eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 50 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
Ingen tilgang 20171120 20.11.2017 Inngående brev Vedtatt frivillig gjeldsordning etter gjeldsordningsloven Namsmannen i Nedre Eiker
2010/7909 20171120 20.11.2017 Inngående brev Påminnelse om frist for innsending av refusjonskrav NAV Tiltak Buskerud
2013/5762 20171120 20.11.2017 Inngående brev Beslutning om trekk med høyere prioritet STATENS INNKREVINGSSENTRAL
Ingen tilgang 20171120 20.11.2017 Utgående brev Vedrørende avkjørsel og asfaltert parkering, gbnr 39/494, Furutoppen 4, Vestfossen Olav Nedberg Fredriksen
2014/2987 20171120 20.11.2017 Inngående brev Påminnelse om frist for innsending av refusjonskrav NAV Tiltak Buskerud
2015/7150 20171120 20.11.2017 Inngående brev Tilleggsdokumentasjon til søknad om midlertidig brukstillatelse blokk B, gbnr 103/287 og 103/288 (tidligere 103/220), Harakollen HALVORSEN & REINE AS
2015/7984 20171120 20.11.2017 Inngående brev Påminnelse om frist for innsending av refusjonskrav NAV Tiltak Buskerud
2015/8987 20171120 20.11.2017 Inngående brev Tilbakemelding vedrørende søknad om midlertidig brukstillatelse, fritidsbolig med anneks og avløpsanlegg, gbnr 115/12 fnr 3 Marius Aulie Bakken
2015/10667 20171120 20.11.2017 Inngående brev Påminnelse om frist for innsending av refusjonskrav NAV Tiltak Buskerud
2016/1059 20171120 20.11.2017 Inngående brev Supplerende dokumentasjon til søknad om endring av gitt tillatelse, tomannsbolig og carport med bod, gbnr 104/46 3 T BYGG HOLDING AS
Ingen tilgang 20171120 20.11.2017 Inngående brev Oversendelse av vann og avløpskart, enebolig med garasje, gbnr 103/273 ARKITEKTKONTORET JAN SKARPAAS AS
2016/6563 20171120 20.11.2017 Inngående brev Supplerende dokumentasjon, enebolig, gbnr 104/40, Nordbråtan 6, Hokksund ARKITEKTKONTORET JAN SKARPAAS AS
2016/8140 20171120 20.11.2017 Internt notat uten oppfølging Vurdering av kommuneoverlegen
2016/8809 20171120 20.11.2017 Inngående brev Status Geovekstprosjekt STATENS KARTVERK
2016/8965 20171120 20.11.2017 Inngående brev Kulturminnefaglig uttalelse til detaljreguleringsplan - Harakollen B2 Buskerud fylkeskommune
2016/9818 20171120 20.11.2017 Utgående brev Oversikt over krav *****
2017/14 20171120 20.11.2017 Utgående brev Godkjent søknad om midlertidig brukstillatelse - oppføring av dagligvareforretning med tilhørende anlegg og infrastruktur - gbnr 59/29, Ormåsen PLAN- OG BYGGSIKRING AS
2017/991 20171120 20.11.2017 Inngående brev Tilbud om utredningsopphold 12.12.2017 - 13.12.2017 STATPED
2017/1058 20171120 20.11.2017 Inngående brev Utbetalingsanmodning - Innovasjon Norge Linn K Lundgård Oulie
2017/1661 20171120 20.11.2017 Inngående brev Sakkyndig vurdering ved behov for spesialundervisning Øvre Eiker kommune, Pedagogisk- psykologisk tjeneste
2017/2027 20171120 20.11.2017 Inngående brev Saksdokumenter til representantskapsmøte i Eikern Vannverk Interkomunale Selskap (EVIKS) 18.12.2017 VESTFOLD VANN IKS
2017/4414 20171120 20.11.2017 Inngående brev Anmodning om befaring, gbnr 77/1287, Semsveien 14, Hokksund ADVOKATFIRMAET LEGALIS AS
2017/5059 20171120 20.11.2017 Inngående brev Tilbud om utredningsopphold 05.12.2017 - 06.12.2017 STATPED
2017/5746 20171120 20.11.2017 Inngående brev Bekreftelse på spesifikke lese- og skrivevansker/dysleksi Øvre Eiker kommune, Pedagogisk- psykologisk tjeneste
2017/6708 20171120 20.11.2017 Internt notat Matrikkelskjema Linda Arnestad
2017/6708 20171120 20.11.2017 Utgående brev Godkjent ett-trinns søknad, enebolig, gbnr 73/57, Smetten 17, Hokksund MESTERHUS OSLO AS
2017/6830 20171120 20.11.2017 Inngående brev Anmodning om innstilling - ID 1152 - fastlege ved Legehuset AS Legehuset AS
2017/6845 20171120 20.11.2017 Utgående brev Godkjent søknad om arealoverføring fra gbnr. 30/2 til gbnr. 30/110, Skoglyveien 32, Vestfossen Ingjerd Holmes m.fl.
2017/6845 20171120 20.11.2017 Utgående brev Godkjent søknad om dispensasjon for arealoverføring/tomteutvidelse fra gbnr. 30/2 til 30/110, Skoglyveien, Vestfossen Laila Andersen
2017/7222 20171120 20.11.2017 Inngående brev Retur av tinglyst seksjonering, gbnr 21/20 snr 1 og 2, Leirvangen 5 A og 5 B, Hokksund - dokumentnummer 2017/1274990/200 Statens Kartverk Tinglysing
2017/7357 20171120 20.11.2017 Utgående brev Tillegg til henvisning til pedagogisk-psykologisk tjeneste Øvre Eiker kommune, Pedagogisk-psykologisk tjeneste
2017/7455 20171120 20.11.2017 Utgående brev Underretning til søker - ID 1156 - Helsefagarbeider, studenter eller assistenter som er under helsefaglig utdanning Aurora Lauhreèn Myrås
2017/7492 20171120 20.11.2017 Inngående brev Innkalling til dialogmøte 13.12.2017 NAV Øvre Eiker
2017/7580 20171120 20.11.2017 Inngående brev Supplerende dokumentasjon, bruksendring, gbnr 17/351 Sanela Sumbuljevic
2017/8375 20171120 20.11.2017 Inngående brev Retur av tinglyst oppretting av grunneiendom, gbnr 103/283, 103/292, Hokksund - dokumentnummer 2017/1275542/200 Statens Kartverk Tinglysing
2017/8377 20171120 20.11.2017 Inngående brev Søknad om ferdigattest, rehabilitering av skorstein, gbnr 84/20, Skotselvveien 221, Hokksund PEWI AS
2017/8371 20171120 20.11.2017 Inngående brev Bekreftelse på tillatelse til nedgraving av rør langs skitraseen, anlegg for snøproduksjon, gbnr 62/4, 62/179 og 62/376 EIKER EIENDOMSUTVIKLING AS
2017/8371 20171120 20.11.2017 Inngående brev Epostkorrespondanse og prosjekteringsnotat, Eiker Ski - Ledningsplan og kumtegning Eiker ski C/O Ingunn L. Letmolie
2017/8750 20171120 20.11.2017 Utgående brev Tilsettingsbrev - ID 1169 - Psykolog Tine Færch
2017/8782 20171120 20.11.2017 Utgående brev Gbnr 84/2, 84/4 og 202/5 - Dispensasjon fra forskrift om produksjonstilskudd bortfaller Anette Dramdal og Hans Dramdal
2017/8874 20171120 20.11.2017 Inngående brev Søknad om ferdigattest, rehabilitering av skorstein, gbnr 22/4, Røkebergveien 140, Vestfossen PEWI AS
2017/8891 20171120 20.11.2017 Inngående brev Søknad om ferdigattest, rehabilitering av skorstein, gbnr 158/3, Kongsbergveien 626, Fiskum PEWI AS
2017/8953 20171120 20.11.2017 Inngående brev Svar på radonmålinger MØLLEFOSSEN BARNEHAGE AS
2017/9060 20171120 20.11.2017 Utgående brev Alle kan DIGGE - prosjektbeskrivelse DIREKTORATET FOR FORVALTNING OG IKT
2017/9163 20171120 20.11.2017 Utgående brev Varsel om tilsyn ved Lille Lam Familiebarnehage - informasjon til barnehagen LILLE LAM FAMILIEBARNEHAGE Valentyna Winnæss
2017/9199 20171120 20.11.2017 Inngående brev Oversendelse av nabovarsel, oppretting av grunneiendom, gbnr 79/99 GODE HJEM AS
2017/9285 20171120 20.11.2017 Utgående brev Aktivitetsplan, jamfør opplæringsloven § 9A-4, annet ledd - revidert 17.11.2017 *****
2017/9618 20171120 20.11.2017 Utgående brev Kunngjøring av navnesak på skrivemåten for gårds- og bruksnavn samt stedsnavn i Øvre Eiker kommune Per Anton Mykland m.fl.
2017/9697 20171120 20.11.2017 Utgående brev Angående seksjonering, gbnr 18/180, Travbaneveien 12 A og B, manglende oppmålingsrekvisisjon ENDSON BYGG OG EIENDOM AS
2017/9707 20171120 20.11.2017 Utgående brev Underretning om opprettholdelse av barnehageplass *****
Versjon:5.2.01