eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 50 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
Ingen tilgang 20191203 03.12.2019 Internt notat uten oppfølging Personalmelding - endring EPHORTE5
2012/5533 20191203 03.12.2019 Internt notat uten oppfølging Personalmelding - endring EPHORTE5
2013/860 20191203 03.12.2019 Inngående brev Begjæring om tvangssalg sendt saksøkte for forkynning Kongsberg og Eiker tingrett EPHORTE5
Ingen tilgang 20191203 03.12.2019 Internt notat uten oppfølging Personalmelding - endring EPHORTE5
Ingen tilgang 20191203 03.12.2019 Internt notat uten oppfølging Personalmelding - endring EPHORTE5
2013/11708 20191203 03.12.2019 Internt notat uten oppfølging Personalmelding - endring EPHORTE5
Ingen tilgang 20191203 03.12.2019 Internt notat uten oppfølging Personalmelding - ansettelse EPHORTE5
2014/6443 20191203 03.12.2019 Internt notat uten oppfølging Personalmelding - endring EPHORTE5
Ingen tilgang 20191203 03.12.2019 Internt notat uten oppfølging Personalmelding - endring EPHORTE5
2014/11032 20191203 03.12.2019 Internt notat uten oppfølging Personalmelding - ansettelse EPHORTE5
Ingen tilgang 20191203 03.12.2019 Internt notat uten oppfølging Personalmelding - endring EPHORTE5
Ingen tilgang 20191203 03.12.2019 Internt notat uten oppfølging Personalmelding - endring EPHORTE5
2016/76 20191203 03.12.2019 Utgående brev Utbetaling av spillemidler - anleggsnummer 51124 - idrettshus - Røren idrettspark - IF Eiker Kvikk IF EIKER KVIKK EPHORTE5
2016/1369 20191203 03.12.2019 Internt notat uten oppfølging Utviklingssamtale - høst 2019 - 5C EPHORTE5
2016/1370 20191203 03.12.2019 Internt notat uten oppfølging Utviklingssamtale - høst 2019 - 5C EPHORTE5
2016/1371 20191203 03.12.2019 Internt notat uten oppfølging Utviklingssamtale - høst 2019 - 5C EPHORTE5
2016/1372 20191203 03.12.2019 Internt notat uten oppfølging Utviklingssamtale - høst 2019 - 5C EPHORTE5
2016/1373 20191203 03.12.2019 Internt notat uten oppfølging Utviklingssamtale - høst 2019 - 5C EPHORTE5
2016/1374 20191203 03.12.2019 Internt notat uten oppfølging Utviklingssamtale - høst 2019 - 5C EPHORTE5
2016/1375 20191203 03.12.2019 Internt notat uten oppfølging Utviklingssamtale - høst 2019 - 5C EPHORTE5
2016/1376 20191203 03.12.2019 Internt notat uten oppfølging Utviklingssamtale - høst 2019 - 5C EPHORTE5
2016/1377 20191203 03.12.2019 Internt notat uten oppfølging Utviklingssamtale - høst 2019 - 5C EPHORTE5
2016/1378 20191203 03.12.2019 Internt notat uten oppfølging Utviklingssamtale - høst 2019 - 5C EPHORTE5
2016/1379 20191203 03.12.2019 Internt notat uten oppfølging Utviklingssamtale - høst 2019 - 5C EPHORTE5
2016/1380 20191203 03.12.2019 Internt notat uten oppfølging Utviklingssamtale - høst 2019 - 5C EPHORTE5
2016/1382 20191203 03.12.2019 Internt notat uten oppfølging Utviklingssamtale - høst 2019 - 5C EPHORTE5
2016/1384 20191203 03.12.2019 Internt notat uten oppfølging Utviklingssamtale - høst 2019 - 5C EPHORTE5
2016/1796 20191203 03.12.2019 Internt notat uten oppfølging Utviklingssamtale - høst 2019 - 5C EPHORTE5
2016/1797 20191203 03.12.2019 Internt notat uten oppfølging Utviklingssamtale - høst 2019 - 5C EPHORTE5
Ingen tilgang 20191203 03.12.2019 Internt notat uten oppfølging Personalmelding - endring EPHORTE5
2016/5096 20191203 03.12.2019 Internt notat uten oppfølging Personalmelding - endring EPHORTE5
Ingen tilgang 20191203 03.12.2019 Internt notat uten oppfølging Personalmelding - endring EPHORTE5
2017/3618 20191203 03.12.2019 Inngående brev Søknad om spillemidler - 9er kunstgressbane på Ormåsen ØVRE EIKER KOMMUNE EPHORTE5
2017/4625 20191203 03.12.2019 Utgående brev Søknad om støtte Regionalforvaltning EPHORTE5
2017/6798 20191203 03.12.2019 Inngående brev Midlertidig innberetning i konkurssak SVENSSON NØKLEBY ADVOKATFIRMA ANS EPHORTE5
2017/9538 20191203 03.12.2019 Internt notat uten oppfølging Personalmelding - ansettelse EPHORTE5
2017/10319 20191203 03.12.2019 Inngående brev Ettersending av erklæring om ansvarsrett - Lie Bygg & Eiendom AS, enebolig, gbnr 73/85 NORSK BYGGSERVICE AS EPHORTE5
2018/629 20191203 03.12.2019 Internt notat uten oppfølging Protokoll EPHORTE5
2018/629 20191203 03.12.2019 Internt notat uten oppfølging Måledokumentasjon EPHORTE5
2018/1473 20191203 03.12.2019 Internt notat uten oppfølging Utviklingssamtale - høst 2019 - 5C EPHORTE5
2018/1833 20191203 03.12.2019 Utgående brev Ny oversendelse av skjøte til tinglysing, hjemmelsovergang fra Øvre Eiker Energi til Øvre Eiker kommune for matrikkelenhetene gbnr. 18/19, 39/499, 39/504, 78/12, 78/29, 78/30, 78/85, 80/10, 95/5, 96/14 og 187/15 STATENS KARTVERK EPHORTE5
2018/3130 20191203 03.12.2019 Utgående brev Bekreftelse fra arbeidsgiver i forbindelse med søknad om Fagforbundets utdanningsstipend Fagforbundet i Norge EPHORTE5
2018/10240 20191203 03.12.2019 Inngående brev Status om oppdatering i sak og søknad om utsatt frist for retting av terreng, mulig søknadspliktig tiltak, terrengarrondering, Harakollen barnehage, gbnr 103/237, Lauvjernveien 62, Hokksund PX SOLUTIONS AS EPHORTE5
2018/10633 20191203 03.12.2019 Inngående brev Søknad om spillemidler - Nærmiljøanlegg 1, turnskulptur - Vestfossen skole ØVRE EIKER KOMMUNE EPHORTE5
2018/11696 20191203 03.12.2019 Inngående brev Søknad om spillemidler - Nærmiljøanlegg 2, treningsløype - Vestfossen skole ØVRE EIKER KOMMUNE EPHORTE5
2018/11790 20191203 03.12.2019 Internt notat uten oppfølging Kart med pumpestasjoner for landbruksvann langs E134 fra Hokksund mot Mjøndalen i Øvre Eiker EPHORTE5
2019/1440 20191203 03.12.2019 Utgående brev Referat fra samarbeidsmøte 29.11.2019 ***** EPHORTE5
2019/2243 20191203 03.12.2019 Inngående brev Søknad om utvidet permisjon 01.01.2020 - 01.04.2023 FAGFORBUNDET BUSKERUD EPHORTE5
2019/3047 20191203 03.12.2019 Inngående brev Søknad om spillemidler - nærmiljøanlegg 3, Tarzanløype - Vestfossen skole ØVRE EIKER KOMMUNE EPHORTE5
2019/3055 20191203 03.12.2019 Inngående brev Søknad om spillemidler - Nærmiljøanlegg 4, styrkepark - Vestfossen skole - anleggsnummer 75151 ØVRE EIKER KOMMUNE, Kultur og livskraft EPHORTE5
Versjon:5.2.01