** EPHORTE5
2020/5297 20200921 21.09.2020 Utgående brev Vedtak om spesialundervisning ***** EPHORTE5
2014/12327 20200921 21.09.2020 Inngående brev Avslutning av pålegg, minirenseanlegg, gbnr 78/8, Skotselvveien 345, Hokksund Lier kommune EPHORTE5
2016/9466 20200921 21.09.2020 Inngående brev Signert arbeidsplan leirskoleavtale 2020/2021 Ellen Vibeke Halvorsen EPHORTE5
2016/9473 20200921 21.09.2020 Inngående brev Signert arbeidsplan - leirskoleavtale 2020/2021 Hege Aadahl EPHORTE5
2017/7457 20200921 21.09.2020 Inngående brev Henvendelse vedrørende problematisk parkering, gbnr 77/56 Andreas Hartz EPHORTE5
2017/8549 20200921 21.09.2020 Inngående brev Signert arbeidsplan leirskoleavtale 2020/2021 Solveig Foss Amundsen EPHORTE5
2018/7994 20200921 21.09.2020 Inngående brev Møtereferat 15.09.2020 Vestfossen Grendeutvalg EPHORTE5
2018/7995 20200921 21.09.2020 Inngående brev Årshjul 2020/2021 Hokksund Byutvalg EPHORTE5
2018/7995 20200921 21.09.2020 Inngående brev Møtereferat 15.09.2020 Hokksund Byutvalg EPHORTE5
2018/8687 20200921 21.09.2020 Inngående brev CV Erlend Madsen EPHORTE5
2018/8924 20200921 21.09.2020 Inngående brev Supplerende dokumentasjon, påkobling til vannledning, Frognesveien/Framnesveien, Hokksund ASSEMBLIN AS EPHORTE5
2019/1096 20200921 21.09.2020 Inngående brev Melding om avvik i forhold til godkjent tiltak, tomannsbolig, gbnr 103/219, Eikerkroken 16 A, Hokksund Ole Petter Christiansen EPHORTE5
2019/3218 20200921 21.09.2020 Inngående brev Vedrørende gjennomføring av tilsyn Tommy Knutsen EPHORTE5
2019/6227 20200921 21.09.2020 Inngående brev RVS - Gratulerer med resertifisering Miljøfyrtårn EPHORTE5
2019/11490 20200921 21.09.2020 Inngående brev Merknader til reguleringsplan for Epleveien 23 - Reguleringsbestemmelser og planbeskrivelse Svein Erik Hegle EPHORTE5
2019/12036 20200921 21.09.2020 Inngående brev Grunnskurs i legemiddelhåndtering Attiqullah Rayan EPHORTE5
2019/12210 20200921 21.09.2020 Inngående brev Søknad om ferdigattest, enebolig med integrert carport, gbnr 103/233, Søren enkemanns vei 7, Hokksund NORDBOHUS MODUM AS EPHORTE5
2020/6243 20200921 21.09.2020 Inngående brev Søknad om dispensasjon og supplerende dokumentasjon, gbnr 120/2 og 3, Kolkinn 53, Fiskum INGENIØRTJENESTER AS EPHORTE5
2020/5544 20200921 21.09.2020 Utgående brev Vedtak om spesialundervisning ***** EPHORTE5
2020/5904 20200921 21.09.2020 Internt notat Matrikkelskjema, gbnr 175/15 Ida Elisabeth Veldman EPHORTE5
2020/5904 20200921 21.09.2020 Utgående brev Godkjent søknad uten ansvarsrett, terrasse, gbnr 175/15, Holteveien 291, Skotselv Janis Repelis EPHORTE5
2020/5904 20200921 21.09.2020 Internt notat uten oppfølging Sjekkliste, gbnr 175/15 EPHORTE5
2020/5981 20200921 21.09.2020 Utgående brev Vedtak om særskilt språkopplæring ***** EPHORTE5
Versjon:5.2.01