eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 50 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2020/8214 20210221 21.02.2021 Inngående brev Barnehagesøknad ***** EPHORTE5
2020/8214 20210221 21.02.2021 Utgående brev Barnehagesøknad Ny Søkende ***** EPHORTE5
Ingen tilgang 20210221 21.02.2021 Utgående brev Kunngjøring - Svømmekjøring Mercell Norge AS m.fl. EPHORTE5
2021/1497 20210221 21.02.2021 Inngående brev Barnehagesøknad ***** EPHORTE5
2021/1497 20210221 21.02.2021 Utgående brev Barnehagesøknad Ny Søkende ***** EPHORTE5
2021/1498 20210221 21.02.2021 Inngående brev Barnehagesøknad ***** EPHORTE5
2021/1498 20210221 21.02.2021 Utgående brev Barnehagesøknad Ny Søkende ***** EPHORTE5
2021/1499 20210221 21.02.2021 Utgående brev Barnehagesøknad Ny Søkende ***** EPHORTE5
2021/1499 20210221 21.02.2021 Inngående brev Barnehagesøknad ***** EPHORTE5
2021/1500 20210221 21.02.2021 Inngående brev Barnehagesøknad ***** EPHORTE5
2021/1500 20210221 21.02.2021 Utgående brev Barnehagesøknad Ny Søkende ***** EPHORTE5
2021/1464 20210219 19.02.2021 Utgående brev Arbeidsavtale - tidsbegrenset ansettelse Emma Sletaker Arnesen EPHORTE5
2021/1236 20210219 19.02.2021 Utgående brev Svar på søknad om permisjon fra undervisning ***** EPHORTE5
2021/1246 20210219 19.02.2021 Utgående brev Henvisning til pedagogisk- psykologisk tjeneste Drammen kommune, Pedagogisk- psykologisk tjeneste EPHORTE5
2021/1335 20210219 19.02.2021 Internt notat Oversendes for uttalelse, enebolig med sekundærleilighet, gbnr 59/74, Slørsoppveien 1, Vestfossen Stine Kjørstad Hagen m.fl. EPHORTE5
Ingen tilgang 20210219 19.02.2021 Inngående brev Takker ja til utvidelse av stilling Anita Muggerud EPHORTE5
Ingen tilgang 20210219 19.02.2021 Utgående brev Signerte årsregnskaper 2020 VIKEN REVISJON AS EPHORTE5
2021/1391 20210219 19.02.2021 Utgående brev Foreløpig svar på søknad om dispensasjon fra byggegrense mot vassdrag, anneks og carport, gbnr 160/5 , Kongsbergveien 553, Fiskum Håvard Fiskum EPHORTE5
2021/1395 20210219 19.02.2021 Utgående brev Registrering av konsesjonsfrihet i matrikkelen ved erverv av fast eiendom, gbnr 77/191, Haugveien, Hokksund EIKER OMSORGSBYGG AS EPHORTE5
2021/1412 20210219 19.02.2021 Utgående brev Svar på søknad om inntektsgradert foreldrebetaling SFO ***** EPHORTE5
2021/1412 20210219 19.02.2021 Inngående brev Skattemelding 2019 ***** EPHORTE5
2021/1413 20210219 19.02.2021 Inngående brev Skattemelding 2019 ***** EPHORTE5
2021/1413 20210219 19.02.2021 Utgående brev Svar på søknad om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid - barnehageplass ***** EPHORTE5
2021/1424 20210219 19.02.2021 Utgående brev Foreløpig svar på ett-trinns søknad, utvendig renseanlegg, gbnr 19/2, Øst-Modumveien 310, Vikersund EBA SERVICE AS EPHORTE5
2021/1428 20210219 19.02.2021 Utgående brev Foreløpig svar på søknad uten ansvarsrett, dobbeltgarasje, gbnr 62/274, Rødstrupesvingen 6, Vestfossen David Lindsey Lilleaas EPHORTE5
2021/1452 20210219 19.02.2021 Internt notat uten oppfølging Annonse EPHORTE5
Ingen tilgang 20210219 19.02.2021 Utgående brev Tilsettingsbrev Solvor Grimelind EPHORTE5
2021/1455 20210219 19.02.2021 Utgående brev Referat fra samarbeidsmøte 17.02.2021 ***** EPHORTE5
2021/1456 20210219 19.02.2021 Internt notat uten oppfølging Referat fra møte 15.02.2021 EPHORTE5
2021/1463 20210219 19.02.2021 Utgående brev Registrering av konsesjonsfrihet i matrikkelen ved erverv av fast eiendom, gbnr. 27/26 og 27/30 EIENDOMSMEGLER 1 MODUM AS EPHORTE5
2021/1469 20210219 19.02.2021 Utgående brev Henvisning til Pedagogisk psykologisk tjeneste Øvre Eiker kommune Pedagogisk- psykologisk tjeneste EPHORTE5
2021/1469 20210219 19.02.2021 Utgående brev Pedagogisk rapport ***** EPHORTE5
2021/1475 20210219 19.02.2021 Inngående brev Barnehagesøknad ***** EPHORTE5
2021/1475 20210219 19.02.2021 Utgående brev Barnehagesøknad Ny Søkende ***** EPHORTE5
2021/1476 20210219 19.02.2021 Inngående brev Barnehagesøknad ***** EPHORTE5
2021/1476 20210219 19.02.2021 Utgående brev Barnehagesøknad Ny Søkende ***** EPHORTE5
2021/1477 20210219 19.02.2021 Inngående brev Søknad om støtte for vanskeligstilte personer og unge under utdanning i Øvre Eiker ***** EPHORTE5
2021/1479 20210219 19.02.2021 Inngående brev Melding om opphold ved Geilomo barnesykehus 08.03.2021 - 30.03.2021 HOL KOMMUNE, Geilomo barnesykehus EPHORTE5
2021/1480 20210219 19.02.2021 Inngående brev Melding om opphold ved Geilomo barnesykehus 08.03.2021 - 30.03.2021 HOL KOMMUNE, geilomo barnesykehus EPHORTE5
2021/1481 20210219 19.02.2021 Inngående brev Melding om opphold ved Geilomo barnesykehus 08.03.2021 - 30.03.2021 HOL KOMMUNE, Geilomo barnesykehus EPHORTE5
2021/1482 20210219 19.02.2021 Inngående brev Signert arbeidsavtale for avlastningshjem ***** EPHORTE5
2021/1483 20210219 19.02.2021 Inngående brev Signert oppdragsavtale for perioden 27.12.2020 - 30.05.2021 Monika Hasselø Eliassen EPHORTE5
2021/1486 20210219 19.02.2021 Inngående brev Unntak fra dialogmøte 2 NAV Kongsberg EPHORTE5
2021/1489 20210219 19.02.2021 Inngående brev Søknad om erstatning for avlingssvikt vekstgruppe frukt STATSFORVALTEREN I OSLO OG VIKEN EPHORTE5
2021/1491 20210219 19.02.2021 Inngående brev Søknad om redusert foreldrebetaling - barnehageplass ***** EPHORTE5
2021/1494 20210219 19.02.2021 Inngående brev Ett-trinns søknad, flytting og utbedring av adkomstvei, gbnr 78/1, Skotselvveien 142, Hokksund GUNI CONSULT Gunnar Nilsen EPHORTE5
2021/1496 20210219 19.02.2021 Utgående brev Søknad om ny type plass Godkjent Avsender ***** EPHORTE5
2020/9051 20210219 19.02.2021 Utgående brev Fare for manglende grunnlag for vurdering i fag ***** EPHORTE5
2020/9101 20210219 19.02.2021 Utgående brev Vedtak om spesialundervisning skoleåret 2020/2021 ***** EPHORTE5
2020/9289 20210219 19.02.2021 Inngående brev Innkalling til dialogmøte 19.04.2021 NAV Øvre Eiker EPHORTE5
Versjon:5.2.01