eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 50 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
Ingen tilgang 20200224 24.02.2020 Inngående brev Søknad om forskjøvet forfall - forskuddskatt ***** EPHORTE5
2010/2995 20200224 24.02.2020 Inngående brev Retur av avlyst utleggsforretning - dokumentnummer ***** STATENS KARTVERK EPHORTE5
2012/1855 20200224 24.02.2020 Inngående brev Forslag til frivillig endring av gjeldsordning etter gjeldsordningsloven Namsmannen i Drammen EPHORTE5
2012/3312 20200224 24.02.2020 Utgående brev Varsel før tvangsdekning ***** EPHORTE5
2013/4143 20200224 24.02.2020 Inngående brev Tinglyst utleggsforretning - dokumentnummer ***** STATENS KARTVERK EPHORTE5
2013/10940 20200224 24.02.2020 Inngående brev Tinglyst utleggsforretning - dokumentnummer ***** STATENS KARTVERK EPHORTE5
Ingen tilgang 20200224 24.02.2020 Internt notat uten oppfølging Praksisdel til bemyndigelse EPHORTE5
Ingen tilgang 20200224 24.02.2020 Internt notat uten oppfølging Praksisdel til bemyndigelse EPHORTE5
Ingen tilgang 20200224 24.02.2020 Inngående brev Signert fornyelse av bemyndigelse i legemiddelhåndtering Ida Kristin Olsen EPHORTE5
2016/4658 20200224 24.02.2020 Inngående brev Tinglyst utleggsforretning - dokumentnummer ***** STATENS KARTVERK EPHORTE5
2016/5203 20200224 24.02.2020 Inngående brev Signert fornyet bemyndigelse i legemiddelhåndtering Ann Karin Åberg EPHORTE5
2016/5204 20200224 24.02.2020 Inngående brev Signert fornyet bemyndigelse i legemiddelhåndtering Kari Vigdis Mortensen EPHORTE5
2017/7201 20200224 24.02.2020 Inngående brev Oppdatert tegning, takoverbygg terrasse, gbnr 4001/6, Jernbanegata 5, Vestfossen VARIOUS ARCHITECTS AS EPHORTE5
2017/8749 20200224 24.02.2020 Utgående brev Godkjent søknad om midlertidig brukstillatelse for deler av tiltaket. gbnr 62/387 snr 19, Myrhetteveien 23, Vestfossen NOVO ARKITEKTER AS EPHORTE5
2017/8749 20200224 24.02.2020 Utgående brev Godkjent søknad om midlertidig brukstillatelse for deler av tiltaket, gbnr 62/387 snr 19, Myrhetteveien 19, Vestfossen NOVO ARKITEKTER AS EPHORTE5
2017/11163 20200224 24.02.2020 Inngående brev Ny sol og skyggeanalyse fra juni og mars, leilighetsbygg med parkeringskjeller, gbnr 77/174 FLAGET AS EPHORTE5
2018/415 20200224 24.02.2020 Inngående brev Signert bemyndigelse i legemiddelhåndtering Linn Furuhaug Hornburg EPHORTE5
2018/1539 20200224 24.02.2020 Inngående brev Kursbevis Camilla Abelsen EPHORTE5
2018/3865 20200224 24.02.2020 Inngående brev Referat fra oppfølgende time VESTRE VIKEN HF EPHORTE5
2018/9798 20200224 24.02.2020 Inngående brev Pride-rapport Kristin Gressli Grønbeck EPHORTE5
2018/10883 20200224 24.02.2020 Utgående brev Godkjent søknad om ferdigattest for tilbygg til bilvaskehall, gbnr 77/1 fnr 115, Prestebråtan 6, Hokksund PLAN- OG BYGGSIKRING AS EPHORTE5
2019/687 20200224 24.02.2020 Inngående brev Bekreftelse på igangsatt anlegg brannalarm, gbnr 17/345 TRYSILHUS OMNIBO AS EPHORTE5
2019/1380 20200224 24.02.2020 Inngående brev Signert samtykkeerklæring ***** EPHORTE5
2019/1909 20200224 24.02.2020 Utgående brev Vedtak om ikke å kreve etterbetaling av driftsstøtte 2019 ØVRE EIKER MUSIKKRÅD EPHORTE5
2019/2009 20200224 24.02.2020 Inngående brev Tinglyst utleggsforretning - dokumentnummer ***** STATENS KARTVERK EPHORTE5
2019/2164 20200224 24.02.2020 Inngående brev Grunnkurs i legemiddelhåndtering Wioletta Gabriela Cieslikiewicz EPHORTE5
2019/2164 20200224 24.02.2020 Inngående brev Oppfriskningskurs i legemiddelhåndtering Wioletta Gabriela Cieslikiewicz EPHORTE5
2019/2164 20200224 24.02.2020 Internt notat uten oppfølging Praksisdel til bemyndigelse - assistenter og helsefagarbeidere EPHORTE5
2019/2164 20200224 24.02.2020 Internt notat uten oppfølging Praksisskjema for legemiddelhåndtering EPHORTE5
2019/2164 20200224 24.02.2020 Inngående brev Signert bemyndigelse i legemiddelhåndtering - 22.06.2015 - 21.06.2018 Wioletta Gabriela Cieslikiewicz EPHORTE5
2019/2164 20200224 24.02.2020 Internt notat uten oppfølging Praksisdel til fornyelse av bemyndigelse EPHORTE5
2019/2164 20200224 24.02.2020 Inngående brev Signert bemyndigelse i legemiddelhåndtering Wioletta Gabriela Cieslikiewicz EPHORTE5
2019/2164 20200224 24.02.2020 Inngående brev Oppfriskningskurs i legemiddelhåndtering Wioletta Gabriela Cieslikiewicz EPHORTE5
2019/2164 20200224 24.02.2020 Inngående brev Oppfriskningskurs i legemiddelhåndtering Wioletta Gabriela Cieslikiewicz EPHORTE5
2019/2197 20200224 24.02.2020 Utgående brev Referat fra samarbeidsmøte 20.02.2020, innkalling til nytt møte 23.04.2020 ***** EPHORTE5
2019/2388 20200224 24.02.2020 Inngående brev Signert bemyndigelse i legemiddelhåndtering Marie Smedsrud Kristofersen EPHORTE5
2019/3236 20200224 24.02.2020 Inngående brev Kursbevis Siv Kristin Zetterstrøm EPHORTE5
2019/3605 20200224 24.02.2020 Utgående brev Referat fra møte 11.02.2020 ***** EPHORTE5
2019/4402 20200224 24.02.2020 Inngående brev Uttalelse til forslag til utvidelse av rundkjøringer i tilknytning til Fiskumparken STATENS VEGVESEN EPHORTE5
2019/4458 20200224 24.02.2020 Utgående brev Godkjent søknad om ferdigattest, skilting og profilering for dagligvareforretning, gbnr 101/4, Lauvtjernveien 2, Hokksund BRAND FACTORY NORGE AS EPHORTE5
2019/4880 20200224 24.02.2020 Utgående brev Pedagogisk rapport Øvre Eiker kommune Pedagogisk- psykologisk tjeneste EPHORTE5
2019/4880 20200224 24.02.2020 Utgående brev Gjentatt tilmelding til Pedagogisk- psykologisk tjeneste Øvre Eiker kommune Pedagogisk- psykologisk tjeneste EPHORTE5
2019/5223 20200224 24.02.2020 Inngående brev Supplerende dokumentasjon, endring av ansvarlig søker, påbygg, gbnr 96/210 NORSK BYGNINGSRÅDGIVNING AS EPHORTE5
2019/5223 20200224 24.02.2020 Inngående brev Anmodning om utsatt frist for suppleringer, påbygg, gbnr 96/210 NORSK BYGNINGSRÅDGIVNING AS EPHORTE5
2019/6168 20200224 24.02.2020 Utgående brev Gjentatt tilmelding til PPT Øvre Eiker kommune Pedagogisk- psykologisk tjeneste EPHORTE5
2019/6246 20200224 24.02.2020 Inngående brev Innkalling til innleggelse 03.03.2020 VESTRE VIKEN HF EPHORTE5
2019/6486 20200224 24.02.2020 Utgående brev Underretning om fullført matrikkelføring - Klarlegging av grenser for gbnr 77/397, Kvikkbakken, Hokksund FIRST PA AS m.fl. EPHORTE5
2019/6486 20200224 24.02.2020 Utgående brev Oversendelse av matrikkelbrev - Klarlegging av grenser for gbnr 77/397, Kvikkbakken, Hokksund IF EIKER KVIKK EPHORTE5
2019/7240 20200224 24.02.2020 Utgående brev Deltakelse i kommunenettverk "Ring 4" - Øvre Eiker kommune INDRE ØSTFOLD KOMMUNE EPHORTE5
2019/9634 20200224 24.02.2020 Inngående brev Legeerklæring vedrørende barnehageplass STASJONSGATA LEGEKONTOR DA EPHORTE5
Versjon:5.2.01