eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 50 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2010/2959 20190321 21.03.2019 Utgående brev Oversikt skyldig beløp ADVOKATFIRMAET WIERMYHR AS EPHORTE5
2011/7415 20190321 21.03.2019 Utgående brev Konkursvarsel §62 ***** EPHORTE5
Ingen tilgang 20190321 21.03.2019 Utgående brev Varsel før tvangsdekning ***** EPHORTE5
2014/6215 20190321 21.03.2019 Utgående brev Varsel før tvangsdekning ***** EPHORTE5
2015/456 20190321 21.03.2019 Inngående brev Overføring av skattetrekkskonto og orientering om fisjon ***** EPHORTE5
2015/456 20190321 21.03.2019 Utgående brev Skattetrekkskonto ***** EPHORTE5
2015/5200 20190321 21.03.2019 Utgående brev Rapport etter arbeidsgiverkontroll ***** EPHORTE5
Ingen tilgang 20190321 21.03.2019 Utgående brev Varsel om utleggsforretning ***** EPHORTE5
Ingen tilgang 20190321 21.03.2019 Utgående brev Konkursvarsel §62 ***** EPHORTE5
2016/2790 20190321 21.03.2019 Utgående brev Vedtak om fritak fra solidaransvar ***** EPHORTE5
2016/2790 20190321 21.03.2019 Inngående brev Søknad om fritak for solidaransvar ***** EPHORTE5
2016/2869 20190321 21.03.2019 Inngående brev Klage på støy fra byggearbeider på helligdag, boligbygg, Ingeborgs Have trinn 2, gbnr 77/248, 77/515 og 77/620 Roy Drange Hansen EPHORTE5
2016/6323 20190321 21.03.2019 Utgående brev Bekymringsmelding til barnevernet Øvre Eiker kommune, barneverntjenesten EPHORTE5
2017/1414 20190321 21.03.2019 Utgående brev Godkjent søknad om midlertidig brukstillatelse, leilighet, gbnr 104/72, Harakollen 51, Hokksund ARKITEKTHAGEN AS EPHORTE5
2017/1414 20190321 21.03.2019 Inngående brev Innsending av korrigert erklæring om ansvarsrett, enebolig med utleiedel, gbnr 104/72 ARKITEKTHAGEN AS EPHORTE5
2017/1414 20190321 21.03.2019 Utgående brev Avslutning av tilsyn med søknad om midlertidig brukstillatelse, leilighet, gbnr 104/72, Harakollen 51, Hokksund ARKITEKTHAGEN AS EPHORTE5
2017/3886 20190321 21.03.2019 Inngående brev Tvangsoppløsningsbo - sluttinnberetning OPDAHL JON ADVOKAT EPHORTE5
2017/4414 20190321 21.03.2019 Inngående brev Fullmakt Kongsberg og Eiker tingrett, avdeling Hokksund EPHORTE5
2017/4414 20190321 21.03.2019 Inngående brev Rettsmeklingsprotokoll Kongsberg og Eiker tingrett, avdeling Hokksund EPHORTE5
2017/4414 20190321 21.03.2019 Inngående brev Hevingskjennelse Kongsberg og Eiker tingrett, avdeling Hokksund EPHORTE5
2017/6488 20190321 21.03.2019 Utgående brev Godkjent søknad om personlig ansvarsrett som selvbygger for riving og oppføring av garasje, gbnr 161/15 ARKITEKTSTUA MIKKELSEN AS EPHORTE5
2017/6798 20190321 21.03.2019 Inngående brev Fullmakt fra skatteyter ***** EPHORTE5
2017/7966 20190321 21.03.2019 Utgående brev Godkjent søknad om ferdigattest, renseanlegg, gbnr 204/14, Øvre Dramdalsvei 5-7, Skotselv IMER AS EPHORTE5
2017/9204 20190321 21.03.2019 Utgående brev Rapport fra stedlig tilsyn, enebolig med utleiedel, gbnr 104/72, Harakollen 51, Hokksund ARKITEKTHAGEN AS EPHORTE5
2018/424 20190321 21.03.2019 Utgående brev Konkursvarsel §62 ***** EPHORTE5
2018/640 20190321 21.03.2019 Utgående brev Tilbakemelding på ett-trinns søknad, 14 rekkehus og 13 eneboliger i kjede, gbnr 101/125, Harakollen B2, Hokksund ARKITEKTGRUPPEN DRAMMEN AS EPHORTE5
2018/1453 20190321 21.03.2019 Inngående brev Kommunens oppfølging av fosterhjem - omsorgsplaner FYLKESMANNEN I OSLO OG VIKEN EPHORTE5
2018/1881 20190321 21.03.2019 Internt notat Oversendes for kontroll av innmålinger, ett-trinns søknad, enebolig, gbnr 62/412, Sandsoppsvingen 15, Vestfossen Stine Kjørstad Hagen m.fl. EPHORTE5
2018/2966 20190321 21.03.2019 Utgående brev Referat fra samarbeidsmøte 13.13.2019 ***** EPHORTE5
2018/3449 20190321 21.03.2019 Inngående brev Bekreftelse på permanent løsning for brannvann, fotballhall, gbnr 105/67 ISACHSEN ANLEGG AS EPHORTE5
2018/3786 20190321 21.03.2019 Utgående brev Referat fra møte 20.03.2019 ***** EPHORTE5
2018/3886 20190321 21.03.2019 Utgående brev Gjentatt tilmelding til Pedagogisk- psykologisk tjeneste Øvre Eiker kommune Pedagogisk- psykologisk tjeneste EPHORTE5
2018/7350 20190321 21.03.2019 Utgående brev Barnehagesøknad Ny Søkende ***** EPHORTE5
2018/7831 20190321 21.03.2019 Utgående brev Tilbud om plass barnehage Takket ja Søkende ***** EPHORTE5
2018/8743 20190321 21.03.2019 Utgående brev Referat fra samarbeidsmøte 12.03.2019 ***** EPHORTE5
2018/8790 20190321 21.03.2019 Internt notat Forstøtningsmur og vesentlig terrenginngrep, gbnr 62/58, Diorittveien, Vestfossen - anmodning om uttalelse Marit Nyhus m.fl. EPHORTE5
2018/8946 20190321 21.03.2019 Utgående brev Finansiering av bolig (Ref=202698) ***** EPHORTE5
2018/9804 20190321 21.03.2019 Inngående brev Signert erklæring om rettighet i fast eiendom, gbnr. 146/1, Dunserudhagan 12, Fiskum ADVOKATFIRMAET BERGE AS EPHORTE5
2018/9804 20190321 21.03.2019 Utgående brev Godkjent søknad uten ansvarsrett, oppretting av grunneiendom for fradeling av kårbolig, gbnr 146/1, Dunserudhagan 12, Fiskum Solveig Kristin Paule EPHORTE5
2018/10509 20190321 21.03.2019 Utgående brev Tilbud om plass barnehage Tilbud Søkende ***** EPHORTE5
2018/10509 20190321 21.03.2019 Utgående brev Tilbud om plass barnehage Takket ja Søkende ***** EPHORTE5
2018/10708 20190321 21.03.2019 Utgående brev Tilbud om plass barnehage Takket ja Søkende ***** EPHORTE5
2018/10991 20190321 21.03.2019 Utgående brev Godkjent ett-trinns søknad, riving av administrasjonsbygg, gbnr 17/40, Loe Bruk 1 og 3, Hokksund STARK RØD-KNUDSEN ARKITEKTER AS EPHORTE5
2018/11527 20190321 21.03.2019 Inngående brev Signert bemyndigelse i legemiddelhåndtering Lill Beathe Rønning EPHORTE5
2018/11938 20190321 21.03.2019 Utgående brev Tilbud om plass barnehage Takket ja Søkende ***** EPHORTE5
2018/12324 20190321 21.03.2019 Inngående brev Bekreftelse på gjennomført fjerning av uthus, gbnr 186/95 Jarle Lien EPHORTE5
2018/12327 20190321 21.03.2019 Internt notat uten oppfølging Gbnr 65/2 - Søknaden er behandlet etter jordloven Jeanett Christensen EPHORTE5
2018/12327 20190321 21.03.2019 Utgående brev Gbnr 65/2 - Tillatelse til fradeling av skogshusvære/hytte etter jordloven Per Einar Aas EPHORTE5
Ingen tilgang 20190321 21.03.2019 Inngående brev Underretning om endring av tiltakshaver, idrettshall, gbnr 105/67 NORCONSULT AS EPHORTE5
2018/13196 20190321 21.03.2019 Inngående brev Korrigert erklæring om veirett, oppretting av grunneiendom, fradeling av hyttetomt fra skogeiendom, gbnr 65/13 Lene Myrvold Velle EPHORTE5
Versjon:5.2.01