eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 50 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2019/11851 20210416 16.04.2021 Inngående brev Melding fra leverandør - INKASSOTJENESTER 2021 Axactor Norway AS EPHORTE5
2019/11851 20210416 16.04.2021 Utgående brev Melding til leverandør - INKASSOTJENESTER 2021 Axactor Norway AS EPHORTE5
2020/894 20210416 16.04.2021 Inngående brev Påminnelse om frist for innsending av refusjonskrav 13.05.2021 NAV tiltak Vest-Viken EPHORTE5
2018/12597 20210416 16.04.2021 Utgående brev Refusjonskrav - 01.10.2020 - 31.12.2020 NAV tiltak Vest-Viken EPHORTE5
2019/1901 20210416 16.04.2021 Utgående brev Referat fra samtale 28.10.2020 Tore Nylehn EPHORTE5
2019/2542 20210416 16.04.2021 Internt notat uten oppfølging Konferanse 5. trinn - høst 2020 EPHORTE5
2019/3256 20210416 16.04.2021 Inngående brev Godkjent oppmelding til praktisk prøve VIKEN FYLKESKOMMUNE EPHORTE5
2019/8014 20210416 16.04.2021 Inngående brev Eiker pg - Frognesveien ulovlighet, tillatelse vil ikke gis, gbnr. 77/1, Hokksund OPPLYSNINGSVESENETS FOND EPHORTE5
2019/8014 20210416 16.04.2021 Utgående brev Forhåndsvarsel om pålegg om retting og vedtak om tvangsmulkt, ulovlig terrenginngrep, gbnr. 77/1115, Frognesveien 75, Hokksund Sander Henriksen EPHORTE5
2013/3119 20210416 16.04.2021 Internt notat uten oppfølging Konferanse 9. trinn - vår 2021 EPHORTE5
2015/7630 20210416 16.04.2021 Internt notat uten oppfølging Konferanse 6. trinn - vår 2021 EPHORTE5
2015/9663 20210416 16.04.2021 Inngående brev Hoensmarka pukkverk Karl Halvor Langerud EPHORTE5
2015/9663 20210416 16.04.2021 Utgående brev Hoensmarka masseuttak Karl Halvor Langerud EPHORTE5
2016/3330 20210416 16.04.2021 Internt notat uten oppfølging Delegerte vedtak til Planutvalgets møte den 27.04.2021 Knut Kvale EPHORTE5
2016/9275 20210416 16.04.2021 Internt notat uten oppfølging Konferanse 5. trinn - høst 2020 EPHORTE5
2016/9284 20210416 16.04.2021 Internt notat uten oppfølging Konferanse 5. trinn - høst 2020 EPHORTE5
2016/9285 20210416 16.04.2021 Internt notat uten oppfølging Konferanse 5. trinn - høst 2020 EPHORTE5
2016/9287 20210416 16.04.2021 Internt notat uten oppfølging Konferanse 5. trinn - høst 2020 EPHORTE5
2016/9288 20210416 16.04.2021 Internt notat uten oppfølging Konferanse 5. trinn - høst 2020 EPHORTE5
2016/9289 20210416 16.04.2021 Internt notat uten oppfølging Konferanse 5. trinn - høst 2020 EPHORTE5
2016/9291 20210416 16.04.2021 Internt notat uten oppfølging Konferanse 5. trinn - høst 2020 EPHORTE5
2018/3445 20210416 16.04.2021 Utgående brev Matrikkelbrev sendt til eiere gbnr. 59/100 Cathrine Aasen EPHORTE5
2018/9003 20210416 16.04.2021 Utgående brev Rapportering på tilskudd for 2020 STATSFORVALTEREN I OSLO OG VIKEN EPHORTE5
2020/3722 20210416 16.04.2021 Internt notat uten oppfølging Konferanse 5. trinn - høst 2020 EPHORTE5
2020/4258 20210416 16.04.2021 Utgående brev Godkjent søknad om midlertidig brukstillatelse, enebolig med leilighet, gbnr 59/69, Slørsoppveien 6, Vestfossen Arne Olsøy Grasbekk EPHORTE5
2020/4258 20210416 16.04.2021 Inngående brev Korrigert søknadsskjema til søknad om ferdigattest, enebolig med leilighet, gbnr 59/69 Arne Olsøy Grasbekk EPHORTE5
2020/5358 20210416 16.04.2021 Inngående brev Godkjent oppmelding til praktisk prøve VIKEN FYLKESKOMMUNE EPHORTE5
Ingen tilgang 20210416 16.04.2021 Inngående brev Avtale - LISENSFORVALTNING AV ADOBE-LISENSER MED LISENSREVISJONER Atea AS (Hovedenhet) EPHORTE5
Ingen tilgang 20210416 16.04.2021 Inngående brev Avtale - LISENSFORVALTNING AV ADOBE-LISENSER MED LISENSREVISJONER Crayon AS EPHORTE5
Ingen tilgang 20210416 16.04.2021 Inngående brev Avtale - LISENSFORVALTNING AV CITRIX-LISENSER MED LISENSREVISJONER Crayon AS EPHORTE5
Ingen tilgang 20210416 16.04.2021 Inngående brev Avtale - LISENSFORVALTNING AV CITRIX-LISENSER MED LISENSREVISJONER Atea AS (Hovedenhet) EPHORTE5
Ingen tilgang 20210416 16.04.2021 Inngående brev Avtale - LISENSFORVALTNING AV VM WARE -LISENSER MED LISENSREVISJONER Crayon AS EPHORTE5
Ingen tilgang 20210416 16.04.2021 Inngående brev Avtale - LISENSFORVALTNING AV VM WARE -LISENSER MED LISENSREVISJONER Atea AS (Hovedenhet) EPHORTE5
Ingen tilgang 20210416 16.04.2021 Inngående brev Avtale - LISENSFORVALTNING AV VM WARE -LISENSER MED LISENSREVISJONER Crayon AS EPHORTE5
Ingen tilgang 20210416 16.04.2021 Inngående brev Avtale - LISENSFORVALTNING AV VM WARE -LISENSER MED LISENSREVISJONER Atea AS (Hovedenhet) EPHORTE5
Ingen tilgang 20210416 16.04.2021 Inngående brev Avtale - LISENSFORVALTNING AV MICROSOFT-LISENSER MED LISENSREVISJONER Crayon AS EPHORTE5
Ingen tilgang 20210416 16.04.2021 Inngående brev Avtale - LISENSFORVALTNING AV MICROSOFT-LISENSER MED LISENSREVISJONER Atea AS (Hovedenhet) EPHORTE5
2020/7868 20210416 16.04.2021 Utgående brev Sak oversendes for uttalelse - Garasje, gbnr 132/30, Bomplassveien 98, Kongsberg STATSFORVALTEREN I OSLO OG VIKEN m.fl. EPHORTE5
2020/7937 20210416 16.04.2021 Utgående brev Innkalling til kontaktmøte 29.04.2021 ***** EPHORTE5
2020/8483 20210416 16.04.2021 Inngående brev Erklæring om ansvarsrett - Holthe Anlegg AS, opparbeidelse av to lekeplasser og 6 tomter, gbnr 100/202, 100/217, 100/218, 100/204, 100/205, 100/212, 100/213 PARTUM EIENDOM AS EPHORTE5
2020/8655 20210416 16.04.2021 Utgående brev Oppsummeringer fra seminar "Vekst uten voksesmerter" 23.02.2021 RVS AS m.fl. EPHORTE5
2020/9378 20210416 16.04.2021 Utgående brev Smittevernkontroll - butikker i tilknytning til ungdomsskoler i Øvre Eiker MATBUA AS m.fl. EPHORTE5
2020/9879 20210416 16.04.2021 Inngående brev Søknad om ferdigattest, riving av driftsbygning, gbnr 84/2, Skotselvveien 269, Hokksund Hans Dramdal m.fl. EPHORTE5
2020/10305 20210416 16.04.2021 Inngående brev Underretning om gjennomført tilbakeføring av ulovlig tiltak, frittstående platting, gbnr 77/864, Framnesveien 6, Hokksund Viktor Milkovski EPHORTE5
2020/10372 20210416 16.04.2021 Utgående brev Vedtak om spesialundervisning skoleåret 2020/2021 Øvre Eiker kommune Pedagogisk- psykologisk tjeneste EPHORTE5
2020/10424 20210416 16.04.2021 Inngående brev Nye opplysninger om smart-hytte og vakuumtoalett, gbnr. 71/7 fnr. 1, Hoensvannsveien 728, Hokksund FLAGET AS EPHORTE5
2020/10615 20210416 16.04.2021 Utgående brev Fare for nedsatt karakter i orden og/eller oppførsel ***** EPHORTE5
2020/10662 20210416 16.04.2021 Utgående brev Tilsettingsbrev - ID 1497 - Sykepleiere og/eller spesialsykepleiere – Tjenester til hjemmeboende Linda Grønland Olsen EPHORTE5
2020/10662 20210416 16.04.2021 Utgående brev Arbeidsavtale - ID 1497 - Sykepleiere og/eller spesialsykepleiere – Tjenester til hjemmeboende Rosmary Hogganvik EPHORTE5
2020/10662 20210416 16.04.2021 Utgående brev Tilsettingsbrev - ID 1497 - Sykepleiere og/eller spesialsykepleiere – Tjenester til hjemmeboende Cathrine Wold EPHORTE5
Versjon:5.2.01