eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 50 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2010/445 20181207 07.12.2018 Utgående brev Endring av utleggstrekk ***** EPHORTE5
2010/445 20181207 07.12.2018 Utgående brev Endring av utleggstrekk NAV Økonomi Pensjon EPHORTE5
2010/3844 20181207 07.12.2018 Utgående brev Varsel om arbeidsgiverkontroll ***** EPHORTE5
Ingen tilgang 20181207 07.12.2018 Utgående brev Underretning om gjennomført utleggsforretning ***** EPHORTE5
Ingen tilgang 20181207 07.12.2018 Utgående brev Underretning om gjennomført utleggsforretning ***** EPHORTE5
2011/6442 20181207 07.12.2018 Utgående brev Innvilget søknad om betalingsavtale ***** EPHORTE5
2011/6449 20181207 07.12.2018 Utgående brev Underretning om gjennomført utleggsforretning ***** EPHORTE5
Ingen tilgang 20181207 07.12.2018 Utgående brev Underretning om gjennomført utleggsforretning ***** EPHORTE5
Ingen tilgang 20181207 07.12.2018 Utgående brev Underretning om gjennomført utleggsforretning ***** EPHORTE5
2012/9743 20181207 07.12.2018 Utgående brev Endring av utleggstrekk ***** EPHORTE5
2012/9743 20181207 07.12.2018 Utgående brev Endring av utleggstrekk NORSK BUTIKKDRIFT AS EPHORTE5
2012/11970 20181207 07.12.2018 Utgående brev Konferanse 7.trinn - høst 2018 Linda Laugerud Skaug m.fl. EPHORTE5
Ingen tilgang 20181207 07.12.2018 Utgående brev Underretning om gjennomført utleggsforretning ***** EPHORTE5
Ingen tilgang 20181207 07.12.2018 Utgående brev Underretning om gjennomført utleggsforretning ***** EPHORTE5
Ingen tilgang 20181207 07.12.2018 Utgående brev Underretning om gjennomført utleggsforretning ***** EPHORTE5
Ingen tilgang 20181207 07.12.2018 Utgående brev Underretning om gjennomført utleggsforretning ***** EPHORTE5
Ingen tilgang 20181207 07.12.2018 Utgående brev Underretning om gjennomført utleggsforretning ***** EPHORTE5
Ingen tilgang 20181207 07.12.2018 Utgående brev Underretning om gjennomført utleggsforretning ***** EPHORTE5
2015/5632 20181207 07.12.2018 Inngående brev Sluttutbetaling spillemidler - garasje Falkbanen BUSKERUD FYLKESKOMMUNE EPHORTE5
2015/9086 20181207 07.12.2018 Utgående brev Underretning om gjennomført utleggsforretning ***** EPHORTE5
Ingen tilgang 20181207 07.12.2018 Utgående brev Underretning om gjennomført utleggsforretning ***** EPHORTE5
2016/6363 20181207 07.12.2018 Inngående brev Avslutning i sak om tvangsdekning i pengekrav Politistasjonen i Drammen EPHORTE5
2016/6800 20181207 07.12.2018 Inngående brev Uttalelse til søknad om massetak til skogsvei, gbnr 80/10, Askedalen, Hoensvannsveien til Hoensvannet Buskerud fylkeskommune EPHORTE5
Ingen tilgang 20181207 07.12.2018 Inngående brev Økonomiske opplysninger ***** EPHORTE5
2017/256 20181207 07.12.2018 Utgående brev Rapport etter arbeidsgiverkontroll ***** EPHORTE5
2017/234 20181207 07.12.2018 Utgående brev Rapport etter arbeidsgiverkontroll ***** EPHORTE5
2017/2465 20181207 07.12.2018 Utgående brev Konferanse 7.trinn - høst 2018 Thi Thu Sang Huynh EPHORTE5
2017/3763 20181207 07.12.2018 Inngående brev Bevaring av demning Hoensvannsløken Øvre Eiker kulturminneråd EPHORTE5
2017/8873 20181207 07.12.2018 Utgående brev Tilbakemelding på søknad - oppretting av grunneiendom, gbnr 48/5, Fosenjordet, Vestfossen KONSULENT HALVOR STOREMOEN EPHORTE5
2017/9801 20181207 07.12.2018 Internt notat uten oppfølging Innkalling til ledermøte 11.12.2018 EPHORTE5
2018/8 20181207 07.12.2018 Inngående brev Analyserapport råvann 03.12.2018 - 06.12.2018 EUROFINS ENVIRONMENT TESTING NORWAY AS EPHORTE5
2018/8 20181207 07.12.2018 Inngående brev Analyserapport råvann 03.12.2018 - 06.12.2018 EUROFINS ENVIRONMENT TESTING NORWAY AS EPHORTE5
2018/8 20181207 07.12.2018 Inngående brev Analyserapport drikkevann 03.12.2018 - 06.12.2018 EUROFINS ENVIRONMENT TESTING NORWAY AS EPHORTE5
2018/1088 20181207 07.12.2018 Internt notat uten oppfølging Utviklingssamtale - høst 2018 - 2C EPHORTE5
2018/1089 20181207 07.12.2018 Internt notat uten oppfølging Utviklingssamtale - høst 2018 - 2C EPHORTE5
2018/1090 20181207 07.12.2018 Internt notat uten oppfølging Utviklingssamtale - høst 2018 - 2C EPHORTE5
2018/1098 20181207 07.12.2018 Internt notat uten oppfølging Utviklingssamtale - høst 2018 - 2C EPHORTE5
2018/1099 20181207 07.12.2018 Internt notat uten oppfølging Utviklingssamtale - høst 2018 - 2C EPHORTE5
2018/1100 20181207 07.12.2018 Internt notat uten oppfølging Utviklingssamtale - høst 2018 - 2C EPHORTE5
2018/1101 20181207 07.12.2018 Internt notat uten oppfølging Utviklingssamtale - høst 2018 - 2C EPHORTE5
2018/1102 20181207 07.12.2018 Internt notat uten oppfølging Utviklingssamtale - høst 2018 - 2C EPHORTE5
2018/1333 20181207 07.12.2018 Utgående brev Innsending av utfylt skjema Øvre Eiker kommune Pedagogisk- psykologisk tjeneste EPHORTE5
2018/1759 20181207 07.12.2018 Internt notat Oversendes for kontroll av vann- og avløpsinnmålinger - Enebolig med frittliggende sportsbod, gbnr 73/565, Roasvingen 12, Hokksund Kim Lysfjord Karlsen EPHORTE5
2018/2738 20181207 07.12.2018 Internt notat uten oppfølging Anskaffelsesprotokoll - inkassotjenester Toril V Sakshaug EPHORTE5
2018/2738 20181207 07.12.2018 Internt notat uten oppfølging Utvidelse rammeavtale - inkassotjenester Toril V Sakshaug EPHORTE5
2018/2966 20181207 07.12.2018 Inngående brev Oversendelse av dokumenter fra pedagogisk- psykologisk tjeneste Øvre Eiker kommune pedagogisk- psykologisk tjeneste EPHORTE5
2018/2966 20181207 07.12.2018 Inngående brev Innhenting av dokumentasjon i forbindelse med sakkyndig vurdering Øvre Eiker kommune pedagogisk- psykologisk tjeneste EPHORTE5
2018/2966 20181207 07.12.2018 Utgående brev Referat fra samarbeidsmøte 14.11.2018 og innkalling til samarbeidsmøte 28.11.2018 ***** EPHORTE5
2018/2966 20181207 07.12.2018 Utgående brev Referat fra samarbeidsmøte 28.11.2018 og innkalling til samarbeidsmøte 12.12.2018 ***** EPHORTE5
2018/2966 20181207 07.12.2018 Inngående brev Tillegg til sakkyndig vurdering vedrørende spesialundervisning Øvre Eiker kommune pedagogisk- psykologisk tjeneste EPHORTE5
Versjon:5.2.01