eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 50 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2019/8423 20200602 02.06.2020 Inngående brev Melding fra leverandør - Helse og omsorgstjenester med rehabilitering til personer med psykisk helsesvikt Walle og Karlsen Consulting AS EPHORTE5
2019/8448 20200602 02.06.2020 Utgående brev Samarbeidsmøte 26.05.2020 ***** EPHORTE5
2019/8477 20200602 02.06.2020 Utgående brev Årsrapport for skoleåret 2019/2020 ***** EPHORTE5
2019/8478 20200602 02.06.2020 Utgående brev Årsrapport for skoleåret 2019/2020 ***** EPHORTE5
2019/8692 20200602 02.06.2020 Internt notat uten oppfølging Tilpasset opplæring skoleåret 2019/2022 EPHORTE5
2019/8377 20200602 02.06.2020 Inngående brev Klage på vedtak om skolebytte Leiv Daniel Kreken EPHORTE5
2019/8819 20200602 02.06.2020 Utgående brev Tilbakemelding på revidert ett-trinns søknad, riving av garasje, oppføring av ny garasje med bod og overbygd uteplass, samt glassveranda på bolig, gbnr 18/324, Sletta 3, Hokksund MER MARI ENGER RÅDGIVNING EPHORTE5
2019/9950 20200602 02.06.2020 Inngående brev Fullmakt fra medfester til fester, gbnr 101/2 fnr 80, Øyvann 43, Skotselv Trude Halvorsen EPHORTE5
2019/9950 20200602 02.06.2020 Utgående brev Oversendelse av protokoll til godkjenning - Oppretting av grunneiendom, gbnr 101/2 fnr 80, Øyvann 43, Skotselv Per Hobbelstad m.fl. EPHORTE5
2019/10157 20200602 02.06.2020 Internt notat uten oppfølging Konferanse 8.trinn - vår 2020 EPHORTE5
2019/10138 20200602 02.06.2020 Internt notat uten oppfølging Konferanse 8.trinn - vår 2020 EPHORTE5
2019/10194 20200602 02.06.2020 Internt notat uten oppfølging Konferanse 8.trinn - vår 2020 EPHORTE5
2019/10191 20200602 02.06.2020 Internt notat uten oppfølging Konferanse 8.trinn - vår 2020 EPHORTE5
2019/10192 20200602 02.06.2020 Internt notat uten oppfølging Konferanse 8.trinn - vår 2020 EPHORTE5
2019/10349 20200602 02.06.2020 Internt notat uten oppfølging Konferanse 8.trinn - vår 2020 EPHORTE5
2019/10350 20200602 02.06.2020 Internt notat uten oppfølging Konferanse 8.trinn - vår 2020 EPHORTE5
2019/10352 20200602 02.06.2020 Internt notat uten oppfølging Konferanse 8.trinn - vår 2020 EPHORTE5
2019/10451 20200602 02.06.2020 Internt notat uten oppfølging Konferanse 9.trinn - vår 2020 EPHORTE5
2019/10702 20200602 02.06.2020 Inngående brev Avstandserklæring fra gbnr 104/19, støttemur, gbnr 104/23 Harald Helgesen EPHORTE5
2019/10880 20200602 02.06.2020 Internt notat uten oppfølging Protokoll fra styremøte 28.05.2020 EPHORTE5
2019/11335 20200602 02.06.2020 Inngående brev Svar til tilbakemelding på søknad om dispensasjon og bruksendring, gbnr 77/183 OASA AS EPHORTE5
2019/11563 20200602 02.06.2020 Inngående brev Henvendelse om forsendelser og anmodning om møte, hagestue, gbnr 156/10, Kongsbergveien 670, Fiskum Inger Helene Bergan EPHORTE5
2020/103 20200602 02.06.2020 Inngående brev Klage på vedtak om godkjenning av ett-trinns søknad, tilbygg til lager samt carport, gbnr 73/450, Semsveien 46, Hokksund CENTRAL AUTO AS EPHORTE5
2019/858 20200602 02.06.2020 Internt notat uten oppfølging Svar-Oversendes for uttalelse, kontroll av innmålinger i forbindelse med ferdigattest Haakon Hammerborg EPHORTE5
2019/858 20200602 02.06.2020 Internt notat uten oppfølging Sjekkliste ferdigattest EPHORTE5
2019/858 20200602 02.06.2020 Utgående brev Godkjent søknad om ferdigattest, enebolig med garasje, gbnr 77/1302, Christian IV's vei 72, Hokksund FLAGET AS EPHORTE5
2019/1193 20200602 02.06.2020 Inngående brev Unntak fra dialogmøte 2 NAV Øvre Eiker EPHORTE5
2019/1420 20200602 02.06.2020 Internt notat Matrikkelskjema Ida Elisabeth Veldman EPHORTE5
2019/1420 20200602 02.06.2020 Internt notat uten oppfølging Særutskrift Søknad om dispensasjon for oppføring av to etasjer, gbnr. 39/175, Eikernveien 22 A, Vestfossen. Saksordfører: Marianne Werp EPHORTE5
2019/1420 20200602 02.06.2020 Utgående brev Godkjent søknad om riving og oppføring av ny enebolig, gbnr 39/175, Eikernveien 22 A, Vestfossen BLINK HUS SIGDAL AS EPHORTE5
2019/1420 20200602 02.06.2020 Internt notat uten oppfølging Sjekkliste EPHORTE5
2019/1428 20200602 02.06.2020 Utgående brev Godkjent søknad om ferdigattest, påbygg til enebolig, gbnr 35/261, Tiurstien 6, Vestfossen Håvard Østmoen EPHORTE5
2019/1438 20200602 02.06.2020 Utgående brev Godkjent søknad om ferdigattest, bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel, gbnr 35/261, Tiurstien 6, Vestfossen Håvard Østmoen EPHORTE5
2019/1604 20200602 02.06.2020 Internt notat uten oppfølging Sanssouci - oversendelse av fullmakter vedrørende engasjement av reguleringsarkitekt EPHORTE5
2019/1754 20200602 02.06.2020 Utgående brev Klager på hogst ved Knerten gbnr 111/6 VIKEN SKOG SA EPHORTE5
2019/2637 20200602 02.06.2020 Utgående brev Årsrapport skoleåret 2019/2020 ***** EPHORTE5
2019/3107 20200602 02.06.2020 Inngående brev Endret møtetidspunkt for dialogmøte 10.06.2020 NAV Drammen EPHORTE5
2019/5107 20200602 02.06.2020 Utgående brev Årsrapport skoleåret 2019/2020 ***** EPHORTE5
2019/5273 20200602 02.06.2020 Inngående brev Videreføring av sakkyndig vurdering Øvre Eiker kommune pedagogisk- psykologisk tjeneste EPHORTE5
2019/5926 20200602 02.06.2020 Utgående brev Individuell opplæringsplan ***** EPHORTE5
2019/5926 20200602 02.06.2020 Utgående brev Årsrapport for skoleåret 2019/2020 ***** EPHORTE5
2019/6411 20200602 02.06.2020 Inngående brev Krav om avkortning og tilbakebetaling av gebyr, arealoverføring fra gbnr 114/3 til gbnr 114/29, Østerudveien og Eikernveien, Vestfossen Arne Øen EPHORTE5
2019/6931 20200602 02.06.2020 Utgående brev Arealutvikling KMD - Rapport pr. 01.06.2020 - Øvre Eiker kommune Buskerudbyen Sekretariatet EPHORTE5
2019/7206 20200602 02.06.2020 Utgående brev Årsrapport for skoleåret 2019/2020 ***** EPHORTE5
2019/7785 20200602 02.06.2020 Utgående brev Godkjent søknad om rammetillatelse, oppføring av to leilighetsbygg, gbnr 77/1001, 77/1305 og 77/1306, Stasjonsgata, Hokksund OVERVIK UTVIKLING AS EPHORTE5
2019/7785 20200602 02.06.2020 Internt notat Matrikkelskjema - Bygg A Ida Elisabeth Veldman EPHORTE5
2019/7785 20200602 02.06.2020 Internt notat Matrikkelskjema - Bygg B Ida Elisabeth Veldman EPHORTE5
2019/7904 20200602 02.06.2020 Utgående brev Referat fra samarbeidsmøte 28.05.2020 ***** EPHORTE5
2010/1781 20200602 02.06.2020 Inngående brev Saksdokument til ATM utvalgsmøte 05.06.2020 Buskerudbyen Sekretariatet EPHORTE5
2010/1781 20200602 02.06.2020 Inngående brev Saksdokument til møte i ATM rådet Buskerudbysamarbeidet 02.06.2020 Buskerudbyen Sekretariatet EPHORTE5
Versjon:5.2.01