eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 50 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2018/11860 20181015 15.10.2018 Inngående brev Vedtak om samtykke og gebyr, ombygging, gbnr 48/173, Grevlingstien 1, Vestfossen ARBEIDSTILSYNET EPHORTE5
2018/11858 20181015 15.10.2018 Inngående brev Vedtak om pålegg - ansvarsplassering og opplæring MATTILSYNET EPHORTE5
2017/2068 20181015 15.10.2018 Utgående brev Matrikkelbrev sendt rekvirent Ingrid Marie Østerud EPHORTE5
2018/10109 20181015 15.10.2018 Utgående brev Matrikkelbrev sendt rekvirenter gbnr. 157/16 Vigdis Haugnes Røed EPHORTE5
2018/10109 20181015 15.10.2018 Utgående brev Matrikkelbrev sendt rekvirent Anne Marie Bye Haugen EPHORTE5
2018/11532 20181015 15.10.2018 Utgående brev Utsendelse av matrikkelbrev i forbindelse med krav om sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter, gbnr 62/394 og 62/395, Blekksoppbakken 2, 4 og 6, Vestfossen MESTERHUS BUSKERUD AS EPHORTE5
2018/11807 20181015 15.10.2018 Utgående brev Registrering av konsesjonsfrihet i matrikkelen ved erverv av fast eiendom, gbnr. 154/151, Brasmeveien 10 og Krøklestien 2, Fiskum DIALOG EIENDOMSMEGLING AS EPHORTE5
2018/2283 20181015 15.10.2018 Inngående brev Innkalling til inntakssamtale 24.10.2018 Øvre Eiker kommune pedagogisk- psykologisk tjeneste EPHORTE5
2018/4517 20181015 15.10.2018 Inngående brev Startlån melding fra søker (Ref=147983) ***** EPHORTE5
2018/11244 20181015 15.10.2018 Inngående brev Startlån melding fra søker (Ref=175108) ***** EPHORTE5
2018/11244 20181015 15.10.2018 Inngående brev Startlån - melding fra søker (Ref=175108) - anmodning om møte ***** EPHORTE5
2018/11833 20181015 15.10.2018 Inngående brev Revidert søknad om startlån og tilskudd til etablering (Ref=176325) ***** EPHORTE5
2018/11833 20181015 15.10.2018 Inngående brev Søknad om startlån og tilskudd til etablering (Ref=176325) ***** EPHORTE5
2018/11712 20181015 15.10.2018 Utgående brev Avslag på søknad om startlån og tilskudd (Ref=175691) ***** EPHORTE5
2018/11713 20181015 15.10.2018 Utgående brev Avslag på søknad om startlån og tilskudd (Ref=175693) ***** EPHORTE5
2018/11244 20181015 15.10.2018 Inngående brev Startlån - melding fra søker (Ref=175108) - spørsmål om status ***** EPHORTE5
2018/10188 20181015 15.10.2018 Utgående brev Avslag på søknad om startlån og tilskudd (Ref=163168) ***** EPHORTE5
2018/10606 20181015 15.10.2018 Utgående brev Avslag på søknad om startlån og tilskudd (Ref=173570) ***** EPHORTE5
2018/10188 20181015 15.10.2018 Inngående brev Startlån ettersendt vedlegg (Ref=163168) ***** EPHORTE5
2018/4517 20181015 15.10.2018 Inngående brev Startlån melding fra saksbehandler (Ref=147983) ***** EPHORTE5
2018/4517 20181015 15.10.2018 Inngående brev Startlån melding fra søker (Ref=147983) ***** EPHORTE5
2018/4517 20181015 15.10.2018 Internt notat uten oppfølging Startlånsak avsluttet da søknaden er trukket (Ref=147983) EPHORTE5
2018/11244 20181015 15.10.2018 Utgående brev Avslag på søknad om startlån og tilskudd til etablering (Ref=175108) ***** EPHORTE5
2018/11833 20181015 15.10.2018 Utgående brev Avslag på søknad om startlån og tilskudd (Ref=176325) ***** EPHORTE5
2016/10883 20181015 15.10.2018 Utgående brev Oversendelse, søknad om tilskudd til Vestbyseterveiens forlengelse FYLKESMANNEN I BUSKERUD EPHORTE5
2018/2409 20181015 15.10.2018 Utgående brev Svar på avslutning av skogfondkonto Åshild Woldstad EPHORTE5
2016/10883 20181015 15.10.2018 Inngående brev Søknad om tilskudd til forlengelse av Vestbyseterveien Martin Schinnes EPHORTE5
2018/2409 20181015 15.10.2018 Inngående brev Søknad om avslutning av skogfondkonto Åshild Woldstad EPHORTE5
2018/10850 20181015 15.10.2018 Inngående brev Signert arbeidsavtale Sarika Saggar EPHORTE5
2018/11674 20181015 15.10.2018 Utgående brev Innvilget søknad om parkeringstillatelse for institusjon med forflytningshemmede ØVRE EIKER KOMMUNE, Eiker aktivitetssenter EPHORTE5
2018/11668 20181015 15.10.2018 Utgående brev Avslag på søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede ***** EPHORTE5
2018/10476 20181015 15.10.2018 Inngående brev Legeerklæring ***** EPHORTE5
2018/8 20181015 15.10.2018 Inngående brev Analyserapport drikkevann - ekstraprøver - 08.10.2018 - 12.10.2018 EUROFINS ENVIRONMENT TESTING NORWAY AS EPHORTE5
2018/8 20181015 15.10.2018 Inngående brev Analyserapport råvann og drikkevann - 08.10.2018 - 12.10.2018 EUROFINS ENVIRONMENT TESTING NORWAY AS EPHORTE5
2018/10480 20181015 15.10.2018 Inngående brev Søknad - ID 1243 - Avdelingsingeniør vann og avløp Jan Olav Asbjørnhus EPHORTE5
2018/11849 20181015 15.10.2018 Inngående brev Melding om skolebytte ved flytting Eirik Dahl Martinsen m.fl. EPHORTE5
2018/11849 20181015 15.10.2018 Inngående brev Søknad om bytte av skole Eirik Dahl Martinsen m.fl. EPHORTE5
2018/11850 20181015 15.10.2018 Inngående brev Melding om skolebytte ved flytting Eirik Dahl Martinsen m.fl. EPHORTE5
2018/3598 20181015 15.10.2018 Inngående brev Signert avtale om arbeidspraksis IDEA KOMPETANSE AS EPHORTE5
2018/11849 20181015 15.10.2018 Inngående brev Informasjon vedrørende bytte av skole ved flytting Renate Solbakk Martinsen EPHORTE5
2018/9560 20181015 15.10.2018 Inngående brev Svar på søknad om tilskudd til lekeressurs for 2018/2019 - Solbakken barnehage FYLKESMANNEN I BUSKERUD EPHORTE5
2018/9560 20181015 15.10.2018 Inngående brev Svar på søknad om tilskudd til lekeressurs for 2018/2019 - Ormåsen barnehage FYLKESMANNEN I BUSKERUD EPHORTE5
2018/11074 20181015 15.10.2018 Inngående brev Referat fra møte 08.10.2018 Øvre Eiker kommune pedagogisk- psykologisk tjeneste EPHORTE5
2018/1333 20181015 15.10.2018 Inngående brev Innkalling til inntakssamtale 22.10.2018 Øvre Eiker kommune pedagogisk- psykologisk tjeneste EPHORTE5
2017/2599 20181015 15.10.2018 Internt notat uten oppfølging Konferanse 3.trinn - høst 2018 EPHORTE5
2017/2596 20181015 15.10.2018 Internt notat uten oppfølging Konferanse 3.trinn - høst 2018 EPHORTE5
2017/2595 20181015 15.10.2018 Internt notat uten oppfølging Konferanse 3.trinn - høst 2018 EPHORTE5
2017/2594 20181015 15.10.2018 Internt notat uten oppfølging Konferanse 3.trinn - høst 2018 EPHORTE5
2017/2593 20181015 15.10.2018 Internt notat uten oppfølging Konferanse 3.trinn - høst 2018 EPHORTE5
2017/2592 20181015 15.10.2018 Internt notat uten oppfølging Konferanse 3.trinn - høst 2018 EPHORTE5
Versjon:5.2.01