eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 50 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2010/5080 20190621 21.06.2019 Inngående brev Retur av avlyst utleggsforretning - dokumentnummer ***** STATENS KARTVERK EPHORTE5
2010/5080 20190621 21.06.2019 Inngående brev Retur av avlyst utleggsforretning - dokumentnummer ***** STATENS KARTVERK EPHORTE5
2010/5080 20190621 21.06.2019 Inngående brev Retur av avlyst utleggsforretning - dokumentnummer ***** STATENS KARTVERK EPHORTE5
2010/5080 20190621 21.06.2019 Inngående brev Retur av avlyst utleggsforretning - dokumentnummer ***** STATENS KARTVERK EPHORTE5
2010/5080 20190621 21.06.2019 Inngående brev Retur av avlyst utleggsforretning - dokumentnummer ***** STATENS KARTVERK EPHORTE5
2010/7740 20190621 21.06.2019 Inngående brev Forkynning av tilleggskjennelse - dokumentnummer ***** Kongsberg og Eiker tingrett, avdeling Hokksund EPHORTE5
2010/7740 20190621 21.06.2019 Utgående brev Signert mottakskvittering - tilleggskjennelse med dokumentnummer ***** Kongsberg og Eiker tingrett, avdeling Hokksund EPHORTE5
2011/422 20190621 21.06.2019 Utgående brev Oversendelse av behandlingsblad SKATTEETATEN EPHORTE5
2012/7490 20190621 21.06.2019 Inngående brev Stadfestet tvungen gjeldsordning etter gjeldsordningsloven Namsmannen i Drammen EPHORTE5
2015/7722 20190621 21.06.2019 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning, arealoverføring fra gbnr. 101/106 til 101/118 Per Harald Hobbelstad EPHORTE5
2015/7722 20190621 21.06.2019 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning, arealoverføring fra gbnr. 101/106 til 101/118 Øvre Eiker kommune EPHORTE5
2015/7722 20190621 21.06.2019 Utgående brev Melding til tinglysing, arealoverføring fra gbnr. 101/106 til 101/118 Øvre Eiker kommune Statens Kartverk Tinglysing EPHORTE5
2015/7722 20190621 21.06.2019 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning, arealoverføring fra gbnr. 101/106 til 101/118 Ingeborg Gjone Kvale EPHORTE5
2015/7722 20190621 21.06.2019 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning, arealoverføring fra gbnr. 101/106 til 101/118 Ola Gjone Kvale EPHORTE5
2016/485 20190621 21.06.2019 Utgående brev Tilbakemelding på mottatt søknad om ferdigattest, gbnr 92/61 VARP ENTREPRENØR AS EPHORTE5
2016/4177 20190621 21.06.2019 Inngående brev Revisjonsrapport og regnskapssammendrag BUSKERUD KOMMUNEREVISJON IKS EPHORTE5
2016/5540 20190621 21.06.2019 Inngående brev Forespørsel om informasjon angående saksgang, enebolig med to sokkelleiligheter og garasje, gbnr 34/33 DREKARSVIK ARKITEKTKONTOR SZCZESNIAK EPHORTE5
2016/5917 20190621 21.06.2019 Inngående brev Korrespondanse angående geotekniske undersøkelser og tinglysing, rehabilitering av vann- og avløpsanlegg, gbnr 105/3 og 105/38 Steinar Borkholm EPHORTE5
2016/10267 20190621 21.06.2019 Internt notat uten oppfølging Særutskrift Egengodkjenning - Detaljert reguleringsplan for Granbakken, Fiskum. Saksordfører: Brit-Tove Krekling EPHORTE5
2016/10267 20190621 21.06.2019 Internt notat uten oppfølging Vedtatte bestemmelser EPHORTE5
2016/10267 20190621 21.06.2019 Internt notat uten oppfølging Vedtatt plankart EPHORTE5
Ingen tilgang 20190621 21.06.2019 Utgående brev Redegjørelse for og tilbakemelding på avfallshåndtering, firemannsbolig med garasje og støyskjerm, tidligere gbnr 103/283, nytt gbnr 103/293 snr 1, 2, 3 og 4 RIPEL BYGG AS EPHORTE5
Ingen tilgang 20190621 21.06.2019 Utgående brev Redegjørelse for og tilbakemelding på avfallshåndtering, firemannsbolig med garasje og støyskjerm, gbnr 103/294 snr 1, 2, 3 og 4 RIPEL BYGG AS EPHORTE5
2017/6757 20190621 21.06.2019 Utgående brev Redegjørelse for og tilbakemelding på avfallshåndtering, firemannsbolig, garasjer og støyskjerm, gbnr 103/296 snr 1 ,2 , 3 og 4 RIPEL BYGG AS EPHORTE5
2017/6759 20190621 21.06.2019 Utgående brev Redegjørelse for og tilbakemelding på avfallshåndtering, firemannsbolig, garasjer og støyskjerm, gbnr 103/298 snr 1, 2, 3 og 4 RIPEL BYGG AS EPHORTE5
2017/7723 20190621 21.06.2019 Inngående brev Søknad om delbetaling av utleggstrekk ***** EPHORTE5
2017/9590 20190621 21.06.2019 Utgående brev Svar på søknad om å endre lånemottaker fra Hokksund Turnforening til Hokksundhallen AS HOKKSUND TURNFORENING EPHORTE5
2017/10628 20190621 21.06.2019 Utgående brev Revidert aktivitetsplan 20.06.2019 ***** EPHORTE5
2017/10783 20190621 21.06.2019 Utgående brev Svar på anmodning om opplysninger Øvre Eiker kommune, barneverntjenesten EPHORTE5
2017/11012 20190621 21.06.2019 Inngående brev Tilsagn om midlertidig lønnstilskudd - 01.07.2019 - 30.09.2019 NAV Tiltak Vest-Viken EPHORTE5
2017/11039 20190621 21.06.2019 Internt notat uten oppfølging Særutskrift - Egengodkjenning av reguleringsplan for Gamle Sønju skole, gbnr 180/13 med fler. Saksordfører: Aasmund Grasbekk EPHORTE5
2017/11039 20190621 21.06.2019 Internt notat uten oppfølging Vedtatte bestemmelser EPHORTE5
2018/1863 20190621 21.06.2019 Inngående brev Endring av grunnlag - beregning for arbeidsgiveravgift SKATTEETATEN EPHORTE5
2018/2138 20190621 21.06.2019 Utgående brev Godkjent søknad om rammetillatelse, fire firemannsboliger, 16 boenheter, gbnr 154/137, Brasmeveien 9, 11, 13 m.fl., Fiskum SIVILARKITEKT MNAL PEDER BLINDHEIM AS EPHORTE5
2018/2138 20190621 21.06.2019 Internt notat Matrikkelskjema Ida Elisabeth Veldman EPHORTE5
2018/2138 20190621 21.06.2019 Internt notat uten oppfølging Sjekkliste EPHORTE5
2018/2966 20190621 21.06.2019 Utgående brev Referat fra samarbeidsmøte 27.05.2019 ***** EPHORTE5
2018/3790 20190621 21.06.2019 Utgående brev Årsrapport 2018/2019 ***** EPHORTE5
2018/3792 20190621 21.06.2019 Utgående brev Årsrapport 2018/2019 ***** EPHORTE5
2018/3892 20190621 21.06.2019 Utgående brev Referat fra samarbeidsmøte 04.06.2019 ***** EPHORTE5
2018/3948 20190621 21.06.2019 Utgående brev Årsrapport 2018/2019 ***** EPHORTE5
2018/6664 20190621 21.06.2019 Utgående brev Oppsigelse av SFO plass ***** EPHORTE5
2018/6876 20190621 21.06.2019 Utgående brev Oppsigelse av barnehageplass ***** EPHORTE5
2018/7466 20190621 21.06.2019 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad om SFO plass ***** EPHORTE5
2018/7466 20190621 21.06.2019 Inngående brev Søknad om SFO plass ***** EPHORTE5
2018/8923 20190621 21.06.2019 Internt notat uten oppfølging Uttalelse til VA-anlegg, ferdigattest, Blekksoppbakken 5, Vestfossen Hanne Tandberg Svendsen EPHORTE5
2018/8923 20190621 21.06.2019 Inngående brev Revidert terrengprofil og gjennomføringsplan, enebolig med carport, gbnr 62/390 BLINK HUS SIGDAL AS EPHORTE5
2018/10025 20190621 21.06.2019 Utgående brev Rehabilitering av vann- og avløpsledninger på Lerbergfeltet i Øvre Eiker kommune Ingun Løkensgard EPHORTE5
2018/11031 20190621 21.06.2019 Inngående brev Søknad om endring av gitt tillatelse, riving av vognskjul og oppføring av garasje, gbnr 9/12, Flessebergveien 62, Hokksund Andreas Færstad Sæbø EPHORTE5
2018/11915 20190621 21.06.2019 Utgående brev Vurderingsskjema for atferd - skoleversjonen uke 21, 22, 23 og 24 Vestre Viken HF EPHORTE5
Versjon:5.2.01