eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 50 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
Ingen tilgang 20170623 23.06.2017 Inngående brev Sluttutbetaling av spillemidler - Falkbanen HIL, kunstgressbane 0624002905 BUSKERUD FYLKESKOMMUNE UTVIKLINGSAVDELINGEN
2016/118 20170623 23.06.2017 Inngående brev Supplerende dokumentasjon, enebolig, gbnr 62/294 IEC-HUS AS
2016/2212 20170623 23.06.2017 Inngående brev Søknad om delvis permisjon Stine Mari Holt
Ingen tilgang 20170623 23.06.2017 Inngående brev Spørsmål til tilsynsrapport, ulovligheter i strandsonen, gbnr 39/91 Thomas Weman
Ingen tilgang 20170623 23.06.2017 Utgående brev Tilsynsrapport, ulovligheter i strandsonen, gbnr 39/91 Thomas Weman
2016/10297 20170623 23.06.2017 Inngående brev Prosesskriv til Borgarting lagmannsrett Borgarting lagmannsrett
2016/10384 20170623 23.06.2017 Inngående brev Uttalelse om kulturminner, detaljregulering Lerberg, gbnr 101/4 Buskerud fylkeskommune
2017/7 20170623 23.06.2017 Inngående brev Analyserapport, avvannet slam, 13.06.2017 - 22.06.2017 EUROFINS ENVIRONMENT TESTING NORWAY AS
2017/1320 20170623 23.06.2017 Inngående brev Ett-trinns søknad, ombygging av eksisterende enebolig, gbnr 11/32, Åletjernveien 92, Hokksund NORSK BYGNINGSRÅDGIVNING AS
2017/1320 20170623 23.06.2017 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra LNF-formålet for hovedombygging av enebolig, gbnr 11/32, Åletjernveien 92, Hokksund NORSK BYGNINGSRÅDGIVNING AS
2017/3122 20170623 23.06.2017 Inngående brev Sluttutbetaling tilskudd til landbruksvikar FYLKESMANNEN I BUSKERUD
2017/4469 20170623 23.06.2017 Inngående brev Signert samtykkeerklæring Teuta Aliu
2017/5794 20170623 23.06.2017 Utgående brev Gbnr 172/5 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet er registrert i Matrikkelen Christoffer G R Hedetoft
2017/6015 20170623 23.06.2017 Inngående brev Ett-trinns søknad, stikkledning vann og avløp, gbnr 115/71, Grindaveien 210, Vestfossen BRØDRENE WARLOFF AS
2017/6020 20170623 23.06.2017 Inngående brev Høring - Endringer i barnehageloven, minimumsnorm for grunnbemanning, skjerpet norm for pedagogisk bemanning og plikt til å samarbeide om overgang fra barnehage til skole og SFO KUNNSKAPSDEPARTEMENTET
2017/6022 20170623 23.06.2017 Inngående brev Søknad avstengning av Stasjonsgata, 59 grader nord - Hokksund By og Laksefetsival, 12.08.2017 Roar Lobben
2017/6028 20170623 23.06.2017 Inngående brev Søknad om bruk av Skriverparken - 59 grader nord, Hokksund By og Laksefestival, 10.08.2017 - 13.08.2017 Roar Lobben
2017/6029 20170623 23.06.2017 Inngående brev Høring - Skolerute for 2019/ 2020 og 2020/2021 KS avdeling Buskerud
2017/5910 20170622 22.06.2017 Utgående brev Informasjon - enkeltvedtak spesialundervisning *****
2017/5907 20170622 22.06.2017 Utgående brev Søknad om hjelpemidler NAV skanning
2017/5896 20170622 22.06.2017 Utgående brev Svar på søknad om leie av Vestfossen flerbrukshall 12.04.2018 - 15.04.2018 ØVRE EIKER MUSIKKORPS
2017/5901 20170622 22.06.2017 Internt notat uten oppfølging Politiattest
2017/5916 20170622 22.06.2017 Internt notat uten oppfølging Ansiennitetsberegning
2017/5917 20170622 22.06.2017 Internt notat uten oppfølging Ansiennitetsberegning
2017/5918 20170622 22.06.2017 Utgående brev Vedtak om spesialundervisning etter opplæringslovens § 5-1 for skoleåret 2017/2018 *****
2017/5918 20170622 22.06.2017 Inngående brev Signert samtykkeerklæring *****
Ingen tilgang 20170622 22.06.2017 Utgående brev Arbeidsavtale Linn Marie Isaksen
Ingen tilgang 20170622 22.06.2017 Utgående brev Arbeidsavtale Monica Schinnes
Ingen tilgang 20170622 22.06.2017 Utgående brev Arbeidsavtale Kjersti Loe
Ingen tilgang 20170622 22.06.2017 Utgående brev Arbeidsavtale Ida Marie Hofseth
Ingen tilgang 20170622 22.06.2017 Utgående brev Arbeidsavtale Kent Martin Gundersen
Ingen tilgang 20170622 22.06.2017 Utgående brev Arbeidsavtale Nina Amundlien
Ingen tilgang 20170622 22.06.2017 Utgående brev Arbeidsavtale Bodil Helene Bjerknes
Ingen tilgang 20170622 22.06.2017 Utgående brev Arbeidsavtale Tina Røren Hahn
Ingen tilgang 20170622 22.06.2017 Utgående brev Arbeidsavtale Mary Magdalene Callanta Klokseth
Ingen tilgang 20170622 22.06.2017 Utgående brev Arbeidsavtale Bodil Helene Bjerknes
Ingen tilgang 20170622 22.06.2017 Utgående brev Arbeidsavtale Kjersti Loe
Ingen tilgang 20170622 22.06.2017 Utgående brev Arbeidsavtale Kent Martin Gundersen
2017/5937 20170622 22.06.2017 Inngående brev Søknad om redusert foreldrebetaling - barnehageplass *****
2017/5938 20170622 22.06.2017 Inngående brev Informasjon - fra barnehage til barneskole *****
2017/5940 20170622 22.06.2017 Inngående brev Informasjon - fra barnehage til barneskole *****
2017/5943 20170622 22.06.2017 Inngående brev Informasjon - fra barnehage til barneskole *****
2017/5945 20170622 22.06.2017 Inngående brev Informasjon - fra barnehage til barneskole *****
2017/5946 20170622 22.06.2017 Inngående brev Informasjon - fra barnehage til barneskole *****
2017/5948 20170622 22.06.2017 Inngående brev Signert samtykkeerklæring *****
2017/5951 20170622 22.06.2017 Inngående brev Informasjon - fra barnehage til barneskole *****
2017/5953 20170622 22.06.2017 Inngående brev Informasjon - fra barnehage til barneskole *****
2017/5954 20170622 22.06.2017 Inngående brev Informasjon - fra barnehage til barneskole *****
2017/5955 20170622 22.06.2017 Inngående brev Anmodning om utfylling av spørreskjema "Liste over barns atferd - lærerskjema" Vestre Viken HF
2017/5957 20170622 22.06.2017 Inngående brev Søknad om 20 % redusert stilling Øystein Thorin Kirkevold
Versjon:5.2.01