eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 50 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
Ingen tilgang 20201027 27.10.2020 Inngående brev Melding fra leverandør - Samspillsentreprise VA Loesmoen Steg Entreprenør AS EPHORTE5
Ingen tilgang 20201027 27.10.2020 Utgående brev Melding til leverandør - Samspillsentreprise VA Loesmoen Kjeldaas AS m.fl. EPHORTE5
Ingen tilgang 20201027 27.10.2020 Utgående brev Melding til leverandør - Samspillsentreprise VA Loesmoen Isachsen Anlegg AS m.fl. EPHORTE5
Ingen tilgang 20201027 27.10.2020 Utgående brev Melding til leverandør - Samspillsentreprise VA Loesmoen Steg Entreprenør AS EPHORTE5
Ingen tilgang 20201027 27.10.2020 Utgående brev Melding til leverandør - Samspillsentreprise VA Loesmoen Kaare Mortensen Buskerud AS m.fl. EPHORTE5
Ingen tilgang 20201027 27.10.2020 Utgående brev Melding til leverandør - Samspillsentreprise VA Loesmoen Stordalen Entreprenør AS m.fl. EPHORTE5
2020/6167 20201027 27.10.2020 Inngående brev Søknad om ferdigattest, tilbygg, gbnr. 102/57, Sundgata 16, Hokksund GRØTERUDS BYGGSERVICE AS EPHORTE5
2020/6402 20201027 27.10.2020 Internt notat uten oppfølging Måledokumentasjon EPHORTE5
2020/6402 20201027 27.10.2020 Internt notat uten oppfølging Protokoll EPHORTE5
2020/6533 20201027 27.10.2020 Inngående brev Svar til tilbakemelding på ett-trinns søknad, tilbygg av fyrrom til eksisterende driftsbygning, gbnr. 72/2 KJENNER EIENDOM AS EPHORTE5
2020/5297 20201027 27.10.2020 Inngående brev Sakkyndig vurdering vedrørende spesialundervisning skoleåret 2020/2021 Øvre Eiker kommune pedagogisk- psykologisk tjeneste EPHORTE5
2020/5577 20201027 27.10.2020 Utgående brev Tilbakemelding på anmodning om forhåndskonferanse, brygge for småbåter, gbnr 39/517, Fiskumlia 14 A-E, Vestfossen FISKUMLIA BÅTFORENING EPHORTE5
2020/5792 20201027 27.10.2020 Utgående brev Tilbakemelding på søknad uten ansvarsrett og søknad om dispensasjon, oppretting av grunneiendom, gbnr 155/1, Kongsbergveien 686, Fiskum Torstein Darbo EPHORTE5
2020/6084 20201027 27.10.2020 Utgående brev Innkalling til 3. gangsintervju - ID 1459 - Biblioteksjef Monica Nyhus EPHORTE5
2020/6084 20201027 27.10.2020 Utgående brev Innkalling til 3. gangsintervju - ID 1459 - Biblioteksjef Hilde Merete Gjessing EPHORTE5
2020/6084 20201027 27.10.2020 Utgående brev Innkalling til 3. gangsintervju - ID 1459 - Biblioteksjef Mari Hopland EPHORTE5
2020/1035 20201027 27.10.2020 Internt notat uten oppfølging Protokoll AMU 26.10.2020 EPHORTE5
2020/1035 20201027 27.10.2020 Internt notat uten oppfølging Protokoll AMU 07.10.2020 EPHORTE5
2020/1035 20201027 27.10.2020 Internt notat uten oppfølging Innkalling til AMU 26.10.2020 EPHORTE5
2020/1594 20201027 27.10.2020 Inngående brev Anmodning om møte / forhåndskonferanse, tilbygg, gbnr 192/47, Myreveien 2, Skotselv JW TAKST OG EIENDOM AVD. BUSKERUD AS EPHORTE5
2020/1673 20201027 27.10.2020 Internt notat uten oppfølging Sjekkliste EPHORTE5
2020/1769 20201027 27.10.2020 Inngående brev Revurdert saksliste til samarbeidsrådet/representantskapet i Osloregionen Osloregionen EPHORTE5
2020/2118 20201027 27.10.2020 Inngående brev Ber om svar på spørsmål - aktivitet for eldre PENSJONISTFORBUNDET EPHORTE5
2020/2218 20201027 27.10.2020 Inngående brev Signert arbeidsavtale 19.03.2020 - 31.08.2020 Yonas Aregay Demoz EPHORTE5
2020/2501 20201027 27.10.2020 Utgående brev Søknad om ny type plass Godkjent Avsender ***** EPHORTE5
2020/3156 20201027 27.10.2020 Inngående brev Plantegning av eksisterende terrasse, veranda, gbnr 39/460 Joakim Olsen Holth EPHORTE5
2020/3156 20201027 27.10.2020 Inngående brev Svar til tilbakemelding på søknad uten ansvarsrett, veranda, gbnr 39/460 Joakim Olsen Holth EPHORTE5
2020/3971 20201027 27.10.2020 Inngående brev Rapport etter utredning av lese- og skriveferdigheter Øvre Eiker kommune pedagogisk- psykologisk tjeneste EPHORTE5
2020/4285 20201027 27.10.2020 Inngående brev Uttalelse til søknad om dispensasjon, ombygging av fritidsbolig, fasade- og terrengendringer, gbnr 114/28 EIKEREN VANNVERK IKS EPHORTE5
Ingen tilgang 20201027 27.10.2020 Inngående brev Oversending av sluttrapport med avfallsplan, boligblokk 1 og carporter, gbnr. 17/345, 17/355 og 18/213 TRYSILHUS OMNIBO AS EPHORTE5
Ingen tilgang 20201027 27.10.2020 Utgående brev Tilbakemelding på søknad om ferdigattest, riving, boligblokk 1 og støyskjerm, gbnr 17/345, 17/355 og 18/213, Loesmoen Hageby, Sementveien, Hokksund TRYSILHUS OMNIBO AS EPHORTE5
2016/4589 20201027 27.10.2020 Utgående brev Oversendelse av signert utbyggingsavtale for Fiskumparken FISKUMPARKEN AS EPHORTE5
2016/5378 20201027 27.10.2020 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning gbnr. 103/287, 103/288, 103/289, 103/290 Øivind Granlund m.flere EPHORTE5
2016/10753 20201027 27.10.2020 Inngående brev Søknad om ferdigattest, tilbygg, gbnr 39/101, Cappelens gate 15, Vestfossen Kirill Zhigalov EPHORTE5
2018/5076 20201027 27.10.2020 Inngående brev Søknad om dispensasjon og oversending av nytt nabovarsel, konsentrert småhusbebyggelse med 29 boenheter, Hellefosstunet, gbnr 79/139, Hellefossveien, Hokksund HALVORSEN & REINE AS EPHORTE5
2018/7683 20201027 27.10.2020 Utgående brev Søknad om ny type plass Godkjent Avsender ***** EPHORTE5
2018/8497 20201027 27.10.2020 Utgående brev Korrespondanse vedrørende tidligere tillatelse - Klage på utførte arbeider, Lerberg, Hokksund ØVRE EIKER KOMMUNE EPHORTE5
2019/444 20201027 27.10.2020 Utgående brev Søknad om ny type plass Godkjent Avsender ***** EPHORTE5
2019/2676 20201027 27.10.2020 Internt notat uten oppfølging Sjekkliste - endringssøknad EPHORTE5
2019/8105 20201027 27.10.2020 Internt notat Matrikkelskjema Ida Elisabeth Veldman EPHORTE5
2019/8105 20201027 27.10.2020 Utgående brev Godkjent søknad om rammetillatelse, endring av eksisterende bygg, gbnr 77/88, Stasjonsgata 29, Hokksund OVERVIK UTVIKLING AS EPHORTE5
2019/9976 20201027 27.10.2020 Inngående brev Søknad om spillemidler - Rulleskiløype - Eiker Skiklubb EIKER SKIKLUBB EPHORTE5
2019/9980 20201027 27.10.2020 Inngående brev Søknad om spillemidler - skiløype - Eiker skiklubb EIKER SKIKLUBB EPHORTE5
2019/9991 20201027 27.10.2020 Inngående brev Søknad om spillemidler - Stadion, Skotselv langrennsanlegg - Eiker Skiklubb EIKER SKIKLUBB EPHORTE5
2019/9992 20201027 27.10.2020 Inngående brev Søknad om spillemidler - Skotselv idrettshus - Eiker Skiklubb EIKER SKIKLUBB EPHORTE5
2019/9982 20201027 27.10.2020 Inngående brev Søknad om spillemidler - Hoppbakke K15 - Eiker Skiklubb EIKER SKIKLUBB EPHORTE5
2019/9987 20201027 27.10.2020 Inngående brev Søknad om spillemidler - Hoppbakke K45 - Eiker Skiklubb EIKER SKIKLUBB EPHORTE5
2019/10477 20201027 27.10.2020 Inngående brev Søknad om ferdigattest, bruksendring, gbnr 48/85, Hagaveien 2, Vestfossen David Reuvekamp EPHORTE5
2019/10477 20201027 27.10.2020 Utgående brev Oversending av skjema for søknad om ferdigattest, bruksendring fra kjeller til hybelleilighet, gbnr 48/85 David Reuvekamp EPHORTE5
2019/11036 20201027 27.10.2020 Inngående brev Søknad om ferdigattest, rehabilitering av skorstein, gbnr 39/316, Briskeveien 22, Vestfossen DRAMMEN VARMETEKNIKK AS EPHORTE5
Versjon:5.2.01