eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 50 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2018/35 20180221 21.02.2018 Inngående brev Melding fra leverandør - Innkjøpsbistand Finnut Consult AS EPHORTE5
2018/35 20180221 21.02.2018 Inngående brev Melding fra leverandør - Innkjøpsbistand Finnut Consult AS EPHORTE5
2018/35 20180221 21.02.2018 Utgående brev Melding til leverandør - Innkjøpsbistand Odin Prosjekt AS EPHORTE5
2018/35 20180221 21.02.2018 Utgående brev Melding til leverandør - Innkjøpsbistand Finnut Consult AS EPHORTE5
2018/35 20180221 21.02.2018 Utgående brev Melding til leverandør - Innkjøpsbistand Finnut Consult AS EPHORTE5
2018/35 20180221 21.02.2018 Utgående brev Melding til leverandør - Innkjøpsbistand Odin Prosjekt AS EPHORTE5
2018/35 20180221 21.02.2018 Utgående brev Melding til leverandør - Innkjøpsbistand Finnut Consult AS EPHORTE5
2010/6326 20180221 21.02.2018 Inngående brev Underretning om trekk med høyere prioritet STATENS INNKREVINGSSENTRAL EPHORTE5
2017/1969 20180221 21.02.2018 Inngående brev Avslutning i sak om tvangsdekning i pengekrav Namsmannen i Øvre Eiker EPHORTE5
2018/803 20180221 21.02.2018 Inngående brev Retur av tinglyst utleggsforretning - dokumentnummer ***** Statens Kartverk Tinglysing EPHORTE5
2010/4213 20180221 21.02.2018 Inngående brev Retur av krav mot dødsbo - intet foretatt Drammen Tingrett EPHORTE5
Ingen tilgang 20180221 21.02.2018 Inngående brev Klage angående restgjeld og gebyrer ***** EPHORTE5
Ingen tilgang 20180221 21.02.2018 Utgående brev Svar på søknad om tilskudd til lokale for CrossFit Holmgang Øystein Marcel Kalma EPHORTE5
2017/9162 20180221 21.02.2018 Utgående brev Maurtua barnehage - rapport etter tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler med videre STIFTELSEN MAURTUA BARNEHAGE EPHORTE5
2016/8395 20180221 21.02.2018 Inngående brev Svar på tilbakemelding Tormod Andersen EPHORTE5
2010/10463 20180221 21.02.2018 Utgående brev Endring av utleggstrekk ***** EPHORTE5
2010/10463 20180221 21.02.2018 Utgående brev Endring av utleggstrekk Nav Økonomi Pensjon EPHORTE5
2010/5509 20180221 21.02.2018 Inngående brev Underretning om trekk med høyere prioritet ***** EPHORTE5
Ingen tilgang 20180221 21.02.2018 Inngående brev Avslutning i sak om tvangsdekning i pengekrav Namsmannen i Øvre Eiker EPHORTE5
2013/304 20180221 21.02.2018 Inngående brev Fullmakt for dekning av skatterestanser ***** EPHORTE5
2010/660 20180221 21.02.2018 Inngående brev Henvendelse angående trekkpålegg ***** EPHORTE5
2018/1541 20180221 21.02.2018 Inngående brev Nabovarsel, tiltak på eiendom, gbnr 96/40, Ringeriksveien 143, Hokksund PLAN- OG BYGGSIKRING AS EPHORTE5
2018/482 20180221 21.02.2018 Utgående brev Gbnr 3/6 i Nedre Eiker - Svar - søknad om konsesjon med utsatt boplikt Per Arne Nilsen EPHORTE5
2018/629 20180221 21.02.2018 Inngående brev Oppdatering og utvidelse av dispensasjonssøknad, oppretting av grunneiendommer, gbnr 146/1, Fiskum FISKUM NÆRINGSPARK AS EPHORTE5
2017/10429 20180221 21.02.2018 Inngående brev Underretning om vedtak angående dispensasjon fra kjøpesenterforskriften, tilbygg, gbnr 77/1 fnr 115 FYLKESMANNEN I BUSKERUD EPHORTE5
2017/10044 20180221 21.02.2018 Inngående brev Uttalelse til søknad om riving og restaurering av bolig - gbnr 96/1, Østre Ullernvei 2 BUSKERUD FYLKESKOMMUNE EPHORTE5
2017/10429 20180221 21.02.2018 Inngående brev Forespørsel angående søknad om rammetillatelse ARKITEKTGRUPPEN DRAMMEN AS EPHORTE5
2017/8613 20180221 21.02.2018 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra bestemmelser om romhøyde, påbygg, bruksendring fra kjeller til hybelleilighet og endring av innvendig planløsning, gbnr 96/114 SIVILARKITEKT KNUT KJOS AS EPHORTE5
2017/10892 20180221 21.02.2018 Inngående brev Klage på adressering av midlertidig utleieleilighet i garasjebygg, gbnr 158/1, Kongsbergveien 644, Fiskum Kim Johannessen Lande EPHORTE5
2017/8495 20180221 21.02.2018 Inngående brev Signert databehandleravtale HUSBANKEN EPHORTE5
2018/1555 20180221 21.02.2018 Inngående brev Høring – NOU 2017:16 På liv og død - Palliasjon til alvorlig syke og døende HELSEDIREKTORATET EPHORTE5
Ingen tilgang 20180221 21.02.2018 Inngående brev Søknad om ferdigattest, enebolig, gbnr 104/39, Nordbråtan 5, Hokksund TORE HAARE AS EPHORTE5
2017/1458 20180221 21.02.2018 Utgående brev Tilbakemelding på søknad om rammetillatelse med supplerende dokumentasjon, bruksendring fra forretning til 2 leiligheter og fasadeendring, gbnr 49/79, Støabakken 1, Vestfossen MORFO ARKITEKTER AS EPHORTE5
2018/1188 20180221 21.02.2018 Utgående brev Tilbakemelding angående kvittering for situasjonsplanpakke, enebolig med garasje, gbnr 62/411 NEMI EIENDOM AS EPHORTE5
2017/1458 20180221 21.02.2018 Internt notat Søknad om bruksendring fra butikk til boligformål oversendes for uttalelse, gbnr 49/79, Støabakken 1, Vestfossen Marit Nyhus EPHORTE5
2018/665 20180221 21.02.2018 Internt notat Søknad om dispensasjon oversendes for uttalelse, enebolig og garasje, gbnr 103/234, Søren enkemanns vei 3, Hokksund Anders Stenshorne EPHORTE5
2015/2812 20180221 21.02.2018 Inngående brev Vedtak om forlengelse av utslippstillatelse, gbnr 82/1 Tilsynet for små avløpsanlegg i Drammensregionen EPHORTE5
2017/8749 20180221 21.02.2018 Internt notat uten oppfølging Svar på forespørsel om uttalelse for vann- og avløpsanlegg for leiligheter, gbnr. 62/387, Ormåsen BK7.1, Vestfossen Jørgen Simones Berg EPHORTE5
2018/1307 20180221 21.02.2018 Internt notat uten oppfølging Protokoll fra skriftlig saksbehandling i kulturpriskomiteen - kulturpris 2017 Ann Sire Fjerdingstad EPHORTE5
2018/1545 20180221 21.02.2018 Inngående brev Høring - Forslag til ny forskrift til voksenopplæringsloven kap. 4 UTDANNINGSDIREKTORATET EPHORTE5
Ingen tilgang 20180221 21.02.2018 Utgående brev Begjæring om tvangssalg Kongsberg og Eiker tingrett EPHORTE5
Ingen tilgang 20180221 21.02.2018 Inngående brev Søknad om utenrettslig gjeldsordning SKATT SØR EPHORTE5
2017/9015 20180221 21.02.2018 Utgående brev Endelig rapport etter kartleggingstilsyn 2017 - Saron barnehage PINSEMENIGHETEN SARON, HOKKSUND EPHORTE5
2017/9015 20180221 21.02.2018 Inngående brev Kartleggingstilsyn PINSEMENIGHETEN SARON, HOKKSUND EPHORTE5
2017/7357 20180221 21.02.2018 Utgående brev Møtereferat 22.11.2017 ***** EPHORTE5
2018/1328 20180221 21.02.2018 Utgående brev Foreløpig svar på ett-trinns søknad, renseanlegg, gbnr 134/15, Fiskeløs 151, Fiskum BUSKERUD VA AS EPHORTE5
2017/11100 20180221 21.02.2018 Inngående brev Supplerende dokumentasjon, bruksendring fra kjellerenhet til boligenhet, gbnr 30/99 Marianne Aspeholen EPHORTE5
2018/1535 20180221 21.02.2018 Inngående brev Søknad om ferdigattest, garasje, gbnr 73/265, Engveien 15, Hokksund Tore Eriksen EPHORTE5
2018/1540 20180221 21.02.2018 Inngående brev Ett-trinns søknad, utbedring av tursti samt oppføring av ny bro for gangtrafikk, gbnr 105/10, Sandøra, Hokksund SIV. ING. STENER SØRENSEN AS EPHORTE5
2018/600 20180221 21.02.2018 Inngående brev Supplerende dokumentasjon, enebolig og garasje, gbnr 62/399 Magnus Tandberg EPHORTE5
Versjon:5.2.01