eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 50 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2011/7595 20190215 15.02.2019 Utgående brev Svar på brev - Saksgang - gbnr. 18/424, Drammensveien 194 - 200, Hokksund Harald Hæg EPHORTE5
2011/10440 20190215 15.02.2019 Internt notat uten oppfølging Konferanse 8. trinn - vår 2019 EPHORTE5
2011/10468 20190215 15.02.2019 Internt notat uten oppfølging Konferanse 8. trinn - vår 2019 EPHORTE5
2011/10488 20190215 15.02.2019 Internt notat uten oppfølging Konferanse 8. trinn - vår 2019 EPHORTE5
2011/10491 20190215 15.02.2019 Internt notat uten oppfølging Konferanse 8. trinn - vår 2019 EPHORTE5
2012/10215 20190215 15.02.2019 Inngående brev Forslag til frivillig gjeldsordning etter gjeldsordningsloven SØR-ØST POLITIDISTRIKT, Namsmannen i Drammen EPHORTE5
2013/4191 20190215 15.02.2019 Utgående brev Plassering og behandling - Bom A3 Statens vegvesen EPHORTE5
2013/10101 20190215 15.02.2019 Inngående brev Retur av tinglyst utleggsforretning - dokumentnummer ***** STATENS KARTVERK EPHORTE5
2013/11461 20190215 15.02.2019 Inngående brev Søknad om skattebegrensning ***** EPHORTE5
2014/7614 20190215 15.02.2019 Inngående brev Utdypet klage på avslag på søknad om dispensasjon, støpt brygge/erstatningsbrygge, gbnr 112/14 FULFORD PETTERSEN & CO ADVOKATFIRMA DA EPHORTE5
2015/7043 20190215 15.02.2019 Inngående brev Oversendelse av protokoll fra oppmålingsforretning 04.05.2018 - Arealoverføring - Fv 61 - Røren skole - gbnr 2061/1 Statens Vegvesen Region Sør EPHORTE5
2015/7043 20190215 15.02.2019 Inngående brev Oversendelse av protokoll fra oppmålingsforretning 29.05.2018 - arealoverføring - fv 61 - Røren skole, gbnr 2061/1 Statens vegvesen, Region sør EPHORTE5
2015/7984 20190215 15.02.2019 Utgående brev Refusjonskrav - varig tilrettelagt arbeid - 01.10.2018 -31.12.2018 NAV skanning EPHORTE5
2015/10667 20190215 15.02.2019 Utgående brev Refusjonskrav - varig tilrettelagt arbeid - 01.10.2018 - 31.12.2018 NAV skanning EPHORTE5
2015/11271 20190215 15.02.2019 Inngående brev Godkjent søknad om utbetaling - kirkebygg HUSBANKEN EPHORTE5
Ingen tilgang 20190215 15.02.2019 Utgående brev Begjæring om tvangsdekning i pengekrav DRAMMEN POLITIHUS EPHORTE5
2016/8177 20190215 15.02.2019 Internt notat uten oppfølging Konferanse 3. trinn - høst 2018 EPHORTE5
2016/8187 20190215 15.02.2019 Internt notat uten oppfølging Konferanse 3. trinn - høst 2018 EPHORTE5
2016/8192 20190215 15.02.2019 Internt notat uten oppfølging Konferanse 3. trinn - høst 2018 EPHORTE5
2016/8193 20190215 15.02.2019 Internt notat uten oppfølging Konferanse 3. trinn - høst 2018 EPHORTE5
2016/8194 20190215 15.02.2019 Internt notat uten oppfølging Konferanse 3. trinn - høst 2018 EPHORTE5
2016/8195 20190215 15.02.2019 Internt notat uten oppfølging Konferanse 3. trinn - høst 2018 EPHORTE5
2016/8198 20190215 15.02.2019 Internt notat uten oppfølging Konferanse 3. trinn - høst 2018 EPHORTE5
2016/8200 20190215 15.02.2019 Internt notat uten oppfølging Konferanse 3. trinn - høst 2018 EPHORTE5
2016/8201 20190215 15.02.2019 Internt notat uten oppfølging Konferanse 3. trinn - høst 2018 EPHORTE5
2016/8203 20190215 15.02.2019 Internt notat uten oppfølging Konferanse 3. trinn - høst 2018 EPHORTE5
2016/9507 20190215 15.02.2019 Utgående brev Svar på forslag om nedbetaling ***** EPHORTE5
2016/9507 20190215 15.02.2019 Inngående brev Oversikt over lønnskostnader ***** EPHORTE5
2016/9507 20190215 15.02.2019 Inngående brev Kopi av svar på klage ***** EPHORTE5
2016/9507 20190215 15.02.2019 Utgående brev Sletting av notifikasjon ***** EPHORTE5
2017/347 20190215 15.02.2019 Inngående brev Innvilget søknad om unntak fra arbeidsgiveransvar for sykepenger i perioden 31.01.2019 - 01.02.2022 NAV Nedre Eiker EPHORTE5
2017/1515 20190215 15.02.2019 Internt notat uten oppfølging Konferanse 3. trinn - høst 2018 EPHORTE5
2017/4115 20190215 15.02.2019 Utgående brev Refusjonskrav - Varig tilrettelagt arbeid i ordinær virksomhet 01.10.2018 - 31.12.2018 NAV skanning EPHORTE5
2017/9714 20190215 15.02.2019 Internt notat uten oppfølging Konferanse 9.trinn - vår 2019 EPHORTE5
2017/9781 20190215 15.02.2019 Internt notat uten oppfølging Konferanse 9.trinn - vår 2019 EPHORTE5
2017/9784 20190215 15.02.2019 Internt notat uten oppfølging Konferanse 9.trinn - vår 2019 EPHORTE5
2017/9821 20190215 15.02.2019 Internt notat uten oppfølging Konferanse 9.trinn - vår 2019 EPHORTE5
2017/9823 20190215 15.02.2019 Internt notat uten oppfølging Konferanse 9.trinn - vår 2019 EPHORTE5
2017/9826 20190215 15.02.2019 Internt notat uten oppfølging Konferanse 9.trinn - vår 2019 EPHORTE5
2017/9827 20190215 15.02.2019 Internt notat uten oppfølging Konferanse 9.trinn - vår 2019 EPHORTE5
2017/9828 20190215 15.02.2019 Internt notat uten oppfølging Konferanse 9.trinn - vår 2019 EPHORTE5
2017/9868 20190215 15.02.2019 Internt notat uten oppfølging Konferanse 9.trinn - vår 2019 EPHORTE5
2017/9874 20190215 15.02.2019 Internt notat uten oppfølging Konferanse 9.trinn - vår 2019 EPHORTE5
2017/9876 20190215 15.02.2019 Internt notat uten oppfølging Konferanse 9.trinn - vår 2019 EPHORTE5
2017/9904 20190215 15.02.2019 Internt notat uten oppfølging Konferanse 9.trinn - vår 2019 EPHORTE5
2017/9905 20190215 15.02.2019 Internt notat uten oppfølging Konferanse 9.trinn - vår 2019 EPHORTE5
2017/9907 20190215 15.02.2019 Internt notat uten oppfølging Konferanse 9.trinn - vår 2019 EPHORTE5
2017/9910 20190215 15.02.2019 Internt notat uten oppfølging Konferanse 9.trinn - vår 2019 EPHORTE5
2017/9912 20190215 15.02.2019 Internt notat uten oppfølging Konferanse 9.trinn - vår 2019 EPHORTE5
2017/9913 20190215 15.02.2019 Internt notat uten oppfølging Konferanse 9.trinn - vår 2019 EPHORTE5
Versjon:5.2.01