eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 50 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2019/4221 20190516 16.05.2019 Inngående brev Melding fra leverandør - Risikoanalyse for Øvre Eiker kommune IKT (Cybersikkerhet) A-2 Norge AS EPHORTE5
2019/4224 20190516 16.05.2019 Inngående brev Startlån ettersendt vedlegg - avslag finansiering (Ref=242359) ***** EPHORTE5
2019/4141 20190516 16.05.2019 Inngående brev Innsigelser til bygge- og dispensasjonssøknad, instrumentverksted, gbnr 154/67 Ole Christian Hovind m.fl. EPHORTE5
2019/4080 20190516 16.05.2019 Inngående brev Kommentarer til mottatt nabovarsel, sykkelhotell ved Hokksund stasjon, gbnr 4001/2 Gunn Mari Farkvam EPHORTE5
2019/4104 20190516 16.05.2019 Internt notat uten oppfølging Svar - Søknad oversendes for uttalelse, oppføring av kjedehus med to boenheter, gbnr 59/139, Trøffelkroken 4, Vestfossen Silje Hordnes EPHORTE5
2019/4104 20190516 16.05.2019 Inngående brev Svar til tilbakemelding på ett-trinns søknad, kjedehus med to boenheter, gbnr 59/139 BYGGTEKNIKER BOGEN AS EPHORTE5
Ingen tilgang 20190516 16.05.2019 Inngående brev Tilrettelegging for hørselshemmede - resolusjon fra årsmøte HLF EIKER EPHORTE5
2019/4319 20190516 16.05.2019 Utgående brev Svar på søknad om permisjon fra undervisning Ingvill Falch Nave EPHORTE5
2019/4376 20190516 16.05.2019 Inngående brev Uttalelse vedrørende søknad om ekstraressurser VESTRE VIKEN HF EPHORTE5
Ingen tilgang 20190516 16.05.2019 Inngående brev Bekreftelse på innsendt registrering - registrering av utdanningsvirksomhet, allmennmedisin Helsedirektoratet EPHORTE5
2019/4411 20190516 16.05.2019 Inngående brev Takker ja til lærlingplass Tove Anette Myrvang Langegård EPHORTE5
2019/4433 20190516 16.05.2019 Inngående brev Saksprotokoll 05.04.2019 - valg av sekretariatsordning til kontrollutvalget - nye Asker Kontrollutvalget EPHORTE5
2019/4446 20190516 16.05.2019 Inngående brev Signert flyttemelding ARENDAL KOMMUNE EPHORTE5
2019/4454 20190516 16.05.2019 Inngående brev Takker ja til stilling Tove Irene Rørvik EPHORTE5
2019/4459 20190516 16.05.2019 Inngående brev Takker ja til stilling Anita Solberg EPHORTE5
2019/4508 20190516 16.05.2019 Utgående brev Svar på gravesøknad Hasselbakken vann og avløpsanlegg ISACHSEN ANLEGG AS EPHORTE5
2019/4524 20190516 16.05.2019 Utgående brev Melding om listereduksjon HELFO EPHORTE5
2019/4524 20190516 16.05.2019 Inngående brev Søknad om reduksjon av listetak og låsing av liste - fastlegeliste Sofia Øien EPHORTE5
2019/4524 20190516 16.05.2019 Utgående brev Svar på søknad om reduksjon av listetak og låsing av liste Sofia Øien EPHORTE5
2019/4534 20190516 16.05.2019 Inngående brev Avslag på søknad om nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier Tilskuddsseksjonen Bufdir EPHORTE5
2019/4544 20190516 16.05.2019 Internt notat uten oppfølging Søknad om ekstraressurs for barnehageåret 2019/2020 Nina Sollie EPHORTE5
2019/4545 20190516 16.05.2019 Utgående brev Attest Somruthai Chanpa Andersen EPHORTE5
2019/4546 20190516 16.05.2019 Inngående brev Søknad om ekstraressurser TROLLSTUA BARNEHAGE SA EPHORTE5
2019/4547 20190516 16.05.2019 Inngående brev Takker ja til stilling Mari Hauglum Bermingrud EPHORTE5
2019/4548 20190516 16.05.2019 Inngående brev Anmodning om forhåndskonferanse, boligbygning med 8 boenheter, gbnr 73/137, Semsmoveien 48, Hokksund PARTUM EIENDOM AS EPHORTE5
2019/4549 20190516 16.05.2019 Inngående brev Innvilget søknad om tilskudd fra nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier Tilskuddsseksjonen Bufdir EPHORTE5
2019/4550 20190516 16.05.2019 Inngående brev Søknad om startlån og tilskudd til etablering ***** EPHORTE5
2019/4551 20190516 16.05.2019 Inngående brev Anmodning om opplysninger fra skolen i medhold av lov om barneverntjenester Øvre Eiker kommune, barneverntjenesten EPHORTE5
2019/4553 20190516 16.05.2019 Inngående brev Anmodning om opplysninger fra skolen i medhold av lov om barneverntjenester Øvre Eiker kommune, Barneverntjenesten EPHORTE5
2019/4554 20190516 16.05.2019 Inngående brev Anmodning om opplysninger fra skolen i medhold av lov om barneverntjenester Øvre Eiker kommune, barneverntjenesten EPHORTE5
2019/4555 20190516 16.05.2019 Inngående brev Sakkyndig vurdering vedrørende spesialundervisning Øvre Eiker kommune, pedagogisk- psykologisk tjeneste EPHORTE5
2019/4561 20190516 16.05.2019 Inngående brev Søknad om redusert foreldrebetaling - barnehageplass ***** EPHORTE5
2019/4562 20190516 16.05.2019 Inngående brev Refusjonskrav for elever Kongsberg kommune EPHORTE5
2019/4564 20190516 16.05.2019 Inngående brev Signert samtykkeerklæring ***** EPHORTE5
2019/4565 20190516 16.05.2019 Inngående brev Signert samtykkeerklæring ***** EPHORTE5
2019/4566 20190516 16.05.2019 Inngående brev Signert samtykkeerklæring ***** EPHORTE5
2019/4567 20190516 16.05.2019 Inngående brev Signert samtykkeerklæring ***** EPHORTE5
2019/4568 20190516 16.05.2019 Inngående brev Signert samtykkeerklæring ***** EPHORTE5
2019/4569 20190516 16.05.2019 Inngående brev Signert samtykkeerklæring ***** EPHORTE5
2019/4570 20190516 16.05.2019 Inngående brev Melding om fritak for vurdering med karakter i skriftlig sidemål ***** EPHORTE5
2019/4571 20190516 16.05.2019 Inngående brev Søknad uten ansvarsrett, flytting av stall og oppføring av tilbygg, gbnr 61/1, Semsveien 211, Vestfossen Hellik Aas EPHORTE5
2019/4572 20190516 16.05.2019 Inngående brev Søknad uten ansvarsrett og søknad om dispensasjon, garasje, gbnr 62/336, Myrsnipa 13, Vestfossen Elin Hoftun Lindbo EPHORTE5
2019/4574 20190516 16.05.2019 Inngående brev Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede ***** EPHORTE5
2019/4575 20190516 16.05.2019 Inngående brev Signert samtykkeerklæring - samarbeid med andre tjenester ***** EPHORTE5
2019/4576 20190516 16.05.2019 Inngående brev Takker ja til stilling Victoria Kjennerud EPHORTE5
2019/4577 20190516 16.05.2019 Inngående brev Søknad om permisjon fra stilling Rabia Pasdar EPHORTE5
2019/4578 20190516 16.05.2019 Inngående brev Vedtak om kvoter for betinget skadefelling av ulv, jerv og brunbjørn i rovviltregion 2 FYLKESMANNEN I OSLO OG VIKEN EPHORTE5
2019/4579 20190516 16.05.2019 Inngående brev Signert samtykkeerklæring ***** EPHORTE5
2019/4580 20190516 16.05.2019 Inngående brev Søknad om ekstraressurser høsten 2019 ESPIRA KNERTEN AS EPHORTE5
2019/4581 20190516 16.05.2019 Inngående brev Ett-trinns søknad, tilbygg og bruksendring, gbnr 189/54, Verksveien 62, Skotselv ATP ARKITEKTER AS EPHORTE5
Versjon:5.2.01