eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 50 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2018/2936 20180418 18.04.2018 Inngående brev Melding fra leverandør - Multifunksjonsmaskiner 2018-2022 Kontorsenteret Buskerud AS EPHORTE5
2018/2957 20180418 18.04.2018 Utgående brev Svar på informasjon vedrørende skolestart ***** EPHORTE5
2018/2897 20180418 18.04.2018 Utgående brev Foreløpig svar på ett-trinns søknad, rehabilitering av skorstein, gbnr 103/13, Plassen 15, Hokksund PEWI AS EPHORTE5
2018/3006 20180418 18.04.2018 Internt notat uten oppfølging Bestilling av personalmappe EPHORTE5
2018/3006 20180418 18.04.2018 Internt notat uten oppfølging Personalmappe EPHORTE5
2018/2824 20180418 18.04.2018 Utgående brev Foreløpig svar - ID 1221 - Sommervikarer hjemmetjenesten - Tjenester til hjemmeboende Siri Sandnes EPHORTE5
2018/2824 20180418 18.04.2018 Inngående brev Søknad - ID 1221 - Sommervikarer hjemmetjenesten - Tjenester til hjemmeboende Siri Sandnes EPHORTE5
2018/2609 20180418 18.04.2018 Inngående brev Referat og dokumenter fra møte i vannregion Vest-Vikens arbeidsutvalg 09.04.2018 Buskerud fylkeskommune EPHORTE5
2018/2660 20180418 18.04.2018 Utgående brev Enkeltvedtak om spesialundervisning ***** EPHORTE5
2018/2663 20180418 18.04.2018 Utgående brev Enkeltvedtak om spesialundervisning ***** EPHORTE5
2018/2676 20180418 18.04.2018 Utgående brev Referat fra møte 06.04.2018 ***** EPHORTE5
2018/2689 20180418 18.04.2018 Utgående brev Innvilget søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede ***** EPHORTE5
2018/2718 20180418 18.04.2018 Utgående brev Innvilget søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede ***** EPHORTE5
2018/2762 20180418 18.04.2018 Utgående brev Svar på søknad om permisjon fra stilling Nina Pedersen EPHORTE5
2018/2804 20180418 18.04.2018 Inngående brev Søknad - ID 1220 - Saksbehandler hos Skatteoppkreveren i Eiker Tine Torsvik Hjelmervik EPHORTE5
2018/2804 20180418 18.04.2018 Utgående brev Foreløpig svar - ID 1220 - Saksbehandler hos Skatteoppkreveren i Eiker Tine Torsvik Hjelmervik EPHORTE5
2018/3058 20180418 18.04.2018 Utgående brev Innvilget søknad om forlengelse av søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede ***** EPHORTE5
2018/3088 20180418 18.04.2018 Internt notat uten oppfølging Uttalelse til søknad om tillatelse til tiltak for endring av grunneiendom, arealoverføring fra gbnr 101/105 til gbnr 101/4, Ringeriksveien 6, Hokksund Else Mari Espseth Nilsen EPHORTE5
2018/3086 20180418 18.04.2018 Utgående brev Foreløpig svar, mottatt rekvisisjon av oppmålingsforretning, grensejustering fra gbnr 103/212 til gbnr 101/4, Ringeriksveien 6, Hokksund LERBERG UTVIKLING AS EPHORTE5
2018/3092 20180418 18.04.2018 Utgående brev Svar på søknad om permisjon fra undervisning Elin Bollerud EPHORTE5
2018/3093 20180418 18.04.2018 Utgående brev Registrering av konsesjonsfrihet i matrikkelen ved erverv av fast eiendom, gbnr 62/425, Korallsoppveien 7, Vestfossen EIENDOMSSENTERET AS EPHORTE5
2018/3110 20180418 18.04.2018 Inngående brev Søknad om skoleskyss Ine og Morten Karlsen-Haugen EPHORTE5
2018/3111 20180418 18.04.2018 Inngående brev Søknad om refusjon av utgifter til databrille Trine Bryn Jensen EPHORTE5
2018/3112 20180418 18.04.2018 Inngående brev Søknad om utvidelse av stilling Ine Lauvlid EPHORTE5
2018/3113 20180418 18.04.2018 Inngående brev Signert tverrfaglig samtykkeerklæring ***** EPHORTE5
2018/3114 20180418 18.04.2018 Inngående brev Søknad om ledsagerbevis ***** EPHORTE5
2018/3115 20180418 18.04.2018 Inngående brev Søknad om permisjon fra undervisning Anne Tine Nilsen EPHORTE5
2018/3116 20180418 18.04.2018 Inngående brev Søknad om permisjon fra undervisning Anne Tine Nilsen EPHORTE5
2018/3117 20180418 18.04.2018 Inngående brev Søknad om permisjon fra undervisning Sonja Østensen EPHORTE5
2018/3118 20180418 18.04.2018 Inngående brev Søknad om permisjon fra undervisning Sonja Østensen EPHORTE5
2018/3119 20180418 18.04.2018 Utgående brev Bekymringsmelding til Barnevernet Øvre Eiker kommune, Barnevernstjenesten EPHORTE5
2018/3120 20180418 18.04.2018 Utgående brev Bekymringsmelding ØVRE EIKER KOMMUNE, Barnevernstjenesten EPHORTE5
2018/3121 20180418 18.04.2018 Inngående brev Søknad om busskort Anna Elzbieta Robak EPHORTE5
2018/3122 20180418 18.04.2018 Utgående brev Arbeidsavtale - tidsbegrenset ansettelse Andreas Sorte Kjenås EPHORTE5
2018/3123 20180418 18.04.2018 Inngående brev Høring - Forslag til nasjonale retningelinjer for helse- og sosialfagutdanninger KUNNSKAPSDEPARTEMENTET EPHORTE5
2018/3124 20180418 18.04.2018 Inngående brev Klage på støvforurensning langs Skotselvveien i forbindelse med pukkverk FYLKESMANNEN I BUSKERUD EPHORTE5
2018/3126 20180418 18.04.2018 Inngående brev Søknad om lærlingplass innen IKT-fag Henrik Loe Kvam EPHORTE5
2018/3127 20180418 18.04.2018 Inngående brev Utlån av personalmappe fra Forvaltningsentret FORVALTNINGSENTERET AS EPHORTE5
2018/3128 20180418 18.04.2018 Inngående brev Utlån av personalmappe fra Forvaltningsentret FORVALTNINGSENTERET AS EPHORTE5
Ingen tilgang 20180418 18.04.2018 Inngående brev Årsmelding, regnskap og adresseliste FORENINGEN NORDEN ØVRE EIKER EPHORTE5
2018/3131 20180418 18.04.2018 Inngående brev Rapport på måling av inneklima NASJONAL PARAMEDIC FORENING EPHORTE5
Ingen tilgang 20180418 18.04.2018 Inngående brev Søknad om utvidelse av skogsbilvei SIRIKJERKEVEIEN SA EPHORTE5
2018/3095 20180418 18.04.2018 Utgående brev Svar på søknad om permisjon fra undervisning Elin Bollerud EPHORTE5
Ingen tilgang 20180418 18.04.2018 Internt notat uten oppfølging Gbnr 46/1 i Nedre Eiker - Kart over jordbruksarealer hvor det er lagret snø EPHORTE5
2011/840 20180418 18.04.2018 Utgående brev Godkjent søknad om ferdigattest, enebolig, gbnr. 196/33, Fjerdingstadveien 171, Skotselv HEIER SIGMUND EPHORTE5
2011/1463 20180418 18.04.2018 Utgående brev Notifikasjon av utlegg ***** EPHORTE5
2011/1463 20180418 18.04.2018 Utgående brev Varsel om tvangsdekning ***** EPHORTE5
2011/11195 20180418 18.04.2018 Inngående brev Etablering og drift av dagaktivitetstilbud til hjemmeboende personer med demens HELSEDIREKTORATET EPHORTE5
2013/304 20180418 18.04.2018 Inngående brev Signert fullmakt ***** EPHORTE5
2013/304 20180418 18.04.2018 Utgående brev Krav om utbetaling av sperret beløp DNB ASA EPHORTE5
Versjon:5.2.01