eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 50 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2014/12121 20210514 14.05.2021 Utgående brev Godkjent søknad om ferdigattest, enebolig med hybel, gbnr 62/364, Sisiken 16, Vestfossen ABCHUS AS EPHORTE5
2017/4635 20210514 14.05.2021 Utgående brev Svar på anmodning om opplysninger fra skolen Øvre Eiker kommune, Barneverntjenesten EPHORTE5
2018/11590 20210514 14.05.2021 Utgående brev Bekreftelse på utsatt frist, 115/21 - Eikernveien 190 Tom Gaathaug EPHORTE5
2019/4586 20210514 14.05.2021 Inngående brev Tilbakemelding på resipientovervåking - Drammenselva ved Hokksund renseanlegg STATSFORVALTEREN I OSLO OG VIKEN EPHORTE5
2019/9713 20210514 14.05.2021 Utgående brev Varsel om oppmåling-Oppretting av grunneiendom, gbnr 111/3 fnr 1, Eikernveien 272, Vestfossen Henry Brekke EPHORTE5
2019/9713 20210514 14.05.2021 Utgående brev Varsel om oppmåling-Oppretting av grunneiendom, gbnr 111/3 fnr 1, Eikernveien 272, Vestfossen Nina M Fjellheim Rypaas EPHORTE5
2019/9713 20210514 14.05.2021 Utgående brev Varsel om oppmåling-Oppretting av grunneiendom, gbnr 111/3 fnr 1, Eikernveien 272, Vestfossen Daniel Aronsen EPHORTE5
2019/9713 20210514 14.05.2021 Utgående brev Varsel om oppmåling-Oppretting av grunneiendom, gbnr 111/3 fnr 1, Eikernveien 272, Vestfossen Robert Aronsen EPHORTE5
2019/9713 20210514 14.05.2021 Utgående brev Varsel om oppmåling-Oppretting av grunneiendom, gbnr 111/3 fnr 1, Eikernveien 272, Vestfossen Kine-Mari Yngsdal Nystrøm EPHORTE5
2019/9713 20210514 14.05.2021 Utgående brev Varsel om oppmåling-Oppretting av grunneiendom, gbnr 111/3 fnr 1, Eikernveien 272, Vestfossen VIKEN FYLKESKOMMUNE EPHORTE5
2019/9713 20210514 14.05.2021 Utgående brev Varsel om oppmåling-Oppretting av grunneiendom, gbnr 111/3 fnr 1, Eikernveien 272, Vestfossen Morten Kristoffersen EPHORTE5
2019/9713 20210514 14.05.2021 Utgående brev Varsel om oppmåling-Oppretting av grunneiendom, gbnr 111/3 fnr 1, Eikernveien 272, Vestfossen Aleksander Kristoffersen EPHORTE5
2019/9713 20210514 14.05.2021 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning-Oppretting av grunneiendom, gbnr 111/3 fnr 1, Eikernveien 272, Vestfossen ADVOKATFIRMAET BORGEN DA EPHORTE5
2020/732 20210514 14.05.2021 Inngående brev Søknad om endring av gitt tillatelse, enebolig, gbnr 56/34, Søndre Kolbergveien 18, Vestfossen BYGGTEKNIKER BOGEN AS EPHORTE5
2020/1045 20210514 14.05.2021 Utgående brev Årsrapport skoleåret 2020/2021 ***** EPHORTE5
2020/1298 20210514 14.05.2021 Utgående brev Opplysninger fra skolen Øvre Eiker kommune, barneverntjenesten EPHORTE5
2020/1344 20210514 14.05.2021 Utgående brev Referat fra samarbeidsmøte 20.04.2021 ***** EPHORTE5
2020/1355 20210514 14.05.2021 Utgående brev Årsrapport skoleåret 2020/2021 ***** EPHORTE5
2020/2351 20210514 14.05.2021 Utgående brev Årsrapport 2020/2021 ***** EPHORTE5
2020/2778 20210514 14.05.2021 Utgående brev Klage på vedtak om barnehageplass ***** EPHORTE5
2020/2836 20210514 14.05.2021 Utgående brev Klage på vedtak om tildeling av barnehageplass ***** EPHORTE5
2020/2960 20210514 14.05.2021 Utgående brev Tilbakemelding og ytterligere redegjørelse, klage ilagt overtredelsesgebyr, gbnr 132/1, Damåsen Pukkverk AS STATSFORVALTEREN I OSLO OG VIKEN EPHORTE5
2020/3008 20210514 14.05.2021 Utgående brev Årsrapport 2020/2021 ***** EPHORTE5
2020/3738 20210514 14.05.2021 Utgående brev Årsrapport skoleåret 2020/2021 ***** EPHORTE5
2020/4569 20210514 14.05.2021 Inngående brev Avstandserklæring fra gbnr 62/144, garasje med taktilbygg mellom eksisterende bod og ny garasje, gbnr 62/182 Morten Hellerud EPHORTE5
2020/5054 20210514 14.05.2021 Utgående brev Feilsendelse av rapport ***** EPHORTE5
2020/5149 20210514 14.05.2021 Utgående brev Feilsendelse av rapport ***** EPHORTE5
2020/5155 20210514 14.05.2021 Utgående brev Referat fra samarbeidsmøte - 10.05.2021 ***** EPHORTE5
2020/5395 20210514 14.05.2021 Utgående brev Referat fra veiledningsmøter 16.03.2021 og 13.04.2021 ***** EPHORTE5
2020/5803 20210514 14.05.2021 Inngående brev Tilsagn om tilskudd - smitteverns- og oppfølgingsarbid med personer med rus- og/eller psykiske helseproblemer - kapittel 765 post 21 STATSFORVALTEREN I OSLO OG VIKEN EPHORTE5
2020/5803 20210514 14.05.2021 Utgående brev Signert aksept av tilskudd 2021 - smitteverns- og oppfølgingsarbeid - rus og psykiatri STATSFORVALTEREN I OSLO OG VIKEN EPHORTE5
2020/5924 20210514 14.05.2021 Utgående brev Tilbakemelding til Viken Fylkeskomme på fartsgrense Fv2758 Kongsbergveien, Darbu VIKEN FYLKESKOMMUNE EPHORTE5
2020/5942 20210514 14.05.2021 Inngående brev Orientering om svarfrist 26.05.2021 Nedre Buskerud jordskifterett EPHORTE5
2020/6271 20210514 14.05.2021 Inngående brev Høringsuttalelse - Endring av detaljreguleringsplan VIKEN FYLKESKOMMUNE EPHORTE5
2020/6803 20210514 14.05.2021 Inngående brev Innmålingsdata til søknad om ferdigattest, enebolig og frittstående garasje, gbnr 59/135 HELGERUD BYGGTEGNING AS EPHORTE5
2020/7271 20210514 14.05.2021 Utgående brev Referat fra samarbeidsmøte 10.05.2021, innkalling til nytt møte 14.09.2021 ***** EPHORTE5
2020/7364 20210514 14.05.2021 Utgående brev Årsrapport skoleåret 2020/2021 ***** EPHORTE5
2020/7910 20210514 14.05.2021 Utgående brev Klage på vedtak om tildeling av barnehageplass ***** EPHORTE5
2020/7986 20210514 14.05.2021 Utgående brev Tilbakemelding på ett-trinns søknad, enebolig med garasje, gbnr 100/221, Søren enkemanns vei 47, Hokksund KS-PROSJEKT AS EPHORTE5
2020/7986 20210514 14.05.2021 Inngående brev Svar til tilbakemelding på ett-trinns søknad, terrengendring og enebolig med garasje, gbnr 100/221 og 100/2 Per Hobbelstad EPHORTE5
2020/8265 20210514 14.05.2021 Utgående brev Referat fra samarbeidsmøte 09.03.2021 ***** EPHORTE5
2020/8344 20210514 14.05.2021 Utgående brev Godkjent søknad om ferdigattest, bruksendring og terrengendring, gbnr 77/999, Bråtebakken 21, Hokksund Aso Kerim Gregersen EPHORTE5
2020/8498 20210514 14.05.2021 Inngående brev Anmodning om utbetaling av forsinket kommunalt tilskudd for 2020 RESALAT ISLAMSK OG KULTURELT SENTER (RIKS) EPHORTE5
2020/10122 20210514 14.05.2021 Internt notat uten oppfølging Sjekkliste EPHORTE5
2020/10122 20210514 14.05.2021 Utgående brev Godkjent søknad om dispensasjon fra reguleringsbestemmelse om mønehøyde, oppføring av garasje og tilkobling til offentlig VA-ledninger, gbnr. 62/359, Orrhanemyra 8, Vestfossen OASA AS EPHORTE5
2020/10122 20210514 14.05.2021 Internt notat Matrikkelskjema, gbnr. 62/359 - garasje Ida Elisabeth Veldman EPHORTE5
2020/10138 20210514 14.05.2021 Utgående brev Referat fra samarbeidsmøte 13.04.2021 og innkalling til møte 01.06.2021 ***** EPHORTE5
2020/10191 20210514 14.05.2021 Inngående brev Oppfølging av rådene fra Ungdommens distriktspanel KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET EPHORTE5
2020/10183 20210514 14.05.2021 Inngående brev Forespørsel om ytterligere dokumentasjon i skolebyttesak STATSFORVALTEREN I OSLO OG VIKEN EPHORTE5
2020/10372 20210514 14.05.2021 Utgående brev Individuell opplæringsplan skoleåret 2020/2021 ***** EPHORTE5
Versjon:5.2.01