eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 50 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2019/5735 20190814 14.08.2019 Inngående brev Melding fra leverandør - Modulbygg Moelven Byggmodul AS EPHORTE5
2019/5532 20190814 14.08.2019 Internt notat Oversendes for uttalelse - tiltak på SEFRAK-registrert bolig, gbnr 101/64, Hobbelstadjordet 1, Hokksund Bernt-Egil Tafjord EPHORTE5
2019/5695 20190814 14.08.2019 Utgående brev Svar på mottatt dokumentasjon- kontroll av avløpsledning, Hæreberget 19 og 21, Skotselv Hans Roar Braathen m.fl. EPHORTE5
2019/6135 20190814 14.08.2019 Inngående brev Prøvingsattest ***** EPHORTE5
Ingen tilgang 20190814 14.08.2019 Utgående brev Kunngjøring - Responssentertjenester samt leie av velferdsteknologi Mercell Norge AS m.fl. EPHORTE5
2019/6551 20190814 14.08.2019 Inngående brev Redegjørelse for aktuelle forhold og anmodning om utsettelse av tvangsmulkt, ulovlig boenhet, gbnr 189/54, Verksveien 62, Skotselv ATP ARKITEKTER AS EPHORTE5
2019/6753 20190814 14.08.2019 Utgående brev Refusjonskrav mentor 23.04.2019 - 30.06.2019 NAV skanning EPHORTE5
2019/6856 20190814 14.08.2019 Utgående brev Foreløpig svar - ID 1354 - Helsefagarbeider i Tjenester til funksjonshemmede Marte Bjertnes Larsen EPHORTE5
2019/6940 20190814 14.08.2019 Internt notat uten oppfølging Uttalelse, Utskifting av stikkledning vann, gbnr 96/113, Ullernveien 21, Hokksund Marthe Henanger Fladeby EPHORTE5
2019/4498 20190814 14.08.2019 Internt notat uten oppfølging Bemerkninger IOP EPHORTE5
2019/4568 20190814 14.08.2019 Inngående brev Innkalling til samarbeidsmøte 17.09.2019 VESTRE VIKEN HF EPHORTE5
2019/4578 20190814 14.08.2019 Inngående brev Vedtak om kvote for lisensfelling av ulv i region 2 Sør-Norge i 2019/2020 FYLKESMANNEN I OSLO OG VIKEN EPHORTE5
2019/4760 20190814 14.08.2019 Inngående brev Søknad om ferdigattest, rehabilitering av skorstein, gbnr 77/745, Semsmoveien 11, Hokksund PEWI AS EPHORTE5
2019/4757 20190814 14.08.2019 Inngående brev Søknad om ferdigattest, rehabilitering av skorstein, gbnr 62/44, Alunveien 7, Vestfossen PEWI AS EPHORTE5
2019/5329 20190814 14.08.2019 Inngående brev Søknad om ferdigattest, rehabilitering av skorstein, gbnr 133/11, Lurdalsveien 285, Kongsberg VILLA HYTTE OG FRITID AS EPHORTE5
2019/5343 20190814 14.08.2019 Utgående brev Godkjent søknad om dispensasjon fra LNF sone 1 og ett-trinns søknad for riving og oppføring av låve, gbnr 79/17, Skotselvveien 356, Hokksund Marius Kvernstad EPHORTE5
2019/5360 20190814 14.08.2019 Utgående brev Arbeidsavtale 01.02.2019 - 31.07.2019 ***** EPHORTE5
2019/5406 20190814 14.08.2019 Inngående brev Søknad om ferdigattest, rehabilitering av skorstein, gbnr 102/40, Sundgata 18, Hokksund PEWI AS EPHORTE5
2015/189 20190814 14.08.2019 Utgående brev Rapport etter arbeidsgiverkontroll ***** EPHORTE5
2015/9329 20190814 14.08.2019 Inngående brev Svar til tilbakemelding på søknad om ferdigattest, 4 boligbygg med leiligheter og carportanlegg, Arnebekktunet, gbnr 27/8 TRYSILHUS FLERFAMILIE AS EPHORTE5
2016/5142 20190814 14.08.2019 Utgående brev Fornyet bemyndigelse i legemiddelhåndtering Sanna Strand Berntsen EPHORTE5
2016/10267 20190814 14.08.2019 Utgående brev Orientering om klagebehandling - Klage på egengodkjenningsvedtak av reguleringsplan for Granbakken ADVOKATFIRMAET BORGEN DA EPHORTE5
2016/10297 20190814 14.08.2019 Inngående brev Pålegg om utdrag Borgarting lagmannsrett EPHORTE5
2016/10297 20190814 14.08.2019 Inngående brev Innkalling til ankeforhandling i sivil sak 10.10.2019 Borgarting lagmannsrett EPHORTE5
2016/10297 20190814 14.08.2019 Inngående brev Pålegg om sluttinnlegg før ankeforhandling i sivil sak Borgarting lagmannsrett EPHORTE5
2016/10941 20190814 14.08.2019 Inngående brev Innmålingsdata for utvendig vann- og avløpsanlegg, enebolig med sekundærleilighet og integrert garasje, gbnr 104/42 PLAN- OG BYGGSIKRING AS EPHORTE5
2017/26 20190814 14.08.2019 Inngående brev Henvendelse angående status i sak, enebolig, gbnr 73/563 VIVOS BYGGKONSULT TONJE HJELLNES EPHORTE5
2017/95 20190814 14.08.2019 Inngående brev Supplerende dokumentasjon til søknad om ferdigattest, enebolig med hybel, gbnr 73/571, Roasvingen 24, Hokksund Robin Michael Pope EPHORTE5
2017/4683 20190814 14.08.2019 Utgående brev Underretting om fullført matrikkelføring for avsluttet jordskiftesak, 17-049742RFA-JDRA - Reiersrud midtre Nedre Buskerud jordskifterett EPHORTE5
2017/7887 20190814 14.08.2019 Inngående brev Søknad om ferdigattest, tilbygg til fritidsbolig, gbnr 71/74, Hoensvannsveien 451, Hokksund BERNT IVAR HAMMER LARSEN EPHORTE5
2017/8997 20190814 14.08.2019 Inngående brev Supplerende dokumentasjon til søknad om ferdigattest, dagligvareforretning med tilhørende anlegg, gbnr 101/4 A-LAB AS EPHORTE5
2017/9788 20190814 14.08.2019 Inngående brev Søknad om ferdigattest, lagerhall med kiosk, gbnr 186/224, Dalerveien 1610, Skotselv FLAGET AS EPHORTE5
2018/1031 20190814 14.08.2019 Inngående brev Revidert overvanns- og VA-notat, omlastningsstasjon renovasjon, gbnr 73/46 ARKITEKTKOMPANIET AS EPHORTE5
2018/3746 20190814 14.08.2019 Utgående brev Gbnr 19/1 - Sluttutbetaling av tilskudd - SMIL PER OLAV KREKLING EPHORTE5
2018/4459 20190814 14.08.2019 Inngående brev Søknad om ferdigattest, oppføring av kulvert, gbnr 101/6, Ringeriksveien, Hokksund RAMBØLL NORGE AS EPHORTE5
2018/5826 20190814 14.08.2019 Inngående brev Søknad om SFO plass ***** EPHORTE5
2018/5826 20190814 14.08.2019 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad om SFO plass ***** EPHORTE5
2018/6368 20190814 14.08.2019 Utgående brev Oppsigelse av SFO plass ***** EPHORTE5
2018/6535 20190814 14.08.2019 Inngående brev Søknad ***** EPHORTE5
2018/6535 20190814 14.08.2019 Utgående brev Barnehagesøknad Ny Søkende ***** EPHORTE5
2018/7278 20190814 14.08.2019 Utgående brev Søknad om ny type plass Godkjent Avsender ***** EPHORTE5
2018/7637 20190814 14.08.2019 Inngående brev Søknad om SFO plass ***** EPHORTE5
2018/7637 20190814 14.08.2019 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad om SFO plass ***** EPHORTE5
2018/10601 20190814 14.08.2019 Utgående brev Melding til tinglysing Statens Kartverk Tinglysing EPHORTE5
2018/13322 20190814 14.08.2019 Inngående brev Anmodning om et møte Anna Maria Bystrzanowska EPHORTE5
2018/13638 20190814 14.08.2019 Utgående brev Notifikasjon sendt til sletting SPAREBANKEN ØST EPHORTE5
2019/46 20190814 14.08.2019 Inngående brev Analyserapport avløpsvann, 30.07.2019 - 13.08.2019 EUROFINS ENVIRONMENT TESTING NORWAY AS EPHORTE5
2019/46 20190814 14.08.2019 Inngående brev Analyserapport avløpsvann, 30.07.2019 - 13.08.2019 EUROFINS ENVIRONMENT TESTING NORWAY AS EPHORTE5
2019/46 20190814 14.08.2019 Inngående brev Analyserapport avløpsvann, 30.07.2019 - 13.08.2019 EUROFINS ENVIRONMENT TESTING NORWAY AS EPHORTE5
2019/547 20190814 14.08.2019 Inngående brev Søknad om SFO plass ***** EPHORTE5
Versjon:5.2.01