eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 50 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
Ingen tilgang 20180810 10.08.2018 Utgående brev Varsel om utleggsforretning ***** EPHORTE5
2013/2996 20180810 10.08.2018 Utgående brev Korrigert fordringsanmeldelse ***** EPHORTE5
2014/10728 20180810 10.08.2018 Inngående brev Beslutning om utleggstrekk med høyere prioritet STATENS INNKREVINGSSENTRAL EPHORTE5
2015/7053 20180810 10.08.2018 Utgående brev Varsel om utleggsforretning ***** EPHORTE5
2016/2889 20180810 10.08.2018 Inngående brev Signert avtale - beregning av søn- og helligdagsfri i arbeidsplaner Elisabeth Bakke Andersen EPHORTE5
Ingen tilgang 20180810 10.08.2018 Inngående brev Søknad om ferdigattest, stikkledning, gbnr 34/1, Gommerudveien 16-18, Vestfossen O K LIE AS EPHORTE5
2016/4687 20180810 10.08.2018 Inngående brev Innberetning ***** EPHORTE5
2017/95 20180810 10.08.2018 Inngående brev Ny søknad om midlertidig brukstillatelse, enebolig med hybel, gbnr 73/571, Roasvingen 24, Hokksund Robin Michael Pope EPHORTE5
2017/969 20180810 10.08.2018 Utgående brev Anmodning om innmålingsinformasjon for vann- og avløpsanlegg, leiligheter med carport, gbnr 59/28 snr 1, 2, 5, 6, 7, 11, 12, 15, 16, 17, 29, 30, 31 TRYSILHUS AS EPHORTE5
2017/3653 20180810 10.08.2018 Utgående brev Ny godkjent søknad om oppføring av nytt tilbygg, gbnr 78/48, Skotselvveien 185, Hokksund Nils Ole Rønning EPHORTE5
2017/3653 20180810 10.08.2018 Inngående brev Oversending av innmålingsdata og stadfesting av beliggenhet, riving av deler av bygning og oppføring av nytt tilbygg, gbnr 78/48 STATNETT SF EPHORTE5
2017/3653 20180810 10.08.2018 Internt notat Matrikkelskjema, gbnr 78/48 Linda Arnestad EPHORTE5
2017/4562 20180810 10.08.2018 Utgående brev Utsendelse av matrikkelbrev i forbindelse med sammenslåing av gbnr. 87/5, 87/6, 87/16, 87/17 og 87/18, Solbergveien 85, Hokksund Ole Kristian Brastad EPHORTE5
2017/6083 20180810 10.08.2018 Utgående brev Melding til tinglysing, arealoverføring fra gbnr 194/20 til 194/25, Øvre Eiker kommune Statens Kartverk Tinglysing EPHORTE5
2017/6353 20180810 10.08.2018 Utgående brev Tilbakemelding på søknad om ferdigattest, enebolig med frittstående sportsbod og plassering for fremtidig garasje, gbnr 196/3, Leversbyveien, Skotselv NORDBOHUS MODUM AS EPHORTE5
2017/6353 20180810 10.08.2018 Inngående brev Oppdatert vann- og avløpsplan, enebolig med frittstående sportsbod og plassering for fremtidig garasje, gbnr 196/3 NORDBOHUS MODUM AS EPHORTE5
2017/6353 20180810 10.08.2018 Internt notat uten oppfølging Kontroll av vann - og avløpsinnmålinger - Enebolig med frittstående sportsbod og plassering for fremtidig garasje, gbnr 196/3, Leversbyveien, Skotselv Jeanett Christensen EPHORTE5
2017/8355 20180810 10.08.2018 Utgående brev Godkjent søknad om oppretting av grunneiendom, gbnr 20/2, Voldstadveien 117, Hokksund Åshild Woldstad EPHORTE5
2017/8749 20180810 10.08.2018 Inngående brev Tilleggsinformasjon til søknad om endring av gitt tillatelse, 4 tomannsboliger, 7 firemannsboliger og carporter, gbnr 62/387 NOVO ARKITEKTER AS EPHORTE5
2018/117 20180810 10.08.2018 Utgående brev Tilbakekalling av konkursbegjæring Kongsberg og Eiker tingrett EPHORTE5
2018/223 20180810 10.08.2018 Internt notat uten oppfølging Arkivmøte 05.07.2018 Trine Bryn Jensen m.fl. EPHORTE5
2018/775 20180810 10.08.2018 Inngående brev Supplerende dokumentasjon, enebolig med leilighet, gbnr 62/324 BYGGMESTER JONNY BEKKEVOLD EPHORTE5
2018/968 20180810 10.08.2018 Inngående brev Sluttinnberetning ***** EPHORTE5
2018/1160 20180810 10.08.2018 Inngående brev Innkalling til dialogmøte 15.08.2018 NAV Øvre Eiker EPHORTE5
2018/1622 20180810 10.08.2018 Utgående brev Retting av avvik mellom grunnbok og matrikkel, manglende registrering av gbnr. 77/435 er ført inn i matrikkelen Statens Kartverk Tinglysing EPHORTE5
2018/1680 20180810 10.08.2018 Inngående brev Søknad om endring av gitt tillatelse, enebolig med garasje, gbnr 29/3, Røkebergveien 119, Vestfossen EIKER EIENDOM AS EPHORTE5
2018/1714 20180810 10.08.2018 Inngående brev Forlenget avtale om arbeidstrening NAV Øvre Eiker EPHORTE5
2018/2109 20180810 10.08.2018 Utgående brev Tilbakemelding på ett-trinns søknad, anneks og tilbygg til fritidsbolig, gbnr 56/2, Jungerveien 1399, Vestfossen Frank Borgen EPHORTE5
2018/2663 20180810 10.08.2018 Utgående brev Svar på revidert søknad om ekstraressurstimer skoleåret 2018/2019 ROSENDAL SKOLE ADVENTISTSAMFUNNETS GRUNNSKOLER EPHORTE5
2018/2663 20180810 10.08.2018 Utgående brev Nytt enkeltvedtak om spesialundervisning ***** EPHORTE5
2018/2816 20180810 10.08.2018 Internt notat uten oppfølging Øvre Eiker kommunale eiendom KF - vedtekter 09.05.2018 EPHORTE5
2018/2883 20180810 10.08.2018 Utgående brev Arbeidsavtale Dina Olufsen EPHORTE5
2018/2900 20180810 10.08.2018 Utgående brev Tilbakemelding på ett-trinns søknad og søknad om dispensasjon, enebolig med tilhørende minirenseanlegg, gbnr 175/18, Holteveien, Skotselv NORDBOHUS MODUM AS EPHORTE5
2018/2900 20180810 10.08.2018 Inngående brev Oppdatert gjennomføringsplan, enebolig med tilhørende minirenseanlegg, gbnr 175/18 NORDBOHUS MODUM AS EPHORTE5
2018/2905 20180810 10.08.2018 Utgående brev Arbeidsavtale Devika Mainale EPHORTE5
2018/3161 20180810 10.08.2018 Utgående brev Oversendelse av melding om vigsel Skatt Sør EPHORTE5
2018/3519 20180810 10.08.2018 Utgående brev Svar på anmodning om justering av gitt fullmakt, avløpsledning, gbnr. 14/1 Runar Gevelt EPHORTE5
2018/3748 20180810 10.08.2018 Inngående brev Signert avtale om dekking av kommunelegefunksjonen mellom Øvre Eiker kommune og Numedalskommunene NORE OG UVDAL KOMMUNE m.fl. EPHORTE5
2018/3868 20180810 10.08.2018 Inngående brev Sakkyndig vurdering vedrørende spesialundervisning skoleåret 2018/2019 Øvre Eiker kommune pedagogisk- psykologisk tjeneste EPHORTE5
2018/8126 20180810 10.08.2018 Inngående brev Midlertidig innberetning - konkursbo FULFORD PETTERSEN & CO ADVOKATFIRMA DA EPHORTE5
2018/8241 20180810 10.08.2018 Inngående brev Korrespondanse angående prosjektering av grunnforhold, enebolig med leilighet, gbnr 98/44 NORDBOHUS MODUM AS EPHORTE5
2018/8452 20180810 10.08.2018 Utgående brev Referat fra veiledning med barne og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP) 22.06.2018 ***** EPHORTE5
2018/8975 20180810 10.08.2018 Internt notat uten oppfølging Midlertidig anskaffelsesprotokoll - Leasing av elevPC EPHORTE5
2018/8975 20180810 10.08.2018 Utgående brev Tildelingsvedtak - Leasing av elevPC On4u Systemitech AS EPHORTE5
2018/8975 20180810 10.08.2018 Utgående brev Tildelingsvedtak - Leasing av elevPC Itum AS EPHORTE5
2018/8975 20180810 10.08.2018 Utgående brev Tildelingsvedtak - Leasing av elevPC Atea AS EPHORTE5
2018/9074 20180810 10.08.2018 Inngående brev Tjenestebevis og attest Karoline Eriksen EPHORTE5
2018/9096 20180810 10.08.2018 Utgående brev Klager på uførte hogster i Øvre Eiker NORTØMMER AS EPHORTE5
2018/9096 20180810 10.08.2018 Utgående brev Vedrørende klage på hogst i Såsenskogen VIKEN SKOG SA EPHORTE5
2018/9122 20180810 10.08.2018 Utgående brev Svar på søknad om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid - barnehageplass ***** EPHORTE5
Versjon:5.2.01